Branş kodu ve uzun ismi yazılarak kaydet tuşuna basılır. Listelerde öğretmen branş bilgileri çıkmaktadırYüklə 53,58 Kb.
tarix08.01.2018
ölçüsü53,58 Kb.
#20132Sabit bilgiler ekranı okulun genel bilgilerinin(başlık ismi ,mail ayarları) ve dağıtım parametrelerinin düzenlendiği kısımdır.Özellikle mail ayarları kısmı için gmail üzerinden gönderim yapabilirsiniz .Eğer bi gmail adresiniz yoksa okul adına bir email adresi alarak bu bölümleri doldurabilirsiniz.


Okul bilgi girişi ekranın ders başlama bitiş saatlerinin ,sabahçı ve öğleci ayarlamalarının yapıldığı bölümdür.Mouse ile o alana çift tıklayarak saatler girilmelidir.

Branş kodu ve uzun ismi yazılarak kaydet tuşuna basılır.Listelerde öğretmen branş bilgileri çıkmaktadır.Ders ismi ,haftalık ders saati ,kaçar saat şeklinde dağıtılacagı bu ekrandan girilebilir.Eokuldan bilgilerinizi aldığınızda otomatik olarak buraya atmaktadır.Bunun dışında programın içerisinde hazır bulunan havuzdan da dersler yüklenebilir. Dersin yanındaki saat blokları 1-1 ,2-2,3,2 şeklinde ayarlanabilir.Seçmeli ders çentiğini işaretleyerek sınıf bilgi girişinden seçmeli dersler sınıflara atanmaktadır.

Öğrenciler okulda okudukları yıllar boyunca belirli sayıda seçmeli ders alabileceklerdir.

Örneğin; Ortaöğretim Okullarında Kuran'ı kerim seçmeli dersi her öğrenci tarafından her yıl seçilebilir fakat 'Temel Dini Bilgiler' dersi ortaokul boyunca sadece 2 defa seçilebilecektir.

Öğrenci 'Temel Dini Bilgiler' dersini Ortaokul 1.sınıftan Ortaokul 4.sınıfa kadar herhangi bir yılda iki defa alabilir. 1. Maddede belirtilen Ders havuzu menüsünden o dersin kaç defa alınacağı sütununa bu bilgi bu yüzden girilmelidir.

Ders Havuzunda 'Seçmeli Ders Türü' alanı öğrencilerin geçmiş yıllarda aldıkları seçmeli derslerin karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Derslerin kodları ve isimleri farklı olsa bile bu ders türleri aynı seçmeli ders olarak alınmaktadır. Bilsa ders havuzundan okul türüne göre dersler alındığında bu bölüm otomatik olarak dolu gelmektedir. Fakat el ile yeni seçmeli ders tanımlamada bu bölüm mutlaka verilmelidir. Geçmiş yıllara ait ders havuzları da program tarafından taranarak otomatik olarak ders türleri doldurulmaya çalışılmaktadır. Fakat programın seçmeli ders türünü bulamadığı durumlarda el ile seçmeli ders türü verilmelidir

Yeni kullanıcı tanımlayabilir ,varolan kullanıcıların izinlerini bu ekrandan düzenleyebilirsiniz.


Alan ve dal girişlerini yapmak için kullanılan bölümdür.Fen-matematik alanı,sosyal alanı gibi girişleri yapılarak sınıfa alan dal atama bölümünden işlenecektir.Sınıf kodları 6 hane olacak şekilde elle giriş yapılabilir.Sağ taraftaki ders havuzundan derse çift tıklayarak sınıfa ders atamasını yapabilirsiniz.sınıfların sabahçı öğleci ayarlaması en baştaki sarı (S) harfi yada Mavi (Ö) Harfi ne tıklayarak yapılabilir,zaman tablosunda seçilen sınıfın hangi saatlerde derslere gireceği açılarak yada girmiyeceği saatler kapatılarak ayarlanmalıdır. Blok saati mor renkte ise o sınıftaki o ders dağıtımı yapılmamıştır,kırmızı rekte ise dağıtılmış demektir.

Sağ taraftaki alan ismi seçilerek eklenebilir .Bu alan sınıf bilgisinde aynı sınıf isminde ikinci bir satırda açılır bu alanda görülücek dersler sınıf bilgi girişi ve ders verme menüsünden eklenmelidir.SEÇMELİ DERS İŞLEMLERİ

Haftalık ders dağıtım programında , e-okula girilmiş olan öğrenci seçmeli ders tercihleri Excel formatında programa ilave edilerek , kolay bir şekilde bilgi girişi sağlanmış olur


E-okuldan indirilen bu Excel dosyası içeri alınarak , sınıfların seçmeli dersleri , öğrencinin seçmiş olduğu dersler oluşur. İstenirse öğrenci bilgi girişi ekranında bu bilgilerde düzenleme yapılabilir. Seçmeli ders bilgi kontrolü yapılarak gruplama öncesi program tarafından gerekli uyarılar , kontroller ve düzeltmeler yapılır. Yapılan düzeltmeler ışığında belirtilen şartlara-kriterlere göre derslere ait gruplar oluşturulur. Oluşan bu gruplar ve bu gruplara ait derslere öğretmen ataması yapılır. En son olarak ta seçmeli derslere ait listeler alınabilir.

Eokul ekranında İlkokul-Ortaokul kurum işlemleri – Ders İşlemleri – 2014-2015 Öğretim yılı Seçmeli Dersleri menüsüne basılır.Ekrandaki printer ikonuna basılarak gelen ekranda Seçmeli Ders seçen öğrenciler cümlesinin ikonuna basılır

Gelen listede Export report ikonuna tıklanır.

Gelen pencerede Microsoft Excel 97-2000 (XLS) seçeneği şeçilir. Browse tuşuna basılarak listenin indirileceği yer ve adı girilir.
İndirilen Excel dosyasının görüntüsü-formatı aşağıda görüldüğü gibi olmalıdır.

Ders Dağıtım programında Excel’den Öğrenci Seçmeli Derslerini Alma menüsüne girildiğinde ekranın ortasında yer alan seçenekleri dikkate alarak işaretleme yapılmalıdır. Daha sonra Dosyayı oku butonuna basılarak indirilen bu Excel dosyası programa ilave edilir. Ders ve öğrenci bilgileri geldikten sonra Kaydet tuşuna basılmalıdır.Seçmeli Dersleri kontrol et butonuna basıldığında bir önceki ekranda 10 kişiden az seçilen dersleri aktarma seçeneği işaretli olduğu için program , 10 kişiden az seçilen dersleri öğrenciden sildiği için uyarı vermektedir.
Bilgileri düzelt butonuna basıldığında , program bu öğrenciler için uygun olan üçüncü dersi seçmektedir. İstenirse programın belirlediği dersler seçilir , istenirse kullanıcı başka uygun bir ders belirleyebilir. Dersleri Kaydet butonuna basılarak bu son durum kaydedilir.Seçmeli Ders Öğrenci Gruplarını Oluşturma menüsüne basılarak seçilen bu derslerle ekran ekran ilerlenerek gruplar oluşturulur.
Okulda çift tedrisat varsa (sabah-öğle) gruplamanın her iki tedrisat için ayrı ayrı yapılıp kaydedilmesi gerekmektedir.
Grup öğrenci sayısı okuldaki sınıfların kapasiteleri düşünülerek girilmelidir. Çünkü program o dersi seçen öğrenci sayısını bu değere bölerek grupları oluşturmaktadır. (Örneğin 25 kişinin seçtiği bir ders için tek grup yaparken , 65 kişinin seçtiği bir ders için 3 grup oluşturmaktadır 30+30+5 gibi) Ekranın üst tarafındaki sütunlarda dersler ve altında grup sayıları otomatik gelmektedir.Sonraki İşlem Adımına Geç butonuna basılarak Ders Gruplarının oluşturulması ekranına geçiş yapılır.
Ekranın alt tarafında yer alan seçenekler dikkate alınarak Sonraki İşlem butonuna basılır


Ekranın sağ üst tarafındaki seviyeler seçilerek (ortaokul 1 ve ortaokul 2 ) ekrana o seviyeye ait sınıflar , gruplar ve dersler gelmektedir. Ekranın sol tarafında dersi seçen öğrenciler , sağ üst tarafta dersler ve öğrenci sayıları , sağ alt tarafta da dersin grupları gösterilmektedir. Grupları kaydet butonuna basılarak gruplar – dersler – öğrenciler kaydedilmiş olur.Seçmeli Derse Öğretmen Atama menüsüne girilerek ekranın sol üst tarafından grup seçilir. Bu gruba ait dersler sol alt tarafa gelir. Dersi seçip ekranın sağ tarafındaki branşa uygun öğretmene çift tıklanarak o derse öğretmen ataması yapılmış olur.Seçmeli Ders Atama listesi menüsüne tıklanarak gelen ekranda uygun tedrisat seçilerek bu derslere-gruplara ait öğrenci listeleri alınabilir.


Öğrenci Bilgi Girişi ve Seçmeli Ders Atama menüsünde sınıflardaki öğrencileri ve bu öğrencilerin seçtikleri seçmeli dersler görülebilir. Öğrenci silme-ekleme-düzeltme yapılacağı gibi , öğrenciye sınıftaki seçmeli derslere ait ekleme-çıkarmada yapılabilir.
Sınıf Öğrencilerine Seçmeli Ders Atama menüsüne girilerek , öğrencilere farenin sağ tuşuna basılarak öğrenciye ders işlenebilir. Öğrenciye üçden fazla der girilmemesine dikkat edilmelidir.
Servis programları – Seçmeli Derslerin Silinmesi menüsüne girilerek ve ilgili cümle işaretlenerek , ekranda belirtilen bilgiler silinir. Dolayısıyla seçmeli ders işlemlerinin başına dönülmüş olur , tekrar Excel dosyasını programa vererek işlemler tekrar yapılabilir.Seçmeli ders atama listesinden hangi öğrenci hangi grupta liste alınıp kontrol edebilirsiniz.Öğretmen bilgi girişi menüsünde satır ekle diyerek yeni kayıt yapabilir ,branş email bilgilerini ,fotografları ekleyebilirsiniz.Sınıf öğretmenliği,eğitsel klupleri,toplam ücret gibi girişleri sağa menüyü kaydırarak ekleyebilirsiniz.En sonda bulunan maaş ücret işaretlemesini dağıtımınız bittikten sonra tek tuşla yapabilirsiniz.


Öğretmene ders atama sını önce öğretmene mouse ile tıklayalım sonra sınıfa tıklayalım en son derse çift tıklayarak tamamlayalım.Atanan öğretmenlerin isimleri alt kısımda ismi.soyadı şeklinde çıkmaktadır.Öğretmenden ders silmek içinse atanan ders kısmında dersini bularak çift tıklayabilirsiniz.Tüm atamalar tek bi tuşla iptal edilebilmektedir.(F5)


Fiziki mekan girişinden okuldaki sınıflar dışında kalan mekanlarınızı tanımlayabilir zaman tablosunu uygunluk durumlarına göre açıp kapatabilirsiniz.Fiziki mekanda hangi sınıfın hangi dersini alabileceğimizi atamamız gerekmektedir.Önce mekanı sonra sınıfı en son derse çift tıklayarak atamayı tamamlayabilirsiniz.


Ortak ders girişi aynı gün aynı anda başlayacak dersleri belirlemek için kullanılır.Grup ekle diyerek ders gruplar oluşturulmalıdır.


Ders dağıtımı yaparken aynı güne gelmesi istenen yada tersi şekilde düşünecek olursak gelmesi istenmeyen dersleri oluşturabilirsiniz.Önce grup ekle diyelim sonra ders ekleden seçip aktar diyelim,sınıfları seçerek grupları oluşturabilirsiniz


Öğle arası ile yada uzun tenefüslerde bölünmesi istemediğimiz önemli dersler olabilir bu ekrandan onların girişini çift tıklayarak yapabilirsiniz.Verilerin genel kontrolünde ders blokları ,atamaları,yoğunluk tabloları taranır eğer dağıma engel olabilecek hatalar bulursa kırmızı renkli olarak uyarı verir ,yanan yere tıklayarak hatalı yerlerin nerelerden kaynaklandığını bulabilirsiniz.

Bu ekrandan öğretmenlerin tek tek dağıtımını yapabilir ,dağıtım ı etkilenmemesi için kilitlenebilir,elle çakma yapabilirsiniz.Zaman tablosu mutlaka kontrol edilmelidir gerekirse buradan açılabilir.Zaman tabloları sınıf ,öğretmen , mekan ve ders olarak ayrı ayrı dır.
Alt kısımda öğretmen detay ve kilitleme butonu bulunmaktadır.Kilitleri dikkate alınmaması gerekirse burdanda işaretleyebilirsiniz.Dağıtımı başlatmadan önce parametreler butonunuda kontrol edilmelidir.Karnıyarık sayısı (pencere boşluk sayısı),öğretmenlere boş gün verebilme gibi işlemler için ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Dağıtım yap butonuna bastıktan sonra program dağıtım için bütün algoritmaları denemeye başlar Dağıtım işlemini bitirdikten sonra aradaki boş ders saatlerini azaltmaya başlar .En uygun dağılımı bulduktan sonra size uyarı vererek bitirir.Kaydet diyerek listelerinizi alabilirsiniz.


Sınıf ders dağıtımından seçili olan dersin öğretmenine bağlan ı seçersek öğretmen dağıtım ekranına geçiş yapılabilir.Blok bölme birleştirme yapılabilir.Örneğin 5 saatlik bir Türkçe dersini 3-2 yada 2-2-1 şeklinde bloklarını ayarlayabilirsiniz


Ders Dağıtımı Eskisi gibi Öğretmen, Sınıf, Mekan bölümlerinden yapabilirsiniz. Ayrıca Öğrenciye ait dağıtım ekranından sadece o öğrencinin seçtiği dersleri dağıtabilirsiniz. Öğrencinin zorunlu dersleri yada sadece seçmeli derslerini de buradan görebilirsiniz


Öğretmenin programında deişiklik yapmak için orta bölümden öğretmeni seçiyoruz,sola programı geliyor saatini değiştirmek istediğimiz derse tıklıyoruz yeşil oluyor almak istediğimiz boş saatin olduğu yere tıklıyoruz oyerde ders varsa öğretmenin ismiyle söylüyor uygun mu değilmi diye.


Bir öğretmenin dersinin başka bir öğretmene aktarımının yapılabilmesi için kullanılabilir.Orta kısımdan öğretmen bul diyoruz uygun olanlar yeşil olarak görüntüleniyor,aktar diyerek aktarımı yapıyoruz.


Haftalık programlar yapıldıktan sonra o sınıfta hangi saatte hangi dersin olduğunu derse giren öğretmenin bilgisiyle aldığımız listedir.Font büyüklükleri ayarlanarak 10 saatlik,12 saatlik ,16 saatlik ayrıntılı listeler alınabilir.Öğretmen detaylı bilgilerinin alındığı listelerdir.Sınıf öğretmenliği,eğitici klup,nöbet yerleri,maaş ücret açıklamaları,etütleri,başka okuldaki görevleri,zümre saatleri seçenekli şekilde listelerden alınabilir.El programları email olarak atılabilir.


Fiziki mekanların ,öğrencilerin el programları font büyüklükleri ayarlanarak ayrınlı listeme alınabilir.Öğrencilerin el programları her öğrenci için ayrı ayrı ve sadece kendi seçtikleri dersler ile zorunlu derslerden oluşmaktadır. Eğer Öğrencilerin fotoğrafları sisteme tanıtılmışşa el programları fotoğraflı olarak alınabilir.


Çarşaf listeler haftalık yada günlük alınabilir.Haftalık programlar ders,öğretmen,mekan görünecek şekilde seçenekli alınabilmektedir.Günlük listelerde parametrik olarak yazdırma ayarlarını yatay dikey alabilirsiniz Diğer listelerde olduğu gibi font büyüklükleri ayarlanabilmektedir.Öğretmene göre fiziki mekana göre veren çarşaf listeler vardır.


Seçmeli dersin başlangıç bitiş saatini,mekanını ,öğretmenini alan öğrencilerle birlikte liste almanızı sağlar.Sınıfa yada öğretmene atanan derslerin listelerini alabilirsinizHaftanın her günü için hangi saatte hangi öğretmen, hangi ders oldugunu toplu programların alınabilmesini sağlar.


Ders dağıtım çizelgeleri hazırlanarak ilçe milli eğitimlere verilmektedir. Bu listeyi hazırlayabilmek için önce dersleri space tuşu ile işaretlemelisiniz.Ön yüz sayfasını güncelleyip kaydet diyerek bu ekranı kapatalım.Sayfa seçili iken öğretmen ismi üzerinde F5 tuşuna basalım .Tüm öğretmenleri hesaplatarak çıkalım sonra yazdır diyerek listemizi alalım.

Diğer listeler menüsünde dağıtılan yada dağıtılamamış blokların listesi alınabilir.

Ekders ücret çizelgeleri haftalık programından ,ders dağıtım çizelgesinden ayrıntılı olarak alınabilir.

Eğitsel kol listesi,sınıf öğretmeni listesi ,öğrenci listeleri (Fotoğraflı) alınabilir.

Belirli saatte dersi olan öğretmenler listesi yeni versiyonumuzda alınabilmektedir.


Günlük ,Haftalık ,Aylık yoklama fişi alabilirsiniz. Derste bulunmayan öğrencinin numarası ilgili sütunlara ayri ayri yazilir. Yoklama fişi ve ders defteri son ders öğretmeni tarafından yönetime teslim edilir.


Nöbet çizelgesi üzerinde sağ tıklayalım açılan listeden öğretmeni seçerek atama işlemini yapabilirsinizÖğretmenin haftalık programı sağ kısımda çıkmaktadır.Dönerli nöbet içinse

Dönerli Nöbet Çizelgesi Menüsü altından bulunduğunuz aya ait nöbet planını işleyiniz.


Daha sonra ekrandaki ‘Nöbetleri Sonraki Aya Aktar’ Butonunu kullanarak bu planı bir sonraki aya aktarabilirsiniz. Bu arada bir sonraki aydaki ilk ve son gunleri kontrol etmeniz gereklidir. Nöbetler öğretmenlerin nöbet tuttukları günler aynı kalmak üzere bir sonraki aya aktarıldıkları için bir sonraki ayın başlangıç günü bu aydaki farklı olduğu zamanlarda ilk ve son günlerdeki nöbetleri el ile atamanız gerekebilir.

Aktif çalıştığının kurumu yada tüm çalışmalarınız yedekleyabilirsiniz.Yedek ismi verebilirsiniz.Yedeklemeye başla dedikten sonra hdp klasörü içerisindeki yedek dizine ydk uzantılı dosyanız oluşur.Bu dosyayı daha sonra yedeği geri alma işleminden geri yükleyebilirsiniz.


Bilsa programlarından içeri sınf,ders,öğretmen aktarabilirsiniz.


Eokuldaki bilgilerinizi hdp programı içerisine kolaylıkla aktarabilirsiniz.Ana sayfa diyerek eokul sayfasına bağlanıyoruz eokul kullanıcı adı ve şifresinizi girdikten sonra sınıf bilgileri butonuna basarak önce sınıfları oluşturuyoruz.daha sonra sınıfların ders ve öğretmen bilgilerini alabilirsiniz.Seçmeli ders alma kısmında sırayla aktarımı tamamlayınız.
Piyasada bulunan başka bir ders dağıtımı kullanmış iseniz(Örn progmatic) ordaki verilerinizi kolaylıkla hdp programımıza aktarabilirsiniz
Bilgisayarınızda elektrik kesilmesi yada virus yuzunden çıkan aksaklıklarda çalıştıgınız haftalık programınızda bozulmalar olabilir.Bu gibi durumlarda dosya bakım işlemini yapabilirsiniz. Düzelmediği durumlarda eğitim destek ekibimizden destek alabilir,dosyalarınızın düzenlenmesini isteyebilirsiniz.

Yüklə 53,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə