Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы


Bölmə I. Marketinq tədqiqatlarının aparılması prosesiYüklə 121 Kb.
səhifə2/14
tarix20.04.2022
ölçüsü121 Kb.
#85723
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Market.-tedqiqat.

Bölmə I. Marketinq tədqiqatlarının aparılması prosesi

Mювзу 1. Mаркетинг тядгигатларынын мащтиййяти вя елми-методики ясаслары

Marketinq tədqiqatlarının mahiyyəti və məzmunu. Marketinq tədqiqatları müəssisəni xarici mühitinin elementləri ilə əlaqələndirən kommunikasiya kanalı kimi. Marketinq tədqiqatlarının obyekti (bazar, rəqiblər, istehlakçılar, qiymətlər, müəssisənin daxili potensialı və s.) və predmeti.

Marketinq tədqiqatları nəticəsində əldə edilən informasiyaların istifadə sahələri.

Marketinq tədqiqatlarının əsas istiqamətləri: bazarın tədqiqi; istehlakçıların tədqiqi; rəqiblərin tədqiqi; bazarın firma strukturunun öyrənilməsi; əmtəələrin tədqiqi; qiymətlərin tədqiqi; əmtəələrin bazara irəlilədilməsinin və satışın tədqiqi; satışın stimullaşdırılması sisteminin və reklamın tədqiqi.

Marketinq tədqiqatlarının metodiki əsasları: ümumi elmi metodlar; analitik-proqnozlaşdırma metodları; başqa elm sahələrindən mənimsənilmiş metodiki üsullar.

Marketinq tədqiqatları prosesi: problemin müəyyənləşdirilməsi; tədqiqat layihəsinin formasının seçilməsi; məlumatların yığılması metodlarının müəyyən-ləşdirilməsi; məlumatların yazılması üçün formaların işlənib hazırlanması; seçmənin layihələndirilməsi və məlumatların yığılması; məlumatların təhlili və interpretasiya-sı; tədqiqatın nəticələrinə dair hesabatın tərtibi.

Marketinq tədqiqatlarının təşkili. Müəssisənin marketinq tədqiqatıları şöbə-sinin təşkilati formaları: marketinq tədqiqatları şöbəsinin fəaliyyət sferaları üzrə təşkili; marketinq tədqiqatları şöbəsinin funksiyalar üzrə təşkili; marketinq tədqiqat-ları şöbəsinin tədqiqat metodları və yanaşma üsulları əsasında təşkili.

Marketinq tədqiqatlarının təşkilinə təsir göstərən amillər: tədqiqatın dəyəri; tədqiqatın aparılması sahəsində təcrübənin və zəruri ixtisaslı kadrların mövcudluğu; məhsulun xüsusiyyətləri; müəssisənin maliyyə vəziyyəti; konfidensiallıq və s.
Yüklə 121 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə