Besin ve beslenme faktörleri ile tür içi ve türler arası ilişkiler dahil edilmiştirYüklə 445 b.
tarix29.04.2018
ölçüsü445 b.
#40332


Besin ve beslenme faktörleri ile tür içi ve türler arası ilişkiler dahil edilmiştir.

 • Besin ve beslenme faktörleri ile tür içi ve türler arası ilişkiler dahil edilmiştir.

 • Bazıları beslenmeyi ayrı incelerler.

 • Besin, beslenme ve organizmalara etkileri olarak iki şekilde incelenebilir. 


Canlıların enerji kaynağı olan besinler bitkisel, hayvansal ve ayrışmış organik maddelerden oluşur.

 • Canlıların enerji kaynağı olan besinler bitkisel, hayvansal ve ayrışmış organik maddelerden oluşur.

 • Her ortamın besin ve beslenme kapasitesi farklıdır.

 • Dolayısıyla ekolojinin önemli bir konusudur.Besinin kalitesi ve kantitesi organizmaların yaşamını önemli ölçüde etkiler.

 • Besinin kalitesi ve kantitesi organizmaların yaşamını önemli ölçüde etkiler.

 • Organizmalar beslenme şekillerine göre morfolojik, fizyolojik ve ekolojik değişimlere uğramışlardır.

 • Besin dengesinin bozulması göç olayında önemlidir.

Beslenmelerine göre;

 • Beslenmelerine göre;

 • Eurifag

 • Stenofag

 • Bazende; Monofag, Oligofag ve Polifag olarak ayrılırlar.  

 • Besin kantitesinin etkisi; yumurtlamaya, gelişme hızına, yaşama süresine etki eder. • Populasyon bolluğuna etkisi vardır.

 • Silpha atrata (Col.) bitkisel besinle beslenince 39 yumurta hayvansal besinle beslenince 240 yumurta meydana getirir.

 • Kuşlar Ca, P ve N’ca zengin besinlerle beslenirler.

 • Yumurta vermeleri için gereklidir.Sonuç olarak besin kantitesinin yumurtlamayı sınırlandıran bir faktör olmamasına karşın, besin kalitesinin (özellikle birkaç madde) sınırlayıcı bir faktör olduğu düşünülüyor.

 • Sonuç olarak besin kantitesinin yumurtlamayı sınırlandıran bir faktör olmamasına karşın, besin kalitesinin (özellikle birkaç madde) sınırlayıcı bir faktör olduğu düşünülüyor.Besin kalitesinin yaşam süresine ve gelişme hızına ve mortaliteye etkisi :

 • Besin kalitesinin yaşam süresine ve gelişme hızına ve mortaliteye etkisi :

 • Besin kalitesi organizmaların yaşam süresi üzerinde etkilidir.Thirips imeginalis’e ilave besin polen verilince yaşam süresi uzar ve yumurtlamada artma görülür.

 • Thirips imeginalis’e ilave besin polen verilince yaşam süresi uzar ve yumurtlamada artma görülür.

 •  

 • Ephestia elutella’da besin yapısına bağlı olarak larvaların gelişme süresi Tablo 5.1’de verilmiştir.

Ksilofag olan Cerambicid larvaları amidon’ca

 • Ksilofag olan Cerambicid larvaları amidon’ca

 • zengin ağaçlarda 1 yılda gelişirler.

 • Ksilofag olan Cerambicid larvaları amidon’dan yoksun

 • ağaçlarda birkaç yılda gelişirler.

 • Besin yeterli miktarda bulunmadığı hallerde sınırlayıcı

 • faktördür.

 • Gerekli besin miktarı küçük boylularda, büyük boylulardan çok daha önemlidir.

 • Hemotermallerde önemlidir.

 • Hetuoterm az önemlidir.

Sineklere az besin verildiinde 90 yavru çok besin verildiğinde ise 240 yavru vermektedir.

 • Sineklere az besin verildiinde 90 yavru çok besin verildiğinde ise 240 yavru vermektedir.Tahta kurularının verdiği yumurta sayısı emilen kan miktarına bağlıdır.

 • Tahta kurularının verdiği yumurta sayısı emilen kan miktarına bağlıdır.Kurbağa larvalarıyla beslenen Böceklerde larval evre süresi yedikleri tetar sayısına bağlıdır.

 • Kurbağa larvalarıyla beslenen Böceklerde larval evre süresi yedikleri tetar sayısına bağlıdır.

 • Eğer larvalara günde 25 tetar verilirse gelişme süresi 15 gün olduğu, eğer 1 tetar verilirse gelişme sürenin 51güne çıktığı görülür.

 • Denizlerde bol zooplankton olduğu mevsimlede uskumru balığı çok yakalanır.Lahana, karnabahar, turp çok ekildiği yıllarda sinekler çoktur.

 • Lahana, karnabahar, turp çok ekildiği yıllarda sinekler çoktur.Hayvanlarda beslenme rejimi değişimi

 • Hayvanlarda beslenme rejimi değişimi

 • Türlerde yıllık besin rejimi mevsimlere göre değişir.

 • Yabani koyun: Sonbahar ve kış mevsimi koca yemişlerin köklerini yer, yaz mevsiminde de otsu bitkileri yer.  • Amerikan tilkisi(Vulpes fulva): Yazın ve sonbaharda böcek + meyva, kış ve ilkbaharda da kemiricileri yer.Rutilus caspius( balık ): Alg ve rotifer gibi planktonları yer.

 • Rutilus caspius( balık ): Alg ve rotifer gibi planktonları yer.

 • İleri safhada ise crustacea + bentik böcek larvaları yer.

 • Ergin bireyler Mollusca’larla ile beslenir. Buna bağlı olarak dişlerde, ağız yapısında ve sindirim sisteminde değişme olur. • Sekse bağlı olarak beslenme rejimi değişimi:

 • Azak denizinde yaşayan çapak balığı dişileri amphipodlarla beslenir, erkekleri ploychaeta ile beslenir.Biyolojik İlişkiler

 • Biyolojik İlişkiler

 • Aynı ortamda yaşayan canlıların ilişkilerine koaksiyon denir.

 • Aynı türün bireyleri arasında,

 • Tür içi = intraseptik = homotipik

 • Farklı iki türün arasında,

 • Türler arası = interspesifik = heterotipik

 • ilişki vardır.

Tür içi ilişkiler

 • Tür içi ilişkiler

 • a) Erkek – Dişi ilişkisi

 • b) Koloni ilişkisi

 • c) Grup – küme ilişkisi ve rekabet şekilleri

 • a) Erkek – Dişi ilişkisi: Çiftleşmek, yavru vermek ve korunmak amacı ile bir ilişki içindedirler.

 • b) Koloni ilişkisi: Koloni ilişkisi Şekil 5.2’de gösterilmiştir.

Grup : Aynı tür bireyler besin ve belli bir amaç için biraraya gelerek grup oluşturur.

 • Grup : Aynı tür bireyler besin ve belli bir amaç için biraraya gelerek grup oluşturur.

 • Coccinella septempunectata sonbaharda binlerce birey biraraya gelerek hibernasyon için kayalıklara giderler.Kış gecelerinde kuşlar,

 • Kış gecelerinde kuşlar,

 • Karabatakların onbinlercesi bir araya gelir.

 • Afrika filleri 25 birey,

 • Geyik sürüleri 300 – 400 birey olarak biraraya gelerek grup oluştururlar.Kümeleşme

 • Kümeleşme

 • Aynı ortama aşırı derecede yerleşen hayvanların oluşturdukları topluluktur.

 • Hayvan grupları ile hayvan kümeleri arasında çeşitler vardır.

 • Gruplar yararlı sonuçlar doğurur.

 • Kümeler zararlı sonuçlar doğurur.Hayvanlarda kümeleşmenin neden olduğu etkilere en iyi örneği Tribolium Confusun (Col.) oluşturur.

 • Hayvanlarda kümeleşmenin neden olduğu etkilere en iyi örneği Tribolium Confusun (Col.) oluşturur.

 • Populasyon optimum olduğunda yumurtlama maksimumdur.Yani bireyler dişilerin yumurta bırakmasını veya bırakmamasını etkileyebilirler.

 • Yani bireyler dişilerin yumurta bırakmasını veya bırakmamasını etkileyebilirler.

 • Bırakılan yumurtaların imagolar tarafından yenmesi populasyon yoğunluğuna bağlıdır(Tablo 5.3).

Dropsophila sp.’de iki birey beslenme yüzeyi 300 mm2 olan bir kavanoza konursa, intraspesifik etki başlar.

 • Dropsophila sp.’de iki birey beslenme yüzeyi 300 mm2 olan bir kavanoza konursa, intraspesifik etki başlar.

 • Buğday biti Silophilus oryzae maksimum yumurtlama birey sayısının buğday sayısına oranı 1/200 olduğunda görülür(Tablo 5.4).

Hayvanlarda Sosyal Yaşantı

 • Hayvanlarda Sosyal Yaşantı

 • Hayvan sosyeteleri kendilerine özgü bir yapıya ve çok karmaşık olan bir iş bölümüne sahiptirler. Sosyetenin yapısı filogenisine bağlılık gösterir.

 • Bir termit sosyetesi Hymenopter sosyetesinden farklıdır(Şekil 5.4).

Yaban arılarında, karıncalarda ve bal arılarında farklı sosyete mevcuttur.

 • Yaban arılarında, karıncalarda ve bal arılarında farklı sosyete mevcuttur.

 • Eşek arılarında dişi petek yapar, petek genellikle gridir. Yavrular özel bir besleyici sıvı ile beslenirler.

 • Daha sonra böcekler özellikle sineklerle yazın larvalar cemiyete katılarak, erkek ve dişileri verirler.

 • Karıncalarda cemiyet kurulacağı zaman yuvada erkek ve dişi bireyler oluşur.Çiftleşme uçuşuna çıkarlar veya yerde olur. Yuvada görevi biten erkekler ölür.

 • Çiftleşme uçuşuna çıkarlar veya yerde olur. Yuvada görevi biten erkekler ölür.

 • Dişiler bir yerde üreme aktivitesine geçer.

 • Yumurtadan çıkan larvalar dişinin tükürüğü ile beslenirler.

 • Bu larvalardan keser dişiler oluşur, kraliçenin beslenmesini ve yeni neslin yuva bakımını üstlenirler.

 • Bazı cemiyetlerde büyük başlı ve küçük boylu erkekler bulunur. Büyük başlılar asker olarak yuvayı korur.

 • Örneğin; Arı cemiyetleriHayvanlar arasında tür içi veya türler arası rekabet vardır.

 • Hayvanlar arasında tür içi veya türler arası rekabet vardır.

 • Tür içi rekabette, bireyler kendi aralarında üreyebilirler ve populasyondan kalıtsal özelliklerinin kalıtımını sağlarlar.

 • Tür içi rekabet karasal hayvanlarda ve kuşlarda üreme evresinde erkek tarafından sınırlandırılan bölgeye dişi dışında aynı türe ait bireyler giremezler.Bu konuda pek çok hipotez vardır.

 • Bu konuda pek çok hipotez vardır.

 • Besin kaynaklarını kendisi kullanamaz.

 • Kalabalıkta avcıların dikkatini çekmemek.

 • Böyle özel sahaların varlığı babadan oğula akrabalığı arttırarak türlerin evulasyonlarını etkiler.

 • Genç çiftler yuvalarını babaya ait eski yuvanın yanına kurarlar.Bir türün yaşlı bireyleriyle genç bireyleri arasında sosyal hiyerarşinin başlaması tür içi rekabetin bir örneğini oluşturur.

 • Bir türün yaşlı bireyleriyle genç bireyleri arasında sosyal hiyerarşinin başlaması tür içi rekabetin bir örneğini oluşturur.

 • Mayıs böceklerinde 3 yaşından sonraki bireyler 1 veya 2 yaşındaki bireylerin gelişmesine engel olmak isterler. • Bu nedenle 3 yılda bir ergin bireyler daima kanatladır.

 • Oysa larval evreleri 3 yıl süren diğer böceklerin bu evrelerinde bir rekabet görülmediğinden imagolar yılın her mevsiminde açılabilirler.Serçelerde iki ekolojik ırk:

 • Serçelerde iki ekolojik ırk:

 • Littoralin tuzlu sahasına yerleşen.

 • Kurak steplere yerleşen.

 • Türler arası ilişkiler (Tablo 5.5)

 • Belli bir yerde ve zamanda 2 türe ait bireylerin bulunması çeşitli önemli sonuçlar doğurur.Belli bir yerde ve zamanda farklı 2 türe ait bireylerin bulunuşu çok çeşitli ve önemli sonuçlar yaratır. Teorik olarak 2 türe ait bireylerin beraber yaşamaları (kohabitasyon) bu türlerden her biri üzerinde uygun veya uygun olmayan veya nötr bir etki gösterir.

 • Belli bir yerde ve zamanda farklı 2 türe ait bireylerin bulunuşu çok çeşitli ve önemli sonuçlar yaratır. Teorik olarak 2 türe ait bireylerin beraber yaşamaları (kohabitasyon) bu türlerden her biri üzerinde uygun veya uygun olmayan veya nötr bir etki gösterir. • Bu ilişkiler; Nötralizm, Rekabet, Mutualizm, Kooperasyon, Komensalizm, Amensalizm, Parazitizm ve Predasyon olmak üzere 8 bölümde incelenebilir. (Şekil 5.5 ve Tablo 5.5)Ekolojide rekabet, belli bir yaşam kaynağı için 2 organizma veya 2 populasyon arasında oluşan mücadeledeki yaşam şeklidir.

 • Ekolojide rekabet, belli bir yaşam kaynağı için 2 organizma veya 2 populasyon arasında oluşan mücadeledeki yaşam şeklidir.

 • İki taraf da zarar görür. Taraflardan biri ortadan kalkabilir.İki türün ekolojik yönden benzemesi, bunların fiziksel, kimyasal ve biyolojik gereksinimlerinin aynı olduğunu gösterir.

 • İki türün ekolojik yönden benzemesi, bunların fiziksel, kimyasal ve biyolojik gereksinimlerinin aynı olduğunu gösterir.Odum(1973)’a göre niş; bir organizmanın ekolojik görev ve işlevi anlamındadır.

 • Odum(1973)’a göre niş; bir organizmanın ekolojik görev ve işlevi anlamındadır.

 • Elton on yıl sonra nişi deneyimini organizmaların, ekosistemin diğer canlı ögeleri arasındaki yerini belirtmek için kullandı.Sonra anlamı genişletildi

 • Sonra anlamı genişletildi

 • -Organizmaların hem fiziksel anlamda, işlevi açısından ekosistemdeki yeri anlamında kullanıldı. En şiddetli rekabet ekolojik nişleri en yakın türler arasında oluşur.Dendrocia sp.’de türler ağacın farklı kısımlarında beslenirler.

 • Dendrocia sp.’de türler ağacın farklı kısımlarında beslenirler.

 • Phalacrocorax türlerinde P. Aristotelis ve P. Carbo aynı biyotopla yaşarlar ancak yararlandıkları balık türleri farklı Tab. 5-6Sonra anlamı genişletildi.

 • Sonra anlamı genişletildi.

 • Organizmaların hem fiziksel anlamda, işlevi açısından ekosistemdeki yeri anlamında kullanıldı. En şiddetli rekabet ekolojik nişleri en yakın türler arasında oluşur.Dendrocia sp.’de türler ağacın farklı kısımlarından beslenirler.

 • Dendrocia sp.’de türler ağacın farklı kısımlarından beslenirler.

 • Phalacrocorax türlerinde P. Aristotelis ve P. Carbo aynı biyotopla yaşarlar ancak yararlandıkları balık türleri farklıdır.

 • P. Carbo derine dalabilir ve dip baliklerindan yakalar.

 • P. Aristotelis yüzeyde yaşayan pelajik balıklarla beslenir.

 • (Tablo 5.6)

Komensalizm

 • Komensalizm

 • Komensalizm ile simbiyosiz arasında sınır çizmek zordur.

 • Karşılıklı olarak anlaşmış türlere komensal türler denir. • Amensalizm

 • Genellikle bitkilerde yaygın olan amensalizm; bir türün salgısı ile diğer bir türün gelişmesini durdurması durumudur.Hieracium polisella’nın köklerince salgılanan toksin ortamında bulunan yıllık bitkilerin ölümüne neden olur. Sulak ortamda Red-tide (Kırmızı su) olayında Gonyaulax türleri denizlerde zaman zaman çoğalırlar ve birçok hayvanı elimine ederler.

 • Hieracium polisella’nın köklerince salgılanan toksin ortamında bulunan yıllık bitkilerin ölümüne neden olur. Sulak ortamda Red-tide (Kırmızı su) olayında Gonyaulax türleri denizlerde zaman zaman çoğalırlar ve birçok hayvanı elimine ederler.İki organizmanın düzenli bir şekilde her zaman yan yana bulunurlar buna sinesi denir.

 • İki organizmanın düzenli bir şekilde her zaman yan yana bulunurlar buna sinesi denir.

 • Nötralizm: İki organizmanın birbirine olumsuz bir etkisinin olmamasıdır.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə