Endokrinologiya 1 Akromeqaliyanın aktiv mərhələsi üçün aşağıdakı hansı əlamətlər xarakterik deyil?


) Oğlanlarda hansı yaş dövründə ikincili cinsi xüsusiyətlərin olması vaxtından əvvəl cinsi inkişaf haqqında subut edir?Yüklə 2,45 Mb.
səhifə16/19
tarix06.05.2018
ölçüsü2,45 Mb.
#42489
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

969) Oğlanlarda hansı yaş dövründə ikincili cinsi xüsusiyətlərin olması vaxtından əvvəl cinsi inkişaf haqqında subut edir?
A) 14-15 qədər

B) 13-14 qədər

C) 12-13 qədər

D) 9-10 qədər

E) 11-12 qədər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
970) 5 yaşında oğlanda 1 il əvvəl qasıq tüklənməsi əmələ gəlmiş, FSH və LH qanda səviyyəsi normal, testesteron artmışdır. Xayalar normal ölçüdədir. Qarın boşluğunun KT zamanı, sol böyrəküstü vəzinin böyüməsi aşkar edilmişdir. Uyğun diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Qlükokortikosteroma

B) Mərkəzi genezli həqiqi cinsi inkişaf

C) Böyrəküstü vəzilərin qabıq qatının anadangəlmə disfunksiyası

D) Androsteroma

E) Klaynfelter sindromu
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство" под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
971) 35 yaşında kişi xəstə, erektil disfunksiya ilə müraciət etmişdir. Bədən kütləsi artmışdır, ginekomastiya var. FSH və LH - 0; prolaktin 225 nq /ml; testesteron 0. 1; estradiol 0. 2. Diaqnozun qoyulması və müalicə taktikasının düzgün seçilməsi üçün hansı müayinə daha vacibdir?
A) Böyrəküstü vəz və xayaların USM - si

B) Kəllənin yan proeksiyada rentgenoqrafiyası

C) Baş beynin MRT - si

D) Türk yəhərinin rentgenoqrafiyası

E) Mammoqrafiya
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство" под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
972) 2 yaşında uşaqda ikitərəfli qasıq kriptorxizminin müalicə taktikası necə olacaq?
A) Yuxudan əvvəl ilıq su vannaları

B) Bir ay xorionik qonadotropinlə əzələ daxili müalicə

C) Bir ay xorionik qonadotropinlə əzələ daxili müalicə və sonra cərrahi müalicə

D) Cərrahi

E) Nəzarət
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство" под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
973) Aşağıdakılardan hansı kişilərdə birincili hipoqonadizmə xasdır?
A) LH və FSH norma, testesteron azalmış

B) LH azalmış, FSH azalmış, testesteron azalmış

C) LH azalmış, FSH azalmış, testesteron artmış

D) LH artmış, FSH artmış, testesteron azalmış

E) LH azalmış, FSH artmış, testesteron norma
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
974) Şereşevski-Terner sindromunun mütləq göstəriciləri hansılardır?
A) Uşaqlığın hipoplaziyası

B) Sidik axarlarının ikiləşməsi

C) Böyrək arteriyalarının okkluziyası

D) Qonadların olmaması

E) Qonadların birləşdirici toxuma lifləri ilə əvəz olunması
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
975) Şereşevski-Terner sindromunun xarici göstəricilərinə hansılar aid deyil?
A) Qısa boyun

B) Disproporsional bədən quruluşu ilə bərabər hündürboyluluq

C) Qulaqların deformasiyası, “Nağara çubuqu” formada barmaqlar

D) Çəllək tipli qeniş döş qəfəsi

E) Disproporsional bədən quruluşu ilə bərabər alçaqboyluluq
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
976) Şereşevski-Terner sindromunun laborator markerləri hansılardır?
A) STH-nun səviyyəsinin azalması

B) Estrogenlərin azalması

C) STH-nun səviyyəsinin artması

D) Sidiklə qonadotropinlərin normal xaric olması

E) Sidiklə 17-КS и 17-ОКS ekskresiyasının normal səviyyəsi
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
977) Şereşevski-Terner sindromu zamanı müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Antioksidantlar

B) Qlyukokortikoidlər

C) Antibiotiklər

D) Anabolik steroidlər, boy hormonu, estrogenlər

E) Polivitaminoterapiya, qestagenlər
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
978) Şereşevski-Terner sindromunu hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostikasını etmək lazımdır?
A) Marfan sindromu ilə

B) Daun sindromu ilə

C) Klaynfelter sindromu ilə

D) Hipofizar nanizm ilə

E) Reyfenşteyn sindromu ilə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
979) Klaynfelter sindromunun kliniki göstəriciləri hansılardır?
A) Azoospermiya

B) Sonsuzluq

C) Cinsi orqanların inkişafdan qalması

D) Sadalanların hamısı

E) Qinekomastiya
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
980) Klaynfelter sindromunun kliniki qöstəricilərinə hansılar aid deyil?
A) Azoospermiya

B) Disproporsional bədən quruluşu

C) Yumurtaların hiperplaziyası

D) Cinsi orqanların inkişafdan qalması

E) Sonsuzluq
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
981) Klaynfelter sindromunun oftalmoloji göstəriciləri hansılardır?
A) Katarakta

B) Billurun bulanıqlığı

C) Diplopiya

D) Koloboma

E) İki tərəfli epikantus
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
982) Klaynfelter sindromu üçün nə xarakterik deyil?
A) Müsbət cinsi xromatin

B) Sonsuzluq

C) Mənfi cinsi xromatin

D) Ancaq kişilərdə olması, intellektual inkişafın aşağı qöstəriciləri

E) Hipoqonadizm
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
983) Klaynfelter sindromu üçün hansı simptomlar xarakterikdir?
A) LH və FSH aşağı konsentrasiyaları

B) Alçaqboyluluq

C) Hiperstenik bədən quruluşu, LH və FSH yüksək konsentrasiyaları

D) Nekrospermiya

E) Xədim tipli bədən quruluşu, LH və FSH yüksək konsentrasiyaları
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
984) Klaynfelter sindromu spermoqrammada hansı dəyişiliklər müşhidə olur?
A) Nekrospermiya

B) Normal spermoqramma

C) Oliqozoospermiya

D) Oliqoastenospermiya

E) Azoospermiya
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
985) Klaynfelter sindromu zamanı müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Qestagenlər

B) Qlyukokortikoidlər

C) Qonadoliberinlər

D) Androgenlər

E) Estrogenlər
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
986) Kallman sindromu üçün hansı simptomlar xarakterik deyil?
A) Yevnuxoidizm

B) Anosmiya

C) Alçaqboyluluq

D) Hipoqonadizm, sonsuzluq

E) Kriptorxizm
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
987) Şereşevski-Terner sindromu üçün xarakterik əlamətlər hansılardır?
A) Hündürboyluluq və “sümük” yaşının pasport yaşına uyğun olması

B) Hündürboyluluq və “sümük” yaşının pasport yaşından əhəmiyətli dərəcədə fərqlənməsi

C) Alçaqboyluluq və “sümük” yaşının pasport yaşından əhəmiyətli dərəcədə fərqlənməsi

D) Normal boy və “sümük” yaşının pasport yaşına uyğun olması

E) Alçaqboyluluq və “sümük” yaşının pasport yaşından cüzi fərqlənməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
988) Testikulyar feminizasiya sindromunun patogenezində hansı faktorların rolu var?
A) Ananın esrtogenlərinin hiperproduksiyası

B) Yumurtaların LH qarşı həssazlığının pozulması

C) Testosteron sintezinin defekti

D) Yumurtaların disqeneziyası

E) Hədəf toxumalarının androgenlərə qarşı həssazlığının pozulması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
989) Klaynfelter sindromu zamanı neçə faiz hallarda hipoqonadizm olur?
A) 90 %

B) 50%


C) 70%

D) 30%


E) 40%
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
990) Şereşevski-Terner sindromunu təsdiq etmək üçün hansı göstəriciləri təyin etmək vacibdir?
A) Leykoformulanı

B) Laxtalanma faktorlarını

C) İmmunoqlobulinləri

D) Sidiyin xüsusi çəkisini

E) Cinsi xromatini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
991) Prader-Villi sindromunun kliniki simptomlarına aid deyil?
A) Psixi infantilizm

B) Arıqlama

C) Alcaqboyluluq

D) Piylənmə

E) Hipoqonadizm
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
992) Lorens-Mun-Barde-Bidl sindromunun kliniki simptomlarına aid deyil?
A) Retinit

B) 6-barmaqlıq

C) Hipoqonadizm

D) Hündürboyluluq

E) Piylənmə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
993) Klaynfelter sindromu zamanı hansı kariotiplər müşahidə edilir?
A) 46,XY; 47,XXY; 45,XO

B) 45,XO; 46,XY/45,XO; 46,XX

C) 47,XXY; 48,XXXY; 46,XY/47,XXY

D) 46,XY/47,XXY; 46,XY; 47,XXX

E) 46,XX; 48,XXXY; 47,XXX
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
994) Klaynfelter sindromuna aşağıdakı əlamətlərdən hansılar xasdır?

A) Cirtdanboyluluq, ginekomastiya, dəridə striyalar, piylənmə

B) Piylənmə, ikincili cinsi əlamətlərin inkişaf etməməsi, dəridə striyalar, əqli inkişafdan geri qalma

C) Ginekomastiya, sonsuzluq, testikulların hipoplaziyası, xədiməbənzər bədən quruluşu

D) Testikulların hipoplaziyası, cırtdanboyluluq, piqmentasiya, kaxeksiya

E) Xədiməbənzər bədən quruluşu, piqmentasiya, ikincili cinsi əlamətlərin olmaması, sonsuzluq


Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
995) Klaynfelter sindromu zamanı hansı hormonal dəyişikliklər baş verir?
A) Qonadotrop hormonlar artır, androgenlər azalır, tiroid hormonlar normada olur

B) Qonadotrop hormonlar azalır, androgenlər və tiroid hormonlar azalır

C) Qonadotrop hormonlar normada olur, androgenlər və tiroid hormonlar azalır

D) Qonadotrop hormonlar artır, androgenlər artır, tiroid hormonlar normada olur

E) Qonadotrop hormonlar azalır, androgenlər azalır, tiroid hormonlar normada olur
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
996) Klaynfelter sindromunu aşağıdakı preparatlarla müalicə edirlər.
A) Antiestrogenlərlə müalicə

B) Qonadotropin-rilizinq hormonun analoqları ilə müalicə

C) Antiandrogenlərlə müalicə

D) Xorionik qonadotropinlə müalicə

E) Testosteron efirləri ilə əvəzedici hormonal terapiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
997) Klaynfelter sindromunun androgenlərlə əvəzedici hormonal terapiyası neçə müddət aparılmalıdır?
A) 1 illik əvəzedici hormonal terapiya

B) 6 aylıq əvəzedici hormonal terapiya

C) 2 aylıq əvəzedici hormonal terapiya

D) 5 illik əvəzedici hormonal terapiya

E) Ömürlük əvəzedici hormonal terapiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
998) Şereşevski-Terner sindromu zamanı hansı kariotiplər müşahidə edilir?
A) 47,XXY/46,XY; 46,XX; 45,XO

B) 46,XX; 45,XO/46,XY; 47,XXX

C) 48,XXXY; 46,XY; 47,XXY/46,XY

D) 45,XO; 45,XO/46,XX; 45,XO/46,XY

E) 45,XO/46,XX; 47,XXY; 46,XY
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
999) Şereşevski-Terner sindromunun neçə forması var?
A) 3 (klassik, silinmiş, qarışıq)

B) 2 (klassik, silinmiş)

C) 4 (klassik, silinmiş, qarışıq, “təmiz”)

D) 3 (klassik, silinmiş, “təmiz”)

E) 2 (klassik, qarışıq)
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1000) Şereşevski-Terner sindromu zamanı aşağıdakı hormonal dəyişikliklər müşahidə edilir.
A) Qonadotrop hormonlar azalır, estrogenlər azalır

B) Qonatotrop hormonlar artır, estrogenlər artır

C) Qonadotrop hormonlar azalır, androgenlər azalır

D) Qonadotrop hormonlar artır, estrogenlər azalır

E) Qonadotrop hormonlar artır, androgenlər artır
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1001) Şereşevski-Terner sindromunun silinmiş formasında hansı kariotip müşahidə edilir?
A) 47,XXX

B) 46,XX


C) 45,XO/46,XY

D) 45,XO


E) 45,XO/46,XX
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1002) Şereşevski-Terner sindromunun qarışıq formasında hansı kariotip müşahidə edilir?
A) 45,XO/46,XX

B) 46,XY


C) 45,XO/46,XY

D) 46,XX


E) 45,XO
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1003) Şereşevski-Terner sindromunun klassik formasında hansı kariotip müşahidə edilir?
A) 45,XO/46,XX

B) 45,XO


C) 45,XO/46,XY

D) 46,XX


E) 47,XXX
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1004) Şereşevski-Terner sindromuna aşağıdakı simptomlar xasdır.
A) Dəridə striyalar, piylənmə, ikincili cinsi əlamətlərin inkişaf etməməsi, piqmentasiya

B) Piylənmə, qısaboyluluq, sonsuzluq, ikincili amenoreya, uşaqlıq və yumurtalıqların hipoplaziyası

C) Rudimentar uşaqlıq və yumurtalıqlar, ucaboyluluq, dəridə striyalar, birincili amenoreya

D) Qısaboyluluq, ikincili cinsi əlamətlərin olmaması, rudimentar uşaqlıq, yumurtalıqlar və borular, birincili amenoreya

E) Kaxeksiya, ikincili amenoreya, uşaqlıq və yumurtalıqların hipoplaziyası, piqmentasiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1005) Şereşevski-Terner sindromunu prepubertat dövrdə aşağıdakı preparatlarla müalicə edirlər.
A) Oksandrolon, estradiol-valerat/gestagen

B) Xorionik qonadotropin, etinilestradiol/gestagen

C) Testosteron propionat, xorionik qonadotropin

D) Etinilestradiol/gestagen, somatropin

E) Somatropin, oksandrolon
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1006) Şereşevski-Terner sindromunu pubertat dövrdə və sonra aşağıdakı preparatlarla müalicə edirlər.
A) Rekombinant boy hormonu preparatları ilə müalicə

B) Natural estrogen-gestagen preparatları ilə müalicə

C) Anabolik steroidlərlə müalicə

D) Androgenlərlə müalicə

E) Sintetik estrogen-gestagen preparatları ilə müalicə
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1007) Şereşevski-Terner sindromunun estrogenlərlə əvəzedici hormonal müalicəsi neçə müddət aparılmalıdır?
A) 1 aylıq əvəzedici hormonal terapiya

B) 6 aylıq əvəzedici hormonal terapiya

C) 1 illik əvəzedici hormonal terapiya

D) 5 illik əvəzedici hormonal terapiya

E) Ömürlük əvəzedici hormonal terapiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1008) Testikulyar feminləşmə sindromunun başqa adı nədir?
A) Meddok sindromu

B) Klaynfelter sindromu

C) Kalman sindromu

D) Del Kastilyo sindromu

E) Morris sindromu
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1009) Testikulyar feminləşmə sindromu zamanı hansı kariotip müşahidə edilir?
A) 46,XY

B) 46,XX


C) 45,XO.

D) 47,XXY

E) 47,XXX.
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1010) Testikulyar feminləşmə sindromuna hansı simptomlar xasdır?
A) Birincili amenoreya, hirsutizm, piqmentasiya, dəridə striyalar

B) Kor bitən uşaqlıq yolu, virilizm, ucaboyluluq, piqmentasiya

C) Cinsi tüklənmənin olmaması, dəridə striyalar, qısaboyluluq, sonsuzluq

D) Qadın ikincili cinsi əlamətləri, cinsi tüklənmənin olmaması, kor bitən uşaqlıq yolu, birincili amenoreya

E) Hirsutizm, qadın ikincili cinsi əlamətləri, piylənmə, ikincili amenoreya
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1011) Testikulyar feminləşmə sindromunun neçə forması var?
A) 2 (tam (klassik) və natamam)

B) 4 (tam (klassik), qarışıq, silinmiş, natamam)

C) 2 (tam(klassik), silinmiş)

D) 3 (tam (klassik), qarışıq, natamam)

E) 3 (tam (klassik), qarışıq, silinmiş)
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1012) Testikulyar feminləşmə sindromu zamanı hansı müalicə aparılır?
A) Antiestrogenlərlə müalicə

B) Testikulların rezeksiyası, əvəzedici hormonal terapiya

C) Estrogenlərlə əvəzedici hormonal terapiya

D) Testikulların rezeksiyası

E) Androgenlərlə əvəzedici hormonal terapiya
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1013) Həqiqi hermafroditizm nə deməkdir?
A) Bir şəxsdə bir testikulun və bir birləşdirici toxumadan qayışın olması

B) Bir şəxsdə iki tərəfdə birləşdirici toxumadan qayışın olması

C) Bir şəxsdə hər iki cinsə aid olan cinsi vəzilərin mövcud olması

D) Bir şəxsdə cinsi vəzilərin və birləşdirici toxumadan qayışların olmaması

E) Bir şəxsdə bir yumurtalığın və bir birləşdirici toxumadan qayışın olması
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
1014) Həqiqi hermafroditizmə hansı kariotiplər xasdır?
A) 45,XO/46,XY; 46,XY; 47,XXX

B) 46,XX; 46,XX/46,XY; 46,XY

C) 47,XXY; 45,XO; 48,XXXY

D) 45,XO; 46,XX; 45,XO/46,XX

E) 46,XX/46,XY; 47,XXX; 47,XXY
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1015) Həqiqi hermafroditizm zamanı aşağıdakı müalicə məqsədəuyğundur?
A) Cərrahi müalicə və hormonal korreksiya

B) Vətəndaş cinsi seçiləndən sonra cərrahi müalicə və hormonal korreksiya

C) Cərrahi müalicə

D) Antiandrogenlərlə və antiestrogenlərlə müalicə

E) Hormonal korreksiya
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1016) Piylənmə ən çox rast gəlir?
A) Qızlarda

B) Körpələrdə

C) Yaşlılarda

D) Prepubertat və pubertat dövrdə

E) Oğlanlarda
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1017) Bədən çəkisinin indeksi hansı düsturla hesablanır?
A) Bədən çəkisi(kg) / boy2(м)

B) Bədən çəkisi(kg) - boy(м)

C) Bədən çəkisi(kg) / площадь поверхности тела (м2)

D) Bədən çəkisi(kg) / boy(м)

E) Bədən çəkisi(kg) + boy(м)
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1018) I dərəcə piylənmə zamanı artıq bədən çəkisi neçə faiz təşkil edir?
A) >100%

B) >50%


C) 30%-49%

D) 10%-29%

E) <10%
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1019) II dərəcə piylənmə zamanı artıq bədən çəkisi neçə faiz təşkil edir?
A) 10%-29%

B) >50%


C) >60%

D) >100%


E) 30%-49%
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1020) III dərəcə piylənmə zamanı artıq bədən çəkisi neçə faiz təşkil edir?
A) >35%

B) 50%-99%

C) >200%

D) >100%


E) >25%
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1021) Hansı hallarda piylənmə müşahidə olmur?
A) Hipotireoz xəstəliyi zamanı

B) Adipozogenital distrofiya zamanı

C) Hipoqonadizm zamanı

D) Addison xəstəliyi zamanı

E) İtsenko-Kuşınq xəstəliyi zamanı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
1022) Essensial piylənmə üçün nə xarakterikdir?
A) Hiperinsilinizm

B) Hiperprolaktinemiya

C) STH-ın sintezinin azalması

D) Hipoinsulinizm

E) Hipokortisizm
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
1023) Piylənmə üçün nə xarakterikdir?
A) YSLP miqdarının artması

B) Sərbəst yağ turşularının miqdarının azalması

C) ASLP miqdarının azalması

D) Postprandial TQ miqdarının azalması

E) XS və TQ miqdarının artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1024) Piylənmə zamanı ürək-damar sistemi tərəfindən hansı ağırlaşmalar yarana bilər?
A) AT yüksəlməsi

B) Hipotenziya

C) Səirici aritmiya

D) Sinus düyününün zəifliyi

E) Bradikardiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
1025) Piylənmə zamanı həzm sistemi tərəfindən hansı ağırlaşmalar yarana bilməz?
A) Öd daşı xəstəliyi

B) Qara ciyərin ölçülərinin böyüməsi, qara ciyərin piy infiltrasiyası

C) Disfaqiya

D) Xroniki pankreatit

E) Mədənin dartılması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1026) Morbid piylənmə zamanı sidik-ifrazat sistemi tərəfindən hansı dəyişiliklər müşahidə olur?
A) Sidiyin yüksək xüsusi çəkisi

B) Sidik turşusunun səviyyəsinin azalması

C) Kreatinin miqdarının artması

D) Sidiyin aşağı xüsusi çəkisi

E) Heç bir dəyişiklik qeyd olunmur
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1027) Piylənmə zamanı hansı endokrin xəstəlikləri yarana bilər?
A) Hipokortisizm

B) Şəkərli diabet 2 tip

C) Menzisın pozulması

D) Hipoparatireoz

E) Sonsuzluq
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
1028) Piylənmə bu xəstəliklərdən hansılarla ahənglik təşkil edir?
A) Şəkərli diabet 2 tip

B) Bronxial astma

C) Vitiliqo

D) Plevrit

E) Psoriaz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
1029) Piylənmə zamanı lipidoqramma hansı dəyişiliklərlə xarakterizə olunur?
A) TQ miqdarının azalması, XS miqdarının azalması

B) Esterifikasiya olmamış yağ turşularının artması, XS miqdarının artması

C) ASLP miqdarının azalması

D) Esterifikasiya olmamış yağ turşularının azalması, XS miqdarının azalması

E) YSLP miqdarının artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1030) Metabolik sindromun yaranması üçün proqnostik olan piylənmə növü hansıdır?
A) Displastik

B) Qinoid

C) Endokrin

D) Hipotalamik

E) Android
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
1031) Kişilərdə bel çevrəsinin hansı göstəricilərində metabolik sindromunun yaranma riski artır?
A) > 102 sm

B) > 110 sm

C) >110 sm

D) > 106 sm

E) > 112 sm
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
1032) Qadınlarda bel cevrəsinin hansı göstəricilərində metabolik sindromunun yaranma riski artır?
A) > 96 sm

B) >100 sm

C) > 88 sm

D) > 102 sm

E) > 92 sm
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
1033) Qadınlarda android piylənməsi zamanı bel çevrəsi/bud çevrəsi indeksinin göstəriciləri?
A) > 0,8

B) >1,2


C) > 1,6

D) >1,0


E) > 1,4
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
1034) Kişilərdə android piylənməsi zamanı bel çevrəsi/bud çevrəsi indeksinin göstəriciləri?
A) > 1,6

B) >1,2


C) >1,0

D) > 0,8


E) > 1,4
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
Yüklə 2,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə