Elektrik enerjisi, üretim santrallerinden enerji iletim hatları ile dağıtım merkezlerine, oradan da dağıtım hatları ile tüketicilere sunulurlarYüklə 445 b.
tarix29.01.2018
ölçüsü445 b.
#22762Elektrik enerjisi, üretim santrallerinden enerji iletim hatları ile dağıtım merkezlerine, oradan da dağıtım hatları ile tüketicilere sunulurlar.

 • Elektrik enerjisi, üretim santrallerinden enerji iletim hatları ile dağıtım merkezlerine, oradan da dağıtım hatları ile tüketicilere sunulurlar.

 • Termik, doğalgaz, nükleer rüzgar ve hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik enerjisi 380kV ve 154 kV EİH ile sisteme bağlanırlar.EİH’ da manüel olarak yapılan güzergah seçme çalışmaları iş yükü ve maliyet açısından masraflıdır.

 • EİH’ da manüel olarak yapılan güzergah seçme çalışmaları iş yükü ve maliyet açısından masraflıdır.

 • Bu nedenle güzergah seçimi işlemleri genellikle 1/25.000 ölçekli topografya haritaları üzerinden en kısa güzergah hedef alınarak gerçekleştirilir.Bir EİH’ nın maliyetinin düşük olması sadece iletim hattının uzunluğunun az veya fazla olmasına göre değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve teknik koşullara göre sağlanır.

 • Bir EİH’ nın maliyetinin düşük olması sadece iletim hattının uzunluğunun az veya fazla olmasına göre değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve teknik koşullara göre sağlanır.

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) birçok farklı tipteki ve farklı boyutlardaki veriyi işleme ve çeşitli analizler yapmak için oldukça uygundur.Bu çalışmada güzergah bölgesi için, katmanlar uygunluklarına göre sınıflandırılıp farklı ağırlıklarla üst üste çakıştırılarak, maliyet yüzeyi oluşturulmuştur.

 • Bu çalışmada güzergah bölgesi için, katmanlar uygunluklarına göre sınıflandırılıp farklı ağırlıklarla üst üste çakıştırılarak, maliyet yüzeyi oluşturulmuştur.

 • Elde edilen yüzey Sakarya ve Kocaeli illeri için belirlenen noktalar arasında en uygun düşük maliyetli güzergahın tespitinde kullanılmıştır.CBS, mekansal kökenli bilgilerin bilgisayar ortamında toplanması, girilmesi, saklanması, sorgulanması, mekansal analizlerinin yapılması, görüntülenmesi ve farklı formatlarda çıktı alınması için oluşturulan bir bilgi sistemidir.

 • CBS, mekansal kökenli bilgilerin bilgisayar ortamında toplanması, girilmesi, saklanması, sorgulanması, mekansal analizlerinin yapılması, görüntülenmesi ve farklı formatlarda çıktı alınması için oluşturulan bir bilgi sistemidir.Veri ve bilginin hızla arttığı günümüzde, bilginin etkin, kolay ve verimli kullanılmasına duyulan ihtiyaç bilgi sistemlerinin geliştirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir.

 • Veri ve bilginin hızla arttığı günümüzde, bilginin etkin, kolay ve verimli kullanılmasına duyulan ihtiyaç bilgi sistemlerinin geliştirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir.

 • Bilgi sistemlerinin temel fonksiyonu karar verme işlemini kolaylaştırmak ve bu süreci kısaltmaktır.CBS’ nin temel çalışma prensibi belli bir coğrafi bölge için grafik ve öznitelik verilerinin ilişkilendirilerek farklı katmanlar halinde saklanması ve bu katmanları kullanarak istenilen analizlerin yapılmasına dayanmaktadır.

 • CBS’ nin temel çalışma prensibi belli bir coğrafi bölge için grafik ve öznitelik verilerinin ilişkilendirilerek farklı katmanlar halinde saklanması ve bu katmanları kullanarak istenilen analizlerin yapılmasına dayanmaktadır.Öznitelik bilgileri ilişkisel bir veri tabanı yönetim sistemi ile tablosal veriler olarak sistemde saklanırken aynı zamanda ilgili grafik veri katmanı ile bağlantılıdır.

 • Öznitelik bilgileri ilişkisel bir veri tabanı yönetim sistemi ile tablosal veriler olarak sistemde saklanırken aynı zamanda ilgili grafik veri katmanı ile bağlantılıdır.

 • Grafik veriler genellikle haritalar iken, öznitelik verileri haritalara ait bilgilerin tablolarıdır.Yeryüzü referanslı verileri analiz etme ve saklama, CBS tanımlamalarının temel karakteristiğini oluşturmaktadır.

 • Yeryüzü referanslı verileri analiz etme ve saklama, CBS tanımlamalarının temel karakteristiğini oluşturmaktadır.

 • Genellikle, standart koordinat sisteminin üzerine, kayıtlı olan mekansal veri elemanları, haritaların üzerine, noktalar, çizgiler ve alanlar olarak kaydedilir.Aşağıdaki şekilde CBS veri tabanı gösterilmiştir.

 • Aşağıdaki şekilde CBS veri tabanı gösterilmiştir.CBS sadece konuma ait bilgileri değil, konumsal olmayan bilgileri de alıp konum ile ilişkilendirerek analize tabi tutmaktadır.

 • CBS sadece konuma ait bilgileri değil, konumsal olmayan bilgileri de alıp konum ile ilişkilendirerek analize tabi tutmaktadır.

 • Mantıksal kısıtlarla poligonların birleştirilmesi, vektör haritaların da belirlenen oranda koruma alanlarının belirlenmesine olanak sağlamaktadır.Optimal güzergah seçimi Sakarya ve Kocaeli illerinden geçen 154 kV Adapazarı - Kartal ve 380kV Adapazarı - Tepeören EİH’ları için oluşturulmuştur.

 • Optimal güzergah seçimi Sakarya ve Kocaeli illerinden geçen 154 kV Adapazarı - Kartal ve 380kV Adapazarı - Tepeören EİH’ları için oluşturulmuştur.

 • Katmanların birçoğu analiz için hazır olduğundan ve mevcut EİH’ ları ile kıyaslama yapabilmesi açısından bu iletim hatları seçilmiştir.Sayısal yükseklik modeli güzergah seçimlerinde maliyet açısından kritik bir katmandır.

 • Sayısal yükseklik modeli güzergah seçimlerinde maliyet açısından kritik bir katmandır.

 • Sayısal yükseklik verileri kullanılarak buz yükü ve eğim bölgesi katmanları üretilmiştir.

 • Eğim katmanı sayısal yükseklik modelinin kullanılması ile üretilmiş ve eğim yüzdelerine göre sınıflandırılmıştır.Optimal güzergah seçiminde eğimin az olduğu yüzeyler maliyet ve ulaşım açısından tercih edilerek puanlanmıştır.

 • Optimal güzergah seçiminde eğimin az olduğu yüzeyler maliyet ve ulaşım açısından tercih edilerek puanlanmıştır.

 • Yerleşim bölgeleri katmanı ise, yerleşim yerlerinde yaşayan insanların olumsuz etkilenmesinden ve yerleşim bölgelerindeki kamulaştırma maliyetlerinden kaçınmak için kullanılmıştır.Arazi kullanım kabiliyeti, arazinin verimliliğine göre sınıflandırılmış ve verimli arazilerden geçmeyi tercih etmeyecek şekilde puanlanmıştır.

 • Arazi kullanım kabiliyeti, arazinin verimliliğine göre sınıflandırılmış ve verimli arazilerden geçmeyi tercih etmeyecek şekilde puanlanmıştır.

 • Büyük toprak grupları, erozyon, diğer toprak özellikleri haritaları, toprak özelliklerine göre sınıflandırılmış ve puanlanmıştır.

 • Koruma alanı ve su kaynakları katmanları bu bölgelerden kaçınmak için kullanılmıştır.Türkiye buz yükü haritası sayısallaştırılmış ve yükseklik değerleriyle birleştirilerek buz yükü katmanı oluşturulmuştur.

 • Türkiye buz yükü haritası sayısallaştırılmış ve yükseklik değerleriyle birleştirilerek buz yükü katmanı oluşturulmuştur.

 • Buz yükü katmanı EİH’ de kullanılan direk tiplerini izolatör sayılarını ve tiplerini doğrudan etkilediği için maliyet açısından oldukça belirleyicidir.Optimal güzergah seçimi ArcMap 10.0 programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

 • Optimal güzergah seçimi ArcMap 10.0 programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir.Bu çalışmada sahanın 1/25.000 ölçekli topografya haritalarından sayısallaştırılarak oluşturulan sayısal arazi modeli, altlık olarak kullanılmıştır.

 • Bu çalışmada sahanın 1/25.000 ölçekli topografya haritalarından sayısallaştırılarak oluşturulan sayısal arazi modeli, altlık olarak kullanılmıştır.

 • Buna ek olarak yine 1/25.000 ölçekli meşcere haritaları sayısallaştırılarak veri tabanı oluşturulmuştur ve iletim hattı katmanı olarak kullanılmıştır.Kullanılan diğer bir katmanda sahadaki ulaşım durumunu gösteren yol katmanıdır.

 • Kullanılan diğer bir katmanda sahadaki ulaşım durumunu gösteren yol katmanıdır.

 • Sayısallaştırma işlemi bittikten sonra görünürlük analizi sorgulamalarına geçilmiş ve sorgulamalar sonucunda elde edilen poligonlar da ayrı katmanlar olarak saklanmıştır.Optimal güzergah tespitindeki işlem adımları;

 • Optimal güzergah tespitindeki işlem adımları;

 • Some noktalarından ileriye ve geriye konabilecek olan direk yerlerinin seçilmesi,

 • Demiryolu, karayolu, su kanalı, enerji ve haberleşme hatlarının kesilmemesi,

 • EİH’ nın nehir, vadi, sel yatağı, çeltik tarlası, bataklık, heyelan, çığ veya kaya döküntülerine maruz kalan alanlardan geçirilmemesi,

 • EİH’ nın mücavir sahalardan, orman, zeytin ve meyve ağaçları, kavaklık gibi kıymetli ağaçlarla örtülü alanlardan geçirilmemesidir.Çalışma için temin edilen tüm veriler raster veri tipine dönüştürülmüş ve dönüşümden kaynaklanan hata oranını minimize etmek için verinin hassasiyetine bağlı olarak raster veriler için hücre boyutu 30 metre olarak belirlenmiştir.

 • Çalışma için temin edilen tüm veriler raster veri tipine dönüştürülmüş ve dönüşümden kaynaklanan hata oranını minimize etmek için verinin hassasiyetine bağlı olarak raster veriler için hücre boyutu 30 metre olarak belirlenmiştir.Çalışmadaki kriterlerin ağırlığını tespit etmek için;

 • Çalışmadaki kriterlerin ağırlığını tespit etmek için;

 • formülleri kullanılmıştır.

 • Bu ifadede; C kriterin ikili kıyaslama matrisini, w ağırlıkların vektörünü ve  ise öz değerleri göstermektedir.Sistemin tutarlılık indeksi;

 • Sistemin tutarlılık indeksi;

 • ile bulunur.

 • Bu ifadede tutarlılık indeksi CI ile gösterilir ve n kriterlerin sayısını, max ise en büyük öz değeri göstermektedir.Sistemin tutarlılık oranı;

 • Sistemin tutarlılık oranı;

 • ile bulunur. Bu ifadede tutarlılık oranı CR ile gösterilir. CI tutarlılık indeksini, RI ise rastgele indeks oranını ifade etmektedir.

 • CR değerinin 0.10’dan küçük olduğu durumlarda kriter kıyaslamasının tutarlı olduğu kabul edilir.Kendi içlerinde sınıflandırılmış rastır verilerin etki katsayılarıyla çarpılıp toplanmasıyla maliyetli yüzey oluşturulur.

 • Kendi içlerinde sınıflandırılmış rastır verilerin etki katsayılarıyla çarpılıp toplanmasıyla maliyetli yüzey oluşturulur.

 • Minimum toplam maliyetli yolu bulmak için tüm coğrafi katmanların ağırlıklarıyla çakıştırılması sonrası komşu hücreler birbirleri ile bağlanırlar.

 • Bu kodlama ile merkez hücre etrafındaki en düşük maliyetli hücrenin bitiş noktasına olan uzaklığı belirlenir.Bu çalışmada 380 ve 154 kV EİH’ ları için CBS kullanılarak en düşük maliyetli optimal güzergah seçimi yapılmıştır. Kullanılan katmanların daha fazla çeşitlendirilmesi karar verme aşamasında daha verimli sonuçlar verecektir.

 • Bu çalışmada 380 ve 154 kV EİH’ ları için CBS kullanılarak en düşük maliyetli optimal güzergah seçimi yapılmıştır. Kullanılan katmanların daha fazla çeşitlendirilmesi karar verme aşamasında daha verimli sonuçlar verecektir.

 • Ayrıca vektör veriden rastır veriye dönüşümde hata oranını azaltmak için karar kısmında kriterler arası tutarlılığı arttırmak için daha gelişmiş modeller kullanılabilir.

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə