Ders biLGİ formuYüklə 131 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü131 Kb.
#80090

DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ

BÖLÜM

İŞİTSEL- GÖRSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMI

PROGRAM

BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ

DÖNEMİ

3

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders
X
ÖN ŞARTLAR
SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

54/14=4

8+10+6+12+10+8=54

126

30+30+30+30+30+30=180

KREDİ

Ders Kredisi

AKTS Kredisi

(1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi)


6

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrenciye, konvansiyonel veya CTP yöntemle flekso klişesi hazırlama, flekso baskı makinesini baskıya hazırlama, baskı yapma ve baskı hatalarını giderme ve baskı sonrası makineyi temizleme yeterlilikleri kazandırılacaktır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

1-Konvansiyonel yöntemle flekso klişesi hazırlamak

2-CTP yöntemle flekso klişesi hazırlamak

3-Flekso baskı makinesini baskıya hazırlamak

4-Baskı yapmak

5-Baskı hatalarını gidermek

6-Baskı sonrası makineyi temizlemek
DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI

(MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)Hafta

Modüller/İçerik/Konular

1

Flekso baskı kalıbı ve işe uygun klişe seçimi

2

Flekso filmlerinde olması gereken özellikler ve kalıp pozlandırma süreleri

3

CtP kalıplarının yapıları türleri

4

CtP kalıpların pozlandırma süreleri ve belirlenmesi

5

Kalıp yapıştırma bantları ve aniloks merdaneler

6

Flekso baskıda kullanılan baskı altı malzemeler ve mürekkepler

7

Flekso baskıda baskı ayarlamaları

8

Flekso baskı makine türleri

9

Kalıp yapımı ve baskı uygulamaları

10

Kalıp yapımı ve baskı uygulamaları

11

Kalıp yapımı ve baskı uygulamaları

12

Baskı hataları ve giderilmesi

13

Sıyırıcı bıçaklar ve periyodik bakımları

14

Kalıp ve kalıp silindiri temizliğinde kullanılan malzemeler

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İşyeri

Sınıf veya laboratuar ortamı

Standart kalınlıklarda ham klişe türleri, klişe kalınlığını ölçen kumpaslar, işlenmiş klişeler, Pozlandırma cihazı, konvansiyonel flekso kalıbı, banyo ekipmanları ve banyo makinesi, kurutma sistemleri, film, Ctp kalıpları, ctp pozlandırma makineleri, klişe kalınlığını ölçen kumpaslar, çift taraflı bant (kalıp bantı), kretuar, Aniloks merdaneleri, Flekso baskı mürekkepleri, mürekkep inceltici ve geciktirici solventler, spatula, flekso baskı makinesi, kağıt, karton, mukavvalar, film materyalleri, metalize filmleri,
ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Not/açıklama/öneri:

Yöntem

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ara SınavlarÖdevlerProjelerDönem ÖdeviLaboratuvarDiğerDönem Sonu Sınavı
ÖĞRETİM ELEMANI

Matbaa eğitimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olup en az yüksek lisans yapmış, yâda alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip matbaa eğitimi lisans mezunu, öğretim elemanı

KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Flekso baskısı yapan işletmelerMODÜL BİLGİ FORMU
MODÜL : KONVANSİYONEL YÖNTEMLE FLEKSO KLİŞESİ (KALIBI) HAZIRLAMA

MODÜLÜN KODU : 213

BÖLÜM :GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER ve MEDYA YAPIMCILIĞI

PROGRAM : BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ

DERS : FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ

SÜRE : 30/12
KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Standart kalınlıklarda ham klişe türleri, klişe kalınlığını ölçen kumpaslar, işlenmiş klişeler, Pozlandırma cihazı, konvansiyonel flekso kalıbı, banyo ekipmanları ve banyo makinesi, kurutma sistemleri, film
MODÜLÜN AMACI : Öğrenci, atölye, laboratuar ortamında, Iso standardına uygun klişe kullanabilecek ve insan sağlığını tehdit etmemek koşuluyla belirlenen ideal poz sürelerine uygun pozlandırma işlemi yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

 1. İşe uygun klişe seçebilecektir

 2. Klişe üzerine görüntüyü aktarabilecektir

 3. Klişe üzerinde kalite kontrol yapabilecektir.


İÇERİK :

 1. Flekso baskı kalıpları

  1. Fotopolimer kalıpların yapısı

  2. Fotopolimer kalıp kalınlığı ve sertliği

 1. İşin baskısına ait uygun klişe seçimi

 2. Flekso filmlerinde olması gereken özellikler

 3. Kalıp pozlandırma sürelerinin belirlenmesi

 1. Sırt pozunun belirlenmesi

 2. Ana pozun belirlenmesi

 1. Kontrol şeritleri ve önemi

 2. Pozlandırmada ışık gücünün önemi

 3. Pozlandırma şaseleri

 1. Kalıp pozlandırma ortam standardının önemi

 1. Kalıp indirgeme işlemleri

 1. İndirgemede kullanılan kimyasallar

 2. Kalıp türlerine göre indirgeme süreleri

 3. Kalıp kurutma sürelerinin önemi

 4. Son poz ve UVC pozunun önemi

 1. Kalite kontrolde dikkat edilecek noktalar

 1. Gözle kalite kontrol

 2. Kumpasla kalite kontrol


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


 1. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında flekso baskıda işe uygun klişe seçebilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 2. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında fleksoya uygun klişe üzerine görüntüyü aktarabilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 3. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında oluşturulan klişe üzerinde kalite kontrol yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 4. Modül sonunda öğrencinin flekso atölyelerinde konvansiyonel yöntemle flekso klişesi hazırlayabilmesi yeterliğini kazanıp kazanmadığı ölçülmelidir.AÇIKLAMALAR :


MODÜL BİLGİ FORMU
MODÜL : CTP YÖNTEMLE FLEKSO KLİŞESİ (KALIBI) HAZIRLAMA

MODÜLÜN KODU : 213

BÖLÜM :GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER ve MEDYA YAPIMCILIĞI

PROGRAM : BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ

DERS : FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ

SÜRE : 30/8
KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI :Pozlandırma cihazı, Ctp kalıpları, ctp pozlandırma makineleri, banyo ekipmanları ve banyo makinesi, kurutma sistemleri, film, klişe kalınlığını ölçen kumpaslar, işlenmiş klişeler,
MODÜLÜN AMACI : Öğrenci, atölye, laboratuar ortamında, orijinaldeki görüntüyü flekso kalıbı üzerine ISO standardında yükseklik ve sertliğini sağlayarak detay ve ton değerlerine sahip ctp yöntemle kalıp hazırlayabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

 1. Görüntüyü CtP yöntemiyle kalıba aktarabilecektir

 2. Ctp kalıp üzerinde kalite kontrol yapabilecektir,

İÇERİK :

1.Ctp termal baskı kalıplarının yapısı

2. Ctp kalıp türleri

3. Ctp pozlandırma cihazları

4.Kalıp pozlandırma sürelerinin belirlenmesi

a.Sırt pozunun belirlenmesi

b.Ana pozun belirlenmesi

i. Kontrol şeritleri ve önemi

ii. Pozlandırmada ışık gücünün önemi

iii.Pozlandırma şaseleri

c. Kalıp temizliğinin önemi

d.Kalıp pozlandırma ortam standardının önemi

5. Kalıp indirgeme yöntemleri

a.Solventle indirgeme

b.Termal indirgeme

6. Kalıp kurutma sürelerinin önemi

7. Son poz ve UVC pozunun önemi

8. Kalite kontrolde dikkat edilecek noktalar

9. CtP termal kalıpların saklanması

10.Kalite kontrolde dikkat edilecek noktalar 1. Gözle kalite kontrol

 2. Kumpasla kalite kontrol


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


 1. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında görüntüyü CtP yöntemiyle kalıba aktarabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 2. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında CtP kalıp üzerine kalite kontrol yapabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 3. Modül sonunda öğrencinin flekso atölyelerinde CtP yöntemle flekso klişesi hazırlayabilmesi yeterliğini kazanıp kazanmadığı ölçülmelidir.AÇIKLAMALAR :

MODÜL BİLGİ FORMU
MODÜL : FLEKSO BASKI MAKİNESİNİ BASKIYA HAZIRLAMA

MODÜLÜN KODU : 213

BÖLÜM :GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER ve MEDYA YAPIMCILIĞI

PROGRAM : BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ

DERS : FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ

SÜRE : 30/7
KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Flekso baskı kalıbı, çift taraflı bant (kalıp bantı), kretuar, Aniloks merdaneleri, Flekso baskı mürekkepleri, mürekkep inceltici ve geciktirici solventler, spatula, flekso baskı makinesi, kağıt, karton, mukavvalar, film materyalleri, metalize filmleri


MODÜLÜN AMACI : Öğrenci, atölye, laboratuar ortamında, orijinaldeki görüntüyü flekso kalıbı üzerine ISO standardında yükseklik ve sertliğini sağlayarak detay ve ton değerlerine sahip ctp yöntemle kalıp hazırlayabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

 1. Kalıbı sleeve silindir gömleğine yapıştırabilecek

 2. Aniloks merdaneyi takabilecek

 3. Mürekkep viskozitesini ayarlayabilecek

 4. Baskı altı malzemesini makineye bağlayabilecek

İÇERİK :

1. Kalıbı sleeve silindir gömleğine yapıştırmada kullanılan malzemeler

a. Çift taraflı bantlar

b. Yapıları

c. Özellikleri

2. Yapıştırmada dikkat edilecek noktalar

1. Aniloks merdaneler

a. Yapıları

b. Özellikleri

c. İşe uygun aniloks merdane seçimi

i. Mürekkep film kalınlığına göre aniloks seçimi

ii.Tram sıklığına göre aniloks merdane seçimi

1. Viskozitenin tanımı

2. Flekso baskıda kullanılan mürekkepler

a. Solvent bazlı mürekkepler

b. Su bazlı mürekkepler

c. UV mürekkepler

d. Gazete mürekkepleri

3. Flekso baskıda viskozitenin kontrolü

4.Mürekkep kurutma sistemleri

a.Sıcak hava püskürtmeli kurutma

b.UV kurutma

c.Kızıl ötesi (IR) kurutma

1. Baskı altı malzemeleri

a. Kağıt, karton, mukavvalar

i.Türleri ve yapısal özellikleri

ii.Basılabilirlik kriterleri

b.Film materyaller

i.Türleri ve yapısal özellikleri

ii.Basılabilirlik kriterleri

c.Metalize filmler

i.Türleri ve yapısal özellikleri

ii.Basılabilirlik kriterleri

2.Baskı altı malzemesi üzerine yapılan işlemler

a.Korona işlemi ve önemi

b.Laminasyon işlemiÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


 1. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında kalıbı sleeve silindir gömleğine yapıştırabilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 2. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında anilox merdaneyi takmak için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 3. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında mürekkep viskositesini ayarlamak için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 4. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında baskı altı malzemesini makineye bağlayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 5. Modül sonunda öğrencinin flekso baskı makinesini baskıya hazırlayabilmesi yeterliğini kazanıp kazanmadığı ölçülmelidir.


AÇIKLAMALAR :

MODÜL BİLGİ FORMU
MODÜL : BASKI HATALARINI GİDERME

MODÜLÜN KODU : 213

BÖLÜM :GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER ve MEDYA YAPIMCILIĞI

PROGRAM : BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ

DERS : FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ

SÜRE : 30/10
KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Flekso baskı makinesi, baskı altı malzemesi, kalıp, mürekkep, solventler,
MODÜLÜN AMACI : Öğrenci, atölye, laboratuar ortamında, ISO standardında kalıp kalınlığı ve yüksekliğine bakılarak kalıptan kaynaklanan problemleri giderebilecek, baskıdaki hatayı sıfır hale getirmek standardında baskı esnasında kaynaklan problemleri ve mürekkepten kaynaklan problemleri çözebilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

 1. Kalıptan kaynaklanan problemleri giderebilecektir.

 2. Baskı esnasında kaynaklanan problemleri çözebilecektir.

 3. Mürekkepten kaynaklanan sorunları çözebilecektir.


İÇERİK :

1.Kirli baskı

2. Baskılı olmayan alanların mürekkeple doldurmak

3. Kirli kalıp

4. Zayıf renk nedir?

5. Arka verme ve Bloklaşma

6. Beneklenme nedir?

7. Basılı alanların etrafında gölgelenme

8.Tabak besleme problemi

9.Zayıf renk oluşumu

10.Aniloks merdanede yıpranma

11..Baskıda çizilme

1.Yapışma nedir?

2.Bulanıklaşma nedir?

3.Baskıda çok güçlü mürekkep katmanı

4.Baskı esnasında renk farklılığı

5. Aşırı mürekkep tüketimi

6.Mürekkepte dalgalanma

7.Köpüklenme nedir?

8.Baskıda bozukluk

9.Baskılı alanlarda bozuk tramlı görüntüler oluşması

10.Arka verme nedir?


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


 1. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında flekso baskıda kalıptan kaynaklanan problemleri giderebilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 2. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında baskı esnasında kaynaklanan problemleri çözebilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 3. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında mürekkepten kaynaklanan problemleri çözebilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 4. Modül sonunda öğrencinin flekso baskı hatalarını giderebilmesi yeterliğini kazanıp kazanmadığı ölçülmelidir.AÇIKLAMALAR :

MODÜL BİLGİ FORMU
MODÜL : BASKI SONRASI MAKİNEYİ TEMİZLEME

MODÜLÜN KODU : 213

BÖLÜM :GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER ve MEDYA YAPIMCILIĞI

PROGRAM : BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ

DERS : FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ

SÜRE : 30/9

KREDİ : 1

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama
EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI : Solventler, bez, sünger, su
MODÜLÜN AMACI : Öğrenci, atölye, laboratuar ortamında, baskı makineri üzerinde kalıp ve kalıp silindirleri üzerinde hiç atık madde kalmayacak şekilde mürekkep ünitelerini temizleyebilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ :

 1. Kalıp temizleyebilecektir.

 2. Kalıp silindirlerini temizleyebilecektir.

 3. Mürekkep ünitelerini temizleyebilecektir.

 4. Makine genel temizliğini yapabilecektir.


İÇERİK :

1. Kalıp temizlemesinde kullanılan malzemeler

2. Kalıp silindirlerini temizlemesinde kullanılan malzemeler

3. Mürekkep ünitelerinin temizliğinde kullanılan malzemeler4. Sıyırıcı Bıçaklar (Ragle)

 1. Yapısı

 2. Özellikleri

 3. Kullanım alanları

 4. Ragle temizliği

5. Baskı makinesinin periyodik temizliği ve bakımı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


 1. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında flekso kalıbı temizleyebilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 2. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında flekso kalıp silindirleri temizleyebilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 3. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında mürekkep ünitelerini temizleyebilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 4. Bu eğitim öğretim faaliyetleri esnasında makine genel temizliğini yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri ölçen, ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin gelişim düzeyi izlenmelidir.

 5. Modül sonunda öğrencinin flekso baskı sonrası makineyi temizleyebbilmesi yeterliğini kazanıp kazanmadığı ölçülmelidir.


AÇIKLAMALAR :


Yüklə 131 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə