Började sas att flyga från Linköping City Airport till Köpenhamn och vidare ut I världenYüklə 77,77 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.12.2017
ölçüsü77,77 Kb.
#18054


SAS är tillbaka

DEN 30 MARS

 började SAS att flyga från Linköping 

City Airport till Köpenhamn och vidare ut i världen, 

sammanlagt 28 avgångar i veckan.

FALAFEL GÖR SUCCÉ

 

Sefin Ismail tog gammel-farmors recept på falafel 

och kommer nu att föra det 

vidare till olika livsmedels-

butiker i Linköping.

VIKTIGT ATT RÖSTA

 

– Jag tycker att det är viktigt att rösta i valet till Euro-

paparlamentet, säger Lars 

Niklasson, statsvetare vid 

Linköpings universitet. 

DIN LOKALA AFFÄRSTIDNING  

|

  NUMMER 4 2014Nils Ekman

Har världen som arbetsfält 

från Linköping

Utblick världen

Företag i Östergötland arbetar  

framgångsrikt mot exportmarknader
28

»Jag trivs med att 

jobba med svensk 

industri«

ILS EKMAN ÄR FÖDD

 i Sverige, men växte upp 

utomlands, i Burma, Argentina och Spanien. 

– Min pappa åkte utomlands i slutet av 40-talet till 

Burma, där han arbetade för STAB (Svenska Tänds-

ticksfabriken AB). Jag var en månad gammal när jag 

flyttade från Sverige och bodde mina första tre år i Rangoon.

 

NILS EKMANS BAKGRUND är blandad.

– Min mamma är inte svenska, så jag är halvsvensk. 

Hans mamma var angloindiska, en konsekvens av det 

brittiska kolonialstyret i Indien. 

– Min mormor var engelska och min morfar burmes av 

pashtunursprung från det indiska Northwest Frontier-områ-

det. Han slogs med britterna under kriget eftersom han var 

polisofficer i Burma innan kriget bröt ut. Vi lämnade Burma 

1958 då Ne Win tog makten (i en kupp 28 oktober 1958). 

Denne hade varit officer under min morfar, som då fick gå i 

landsflykt till Indien. En av mina morbröder blev mördad, rät-

tare sagt avrättad, och detta var inte en rolig tid för familjen.

I JÄMFÖRELSE VAR

 det lite tryggare att växa upp i Argentina, 

dit familjen flyttade 1958. 

– Jag har aldrig känt mig otrygg i Sydamerika. Vi var 

också hemma en sejour i Sverige, där vi anlände 1963. 

1966 bytte pappa arbetsgivare till Kockums och vi flyttade 

till Spanien där vi bodde i många år, under 60-, 70- och 

80-talet.

Nils Ekman flyttade hem 1970 och gick på Sigtuna Huma-

nistiska Läroverk som internatselev.

– Jag gick i skolan 1970 till 1975, gjorde sedan lumpen, 

och flyttade sedan utomlands igen.

Han har hunnit med att studera vid Uppsala universitet 

och på Handelshögskolan. 

Nils Ekman är en utlandssvensk specialiserad på logistik, 

tycker att Linköping är en utmärkt utgångspunkt för att göra 

affärer med utlandet när det gäller aerospaceindustrin.

 

OMSLAGSPROFILSNABBFAKTA: NILS EKMAN

Bor I Linköping.

Familj: Sambo, Fyra vuxna barn 23–34 år gamla.

Intressen: Musik och sport, fotboll är hans favoritsport. 

Språk: 

på portugisiska.Nils Ekman har dubbelt medborgarskap: både amerikanskt och svenskt pass.

TEXT:


 DANIEL ATTERBOM 

FOTO:


 KRISTIN CARLÉN

N29             

– Jag läste bokföring i ett par terminer. Efter det pluggade 

jag utomlands. 

NILS EKMAN HAR

 en ”BA in Business Administration with the 

major in Marketing” från The Business School i Miami. Det blir 

ekonomexamen med marknadsföring som inriktning, om man 

översätter det till svenska. 

– Jag kan också nämna att när jag kom tillbaka till Sverige 

1990 för Bilspeditions räkning gick jag en specifik utbildning på 

Handelshögskolan och läste teknisk produktivitet och produk-

tionsoptimering. Jag hade jobbat i Colombia innan dess och jag 

hade varit inblandad i ett antal projekt med armén och flottan i 

landet. Det står dock inte längre med i mitt CV, för det ligger så 

långt tillbaka i tiden. Jag hade hand om logistiken i ett ABV-pro-

jekt, Bahia Malaga-hamnen. Detta ABV-konsortium (ABV, ABB 

och Ericsson) byggde en flottbas på Colombias västkust. Det var 

finansierat med svenska krediter och ett bilateralt, ”government 

to government”, avtal. Jag hade som projektanställd hand om all 

logistiken och arbetade som logistisk sambandsman med den 

colombianska flottan. Under åren i Colombia arbetade jag med 

den colombianska försvarsmakten en hel del.

NILS MED SIN 

SAMBO  


 MONICA.

EFTER DESSA UPPDRAG 

1980–1983 började Nils Ekman arbe-

ta på Inter Scandinavian Airfreight, som ägdes av Bilspedition, 

först i Bogota (1984–1986) och sedan i Caracas (1986–1990) 

som områdes- och försäljningsansvarig i Latinamerika.

– 1984 hamnade jag inom Bilspeditionssfären. De hade en 

rad olika bolag som arbetade inom flyg och sjö utomlands. 

Jag satt i Bogota och hade som uppgift att bygga upp affärer-

na mellan Sverige och Colombia. Det gick så bra att jag fick 

fler länder, jag arbetade med Norden på hela Latinamerika, 

och förflyttades till Caracas 1986. Sedan satt jag i Caracas 

fram till 1990. I juli 1987 var jag i Brasilien för första gång-

en. Sedan dess har jag arbetat med Brasilien, jag är där varje 

år minst en gång, oftast fler, för att arbeta med olika projekt.

DÄREFTER ÅTERVÄNDE NILS

 Ekman till Sverige och blev VD 

för ett amerikanskt bolag, Expeditors International. Han 

stannade i Sverige 1991–1993.

– Jag bodde i Uppsala och hade Arlanda som bas. Jag sa 

att det var i Stockholm, det är lättare att identifiera Stock-

holm än Uppsala. Detta är många gånger ett återkommande 

problem utomlands. Allt annat än Stockholm och Göteborg 30

30

måste positioneras i Latinamerika, kanske inte Södertälje inom Scania, men hos den gemene kunden i latinameri-

kanska länder. Sedan gick jag tillbaka till Bilspedition. De 

erbjöd mig ett mycket bra jobb på regionsnivå och jag blev 

förflyttad till Miami.

NILS EKMAN FLYTTADE

 då till USA, där han arbetade på 

Wilson Group (Bilspedition) i Miami som regional vice 

president för Latinamerika 1994–1999.

– Wilson Group är detsamma som Bilspedition. Wilson 

Group är resultatet av en sammanslagning av sex–sju olika 

bilspeditionsföretag. Det var det glada 80-talet. Man köpte 

och köpte, slog ihop och slog ihop …

Miami är kanske den mest sydamerikanska av USA:s 

städer med en latinamerikansk befolkning på 60–70 procent 

av invånarna.

– Under 90-talet kallades Miami för »The Hong Kong of 

the Americas«. På den tiden jag var där, på 90-talet, jobbade jag 

mestadels för nordisk industri i Latinamerika. Då var Miami 

den stad som allting cirkulerade runt, banker, regionala huvud-

kontor, distribution, lager – allt låg i Miami. Vi marknadsförde 

Miami som den säkra punkten för logistik i Latinamerika. Mia-

mi och Panama var »säkra« logistiska distributionspunkter.

DÅ SATT NILS 

Ekman även i styrelsen för svensk-amerikanska 

handelskammaren, Swedish American Chamber of Commer-

ce (SACC), i USA 1995–2001. 

– Det var mycket intressant. Jag fick träffa svensk industri 

på ett helt annat sätt. Stockholm och Miami var också vän-

orter. Jag var med i delegationen från USA hit till Sverige, 

och tog emot delegationer härifrån i Miami. Vi hade mycket 

aktiviteter. Jag satt till exempel i kommittén för direktflyg 

mellan Miami och Stockholm. Detta har hjälpt mig I mitt 

arbete med flygplatser och flyg i Sverige, till exempel Norrkö-

pings flygplats. Jag jobbade med en svensk affärsprofil, Lars 

Hummergren, som var god vän med bade Ulf Adelsohn (M) 

och Bosse Ringholm (S). De stod på olika kanter i Sverige

men när de var i Miami var de goda vänner. Eftersom du 

spelar in det här, berättar jag inte mer (skratt).

SEDAN BLEV DET 

något år i Los Angeles 1999–2000 som vice 

president på Hellmann Worldwide Logistics. Det är inte en 

del av Bilspedition.

– Nej, det är ett tyskt multinationellt företag. Jag gick in 

där på ett specifikt kontrakt. Jag skulle hjälpa dem att vända 

på den trend de hade på västkusten i Los Angeles. Man hade 

haft problem med personal, lönsamhet och i de olika kund-Nils blickar 

österut och ser 

nya möjligheter 

öppna sig.


31

lagren som hanterades på västkusten. Man hade stora pro-

blem samtidigt som man skulle implementera en stor affär, 

distributionen av Red Bull i USA. Jag rekryterades alltså och 

gick direkt in i styrelsen för Hellmann Beverages Logistics.

Det var en ansvarsfull position.

– Som direktör för västkusten hade jag ansvaret för våra 

verksamheter i Seattle, San Francisco, Los Angeles, San Diego 

och Denver. Den biten av USA. Jag rensade, omstrukturerade 

både organisationen och affärsmodellen. Vi tog in den kom-

petens som behövdes och lyckades vända på trenden mycket 

fort. I USA fungerar det annorlunda än här i Sverige. Sedan 

implementerades Red Bull-kontot, det vill säga distributionen i 

USA. Efter en 18 månader lämnade jag dem och gick till UPS.

DÄR STANNADE NILS

 Ekman i fyra år, 2000–2004, och 

arbetade på UPS-SCS i Buenos Aires och Mexico City som 

managing director i varje land samt som en övergripande 

”regional vice president”.

– I princip gjorde jag samma sak där. Jag kom in när UPS 

köpte upp företaget Fritz Companies. Det var ett ameri-

kanskt bolag med flera företag i Sydamerika som köptes upp

och det fanns uppenbara problem på ett antal fronter, det såg 

inte bra ut alls. Jag togs in för att först städa upp i Argentina, 

Chile och sedan Mexiko och få bolagen i dessa länder på 

fötterna och slog samman dem med den regionala UPS-orga-

nisationen,

Han slutade 2004.

– Sedan 2004 startade jag eget. Jag hade kunnat fortsätta 

där, men jag hade familjen i Miami. Jag var i princip hemma 

en helg i månaden. Då tyckte jag att det fick vara nog och 

familjen gick före arbetet denna gång. 

MED MIAMI SOM BAS

 arbetade Nils Ekman en del i Sverige, men 

mest i USA som managing partner på Xcentur 2004–2010.

– De fem, sex år som jag satt i USA jobbade jag mot 

Spanien och Tyskland, men även inom USA. Jag gjorde även 

stora infrastrukturprojekt mot olika ministerier i Venezu-

ela och så vidare. Då tappade jag kontakten med svensk 

industri. Jag har alltid jobbat med svensk industri och jag 

tror att det är en nisch som behövs. Jag behövs betydligt mer 

här för att hjälpa svenska företag att göra affärer i Nord- och 

Latinamerika än för att hjälpa tyskar i Latinamerika.

Svensk industri lockade mer.

– Jag var alltså i Sverige när det hade med mina uppdrag 

att göra, men det var inte ofta, då jag inte hade många skan-

dinaviska uppdrag. Det var först 2010 som jag började titta 

NILS GILLAR ATT 

JOBBA MED FLYG

MEN NÄR HAN 

INTE JOBBAR 

SÅ LÄSER HAN 

GÄRNA EN BOK, 

ELLER SPELAR 

GITARR32

hit på Linköping. Jag hade jobbat med svensk industri från 

början av 80-talet till 1999 och hade kontakter på ABB, Atlas 

Copco, Ericsson – överallt. Många är borta idag, men många 

finns kvar. Jag såg möjligheterna med Saab och de projekt som 

de har och förhoppningsvis kommer att ha i Latinamerika. 

Samt den aerospaceindustri av världsklass som finns i staden. 

Det fanns ett behov och jag ville vara med och hjälpa till.

NILS EKMAN HAR TAGIT

 lärdom av sin far.

– Min pappa brukade säga så här: Förutom att man ska 

ha en utbildning så ska man specialisera sig på ett område i 

världen och hjälpa svensk industri. Han reste ut redan i slutet 

av 40-talet och arbetade med svensk industri. Det kan också 

nämnas att min farmors bror var i Japan för Gardelius på 

1920-talet. Min gammelmorfar var i Argentina och USA i 

slutet av 1800-talet. Min familj har alltså alltid rest. När min 

far kom till Burma hette hans chef Fröander, som var VD på 

Tändstickor och pappa var vice VD. Fröander var svensk kon-

sul och pappa var vicekonsul. Det fanns två svenskar i Manda-

lay och två svenskar i Rangoon.  Inte en stor koloni direkt.

De uträttade underverk i Burma.

– De hjälpte svensk industri in i Burma, sålde till exempel 

Ericssons första telefonnät. Min farbror gjorde samma sak på 

Ceylon (idag Sri Lanka) för Svenska Tändsticksfabriken AB 

1953–1958. De svenskar som var utomlands mellan 1890 

och 1960 var pionjärer. De var tuffa entreprenörer som var 

ute för svensk industri. 

NILS EKMAN GÅR I

 deras fotspår.

– Jag trivs med att jobba med svensk industri. Jag förstår och 

kan den – jag är bryggan till den latinamerikanska regionen. Jag 

förstår också marknaden och hur det fungerar i regionen och 

förstår hur svensken och svensk industri fungerar, det vill säga 

hur svensken gör affärer. Om svensken tycker att sydamerika-

nen är underlig, så tycker sydamerikanen att svensken är lika 

underlig. Vi har ett speciellt sätt att göra affärer i Sverige, 

Nils Ekman stormtrivs i Linköping.

– Min fru kom över för ett år sedan och bor här. För en månad 

sedan kom min yngste grabb, och nu vill han plugga här också. 

Det var inte någon slump att det blev Linköping som Nils 

Ekman bosatte sig i.

– Jag styrs av jobb och affärer. Jag kommer säkert att flytta 

Det var inte någon 

slump att det blev 

Linköping som 

Nils Ekman 

bosatte sig i.tillbaka när jag nu drar mig tillbaka, men det vet jag inte. 

Det är fint här och jag har en mycket specifik idé här, att 

hjälpa Saab och nu andra företag i regionen.

SAMTIDIGT ERBJÖD EN

 gammal kollega till Nils honom att bli 

delägare i Scandinavian Logistics Partners i Sverige. Idag är 

han är delägare i bolaget, som verkar över hela världen. 

– Vi startade det för två år sedan. Jag är inblandad i olika 

projekt i udda länder. Jag jobbar mycket med Afrika och Latin-

amerika. Det är ett intressant koncept, det är folk som hoppat 

av från DSV, UPS och DHL med flera logistikföretag. Vi har 

gått samman och bildat ett nytt bolag. Vi har köpt upp ett antal 

bolag och slagit ihop dem. Vi har en grund, ett 40-tal anställda 

och fyra kontor i Sverige. Vi omsätter 130–140 miljoner kronor.

Idag är Nils Ekman även ledamot av styrelsen för Tudo 

Bem Tudo Bom América (TBTBA).

– TBTBA är ett mycket intressant företag som startades 

i Panama av två venezuelaner som backas upp av olika 

intressen från Venezuela. Det är många som lämnat landet. 

De kontaktade mig för att de har ett intressant koncept. De 

ska bara hålla på med prov- och prototypsändningar. De har 

kunder som Procter & Gamble, Unilever etc. Man plockar 

upp, man levererar, man tar hand om allting. Det gör inte 

speditörerna idag. Det är mycket avancerad logistik. De har 

skräddarsydda lösningar över hela världen. Det är mycket 

leveranser till tredje land. De körde fem containrar med 

tandkräm till Kalmar. Där förpackades tandkrämen i tuber 

och distribuerades ut över hela Europa. Det är mycket roliga 

saker. Jag blev invald i styrelsen i januari eftersom de tyckte 

att jag kunde tillföra något till deras affärside. Det hoppas 

jag verkligen – vi har mycket planer.

FLYTTEN TILLBAKA TILL SVERIGE

 är en av flera förändringar i 

Nils Ekmans liv.

– Mina barn är utflugna och sedan 2004 har jag alltså 

haft min egen firma. Jag har gjort ett antal uppdrag för 

olika bolag, framför allt inom energi, försvar och aerospace, 

men även andra sektorer. När jag gör uppdrag är det mest 

egentligen logistik. Men jag har även gjort ett antal avance-

rade kommersiella uppdrag. 2003 träffade jag Saab första 

gången. Det var i Brasilien, ett antal personer var nere för 

att titta på motköpsaffärer. Sedan har jag haft kontakt med 

dem. 2010 var jag tillbaka med Saab och hade mitt första 

möte med Yvonne Rosmark, en mycket professionell och 

trevlig person. Det fanns inga direkta affärer då, men jag såg 

en potential – om jag ska vara helt ärlig – kring industrin här 

i Linköping eftersom jag har jobbat med aerospace och för-

svar. Jag sa: »Det kan vara en kul grej att göra.« Jag pendlade 

2011 och sedan blev det mer jobb 2012. Under 2013 har jag 

nästan bara varit här. Det blir mer och mer jobb här. Jag tror 

mycket på det här området, annars hade jag inte kommit hit. 

I Linköping finns fler internationella företag som Saab, med 

enorm potential.

NILS EKMAN GILLAR

 att jobba med flyg.

– Norrköpings flygplats har jag gjort uppdrag åt tidigare, 

men inte nu. Linköpings flygplats har jag inte jobbat med, 

men jag jobbar åt Finspångs, Linköpings, Mjölbys och 

Norrköpings kommuner. Jag ska marknadsföra East Sweden 

Region logistiskt. För mig är steget från Sverige till Norden 

litet. Då kan man lika gärna gå från Sverige ut i världen. Jag 

tror mycket på det här. Man har hamnen i Norrköping, man 

har läget, infrastruktur och kunskaperna på universitetet. 

Köp komplett pool så får du poolvärmepump på köpet.

Värde upp till 49 730:- beroende på poolval.

För dig som redan har pool kan vi erbjuda HeatForce

poolvärmepump till kampanjpris.

Varmt välkommen till Folkpool Norrköping.Pool

hemma?


Folkpool Norrköping

Lindövägen 55, Norrköping

Tel 011-10 19 05

Öppettider

Vardagar  9-17

Pool

 

&

 

spa

kampanj

PA

SSA PÅ!

31 mars - 25 maj
34

KOMMUNERNA ÄR AKTIVA

, jag skulle vilja säga att Linköpings 

kommun stöttar mycket rent affärsmässigt. Alla kommuner 

har sina fördelar.

Nils Ekman ser nya möjligheter.

– Den här regionen är inte bara intressant för den svenska 

eller nordiska marknaden, jag tittar österut. Om man ser 

problemen i Ryssland och intilliggande länder som Baltikum, 

kan man konstatera att man har samma problem här som 

man hade i Miami och Sydamerika för 20–25 år sedan. När 

det var instabila länder i Sydamerika, lade man distri-

butionen i Miami. Ju oroligare och ju mer instabila olika 

marknader är, även om de är intressanta, är det bättre att 

lägga distribution, inventarier och kontor i närheten – men 

utanför. Då tror jag mycket på att här, i Östergötland, är 

det ett område där man kan jobba mot Finland, Ryssland, 

Baltikum och så vidare.

NILS EKMAN PEKAR

 på hamnen i Norrköping. Under 2012 

uppgick godshanteringen i hamnen till närmare fyra miljoner 

ton, och hamnområdet anlöptes av 1 120 fartyg.

– Hamnen i Norrköping är mycket viktig. De kan få 

igång feederservice till Polen, Finland, Baltikum och så 

vidare. De har en utmärkt infrastruktur och är mycket 

marknadsinriktade.

DET GÅR UTMÄRKT ATT 

göra affärer med utlandet från Linkö-

ping, menar Nils Ekman.

– Ja, för om man har tre avgångar med KLM och två av-

gångar med SAS från Linköpings flygplats är det jättebra. Jag 

tog tiden häromdagen. Från det att jag gick upp till att jag 

satt på planet tog det 53 minuter. Jag flyger till Sao Paulo på 

en dag. Jag tar planet klockan sex och är i Sao Paulo klockan 

15.30. Det är jättebra, istället för att flyga via Arlanda. Det 

finns många företag i Linköping som är internationella och 

som behöver den typen av logistisk hjälp. Om man väl har 

kommit i kontakt och etablerat ett förtroende med närings-

livet här, då är det lätt att arbeta med dem. Men östgöten är 

inte lätt att komma inpå livet, och jag är inte härifrån.

NILS EKMAN KNACKAR

 i bordet och säger:

– Men det har gått bra hitintills. Jag håller det jag lovar. Jag 

försöker att inte snacka strunt, och jag har levererat i de uppdrag 

som jag har fått. De referenser jag har här är bra.

Han gillar affärsklimatet i Östergötland.

– Som sagt, nu gör jag uppdrag åt Finspångs, Linköpings, 

Mjölbys och Norrköpings kommuner. Jag tycker att affärsklima-

tet är bra från kommunernas sida. Näringsliv är näringsliv var 

de än är. Saab är Saab, Siemens är Siemens och Väderstadsver-

ken är Väderstadsverken. Industrin i Norrköping är lite annor-

lunda än den högteknologiska industrin vi har här i Linköping 

eller Siemens i Finspång. Jag har träffat politiker i Linköping 

och jag var med och skrev utredningen om flygklustret innan 

det sattes upp. Jag träffade Paul Lindvall och Lena Micko. De 

tänker på samma sätt. De är pragmatiska, man tänker på Lin-

köpings fördel. Det är viktigt. Linköping är areospace-staden. 

Runt Saab finns en massa innovativa företag. 

– 

VI HAR EN TEKNOLOGI som inte är av denna världen när det 

gäller drönare, obemannade helikoptrar och så vidare. Det 

tycker jag är bra. Logistiskt är det ett bra läge, vi sitter i mitten. 

När det gäller utblick mot världen hade det varit svårare någon 

annanstans i Sverige att få till ett seminarium som vi ska ha 

15 maj i Finspång. Siemens sponsrar och kommunen har ställt 

upp. Vi ska från och med nu ha ett seminarium om logistik en 

gång om året. Vi ska ta hit intressanta talare och prata om vad 

som inte bara är viktigt för regionen, utan för Sverige. De kom-

mer inte bara från Sverige, utan även från Brasilien och Mexiko. 

De ska prata om tullar, myndigheter och hur man gör affärer 

i dessa länder. Dagen startas av professor Mats Abrahamsson 

från Linköpings universitet. Hans teoretiska kunskaper impo-

nerar mycket på mig. Mitt mål är att om tre år, när de startar 

East Sweden, ska de tänka logistik. Det går inte på en gång. 

Därför kommer seminariet att bli årligt återkommande.

Sista frågan är: Vad kan bli bättre med Östgötaregionen?

– Till exempel att man skapar förutsättningar för att flyg-

platserna ska ha ett bra samarbete. Man borde ha fler aktivite-

ter i Norrköpings flygplats. Här ser jag möjligheter.  Document Outline

 • 01ASL4-14_Omslag-140505_2
 • 02AS4-14_AnnonsMäklarhuset
 • 03ASLnr04-14_Innehåll-140507
 • 04ASL4-14_ViSomGor-140501
 • 05ASL04-14_Notiser_Sid05_140507
 • 06ASL04-14_Ledare-140506
 • 07ASL04-14_Notiser_Sid07_140507
 • 08ASLNr04-14_Notiser08-09_140507
 • 10ASL4-14_NailItMartine-140430_2
 • 12ASL4-14_LCA-SAS-140503
 • 14ASL4-14_UlfSternIFS-140505
 • 16ASL04-14_Inficon-140506
 • 17ASL4-14_KrönikaMBE-140504
 • 18ASL04-14_Sefin-140429
 • 20ASL4-14_OlleWästberg-140506
 • 22ASL4-14_ExeoSPP-140506
 • 24ASL4-14_Annons-140507
 • 25ASL4-14_Inficon-140506
 • 26ASL4-14_Olympia-140506
 • 27ASL4-14_NilsEkman-140506
 • 35ASL4-14_Bomässa-140505
 • 36ASL4-14_Stadsvetare-140504
 • 38ASL4-14_Mentorn-140506
 • 41ASL4-14_KrönikaPL-140506
 • 42ASL4-14_KrönikaHL-140501
 • 43ASL4-14_NyaCKLass-140506
 • 44ASL4-14_Matlina-140506
 • 45ASL4-14_KrönikaMWP-140506
 • 46ASL4-14_Sambopar-140506
 • 48ASL4-14_KrönikaML-140506
 • 49ASL04-14_Guldgossen-140506
 • 50ASL4-14_Bokspalt-140506
 • 51ASL04-14_NästaNummer_140506
 • 52AS4-14_AnnonsLCA

Yüklə 77,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə