Energiasüsteem – elektriturgYüklə 456 b.
tarix04.02.2018
ölçüsü456 b.Energiasüsteem – elektriturg

 • Energiasüsteem – elektriturg

 • Elektrituru avamise põhjused

 • Elektrituru tüübid

 • Hinna kujunemine turul

 • Põhjamaade elektriturg

 • Eesti ja Baltimaade elektriturg

 • Eesti elektrituru võimalikud arengudEnergiasüsteem – kui rõhutatakse objekti tehnilist poolt, “elektronide” pool, (elekter+soojus)

 • Energiasüsteem – kui rõhutatakse objekti tehnilist poolt, “elektronide” pool, (elekter+soojus)

 • Elektriturg – kui rõhutatakse energiasüsteemi majanduslikku poolt, “kroonide” osa

 • Temaatika on lai, Eestis aktuaalne lähematel aastatelTootmise ja tarbimise tasakaal igal hetkel

 • Tootmise ja tarbimise tasakaal igal hetkel

 • Elektrienergia ulatusliku salvestamise mittevõimalikkus

 • Elektrienergia laiaulatuslik kasutamine, julgeolek

 • Elektritootmise laiendamise kapitalimahukus

 • Tootmisseadmete pikaealisus

 • Elektritarbimise pidev kasv

 • Tarbimise muutlikkus

 • Suurenevad nõudmised varustuskindlusele

 • Suurenevad nõudmised keskkonnakaitsele

 • Elektri kõrge hinnatundlikkus, tugev konkurentsKütused (kaevandused)

 • Kütused (kaevandused)

 • Tootmine (elektrijaamad)

 • Ülekandevõrk - Põhivõrk

 • Energiasüsteemi juhtimiskeskus

 • Jaotusvõrgud, Eestis 3 suuremat +37 väiksemat

 • Müük

 • Import – eksport - transiit

 • Vertikaalne integratsioon – monopolHind = kulud, kulupõhine hinnakujundus

 • Hind = kulud, kulupõhine hinnakujundus

 • Regulaator kontrollib kulusid, investeeringuid

 • Reguleeritakse hinda või kasumit või põhivara

 • Ettevõtte eesmärk: vähendada kulusid, suurendada põhivara

 • Hind on stabiilne, esinevad keerukad tariifisüsteemid

 • Hinna aeglane kinnitamine regulaatori juures

 • Rahulolematus ühiskonnas:

 • “paha monopol”, “kõrged hinnad”Ühiskonna kasu saamise suurendamine st tarbijate ja tootjate summaarse kasu suurendamine

 • Ühiskonna kasu saamise suurendamine st tarbijate ja tootjate summaarse kasu suurendamine

 • Majandusliku efektiivsuse suurenemine tootjatel

 • Elektri hindade tõusu piiramine, eelkõige reservtootmisvõimsuste vähenemise kaudu

 • Tarbijatele valikuvõimaluste andmine tootja valikuksReguleerimata monopoolne firma

 • Reguleerimata monopoolne firma

 • Reguleeritud monopoolne firma

 • Deregulatsioon – konkureerivad firmad

 • Dereguleerimise edusammud mõnedes majandusharudes maailmas

 • Info- ja sidetehnoloogia areng

 • Turumajanduse prevaleerimine, turu uskElekter + elektri transport + müük

 • Elekter + elektri transport + müük

 • Tootmine + edastamine elektrivõrgus + müük

 • Kaup + võrguteenus

 • Tootmine, müük – konkurents

 • Edastamine – loomulik monopol (madalaim hind ÜHE ettevõtte puhul)

 • Kaasnevad organisatsioonide küsimused: ettevõtete lahutamine – restruktureerimine (põhivõrk Eestis), omandiküsimused, ettevõtte suuruse küsimusedÜhe ostjaga turg

 • Ühe ostjaga turg

 • Kahepoolsed tehingud

 • Elektribörs erinevate ennetusaegadega

 • Bilansiturg

 • Suletud elektriturg

 • Poolavatud (näiteks 35%) elektriturg

 • Avatud elektriturgTarbijad: suured tarbijad, kodutarbijad

 • Tarbijad: suured tarbijad, kodutarbijad

 • Tootjad: erinevad elektrijaamad, ka eelistootjad

 • Ülekandevõrk: hulgiturg, turuplats

 • Jaotusvõrk: jaeturg, turuplats lõpptarbijale

 • Süsteemioperaator: energiasüsteemi püsimine

 • Turuoperaator, börsi korraldaja

 • Elektri müüjad ja vahendajad, bilansihaldurid • Tarbija VÕIB (PEAB) valida tootjat

 • Uutele tootjatele on tagatud pääs elektrivõrku

 • Reguleeritakse võrguteenust

 • Järk-järguline avamine, näiteks:

  • Suurtarbijatele 40 GWh/a
  • Tarbijatele 2 GWh (kui Tm=4000 h, siis 500 kW)
  • Äritarbijatele avatud turg


Aus konkurents (tootjad)

 • Aus konkurents (tootjad)

 • Võrdsed tingimused (müüjad)

 • Tarbijad (vaba valik, müüja vahetus ei tohi tingida lisakulutusi)Ei saa toimuda ilma adekvaatse normistikuta

 • Ei saa toimuda ilma adekvaatse normistikuta

 • Euroopa direktiivid

 • Eesti Elektrituru seadus

 • Võrgukoodeks

 • Rakendusmäärused

 • Eestis Euroopa pikim üleminekuperiood turule (2013), Lätis 2007Hind kujuneb vastavalt pakkumise (tootmise) ja nõudluse (tarbimise) tasakaalule

 • Hind kujuneb vastavalt pakkumise (tootmise) ja nõudluse (tarbimise) tasakaalule

 • Mõtlemisviisi muutus – suurim probleemTootmine:

 • Tootmine:

 • Erinevate elektrijaamade muutuvkulud

 • Kütuste hinnad

 • CO2 hind

 • Keskkonna maksud

 • Veeressursside kogusElektrijaam 1: võimsus 300 MW, muutuvkulu 30 €/MWh

 • Elektrijaam 1: võimsus 300 MW, muutuvkulu 30 €/MWh

 • Elektrijaam 2: võimsus 200 MW, muutuvkulu 40 €/MWh

 • Elektrijaam 3: võimsus 100 MW, muutuvkulu 50 €/MWh

 • Kui koormus 400 MW, siis turu hind on 40 €/MWh

  • EJ 1: 300 MW
  • EJ 2: 100 MW
  • EJ 3: 0 MW
 • Kui koormus 550 MW, siis turu hind on … €/MWh

  • EJ 1: 300 MW
  • EJ 2: 200 MW
  • EJ 3: 50 MW
 • Turu hinna määrab ära marginaalne tootja (NB) igal tunnil

 • Ka teised jaamad müüvad turu hinnagaÜldarvamus: hinna määrab turg (konkurents), seega hind on parim, õiglane, aus

 • Üldarvamus: hinna määrab turg (konkurents), seega hind on parim, õiglane, aus

 • Tegelikult hind ei pruugi kuludele vastata

 • Hind muutub palju, väga suur hajuvus

 • Riskid on suured

 • Turul püütakse kasumit maksimeerida ning riske juhtida

 • Turu hinnas võib olla subjektiivsust, usku,

 • lootusi, spekulatsiooneAastatel 1990-2000 elektriturgude avamine

 • Aastatel 1990-2000 elektriturgude avamine

 • Elektriturud igal pool maailmas

 • Inglismaa (UKPX / IPE)

 • Holland (APX)

 • Saksa (EEX)

 • Lähiturg Nord Pool, parim turg paljude ekspertide arvates, www.nordpool.comNordPooli tunnihinna kõikumine 2005-08 :

 • NordPooli tunnihinna kõikumine 2005-08 :

  • 0,5 s/kWh-18 kr/kWh
 • 2007/08 ma müüs EE NordPooli börsile 832 GWh, kahepoolsete lepingutega 667 GWh, kokku keskmise hinnaga 45 €/MWh (börsil 31 €/MWh )

 • EE eksport Soome kasvas sel aastal 39%

 • Turu laienemine Lätti, praegu EE müüb umbes 5 % Läti tarbimisest

 • Turu laienemine: Leedu, 1 klient, väga raskelt

 • Erinev seadusandlus Balti riikides

Tootmine ja müük: 46 s/kWh, 31 €/MWh

 • Tootmine ja müük: 46 s/kWh, 31 €/MWh

 • Edastamine: 40 s/kWh, 26 €/MWh

 • Taastuvenergia toetus: 12 s/kWh (km-ta)

 • Elektriaktsiis: 7 s/kWh (km-ta)

 • Keskmine kaalutud hind

 • Erinevatel pingetel erinev hind

 • Kodutarbija tariifid, madalpingel

Balti riigid+Venemaa+Valgevene+Soome

 • Balti riigid+Venemaa+Valgevene+Soome

 • Sidemed Balti riikide ja Loode-Venemaa vahel tugevad

 • Eesti Soome ühendus Estlink-1 350 MW,

 • Tulemas Estlink-2 650 MW

 • Elektriliselt oleme koos Venemaaga, Eesti talitlust mõjutab ka Vene transiitElektrihindade ühtlustumine

 • Elektrihindade ühtlustumine

 • Kui on tugevad sidemed, siis hind ühesugune, näiteks Soome – Rootsi üle 90% ajast

 • Madalamas hinnapiirkonnas hind tõuseb, kõrgemas langeb

 • Nn pudelikaelad elektrisüsteemide vahel

 • Intensiivne ühenduste kavandamine ja ehitamine

 • NordPoolis üldse 8 turu piirkonda, Soomes üks piirkond

Kommertstarned ja füüsilised vood ei kattu, “elektronid ei lähe otse, vaid kergemat teed pidi”

 • Kommertstarned ja füüsilised vood ei kattu, “elektronid ei lähe otse, vaid kergemat teed pidi”

 • Elektriühenduste reserveerimine reserviks, näiteks paljude tuulikute puhul

 • Eesti puhul mõjutab Venemaa transiit Narva –Läti ühendusi

 • Süsteemioperaatori oluline roll, varustuskindlus süsteemis prioriteetne

Eesti turu tegelik osaline avamine 35 % ulatuses 01.04.09, palju kogemusi

 • Eesti turu tegelik osaline avamine 35 % ulatuses 01.04.09, palju kogemusi

 • Nord Pooli Balti regioon, avatakse 2010

 • Mis juhtub hindadega???

 • Hinnad:

  • Huvitab eelkõige Nord Pooli Balti regiooni börsi hind (ELSPOT), tipuajal ja keskmine
  • Edastamise hindu reguleeritakse edasi
  • Keskmine kaalutud hind
  • Kodutarbija hind, on edaspidigi fikseeritud tariif


Vastu on võetud elektrimajanduse arengukavad

 • Vastu on võetud elektrimajanduse arengukavad

 • Tarbimine kasvab, tipukoormus kasvab

 • Eestis ei ole tootmisvõimsusi tipuajal üle, vt “Aruanne Eesti elektrisüsteemi tootmis-seadmete piisavusest” OÜ Põhivõrk

 • NB: tuulikute võimsus ei lähe arvesse

 • Valmis on Estlink 2, 650 MW ?

 • Ei ole valmis ühendused Leedu (Läti) – Rootsi ja Leedu - PoolaLätis on võimsuste puudujääk

 • Lätis on võimsuste puudujääk

 • Leedus on tuumajaam suletud, energiat puudu

 • Kokkuvõttes: võimsusi ei ole üle, tipu ajal marginaaljaamaks (määrab hinna) on Leedu gaasil töötav elektrijaam

 • Olulisemaks muutub tarbimise juhtimine

 • Oleme targemad, oleme valmistanud ette spetsialiste (energiakaubandus TTÜ-s)

 • Enamik tootjaid on subsideeritud !!!Poliitilisi otsuseid, st seaduste muudatusi

 • Poliitilisi otsuseid, st seaduste muudatusi

 • Majanduse taastumist

 • Euro tulekut, kas riik on hinnad külmutanud?

 • CO2 hinda, ka kvootide müümise korraldust?

 • Kütuste (gaasi) hinda?

 • Vene elektri mõju? Vene riigi arenguid?

 • Keskkonnamaksusid, -tasusid?

 • NordPooli turu keskmist hinda börsil?Hinnad tõusevad kindlalt

 • Hinnad tõusevad kindlalt

 • Väga ligikaudsed hinnangud!!!

 • Keskmine börsihind võiks olla 50 €/MWh

 • Keskmine hind võiks olla umbes 75 €/MWh

 • Kodutarbija keskmine hind võiks olla umbes 110 €/MWh

 • Aga:

  • Kodutarbija võib valida uue müüja
  • Võib minna ise turule ostma
  • Võib hakata ise elektrit tootma


Energiamahukad tootmised lahkuvad

 • Energiamahukad tootmised lahkuvad

 • Energiamahukaid investeeringuid ei tehta

 • Elekter on paljude meelest Eestis põhiline kulude allikas, ka teiste toodete hindade tõuse on kõige kergem elektri hindade tõusuga põhjendada

 • Inflatsioon kasvab

 • Avalik arvamus ei pruugi olukorrast aru saada, ühelt poolt tekib turg, likvideerime monopoli, hinnad on turupõhised ja teiselt poolt hinnad tõusevadMuutused elektri hindade osas ei vasta ootustele

 • Muutused elektri hindade osas ei vasta ootustele

 • Peaks siis süüdlase leidma?

 • Võimalikud süüdistused turuosalistele, turu ebatäielikkus, turu väiksus

 • Oluline on informeeritus ja meedia reageeringud
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə