Endokrinologiya 1 Akromeqaliyanın aktiv mərhələsi üçün aşağıdakı hansı əlamətlər xarakterik deyil?


) Bədən kütləsinin indeksinin hansı göstəriciləri medikamentoz müalicə üçün göstərişdir?Yüklə 2,45 Mb.
səhifə17/19
tarix06.05.2018
ölçüsü2,45 Mb.
#42489
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

1035) Bədən kütləsinin indeksinin hansı göstəriciləri medikamentoz müalicə üçün göstərişdir?
A) >20

B) >39


C) >27

D) >50


E) >40
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
1036) Hansı xəstəliklər piylənmə ilə müşahidə olunmur?
A) Pexkrans-Babinskiy xəstəliyi

B) Moriak sindromu

C) Prader-Villi sindromu

D) Lorens-Mun-Bidl sindromu

E) Klaynfelter sindromu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
1037) Qadınlarda qinoid piylənməsi zamanı bel çevrəsi/bud çevrəsi indeksinin göstəriciləri?
A) >1,2

B) >1,0


C) < 0,85

D) > 1,4


E) > 1,6
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
1038) Kişilərdə qinoid piylənməsi zamanı bel çevrəsi/bud çevrəsi indeksinin göstəriciləri?
A) > 1,4

B) > 1,6


C) >1,2

D) > 0,8


E) <0,95
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
1039) Piylənmənin neçə dərəcəsi var?
A) İki (2)

B) Üç (3)

C) Dörd (4)

D) Bir (1)

E) Beş (5)
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1040) Bədən kütlə indeksini normada kişilərdə və qadınlarda müvafiq olaraq aşağıdakı rəqəmlər təşkil edir?
A) 20-25 və 19-24

B) 30 qədər və 30 qədər

C) 19-24 və 20-25

D) 20-25 və 20-25

E) 19-25 və 19-26
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология, Москва, 2008
1041) Qaraciyərin piy distrofiyası zamanı aşağıdakı lipotrop dərmanlardan hansı birini istifadə etmək məqsədəuyğun deyil?
A) Essensial

B) Akarboza

C) Lipamid

D) Metionin

E) Lipoy turşusu
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1042) Bədən kütlə indeksi hansı formulla hesablanır?
A) Çəki (kq)/boy (m2)

B) Çəki (kq2)/boy (m)

C) Boy (m2)/çəki (kq)

D) Boy (m)/çəki (kq2)

E) Çəki (kq2)/boy (m2)
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1043) Təsnifata görə piy toxumasının neçə tip yığılması var?
A) 2 (abdominal, ginoid)

B) 2 (abdominal, qarışıq)

C) 3 (abdominal, ginoid, qarışıq)

D) 2 (ginoid, qarışıq)

E) 4 (ginoid, abdominal, qarışıq, mərkəzi)
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1044) Etiopatogenetik təsnifata görə birincili piylənməyə aşağıdakılar aiddir.
A) Alimentar-konstitusional, hipotalamik

B) Hipotalamik, serebral

C) Alimentar-konstitusional, endokrin-metabolik

D) Serebral, alimentar-konstitusional

E) Endokrin-metabolik, serebral
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1045) Etiopatogenetik təsnifata görə ikincili piylənməyə aşağıdakılar aiddir.
A) Endokrin-metabolik, alimentar-konstitusional

B) Alimentar-konstitusional, hipotalamik

C) Hipotalamik, endokrin-metabolik

D) Endokrin-metabolik, serebral

E) Serebral, alimentar-konstitusional
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1046) Selektiv anoreksigen preparatlara hansı aiddir?
A) Dezopimon

B) Mazindol

C) Orlistat

D) Fepranon

E) Sibutramin
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1047) Endokrin-metabolik piylənmə aşağıdakı xəstəliklərdə müşahidə edilir.
A) Addison xəstəliyi, II tip şəkərli diabet, diffuz toksiki ur, sinir anoreksiyası

B) Sinir anoreksiyası, şəkərsiz diabet, Addison xəstəliyi, I tip şəkərli diabet

C) İtsenko-Kuşinq xəstəliyi və sindromu, hipotireoz, II tip şəkərli diabet, adipozogenital distrofiya

D) Adipozogenital distrofiya, I tip şəkərli diabet, Konn sindromu, diffuz toksiki ur

E) Hipotireoz, Konn sindromu, şəkərsiz diabet, İtsenko-Kuşinq xəstəliyi
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1048) Brok əmsalı hansı formulla hesablanır?
A) Bədən çəkisi (kq)/boy (sm) – 100

B) (Bədən çəkisi (kq)/boy (sm) – 100)*100%

C) Boy (sm) – 100/bədən çəkisi (kq)

D) Boy (sm2) – 100/bədən çəkisi (kq).

E) (Bədən çəkisi (kq)/boy (sm2) – 100)*100%
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1049) Orlistatla müalicə neçə müddət daimi aparıla bilər?
A) Bir il daimi müalicə

B) Altı ay daimi müalicə

C) İki il daimi müalicə

D) Dörd il daimi müalicə

E) Üç ay daimi müalicə
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1050) Piylənmənin dərman müalicəsinin effektivliyini necə qiymətləndirirlər?
A) Bədən çəkisinin başlanğıc çəkidən minimum 20% azalması, risk faktorları-nin (AH, hiperqlikemiya, dislipidemiya) azalması

B) Bədən çəkisinin başlanğıc çəkidən minimum 15% azalması

C) Bədən çəkisinin başlanğıc çəkidən minimum 10% azalması, risk faktorları- nın (AH, hiperqlikemiya, dislipidemiya) azalması

D) Bədən çəkisinin başlanğıc çəkidən minimum 5% azalması, risk faktorları-nın (AH, hiperqlikemiya, dislipidemiya) azalması

E) Bədən çəkisinin başlanğıc çəkidən minimum 25% azalması
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1051) Piylənmə zamanı neçə cür müalicə tətbiq edilir?
A) 3 (pəhriz, dərman, cərrahi)

B) 2 (pəhriz, dərman)

C) 1 (cərrahi)

D) 2 (pəhriz, cərrahi)

E) 1 (dərman)
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1052) Piylənmənin klinik əlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Bədən çəkisinin artması, yuxuculluq, piqmentasiya, ishal, dəridə quruluq

B) Bədən çəkisinin artması, ishal, dəridə bənövşəyi striyalar, yorğunluq

C) Bədən ölçülərinin artması, gecə apnoe sindromu, sonsuzluq, dehidratasiya

D) Bədən çəkisinin və ölçülərinin artması, taxikardiya, dəridə bənövşəyi striyalar, qalaktoreya

E) Bədən çəkisinin və ölçülərinin artması, yuxuculluq, yüngül fiziki iş zamanı təngnəfəslik, gecə apnoe sindromu, tərləmə
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1053) Piylənmənin dərman müalicəsinə göstərişlər hansılardır?
A) BKİ 35 kq/m2 çox olması və 3 ay pəhriz müalicəsi ərzində bədən çəkisinin 10% az azalması

B) BKİ 25 kq/m2 çox olması və 6 ay pəhriz müalicəsi ərzində bədən çəkisinin 10% az azalması

C) BKİ 27 kq/m2 çox olması və 9 ay pəhriz müalicəsi ərzində bədən çəkisinin 5% az azalması

D) BKİ 40 kq/m2 çox olması və 6 ay pəhriz müalicəsi ərzində bədən çəkisinin 5% az azalması

E) BKİ 30 kq/m2 çox olması və 3 ay pəhriz müalicəsi ərzində bədən çəkisinin 5% az azalması
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1054) Piylənmənin ağırlaşmalarına hansılar aiddir?
A) Osteoporoz, AH, ÜİX, onkoloji xəstəliklər, dehidratasiya

B) 1 tip şəkərli diabet, onkoloji xəstəliklər, hipotermik koma, qara ciyərin piy distrofiyası

C) Dehidratasiya, ateroskleroz, 1 tip şəkərli diabet, osteoporoz, ÜİX

D) Ketoasidotik koma, Pikvik sindromu, 2 tip şəkərli diabet, AH

E) Ateroskleroz, 2 tip şəkərli diabet, AH, ÜİX, onkoloji xəstəliklər, Pikvik sindromu
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1055) Pikvik sindromu aşağıdakılarla səciyyələnir?
A) Hiperkapniya, sonsuzluq, baş ağrıları, piqmentasiya, öddaşı xəstəliyi

B) Hipoventilyasiya, hiperkapniya, ağ ciyər hipertenziyası, ürək-damar çatmamazlığı, gündüz yuxuculluğu

C) AH, piqmentasiya, sonsuzluq, dəridə bənövşəyi zolaqlar, ürək-damar çatmamazlığı

D) Ürək-damar çatmamazlığı, hipoventilyasiya, dəridə bənövşəyi zolaqlar, AH

E) Ağ ciyər hipertenziyası, öddaşı xəstəliyi, gündüz yuxuculluğu, sonsuzluq
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1056) Piylənmə diaqnozu BKİ (bədən kütlə indeksi) neçə kq/m² və daha artıq olduqda qoyulur?
A) 25

B) 30


C) 40

D) 15


E) 18
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство" под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1057) İdeal çəki səviyyəsinə nail olmaq:
A) Ancaq dərmanlar ilə aparılmalıdır

B) Piylənməsi olan xəstələr üçün çox asandır

C) Yaxşı metabolik nəzarət üçün məqsədəuyğundur

D) Mütləq deyil

E) Vacibdir
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1058) Hipofizin aktiv şişi nə deməkdir?
A) Hormon sekresiya etməyən şiş

B) Klinik əhəmiyyətli səviyyədə hormon sekresiya edən şiş

C) AKTH sekresiya edən şiş

D) 10 mm-dən böyük şişlər

E) Mediatorlar sekresiya edən şiş
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1059) 17-alfa-hidroksilazanın çatışmazlığı hansı hormon sekresiyasını tormozlayır?
A) Adrenalin

B) Androgen və estrogen

C) Androgen

D) Kortizol

E) Estrogen
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1060) Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin anadan gəlmə hiperplaziyası yeniyetmə və böyüklərdə necə müalicə olunur?
A) Boy zonalarının bağlanmasından sonra qlükokortikoidlər və yaxud mineralokortikoidlərlə

B) Vitaminlərlə

C) Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlarla

D) Steroid anabolidlərlə

E) Cinsi hormonlarla
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1061) Tirogen preparat nə deməkdir?
A) Tiroid hormonu

B) Tireostatik

C) Antibiotik

D) İmmunostimulyator

E) İnsan TSH-ın rekombinantı
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1062) TSH-ın hansı səviyyəsində adətən tireotoksikozun müalicəsi başlanmalıdır?
A) <10mME/l

B) >0,1mME/l

C) >1 mME/1

D) <0,1 mME/l

E) <1 mME/l
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1063) Hipotireozun kütləvi müayinəsi məqsədilə aparılan ən optimal metod hansıdır?
A) Hamısı düzdür

B) T3 sərbəst təyini

C) Qan plazmasında TSH-ın səviyyəsinin təyini

D) Sidikdə yodun səviyyəsi

E) T4 sərbəst təyini
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1064) Qalxanvari vəzin papilyar xərcəngi daha çox kimlərdə təsadüf edilir?
A) yaşlı kişilərdə

B) yaşlı qadınlarda

C) qadınlarda və kişilərdə eyni

D) 30-40 yaşlı kişilərdə

E) 30-40 yaşlı qadınlarda
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1065) Qalxanvari vəzi xərçənginin ən həssas markeri hansıdır?
A) T4 sərbəst

B) TSH


C) T3 sərbəst

D) Anti TPO

E) Tireoqlobulin
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1066) Neonatal hipertireozda ölüm faizi nə qədərdir?
A) 10%

B) 90%


C) 70%

D) 20%


E) 30%
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1067) Qalxanvari vəzin hansı xəstəliklərində cərrahi müalicə mütləq göstərişdir?
A) Follikulyar adenoma (d-3,9x4,0sm)

B) Çoxdüyünlü ur(V-32ml)

C) Diffuz toksiki ur(V-22ml)

D) Düyünlü kolloid ur (d-1,4x1,3 sm)

E) Yalançı düyünlərlə formalaşmış autoimmun tireoiditin hipertrofik forması(d 2,2x2,5)
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1068) Diffuz toksik urun əməliyyatdan sonraki residivinin müalicəsi hansı metodla aparılır?
A) 1,5 illik propiltiourasillə müalicə

B) Təkrar cərrahi əməliyyat

C) Tireostatiklərlə və immunomodulyatorlarla müalicə

D) Radioaktiv yodla müalicə

E) 1,5 illik tiomazolla müalicə
Ədəbiyyat: Е. Нишлаг, Х. Бере, С. Нишлаг, «Андрология», 2005 г.
1069) Yod çatışmazlığı zamanı urun formalaşmasının patogenezində mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktor aşağıdakılardan hansıdır?
A) Tiroksin birləşdirici qlobulinin səviyyəsinin artmasi

B) Normadan artıq TSH artması

C) Hipotireozun kompensasiya tireositlərin hiperplaziyasının əmələ gəlməsi

D) TSH-a qarşı triositlərin həssaslığının artması və tireositlərin toxuma inkişaf faktorlarının aktivləşməsi

E) Antitiroid anticismlərin əmələ gəlməsinin stimullaşması
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1070) Hansı preparatların tireotoksik miokardiodistrofiya nəticəsində əmələ gələn ürək çatışmazlığında istifadəsi məsləhət deyil?
A) Hipotiazid

B) Veroşpiron

C) Diqoksin

D) Atenolol

E) Furosemid
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1071) Hansı dərman preparatları hipoqlikemiyaya səbəb ola bilər?
A) Biquanidlər, insulin

B) Biquanidlər və sekretaqoqlar

C) Glitazonlar, sekretaqoqlar

D) İnsulin, akarboza

E) Sekretaqoqlar, insulin
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1072) Hansı şəkərsalıcı preparatlar həzm sistemi tərəfindən əlavə təsirlərə malikdir?
A) Qlinidlər

B) Biquanid,akarboza

C) Qlitazonlar

D) İnsulin

E) Sekretaqoqlar
Ədəbiyyat: Е. Нишлаг, Х. Бере, С. Нишлаг, «Андрология», 2005 г.
1073) Hansı şəkərsalıcı preparatlar laktat-asidoza səbəb olur?
A) Metformin

B) Akarboza

C) İnsulin

D) Sekretoqoqlar

E) Glitazonlar
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1074) Hansı şəkərsalıcı preparatlar bədən çəkisini artırır?
A) Sekretoqoqlar

B) İnsulin,akarboza

C) Sekretoqoqlar,metformin

D) Qlitazon,metformin

E) Metformin,insulin
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1075) Qlükozadanasılı insulinotrop polipeptidin (ГИП) Qlükaqona bənzər Peptid1-( ГПП )dən fərqli cəhəti hansıdır?
A) qlükagon sekresiyasına təsir etmir

B) DPP(DEpeptilpeptidaza inhibitoru)-4 fermenti ilə inaktivləşir

C) İnsulinin qlükozadan asılı sekresiyasının stimulyasiya edir

D) yarımparçalanma dövrü qısadır

E) β hüceyrələrin kütləvi artmasına səbəb olur
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1076) Qlükokortikoidlərin əsas yanaşı təsirlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) İmmunodepressiya, steroid osteoporoz

B) Piylənmə

C) Arıqlama

D) Orqanizmdən Na və suyun çıxarılması

E) Orqanizmdən K çıxarılması
Ədəbiyyat: Е. Нишлаг, Х. Бере, С. Нишлаг, «Андрология», 2005 г.
1077) Çox aşağı kalorili pəhriz zamanı kalorinin miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) <500 kkal

B) < 800 kkal

C) <1000 kkal

D) <1200kkal

E) <1500 kkal
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1078) STH molekulunun tərkibində neçə aminturşu var?
A) 91

B) 51


C) 191

D) 94


E) 131
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1079) Leptin nədir?
A) Piy toxumasının hormonu

B) Mədəaltı vəzin hormonu

C) Qaraciyər hüceyrəsi

D) Həzm fermenti

E) Bağırsaq hormonu
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1080) Aşağıdakı hormonlardan hansı qlikopeptiddir?
A) FSH

B) STH


C) LH

D) TSH


E) Prolaktin
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1081) Menopauza dövründə plazmada hansı hormonun miqdarı daha çox olur?
A) Progesteron

B) Estradiol

C) Estron

D) Estriol

E) Prolaktin
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1082) Şəkərli diabetli qadınlar ən çox hansı fəsadlarla uşaqlar doğur?
A) GPA sindrom

B) Ürək qüsurları

C) Anensefaliya

D) Qaraciyər çatışmazlığı

E) Ağciyər çatışmazlığı, artıq bədən çəkisi
Ədəbiyyat: Е. Нишлаг, Х. Бере, С. Нишлаг, «Андрология», 2005 г.
1083) Hansı hormon çatışmazlığı xədim bədən quruluşuna səbəb olur?
A) Boy hormonu

B) Prednizolon

C) Prolaktin

D) Cinsi hormonlar

E) Tiroid hormonlar
Ədəbiyyat: Е. Нишлаг, Х. Бере, С. Нишлаг, «Андрология», 2005 г.
1084) Hansı hallarda hipofizar nanizm zamanı cinsi inkişaf baş vermir?
A) TSH+Prolaktin çatışmazlığı

B) STH+ prolaktin çatışmazlığı

C) Panhipopituitrizm

D) STH+ AKTH çatışmazlığı

E) AKTH+TSH çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Е. Нишлаг, Х. Бере, С. Нишлаг, «Андрология», 2005 г.
1085) Diabetik polineyropatiyanın patogenezini əsasını nə təşkil edir?
A) Sinir sisteminin atrofiyası

B) Sinir toxumasının keçiriciliyinin azalması

C) Sinir sisteminin işemiyası

D) Hipoqlikemiyalar

E) Sinir toxumasında sərbəst radikalların artması
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1086) Mikroalbuminuriya diabetik nefropatiyanın hansı mərhələsi üçün xarakterikdir?
A) Böyrək koması

B) Terminal mərhələ

C) Prenefrotik mərhələ

D) Nefrosklerotik mərhələ

E) Erkən mərhələ
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1087) Diabetik nefropatiya zamanı anemiyanın əmələ gəlmə səbəbi nədir?
A) Fol turşusu çatışmazlığı

B) Qanaxma

C) Dəmir çatışmazlığı

D) B12 və vitamin C çatışmazlığı

E) Eritropoetin defisiti
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1088) Diabetik nefropatiyanın uremik mərhələsi zamanı yumaqcıq filtrasiyasının sürəti nə qədər olur?
A) >10 ml/dəq

B) >20 ml/dəq

C) <20 ml/dəq

D) <10 ml/dəq

E) <50 ml/dəq
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1089) Diabetik nefropatiya zamanı müşahidə olunan anemiyalarda aşağıdadkılardan hansı istifadə olunur?
A) Vitamin B 12, fol turşusu

B) Dəmir preparatları

C) Qanköçürmə

D) Plazma köçürülməsi

E) Hemopoezi stimullaşdıran preparatlar(Mirsera, Espogen, Rekormon)
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1090) Şəkərli diabetli xəstələrdə qanın laxtalanma sisteminə təsir edən patoloji hallar hansılardır?
A) Laktatasidoz

B) Trombositlərin artması

C) İnsulinrezistentlik, hiperinsulinemiya, dislipidemiya

D) Hipoqlikemik hallar

E) Ketoasidoz
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1091) Aşağdakılarından hansı DPP 4 inhibitorlarına aiddir?
A) Qlibenklamid

B) Sitoqliptin

C) Liraqlutid

D) Qliklazid

E) Qlipizid
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1092) QPP 1 analoqları hansılardır?
A) Novo-norm

B) Viktoza

C) Qalvus

D) Yanuviya

E) Amaril
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1093) Liraqlutid gündə neçə dəfə istifadə olunur?
A) Gündə 2 dəfə 12 saatdan bir

B) Günaşırı

C) Şəkərin miqdarından asılı olaraq

D) Gündə 1 dəfə eyni vaxtda

E) Hər yeməkdən əvvəl
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1094) Viktozanın terapevtik dozası hansıdır?
A) 1,5 mq

B) 1,0 mq

C) 1,2 və ya 1,8 mq

D) 0,6 mq

E) 0,6 - 1,0 mq
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1095) Liroqlutidlə terapiya zamanı baş verə biləcək əlavə təsirlər hansıdır?
A) Pankreatit

B) Antitellərin əmələ gəlməsı

C) C-hüceyrələrin hiperplaziyası və qalxanvari vəzinin medullyar xərçəngi

D) Hamısı

E) Qastrointerstenal şikayətlər
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1096) Akarboza şəkərli diabet xəstəliyindən başqa hansı xəstəliklərdə istifadə olunur?
A) Klimakterik sindrom

B) Yumurtalığın polikistozu zamanı

C) Mədə xorası

D) Bronxial astma

E) Piylənmə
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1097) Morbid piylənmə zamanı hansı terapiyadan istifadə olunur?
A) Anorektiklər

B) İdman


C) Pəhriz

D) Medikamentoz

E) Bariartrik cərrahiyyə
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1098) Morbid piylənmə zamanı BKİ göstəriciləri hansıdır?
A) >20 kq/sm2

B) >35 kq/sm2

C) >40 kq/sm2

D) >25 kq/sm2

E) >30 kq/sm2
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1099) Qadın orqanizmində androgenlərin əmələ gəlməsi daha çox harada baş verir?
A) Böyrəküstü vəzidə

B) Yumurtalıqda

C) Böyrəkdə

D) Periferik toxumalarda

E) Hipofizdə
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1100) Hansı dərman preparatı girsutizmə səbəb ola bilər?
A) Metirapon

B) Vitaminlər

C) Adrenoblokatorlar

D) Antibiotiklər

E) Estrogenlər
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1101) YPKS(Şteyn-Levental sindromu) zamanı hiperinsulinemiyanı aradan qaldırmaq məqsədilə hansı preparatlar istifadə olunur?
A) Klomifen

B) Estrogen

C) Qliklazid

D) Biquanid

E) İnsulin
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1102) Androgen reseptorları harada yoxdur?
A) Qaraciyərdə

B) Sümüklərdə

C) Böyrəklərdə

D) Beyində

E) Əzələlərdə
Ədəbiyyat: Е. Нишлаг, Х. Бере, С. Нишлаг, «Андрология», 2005 г.
1103) Əvəzedici androgen terapiya alan kişilərdə hansı göstəricilər nəzarət altında olmalıdır?
A) Prostat vəzinin ölçüləri

B) Hematokrit və Hb

C) Qaraciyərin funksional göstəriciləri

D) PSA səviyyəsi

E) Estrogenlər
Ədəbiyyat: Е. Нишлаг, Х. Бере, С. Нишлаг, «Андрология», 2005 г.
1104) Tip 1 şəkərli diabetli xəstələrin pəhrizində bədən kütləsinin 1 kq-na fruktozanın gündəlik qəbulu nə qədər olmalıdır?
A) ≤ 0,45 qr

B) > 0,75 qr

C) ≤ 0,85 qr

D) 0,75 qr

E) ≤0,55 qr
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1105) Şəkər əvəzedicilərə hansı biri aid deyil?
A) Aspartam

B) Bal


C) Panosin

D) Ksilit

E) Sorbit
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.


Yüklə 2,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə