Dünya iQTİsadiyyati fəNNİ ÜZRƏ MİNİmum (doktorluq) suallariYüklə 26,27 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü26,27 Kb.
#42475

DÜNYA İQTİSADİYYATI FƏNNİ ÜZRƏ

MİNİMUM (DOKTORLUQ) SUALLARI

 1. Regionlarda iqtisadi artım templəri problemləri.

 2. Regionlarda beynəlxalq rəqabətqabiliyyətlilik problemləri.

 3. Dövlət və xarici borc problemləri.

 4. Beynəlxalq rəqabətqabiliyyətlilik nəzəriyyələri.

 5. Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının gələcək perspektivləri.

 6. Müasir mərhələdə Avropa İttifaqı problemləri və perspektivləri.

 7. Şərqi Asiyada müasir mərhələdə inteqrasiya problemləri və perspektivləri.

 8. Alternativ enerji mənbələrindən istifadə problemləri.

 9. Dünyanın aparıcı ölkələrində və regionlarında iqtisadi artım templəri problemləri.

 10. Dünya iqtisadiyyatının sahə proporsiyaları.

 11. Dünya ticarətinin struktur problemləri.

 12. Dünya ticarətini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər. Müasir ticarət strategiyaları.

 13. Xidmət sferası artımı və diversifikasiyası problemləri.

 14. Kapital qaçışı problemləri.(Azərbaycan timsalında)

 15. Maliyyə bazarının qloballaşması və transmilli bankların güclənməsi prosesi.

 16. Kapital hərəkətinin beynəlxalq tənzimlənməsi.

 17. Dünya iqtisadiyyatının təkamülü mərhələlərində ayrı-ayrı resursların rolu və istifadəsi xüsusiyyətləri.

 18. Demoqrafik partlayış və onun iqtisadi nəticələri.

 19. Miqrasiyanın sosial-iqtisadi nəticələri.

 20. Miqrasiyanın iqtisadi və qeyri-iqtisadi səbəbləri.

 21. Miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi.

 22. Ekoiqtisadiyyat: davamlı inkişaf problemləri.

 23. Ekoloji göstəricilər sistemi.

 24. Dayanıqlı inkişaf konsepsiyası.

 25. Dünya iqtisadi sisteminin əsas konsepsiyaları.

 26. Kondratyev dalğaları.

 27. Sosial-iqtisadi gerilik problemləri.

 28. Sosial-iqtisadi modernləşmə modelləri.

 29. İEOÖ-in sənayeləşmə modelləri.

 30. İqtisadi inkişaf xarakteri və səviyyəsinə görə İEOÖ-in əsas qrupları.

 31. Beynəlxalq kreditləşmə və ölkələrin borclarının tənzimlənməsi.

 32. Sosial-iqtisadi gerilik və onun texniki-iqtisadi geriliklə əlaqəsi.

 33. Dünya iqtisadiyyatının proqnozlaşdırılma metodları.

 34. Müasir geoiqtisadi münasibətlər sistemində əsas meyllər.

 35. Geoiqtisadi rəqabət və inkişaf problemləri.

 36. Beynəlxalq əmtəə tədavülünün hissələrə ayrılması prosesin güclənməsi.

 37. Texnopolislər beynəlmilli sənaye ilə kapitalların spesifik təşkilati formasıdır.

 38. Azərbaycanın geoiqtisadi problemləri və onun təşkilati-struktur aspektləri.

 39. Beynəlxalq iqtisadi sistemin mərkəzi institutsional istiqaməti: beynəlmilli

təsərrüfat sisteminin geoiqtisadi maketi.

 1. Etnoiqtisadi sistemlər və milli strategiya.

 2. Azərbaycanın geoiqtisadi məkanda qovuşmasının başlanğıc vəziyyəti və

əsas məqamları.

 1. Rusiya və Türkiyənin geoiqtisadiyyatında məkan və ərazi məsələləri.

Avrasiya reallıqları.

 1. Milli iqtisadi maraqların geoiqtisadi üfüqlərinə doğru inkişaf. Beynəlxalq

sahibkarlıq cəhətləri.

 1. Milli iqtisadiyyatlar və təkrar istehsal prosesinin mərkəzi həlqəsinin

beynəlmilləşməsi.

 1. Kontinental dünya düzümündə qlobal dönüşün əsasları.

 2. Malların və xidmətlərin dəyişən iqtisadi xarakterinə geoiqtisadiyyatın

strukturunun uyğunlaşması alətləri.

 1. Beynəlmilli əmək bölgüsünün dərinləşməsi və dünyanın yeni iqtisadi

sərhədlərinin formalaşması strategiyası.

 1. Postindustrial mərhələdə böhran və onun əsas xüsusiyyətləri.

 2. Azərbaycanın geoiqtisadi problemləri və onun təşkilati-struktur aspektləri.

 3. Dünyanın iqtsiadi bölgüsü və yeni iqtisadi sərhədlərinin yaranması.

 4. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin milli modelinin inkişaf səviyyəsi.

 5. Azərbaycan və yeni sosio-mədəni inkişaf modeli.

 6. Dünyanın yenidən dərkinin metodoloji əsasları.

 7. Dünya təsərrüfat sistemində (beynəlmilli iqtisadiyyatda) geoiqtisadi

Inteqrasiya.

 1. Etnoiqtisadi sistemlər və milli strategiya.

 2. Dünya gəlirlərinin bölgüsündə iştirak – ali strateji məqsədidir.

 3. Beynəlxalq iqtisadi modellərin hüquqi təminatı.

 4. Dünya təsərrüfat birliyi subyektlərinin təkamülü. Birlik subyektlərinin

bölünməsi və qruplaşması meyarları.

 1. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin iqtisadi təbiəti və inkişaf istiqaməti.

 2. Yeni dünya nizamı konsepsiyasında Avrasiya və postsovet məkanı.

 3. Qlobal iqtisadi inteqrasiya vahid dünya iqtisadi sisteminin genişmiqyaslı

blokudur.

 1. Müasir ABŞ-ın açıq cəmiyyət, iqtisadi liberalizm və vahid dünya geoiqtisadiyyatı haqqında siyasəti.

 2. İnteqrasiya proseslərinin inkişaf perspektivləri.

 3. İqtisadi və valyuta ittifaqının yaranması şərtləri.

 4. Şimali Amerikada iqtisadi inteqrasiya.

 5. MDB və əsas subregional qruplar.

 6. Azərbaycanın regional inteqrasiya birliklərində iştirakının əsas problemləri.

 7. MDB çərçivəsində inteqrasiya və dezinteqrasiya amilləri.

 8. Beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin mahiyyəti.

 9. Dünya iqtisadiyyatının formalaşmasında kapital, kapitalizm və inkişaf.

 10. Dünya ölkələrinin təsnifatlaşdırılma meyarları.

 11. Beynəlxalq iqtisadi sistemlər və modellər.

 12. Dünyanın müasir maliyyə böhranının İEÖ-rə təsiri.

 13. İslam ölkələrinin ümumi xarakteristikası. İslam iqtisadi sistemi.

 14. Beynəlxalq iqtisadi layihələrin Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu və geoiqtisadi aspektləri.

 15. Dünya iqtisadiyyatında qeyri-kommersiya xidmətləri və ofşor bankçılıq mərkəzləri.

 16. Dünya iqtisadiyyatında nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsi və beynəlxalq təkrar istehsal zənciri.

 17. Dünya iqtisadiyyatında mərkəz və əyalət problemi. Qeyri-bərabər inkişaf.

 18. Dünya sistemlər nəzəriyyəsi.

 19. İxracyönümlü sənayeləşmə. İxrac-emal zonaları.

Yüklə 26,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə