Erciyes üNİversitesi SPOR tesisleri İŞletme yönergesi BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde: 1Yüklə 46,08 Kb.
tarix17.09.2017
ölçüsü46,08 Kb.
#510

Erciyes Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi hk.        Erciyes Üniversitesi Senatosu’nun 27.12. 2013 tarih ve 24 sayılı toplantı kararı)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE: 1. Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesine ait her türlü spor tesislerinin eğitim, araştırma ve spor amaçlı işletilmesi, mensuplarına sağlıklı yaşam koşulları içinde spor yapma imkanı sağlayarak, spor organizasyonlarının yapılması esaslarını, ilgililerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili tüm birimlerin ilişkilerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE: 2. Bu Yönerge, Erciyes Üniversitesine ait her türlü spor tesislerinin işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile her türlü spor organizasyonları, Üniversite içi ve üniversiteler arası sportif faaliyetleri, organizasyonlara katılımı ve bu organizasyonlara ilişkin yönetim, görev, işleyiş ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE: 3. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47’nci maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE: 4. Bu Yönergede geçen,


 1. Üniversite : Erciyes Üniversitesini,

 2. Rektör : Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

 3. Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

 4. Yönetim Kurulu : Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 5. Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,

 6. Şube Müdürlüğü : Erciyes Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Spor Şube Müdürlüğünü,

 7. Tesis Sorumlusu: İlgili spor tesisinden sorumlu görevliyi ifade eder.

 8. Tesisler : Erciyes Üniversitesi Spor Tesislerini,
İKİNCİ BÖLÜM

Spor Tesisleri Personel Görev ve Yetkileri
Şube Müdürü

MADDE: 5. Şube Müdürü, tesislerin işletilmesinden Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na karşı sorumlu Spor Şube Müdürüdür.


Şube Müdürünün yetki ve sorumlulukları

MADDE: 6. Şube Müdürünün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  1. Tesislerin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,

  2. Tesislerin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,

  3. Tesislerin günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,

  4. Tesislerde bulunan demirbaşların temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurulmasını temin etmek,

  5. Tesislerin "Tesis Bilgi Dosyası"nın tutulmasını sağlamak,

  6. Tesislerde yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini hazırlamak,

  7. Tesislerde yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,

  8. Üç ayda bir Daire Başkanlığına tesislerin genel durumu hakkında rapor vermek,

  9. Spor tesislerinin sağlık ve hijyen açısından kontrollerini yapmak ve ilgili kurumlara iletilmek üzere raporları düzenleyerek Daire Başkanlığına göndermek.Tesis Sorumlusunun görev ve sorumlulukları

MADDE: 7. İlgili Spor Tesisi sorumlusu, madde 6’da belirtilen görevleri yerine getirir ve her konuda Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Spor tesislerinin işleyiş, bakım ve onarımı

MADDE: 8. Spor Tesislerinin işleyişi, personel ihtiyacı, bakım ve onarımında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Tesislerin işletilmesinde ihtiyaç duyulan personel ve kısmi statüde çalışan öğrenci ihtiyacı, Şube Müdürlüğünün talebi, Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının onayı ile karşılanır.

 2. Tesislerin bakımı, onarımı ve her türlü giderleri, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden karşılanır.Tesislere Giriş Kartlarının verilmesine ilişkin esaslar:

MADDE: 9. Tesislere girebilmek için kart sistemi uygulanır. Giriş kartları aşağıdaki kişilere verilir:

1) Erciyes Üniversitesi çalışan ve emekli personeli ile bunların eşleri, altsoy ve üstsoy kan hısımları,

2) Erciyes Üniversitesi öğrencileri,

3) Rektörlük Makamı tarafından faydalandırılması uygun görülen diğer kişiler.Tesislere Giriş Kartı İçin Gerekli Belgeler

MADDE: 10. Giriş kartı düzenlenmesi için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekir:

 1. Fotoğraflı Spor Tesisleri Başvuru Formu, (Basılı veya dijital Ek-1)

 2. Kimlik fotokopisi veya ilgili makamdan alınmış yazı:

 1. Yakınlar için nüfus cüzdanı fotokopileri,

 2. Diğer kişiler için, Rektörlük Makamınca verilen uygunluk yazısı. (Ek-2)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Spor Tesisleri ve Uyulacak Kurallar
Spor Tesisleri

MADDE: 11. Bu yönergeye esas olan spor tesisleri şunlardır:

 1. Spor Salonları,

 2. Halı Sahalar,

 3. Kapalı Yüzme Havuzu,

 4. Kondisyon Salonları,

 5. Saunalar,

 6. Çok Amaçlı Salonlar,

 7. Futbol ve Atletizm Sahaları,

 8. Tenis Kortları,

 9. Açık Basketbol ve Voleybol Sahaları.


Spor Tesislerinde Uyulması Gereken Kurallar:

MADDE: 12. Tesisleri kullananların uyması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır:

Genel Kurallar:

 1. Spor Tesis Giriş Kartı olmayanlar tesislerden yararlanamaz.

 2. Tesislere girişte görevliye müracaat edilmeden giriş yapılamaz.

 3. Tesislerde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

 4. Tesislerden sadece tesise özel spor kıyafeti ve ayakkabısı ile faydalanılabilir.

 5. Tesisler, Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak haftalık program dahilinde kullandırılır.

 6. Tesisleri kullanan üyelerimizin verdiği her türlü zarar, maddi olarak kendilerinden tahsil edilir.

 7. Rezervasyon gereken tesisler için önceden rezervasyon yaptırılması zorunludur.

 8. Tesislerde kaybolan eşyalardan kişilerin kendileri sorumludur.

 9. Spor Tesisi kullanım ücreti ve üyelik aidatı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ücretlerin kullanım öncesi ödenmesi zorunludur.

 10. Tesis kurallarına uymayan ve huzursuzluk çıkaran üyelerin kartlarının iptali konusunda Daire Başkanlığı yetkilidir.

Kurallara uyulmaması durumunda:

Birinci defa yazılı ihtar, ikincisinde bir ay süre ile geçici iptal, üçüncüsünde bir yıl süre ile kart iptali müeyyidesi uygulanır ve üyelik aidatı geri ödenmez. 1. Spor Tesislerinde gözetim altında tutulması gereken yerlerde, tesis ve sağlık kurallarına uymayanlar ile gözetim eşliğinde spor yapmayan kişilerde meydana gelecek sağlık sorunları vb. rahatsızlıklardan Üniversite sorumlu değildir.MADDE: 13. Spor salonlarında uyulması gereken kurallar:

 1. Spor Salonlarına uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı bulunmayanlar giremez.

 2. Çamurlu ve kirli spor ayakkabısı ile salona girilemez.

 3. Spor Salonu içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

 4. Spor Salonu doğru ve amacına uygun olarak kullanılır. Araç gereçlere ve zemine zarar verilmemelidir.

 5. Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılmalıdır.

 6. Soyunma odalarındaki duşlar amaç dışı kullanılmamalıdır. (kıyafet, ayakkabı yıkamak vb…)

 7. Spor Salonunu kullananlar, görevliden dolap anahtarlarını alarak eşyalarını dolaplara koymalıdırlar.MADDE: 14. Kapalı Halı Sahada uyulması gereken kurallar:

1) Halı Sahadan yararlanmak isteyen kişilerin, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

2) Halı Saha içerisinde uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giyilmesi zorunludur.

3) Soyunma odaları ve dolap anahtarları salon görevlilerinden temin edilir.

4) Halı Sahada, zemine zarar veren ayakkabı kullanımı yasaktır.

5) Halı Saha içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

6) Alınan seans sürelerinde başlama ve bitiş saatlerine uymak zorunludur.

7) Halı Sahayı kullananlardan saat ücreti, tesisi kullanmadan önce makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir.MADDE: 15. Kapalı Yüzme Havuzunda uyulması gereken kurallar:

1) Havuza uygun kıyafeti olmayanlar giremez.

2) Havuz kullanım programındaki personel-öğrenci seanslarına uyulması zorunludur.

3) Havuza girmeden önce duş alınması zorunludur.

4) Havuzda terlik ve bone kullanmak zorunludur.

5) Havuza atlamak, etrafında koşmak yasaktır.

6) Havuz içine tükürmek, burun temizlemek yasaktır.

7) Alkol ve/veya uyuşturucu madde bağımlılığı olanların havuza girişlerine izin verilmez.

8) Havuz içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

9) Havuz etrafında cam, porselen gibi kesici malzemeler bulundurulması yasaktır.

10) 5 yaşından küçük çocukların havuz alanına girmesi yasaktır.

11) 12 yaşından küçük çocukların havuza ebeveynsiz girmesi yasaktır.

12) Havuzun kurs ve eğitim amaçlı kullanıldığı seanslarda, ders öğretmeni gelmeden öğrenciler havuza giremezler.

13) Havuzu kullananlar, görevliden dolap anahtarlarını alarak eşyalarını dolaplara koymalıdır.

14) Yüzmeye engel sağlık sorunu olanların ve yüzme bilmeyenlerin havuza girmeleri yasaktır.

15) Havuz çevresinde görevli cankurtaran olmaması halinde havuza girilmesi yasaktır.MADDE: 16. Kondisyon Salonunda uyulması gereken kurallar:

 1. Kondisyon salonunu kullanırken uygun spor giysileri kullanılmalıdır.

 2. Kondisyon salonunda kullanılmak üzere temiz spor ayakkabısı bulundurulmalıdır.

 3. Kondisyon salonunu kullanırken havlu bulundurulması zorunludur.

 4. Kondisyon salonu içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

 5. Kondisyon salonuna girişte görevliye müracaat edip, kayıt yaptırdıktan sonra görevli rehberliğinde çalışılmalıdır.

 6. Kondisyon Salonunda bulunan spor aletlerinin, parçalarını sökmek, yerlerini değiştirmek yasaktır.

 7. Kondisyon salonunda öğrenci-personel seanslarına uyulmalıdır.

 8. Elektronik aletleri kullanmak için görevliden yardım alınmalıdır.

 9. Kondisyon aletlerinin kullanım şekli değiştirilmek istendiğinde görevliden yardım alınmalıdır.

 10. Kondisyon Salonu kullanımına üyelerin sağlık kontrollerini yaptırmadıkları takdirde oluşabilecek tüm sorunların sorumluluğu kendilerine aittir.MADDE: 17. Saunada uyulması gereken kurallar:

 1. Saunayı kullanırken uygun giysilerin kullanılması zorunludur.

 2. Havuz içerisinden saunaya geçerken galoş kullanmak zorunludur.

 3. Saunayı kullanırken havlu bulundurulması zorunludur.

 4. Sauna içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

 5. Saunaya girmeden 15 dak. önce görevliye müracaat edip, görevli nezaretinde uygun kalma süresinin ayarlanması zorunludur. Rehber danışmanlığı alınmadığı durumlarda, saunada oluşacak sağlık sorunlarından kişinin kendisi sorumludur.

 6. Saunaya girişte ve içeride görevliden habersiz malzeme ve aletlerle oynamak ve yer değiştirmek yasaktır.

 7. Saunada öğrenci-personel seanslarına uyulması zorunludur.MADDE:18. Çok Amaçlı Salonda uyulması gereken kurallar:

 1. Salonu Kullananların uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giymeleri zorunludur.

 2. Salonu kullananların havlu bulundurmaları zorunludur.

 3. Salon içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

 4. Salona girmeden önce görevliye müracaat edip, görevli nezaretinde çalışılması zorunludur.

 5. Salon içerisinde aletlerin parçalarını sökmek ve yer değiştirmek yasaktır.

 6. Salonda öğrenci-personel seanslarına uyulması zorunludur.


MADDE:19. Futbol ve Atletizm Sahasında uyulması gereken kurallar:

1) Futbol ve Atletizm Sahasından yararlanmak isteyen kişilerin, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

2) Futbol ve Atletizm Sahası içerisinde uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giyilmesi zorunludur.

3) Soyunma odaları ve dolap anahtarları salon görevlilerinden temin edilecektir.

4) Atletizm Sahasında, atletizm ayakkabısı dışında ayakkabı kullanımı yasaktır.

5) Futbol ve Atletizm Sahası içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

6) Alınan seans sürelerinde başlama ve bitiş saatlerine uymak zorunludur.

7) Futbol Sahasını kullananlardan saat ücreti, tesisi kullanmadan önce makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir.

8) Futbol ve Atletizm Sahasının eğitim amaçlı kullanıldığı saatlerde, öğrenciler ders öğretmeni nezaretinde tesisi kullanabilirler.

MADDE:20: Kapalı ve Açık Tenis Kortlarında uyulması gereken kurallar:


 1. Tenis Kortlarına uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı bulunmayanlar giremez.

 2. Tenis Kortları içerisinde her türlü gıda maddesi yemek yasaktır.

 3. Tenis Kortlarından yararlananlar, raket ve topları kendileri temin etmeleri gerekmektedir.

 4. Salonda öğrenci-personel seanslarına ve sürelerine uyulması zorunludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Spor Tesisleri Tahsisi ve Ücretlendirme

Tahsis
MADDE: 21. Üniversiteye ait tesisler aşağıdaki şartlarda Rektörlük tarafından kısa veya uzun süreli olarak tahsis edilebilir:

 1. Tesisler esas itibariyle eğitim-öğretim, serbest zaman ve spor faaliyetlerine,

 2. Eğitim -öğretim ve Üniversitenin spor faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, tesislerin fiziki alt yapısını ve saha içi dokusunun korunarak kullanılması kaydıyla Üniversitemiz birimlerine,

 1. Rektörlükçe gerekli görülen her türlü toplantı, kültür, spor ve sanat faaliyetlerine,

 2. Yönetim Kurulunca belirlenecek günlük, haftalık ve aylık ücretler karşılığı Üniversite dışı spor kulüpleri ve diğer kuruluşlara,

 1. Tahsis için Daire Başkanlığına en az bir hafta önceden müracaat edilmesi gerekir.

 2. Tahsisin reddi halinde gerekçesi ilgili birime bildirilir.Tahsis başvurusu

MADDE: 22. Tahsis başvuru işlemleri aşağıda belirtilmiştir:

1) Tesislerin tahsisini isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Daire Başkanlığına başvururlar.

2) Başvurular eğitim ve öğretimi engellemeyecek şekilde, Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

3) Aynı spor tesisi için aynı günde birden fazla talep olması halinde; söz konusu tesis, Üniversite içi faaliyetlere öncelikli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve son olarak gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilebilir.

4) Tahsis bedeli, Üniversite Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın hesabına yatırıldığına dair belgenin ibrazından sonra kullanıcılara uygun çalışma saati verilir.


Ücret
MADDE: 23. Tesislerin ücretlendirmesi aşağıdaki şartlarda yapılır:


 1. Tesislerin kullanım ücretleri, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan, “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” esasları dikkate alınmak suretiyle, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 2. Ücretler, Tesislerde görevli Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri tarafından makbuz veya banka kartı ile tahsil edilir.

 3. Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri tarafından tahsil edilen ücretler, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına/veznesine yatırılır.

 4. Belirlenen ücretler kurulacak bir otomasyon sistemi üzerinden de tahsil edilebilir.BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE: 24

Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.Yürütme
MADDE 25

Bu Yönerge hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ek:1

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na)


Ekli formda kimlik bilgileri bulunan, ……………………………………………........’ın Üniversitemiz Spor Tesislerinden misafir olarak 1 (bir) yıl süre ile yararlanması için Spor Tesisleri Giriş Kartı verilmesi uygun görülmüştür.U Y G U N D U R


......./......./20….

Yüklə 46,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə