Garadagh Expansion Azeri Public Disclosure and Consultation Plan [ebrd environmental Impact Assessment]Yüklə 155,4 Kb.

tarix28.08.2018
ölçüsü155,4 Kb.


 

 

“Qaradağ Cement” ASC, Sahil qəsəbəsi,  

Səlyan şossesi  

Bakı AZ1083 

Azərbaycan 

 

 Qaradağ Sement Layihəsi  

Quru üsul texnologiyası üçün 

6 saylı Yeni Yandırma Sobası 

 

 Layihənin Ictimaiyyətlə 

Müzakirəsi və Açıqlanması 

Planı (LİMAP) 

 

 İyul 2008-ci il  

 

 Qaradağ Sement şirkəti üçün hazırlanıb 

Sənədin icraçıları:   

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirəsi və Açıqlanması Planı 
MÜNDƏRICAT 

 

1 

GIRIŞ

 

1 

2 

LAYİHƏNİN QISA TƏSVİRİ

 

2 

3 

İCTİMAİYYƏTLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR VƏ LAYİHƏNİN İCTİMAİYYƏTƏ 

AÇIQLANMASI ÜZRƏ ƏSASNAMƏLƏR VƏ TƏLƏBLƏR

 

3 

4 

MARAĞI OLAN TƏRƏFLƏR

 

4 

5 

İNFORMASİYANIN BƏYAN EDİLMƏSİ VƏ İCTİMAİYYƏTİN İŞTİRAKI

 

8 

5.1  LAYİHƏ

 

ÜZRƏ

 

İNFORMASİYANIN

 

İLKİN

 

OLARAQ

 

BƏYAN

 

EDİLMƏSİ

  

MARAĞI

 

OLAN

 

TƏRƏFLƏRLƏ

 

MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR

 

8 

5.2  ƏMSSTQ

 

ÜZRƏ

 

YEKUN

 

HESABATIN

 

LAYIHƏ

  

VARIANTININ

 

AÇIQLANMASI

   

AÇIQ

 

QAPI

 

GÜNÜ

 

TƏDBIRI

 

9 

5.3  LAYIHƏ

 

ÜZRƏ

 

İNFORMASİYANIN

 

BƏYAN

 

EDİLMƏSİNİN

 

ƏLAVƏ

 

VASİTƏLƏRİ

 

9 

6 

LAYİHƏNİN HAZIRLANMASI PROSESİNDƏ LAYİHƏNİN BƏYAN EDİLMƏSİ VƏ 

İCTİMAİYYƏTLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR ÜZRƏ TƏDBİRLƏRİN VAXTLARI

 10 

7 

EHTIYATLAR VƏ MƏSULIYYƏT

 10 

8 

ŞİKAYƏTLƏRİN VERİLMƏSİ VƏ ONLARA BAXILMASI MEXANİZMİ

 11 

9 

HESABAT IŞLƏRI

 11 

 

 

 Qaradağ Sement, Azərbaycan

 

 İ

YUL


  

2008 


P

 

0080289 i ERM

 

/ 

AETC  

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 

 Qaradağ Sement, Azərbaycan

 

 İ

YUL


 

2008 


P0080289 

1

  

ERM/


 

AETC 
GIRIŞ 

ASC Qaradağ Sement (“Qaradağ Sement” şirkəti) Azərbaycanda  ən iri sement 

istehsalçısıdır. “Qaradağ Sement” şirkəti Azərbaycanda qeydiyyata alınmışdır və onun 

səhmlərinin 69,4%-i Holcim İsveçrə  şirkətinə  məxsusdur. Səhmlərin qalan hissəsi 

Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin1 (AİŞ; 10%), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

(AYİB; 10%) və ayrı-ayrı aksionerlərin (10,6%) payına düşür. 

“Qaradağ Sement” şirkəti Qaradaq rayonunun Bakı  şəhərindən 34 km cənub-qərbdə 

olan Sahil qəsəbəsinin yanında yerləşən Qaradağ Sement Zavodunun ərazisində  ən 

qabaqcıl texnologiyaya aid 6 saylı  Fırlanan 

Yandırma


 Sobasının  əsasında quru üsulla 

sement istehsalı  xəttini (6 saylı 

Yandırma

 Sobası, “Layihə”) inşa etmək və istismara 

vermək niyyətindədir. Bu yeni 6 saylı 

Yandırma


 Sobası  nəmləndirmə üsulu ilə alınan 

sementin istehsalında zavodda hazırda istifadə edilən nəm xammalın emalı üçün 

qurğular dahil olmaqla dörd 

Yandırma


 sobasını əvəz edəcəkdir. 

Bu sənəd yuxarıda adı çəkilən layihə üzrə İctimaiyyətlə Məsləhətləşmələr və Laihənin 

Açıqlanmasına dair İlkin Planını təşkil edir. Onda aşkara çıxarılmış marağı olan tərəflər, 

yəni maraqları olan və ya layihənin həyata keçirilməsində rol oynayan, yaxud da 

layihənin təsirinə  məruz qala biləcək adamlar təqdim olunmuşlar, həmçinin lahiyə 

haqqında informasiyanın ictimaiyyətə açıqlanması  və marağı olan tərəflərlə 

məsləhətləşmələr üzrə planlaşdırılmış proqram, onların narahatlığına və narazılığına 

səbəb ola biləcək amillərlə davranış üsulları müəyyən edilmişdir. 

İctimaiyyətlə Məsləhətləşmələr və Laihənin Açıqlanmasına dair bu İlkin Plan Layihənin 

ətraf mühitə  təsirinin qiymətləndirilməsi prosesinin kontekstində hazırlanmışdır. 

“Qaradağ Sement” şirkəti Bakıda fəaliyyət göstərən yerli SRM şirkətini, Layihənin ətraf 

mühitin mühafizəsi baxımından razılaşdırılması  məqsədi ilə Ekologiya və  Təbii 

Sərvətlər Nazirliyinə (ETSN) təqdim edilməli  əsas kimi, Ətraf Mühitə  Təsirin 

Qiymətləndirilməsinin (ƏMTQ) Hesabatının hazırlanması üçün işə cəlb etmişdir. 

Eyni zamanda, Davamlı  İnkişaf üzrə Peşəkarların Ümumdünya Şurasının (DİPÜŞ) 

Sementin Davamlı İstehsalı üzrə Təşəbbüsünün (SDİT) iştirakçısı olan Holcim şirkətlər 

qrupunun, onun partnyoru olan AYİB-nin və layihənin potensial kreditorlarının 

siyasətindən irəli gələn tələbləri təmin etmək üçün, tədqiqatların genişləndirilməsi və 

daha geniş  Ətraf Mühitə  və Sosial Sahəyə  Təsirin Qiymətləndirilməsi üzrə hesabatın 

hazırlanması  məqsədi ilə  əlavə  məlumatların toplanmasından ötrü “Qaradağ Sement” 

şirkəti başda ERM şirkətinin Almaniyanın Frankfurt şəhərində yerləşən ofisi olmaqla və 

Bakıda yerli dəstək göstərən Azerbaijan Environment and Technology Centre (RSK 

Şirkətlər Qrupunun törəmə  şirkəti)  şırkətinin mütəxəssislərindən ibarət məsləhətçilər 

qrupundan istifadə etməyi qərara almışdır. 

Hazırkı LİMAP-da təsvir olunan layihənin Ictimaiyyətlə müzakirəsi və açıqlanması üzrə 

fəaliyyətlər Qaradağ Sement şirkəti tərəfindən layihənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədər 

könüllü aparılan işlər kimi hazırlanan ƏMSSTQ-nin bir hissəsidir. 

                                                      

1

 Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin iştirakı ilə təsis edilmişdir 
 

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 

 Qaradağ Sement, Azərbaycan

 

 İ

YUL


 

2008 


P0080289 

2

  

ERM/


 

AETC 


İctimaiyyətlə  Məsləhətləşmələr və Laihənin Açıqlanmasına dair İlkin Planı “Qaradağ 

Sement”  şirkəti üçün ERM/AETC şirkətləri tərəfindən hazırlanmışdır. Onun layihənin 

hazırlanması prosesində yeniləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Plan “Qaradağ Sement” 

şirkətinin saytında (

http://www.garadagh.com

) ictimaiyyətin nəzərinə  təqdim 

olunacaqdır və layihənin aşağıda təsvir edilmiş olan ictimaiyyətə açıqlanması 

prosesinin bir hissəsi kimi yerli ictimaiyyət üçün əlçatan olacaqdır. 2  

LAYİHƏNİN QISA TƏSVİRİ 

Layihə tərəfindən sementin istehsalı üçün olan klinkerin alınmasının təkmilləşdirilməsi 

nəzərdə tutulur ki, bu da daxili bazarin surətlə artan tələblərinin gələcəkdə  təmin 

edilməsi üçün istehsalın hazırkı gücünün təxminən 2600 t/sutka-dan 4000 t/sutka-ya 

qədər artmasına gətirib çıxaracaqdır. Layihənin həyata keçirilməsi ilə  əlaqədar olan 

əsas dəyişikliklər nəmləndirilmış xammalın bişirilməsi üçün olan dörd sobanın quru 

üsulla alınmış xammalın bişirilməsi üçün olan bir soba (yeni 6 saylı Quru Üsulla 

Bişirilmə Sobası  № 6) ilə əvəz edilməsindən ibarətdir.  Eyni zamanda bir variant kimi 

“Qaradağ Sement” şirkəti  məhdudlaşdırılmış  müddət ərzində yeni  quru üsulla cement 

istehsal edən 6 saylı Yeni Yandırma Sobası ilə paralel nəmləndirmə üsulu ilə işləyən iki 

sobanın istismarının davam etdirilməsi haqda tədqiqatlar aparır. Bu variant 

Azərbaycanda sement tistehsalına olan tələbatın təmin edilməsi baxımından 

düşünülmüşdür və  nəmləndirmə üsulu ilə  işləyən iki sobanın ekoloji göstəricilərinin 

təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutacaq. (Bu variantın qəbul olunmasına dair gəti gərar 

hələ verilməyib. Və ona görə də bu variant aşağıda  göstərilmış Yeni 6 saylı Yandırma 

Sobası üzrə Layihənin əsas aspektlərinə dair  qısa təqdimata daxil edilməmişdir. Əgər 

bu variant seçilərsə “Qaradağ Sement” şirkəti müvafiq olaraq əhalini və marağı olan 

tərəfləri məlumatlandıracaqdır. ).  

Yeni 6 saylı Quru Üsulla 

Yandırma


 Sobası istismara verildikdən sonra hazirda istifadə 

olunan sobalar istismardan çıxarılacaqdır. Yeni soba və onunla bağlı bloklar tamamilə 

zavodun hazırkı qurğularında yerləşdiriləcəkdir. Inşaat üçün daş istehsal edən ətrafdakı 

karxanalardan alınan və ilkin xammal kimi istifadə olunan əhəngdaşı tullantılarına əlavə 

olaraq, xammala olan artmış  tələbatların təmin olunması / zavodun uzunmüddətli 

təminatı üçün sement zavodundan təqribən 10 km şimal-qərbdə yerləşmiş  Şahqaya-

Qərbi köhnə  əhəngdaşı karxanası

2

 yenidən açılacaq və  işləniləcəkdir. Xammalın dəmiryol vaqonlarına yüklənməsi üzrə keçmiş stansiyada yeni üyüdücü quraşdırılacaq, 

Şahqaya-Qərbi karxanasını sement zavodu ilə birləşdirən və indi istifadə olunmayan 

dəmiryol xətti isə layihə çərçivəsində bərpa olunacaqdır. 

Köhnə bişirilmə sobalarının  ən qabaqcıl texnologiyaya əsaslanmış yeni Bişirilmə 

Sobası ilə  əvəz olunması ekoloji parametrləri (xüsusən toz atılmaları  cəhətdən) 

əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq və  həm də istehsalın effektliliyini və  həcmini 

artıracaqdır. 

Şirkətin şəxsi heyətinin, xüsusən də texniki işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması 

üçün layihə  çərçivəsində  əhəmiyyətli investisiya qoyulacaqdır.  Şəxsi heyəti tələb 

                                                      

2

 Karxana ilk dəfə sovet dövründə açılmışdir 
 

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 

 Qaradağ Sement, Azərbaycan

 

 İ

YUL


 

2008 


P0080289 

3

  

ERM/


 

AETC 


olunan peşəkarlıq səviyyəsinə  gətirmək məqsədi ilə texniki işçilər üçün daxili, yəni iş 

yerində  həyata keçirilən təlim dərsləri və quru üsulla sement istehsal edən 

Yandırma

 

sobalarından istifadə edilən Holcim şirkətinin başqa müəssisələrinə  səfərlər təşkil olunacaqdır. 

Ən qabaqcıl texnologiyanin tətbiqi məhsuldarlığın artmasına və bunun nəticəsi olaraq 

artıq tələb olunmayan peşələrə aid iş yerlərinə lüzum olmamasından son nəticədə 

şəxsi heyətdə ixtisarlara gətirib çıxaracaqdır. Sosial təsiri yumşaltmaq üçün 

Azərbaycan Respublikasının  əmək qanunvericiliyi ilə  nəzərdə tutulmuş  şərtlərə  əlavə 

olaraq “Qaradaq Sement” şirkəti ixtisara məruz qalacaq işçilərə  hərtərəfli kömək 

proqramları təqdim edəcəkdir. 

Layihənin və onun komponentləinin tam təsviri layihənin ətraf mühitə və sosial sahəyə 

təsirinin qiymətləndirilməsi çərçivəsində hazırlanmış hesabatda təqdim olunacaqdır. İCTİMAİYYƏTLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR VƏ LAYİHƏNİN İCTİMAİYYƏTƏ 

AÇIQLANMASI ÜZRƏ ƏSASNAMƏLƏR VƏ TƏLƏBLƏR 

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi  Ətraf Mühit Məsələləri uzrə İnformasiyanın  Əldə Edilməsi, Qərarların Qəbulunda  İctimaiyyətin  İştirakı  və  Ədalət 

barədə  1998-ci il Orxus Konvensiyasını ratifikasiya etmişdir.  Orxus Konvensiyası 

informasiya  əldə  əldə edilməsi, ictimaiyyətin iştiraki və  ədalət məsələləri uzrə 

ictimaiyyətə hüquqlar verir, dövlət hakimiyyəti orqanları üzərində isə vəzifələr qoyur. 

İctimaiyyətin iştirakının  əsas elementləri Azərbaycanda  ətraf mühitə  təsirin 

qiymətləndirilməsi prosesi üçün əsası müəyyən edən  Ətraf Mühitin Mühafizəsi 

haqqında Qanunda (1999) vardır. Maddə 3-ə  əsasən Azərbaycanda  ətraf mühitin 

mühafizəsinin əsas prinsiplərinə əhalinin və ictimai birliklərin iştirakı da daxildir. Maddə 

6-da vətəndaşların  ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində hüquq və  vəzifələri müəyyən 

edilmişdir, buna ictimai ekoloji ekspertiza haqqında təkliflər vermək də daxildir (Maddə 

6, bənd 1.7). Ekoloji ekspertizanın  əsasları  Ətraf Mühitin Mühafizəsi haqqında 

Qanunun VIII Fəslində (Maddə 50-58) müəyyən edilmişdir və layihələr üzrə  ƏMTQ 

ekspertizasını özünə daxil edir. Ekoloji ekspertiza icra hakimiyyətinin müvafiq orqanı 

(yəni dövlət orqanları) və ictimai təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir (Maddə 50). 

Maddə 58 ictimai birliklər və ya əhalinin başqa qrupları

3

 tərəfindən həyata keçirilə bilən ictimai ekoloji ekspertizanın aparılması prosesini (yəni  əldə edilə bilən sənədlərin 

nəzərdən keçirilməsi) müəyyən edir. İctimai ekoloji ekspertizasının rəyi  məlumat və 

tövsiyyə xarakteri daşıyır və  qərar qəbul edərkən dövlət nəzarəti orqanların 

mülahizəsinə görə istifadə oluna bilər. 

Bundan başqa, Azərbaycanda  ƏMTQ prosesinin həyata keçirilməsi qaydası 1996-cı 

ildə  Azərbaycan Pespublikasının Dövlət Ekologiya və  Təbiətdən  İstifadəyə  Nəzarət Komitəsi  tərəfindən BMT İnkişaf Proqramının dəstəyi ilə  işlənib hazırlanmış olan 

Azərbaycanda  ƏMTQ-nin Aparılması Qaydası barədə  Əsasnamədə müəyyən 

                                                      

3

 Bu, qəbul edilmiş qanunvericiliyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) və ya yerli ictimai birliklər, yaxud əhalinin başqa qrupları ola bilər 


 

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 

 Qaradağ Sement, Azərbaycan

 

 İ

YUL


 

2008 


P0080289 

4

  

ERM/


 

AETC 


edilmişdir. Ona layihələr üzrə  qərar qəbul edilərkən marağı olan tərəflərlə  və 

ictimaiyyətlə  məsləhətləşmələrin aparılması mexanizmi də daxil edilmişdir. Lakin bu 

Əsasnamədə müəyyən edilmiş qayda, əvvəlki kimi istifadə olunmasına və  fəaliyyət 

üçün əsas kimi qəbul edilməsinə baxmayaraq, rəsmi hüquqi statusa malik deyildir. 

“Qaradağ Sement” şirkəti  İsveçrədən olan və  fəaliyyətini dünyanın bir çox ölkələrində 

həyata keçirən Holcim Şirkətlər Qrupunun bir hissəsi olaraq, layihənin planlaşdırılması 

və həyata keçirilməsi prosesinin açıq aparılması öhdəliyini götürmüşdür. Holcim Şirkəti 

ətraf mühitə  və sosial sahəyə  təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMSSTQ) prosesində 

informasiyanın açıqlanmasını  və ictimaiyyətlə  məsləhətləşmələr aparlmasını  ən yaxşı 

yanaşma kimi dəstəkləyən  Davamlı  İnkişaf üzrə Peşəkarların Ümumdünya Şurasının 

(DİPÜŞ) Sementin Davamlı İstehsalı üzrə Təşəbbüsünün (SDİT) iştirakçısıdır. 

“Qaradağ Sement” şirkətində kiçik payı olan Avropa Yenidənqurma və  İnkişaf Bankı 

(AYİB) özünün ətraf mühitin mühafizəsi üzrə siyasətində və qaydalarında ətraf mühitə 

və sosial sahəyə  təsirin qiymətləndirilməsinin (ƏMSSTQ) aparılmasına tələblər 

müəyyən edilmişdir ki, bunlarda da layihə üzrə dürüst informasiyanın açıqlanması  və 

marağı olan tərəflərlə  məsləhətləşmələrin aparılması  nəzərdə tutulmuşdur.  Əsas 

tələblər ƏMTQ prosesinin əvvəlində marağı olan tərəflərin müəyyən edilməsi və onlarla 

məsləhətləşmələr və ƏMSSTQ üzrə hesabatın Yekun Variantının ilkin versiyasının ən 

geci iki ay (60 gün) əvvəl açıqlanmasıdır ki, marağı olan tərəflərin onunla tanış olmağa 

və öz mülahizələrini bildirməyə imkanları olsun. 

İctimaiyyətlə  məsləhətləşmələr üzrə qanunvericiliklə müəyyənedilmiş prosedurun 

olmadığını və ən yaxşı təcrübə standartlarını nəzərə alaraq, “Qaradağ Sement” şirkəti 

bu layihə üzrə  qəbul olunmuş siyasət kimi informasiyanı  təqdim edir və sonrakı 

bölmələrdə  təsvir olundüğü kimi marağı olan tərəflərə  və ictimaiyyətə könüllülük 

əsasında müzakirə üçün imkan yaradır. MARAĞI OLAN TƏRƏFLƏR 

Holcim şirkəti, AYİB və Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və zavodun əmək kollektivi daxil 

olmaqla “Qaradağ Sement” şirkətinin  şəriklərindən başqa, növbəti marağı olan tərəf 

zavodun yaxınlığındakı ərazilərin sakinlərdir. 

Qaradağ Sement Zavodu Bakıdan cənub-qərbə doğru Xəzər dənizi boyu uzanıb gedən 

Qaradaq rayonunun sahilyanı hissəsində yerləşmişdir. O, 22600 nəfər  əhalisi olan 

Sahil qəsəbəsi yaxınlığında, ondan 1 km məsafədədir.  Ərazicə yaxınlıqdan başqa, 

sement zavodunda Sahil qəsəbəsinin sakinləri (432 işçi) işləyirlər. Ümid qəsəbəsi

(30 işçi) təqribən 4 km cənub-qərbdə sahilyanı zonada yerləşmişdir.  Şahqaya-Qərbi karxanası yaxınlığındakı uzaq yarımsəhra zonasında iki cəzaçəkmə müəssisəsi və 

hərbi baza yerləşmişdir. Sement zavodunun və hazırda istismar olunan və ya istismarı 

nəzərdə tutulan karxanaların yaxın ətraflarında başqa yaşayış məntəqələri yoxdur. 

                                                      

4

 Ümid qəsəbəsi məcburi köçkünlər üçün salınmış düşərgənin yerində yaranmışdır 
 

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 

Buna görə də bu layihədə əsas marağı olan əhali qrupu Sahil qəsəbəsinin sakinləridir. Bundan başqa, nəzərdə tutulan layihənin inkişafında aktiv rol oynayan və ya onunla 

maraqlana biləcək marağı olan başqa tərəflər də  aşkara çıxarılmışlar. Onlara qanun 

əsasında fəaliyyət göstərən marağı olan tərəflər, QHT və başqaları kimi marağı olan 

tərəflər aiddir. 

 

Qaradağ Sement, Azərbaycan 

 

İYUL

 

2008 P0080289 

5

  

ERM/


 

AETC  

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 

 Rayon və Yerli Hakimiyyət Orqanları və Idarəli

 

Marağı olan Tərəf 

Onun əsas ünvanı / 

tel. nömrələri  

Əlaqədar şəxs / 

onun vəzifəsi  

Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti  

Lökbatan qəsəbəsi  

tel.4453115

 

Hüseyn İsrafilov, Başçı 

Sahil qəsəbəsi üzrə Qaradağ Rayon İcra 

Hakimiyyətinin Nümayəndəsi 

Sahil qəsəbəsi, 

Tel.4461800

 

Etibar İmanov,  Nümayəndə 

Sahil qəsəbəsinin Bələdiyyəsi 

Sahil qəsəbəsi,  

tel.4465520

 

Vəzir Qasımov, Bələdiyyənin Sədri 

Ümid qəsəbəsi üzrə Qaradağ Rayon İcra 

Hakimiyyətinin Nümayəndəsi 

Ümid qəsəbəsi, 

tel.4467800

 

Hüseyn Babayev, Nümayəndə 

Ümid qəsəbəsinin Bələdiyyəsi 

Ümid qəsəbəsi, 

tel.4467002

 

Elnur Şərifov, Bələdiyyənin Sədri 

 

Başqa Dövlət Təşkilatları/Müəssisələri 

Penitensiar Xidmət Müəssisələri: 

- Qızıldaş cəzaçəkmə müəssisəsi (7 saylı)  

- 14 saylı cəzaçəkmə müəssisəsi  

Ədliyyə Nazirliyinin 

Penitensiar Xidməti

 

Hərbi Hissə Müdafiə Nazirliyi 

 

Marağı olan digər mümkün tərəflər sırasında ətraf ərazilərdə fəaliyyət göstərən təqribən 30-a qədər tikinti daşının istehsalı ilə  məşğul olan şirkətlərdir və bunlar zavoddan 

aralıda yerləşən açıq sahələrdə iş aparırlar. Bu şirkətləri təmsil edən təşkilat müəyyən 

edilməmişdir. 

Əldə olan məlumatlara əsasən hal-hazırda zavodla Şahqaya Qərbi karxanası arasında 

olan açıq sahələrdə heyvandarlıq sahəsində  fəaliyyət göstərən fermerlər yoxdur. 

Ərazinin tikinti daşı istehsalı ilə bağlı  fəaliyyət nəticəsində ciddi səviyyədə pozulması 

onun heyvanların otarılması üçün yararlı olmasına gətirib çıxarmışdır. Həmən səbəblər 

üzündən bu Qaradağ Sement şirkətinin mülkiyətinə daxil olan Şahqaya Qərbi 

karxanasının gələcəkdə işlənilməsi nəzərdə tutulmuş ərazisinə də aid edilməlidir. 

 

 

Qaradağ Sement, Azərbaycan 

 

İYUL

 

2008 P0080289 

6

  

ERM/


 

AETC  

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 

QXT sırasından layihəyə maraq göstərə bilənlər kimi aşağıdakılar müəyyən edilmişlər: Qeyri-Hökümət Təşkilatları (QXT-lər)

 

Adı Ünvanı 

Əlaqələr üzrə şəxs 

Tel. / Faks / E-mail 

Azərbaycan Yaşıllar 

Hərəkatı 

İstiqlaliyyət küç. 31, 5-

ci mərtəbə, Bakı, 

AZ001 


Fəridə Hüseynova  

Tel: 472412, (264)-55793, 

Tel./Faks: 3299391, 

4970334, E-mail: 

fguseynova@iatp.baku.az

 

Guseynovafk@aznet.org  

"Ekoleks- Azərbaycan " 

Ekolojı Qanunvericilik 

Mərkəzi  

22a/3 mən. 53, 8-ci 

mkr Sumqayıt/ 29a, 

Cavadxan küç., 4-cü 

mkr, mən. 99, Bakı, 

Azərbaycan 

Samir İsaev 

Nurlan Rəhimov  

Sevil İsayeva 

Tel: 4402502, 3206553,  

(050)312-1439 

E-mail: 

ecolex@azdata.net

 

http://ecolex.aznet.org  

"EKOS" Ekolojı Stabillik 

Təşkilatı 

54 Bülbül pr. AZ0014 

Bakı 

Adil Ələkbərov Tel: 4957056, 4957412 

Faks: 4951130 

E-mail: 

asc@pac.baku.az

  

Ekolojı Problemlərin Tədqiqatı Mərkəzi 

36, Gəncə pr., mən. 

35, Bakı, Azərbaycan 

Kamran Mahmudov 

Tel: 4760042 

E-mail: 


ngo@isar.baku.az

  

Eko-TEK  Mənsurov küç., 1/45 

Bakı 


Çingiz Nəzərov  

Tel: 4-85-98 

Ekosaf A.Manafov 

küç., 


14/36, AZ1060 Bakı 

Rasim Əliyev  

Tel: 4237778, 4552783 

E-mail: 


aliyevker@aznet.org

  

"Ekoyl" - Elmi Ekolojı Cəmiyyət 

H.Cavid pr., 31a, 

AZ1014, Bakı, 

Azərbaycan 

Müslüm Qurbanov 

Tel: 4940618 

Ekoil@azerin.com  

venera@umcor.baku.az

  

İnsan və Ekologiya İntellektual Mərkəzi  

M.Muxtarov küç., 29/3 

AZ1002 Bakı 

İsmayıl İsmayılov Tel: 

4973867 

Faks:4973867 

E-mail: 

ismayilov@baku.net.az

  

Milli Ekoloji Proqnozlaşma Mərkəzi 

13d/ 14 M.Əliyev küç 

Bakı 

Telman Zeynalov  Tel: 4945342 

E-mail: 


ngo@isar.baku.az

  

"Rüzgar" Ekolojı Cəmiyyət  

Qara Qarayev küç., 

124/128. AZ1119 

Bakı 


İslam Mustafayev 

Tel: 4769801, 4394113 

Faks: 4769801 

E-mail: 


Imustafaev@iatp.baku.az

  

"Eko-sfera" İctimai- ekolojı mərkəz 

Lermontov küç., 3/61 

Bakı 

Firuzə Sultanzadə Züleyxa Əliyeva  

Tel: 4924348, 4925125, 

(050)2159524 

E-mail: 


ecosfera@azeurotel.com

  

Sosial Problemərə aid Təşəbbüsün İnkişafı 

Mərkəzi 


3-cü mikrorayon, 

R.Məmmədov küç., 

23/8, Bakı 

Niyazi Əliyev 

Tel: 699766  

E-mail: 


ngo@isar.baku.az

  

İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi  

Şirin Mirzəyev küç., 

76a/33, Bakı AZ1002, 

Azərbaycan 

http://www.cesd.az

  

Tel: +994 (012) 495 4248 Faks: +994 (012) 437 3240

Email:


cesd@aztelekom.net

 

"Ümid" Humanitar və Sosial Dəstək Mərkəzi 

Ümid qəsəbəsi 

İsrail İsgəndərov 

Tel: (994 12) 4345315 

Faks: (994 12) 4349698 

E-mail: 


umid@azerin.com

  

  

Qaradağ Sement, Azərbaycan

 

 

İYUL

 

2008 P0080289 

7

  

ERM/


 

AETC  

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 

Azərbaycan Dövlət İdarəetmə orqanları  Marağı olan Tərəf Ünvan 

Əlaqə nömrəsi 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) 

http://www.eco.gov.az/

  

Bəhrəm Ağayev küç., 100A, Bakı, AZ1073 

Tel.: 4388508 

Faks: 4925907 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi  

http://www.economy.gov.az/

  

Niyazi küç., 23, Bakı, AZ1066 

Tel.: 4924110 

Faks: 4925895 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Sosial 

Müdafiə Nazirliyi 

Salatın Əsgərova küç., 

86, Bakı, AZ1000  

Tel.: 5965034 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 

Kiçik Dəniz küç. 4, Bakı 

Tel: 5985094  

Faks: 4930695 

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə 

Hallar Nazirliyi 

Tbilisi prospekti, 57, 

Bakı, AZ1000  

Tel.: 5120061, 5120026 

Azərbaycan Respublikası Sənaye və 

Energetika Nazirliyi 

HşZərdabi prosp., 88, 

Bakı, Azərbaycan, 

AZ1012 


Tel.: +994 12 4470588  

        +994 12 4470584 

        +994 12 4319005 

 İNFORMASİYANIN BƏYAN EDİLMƏSİ VƏ İCTİMAİYYƏTİN İŞTİRAKI 

5.1 

LAYİHƏ

 

ÜZRƏ

 

İNFORMASİYANIN

 

İLKİN

 

OLARAQ

 

BƏYAN

 

EDİLMƏSİ

  

MARAĞI

 

OLAN

 

TƏRƏFLƏRLƏ

 

MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR 

Yuxarıda müəyyən olunan marağı olan tərəflərin sərəncamına layihə uzrə ümumi 

informasiya içərisində nəzərdə tutulan layihənin xüsusiyyətlərini əks etdirən əsas faktlar 

və  rəqəmlər olan, həmçinin layihənin  ətraf mühitə  və sosial sahəyə  təsirini 

qiymətləndirmək üçün aparılan tədqiqatları ümumi şəkildə təsvir edən, nəzərdə tutulan 

vaxtları və sonrakı planları göstərən qısa xülasədə/broşyurada əvvəlcədən veriləcəkdir. 

Marağı olan dövlət orqanlarına və QHT-lərə bu informasiya broşyurasının surətləri 

(Layihənin  İctimaiyyətlə  Məsləhətləşmələr və Açıqlanması Planının  İlkin Variantı da 

daxil olmaqla) ehtiyac duyarlarsa öz rəylərini və iradlarını yazılı şəkildə təqdim etmək 

xahişi ilə birlikdə göndərilicəkdir. 

Əhalinin məlumatlandırılması yerli qəzetlərdə elanın yerləşdirilməsi və layihə üzrə 

informasiya broşyuraların yerli Bələdiyyə ofislərində nümayiş etdirmək yolu ilə  həyata 

keçiriləcəkdir. 

İnformasiyanı 

həmçinin “Qaradağ Sement” şirkətinin saytında 

(

http://www.garadagh.com ) əldə etmək mümkün olacaqdır.   

“Qaradağ Sement” şirkəti nəzərdə tutulan inkişaf layihəsinə aid olan bütün yaranmış 

sualları  və iradları öz məsləhətçilərinin dəstəyi ilə bilavasitə yerli rəhbərliklə  və icra 

hakimiyyətinin nümayəndələri ilə müzakirə edəcəkdir. 

 

Qaradağ Sement, Azərbaycan 

 

İYUL

 

2008 P0080289 

8

  

ERM/


 

AETC  

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 

5.2 ƏMSSTQ

 

ÜZRƏ

 

YEKUN

 

HESABATIN

 

LAYIHƏ

  

VARIANTININ

 

AÇIQLANMASI

   

AÇIQ

 

QAPI

 

GÜNÜ

 

TƏDBIRI 

Ən yaxşı beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, ƏMSSTQ Üzrə Yekun Hesabatın Layihə 

Variantı  və onun İcmalı maraqlı olan tərəflərə  təqdim olunacaqlar. Onlar ən azi iki ay 

(60 gün) ictimaiyyətin tanış olması üçün açıq qalacaqdır. 

ƏMSSTQ Üzrə Hesabatın İcmalının surətləri poçt vasitəsi ilə rayonun rəhbərliyinə, yerli 

özünüidarə orqanlarına, yerli əhaliyə və QHT-lərə göndəriləcəkdir. 

Qəzetlərdə yerləşdirilmiş elanlar vasitəsi ilə ictimaiyyətə ƏMSSTQ üzrə hesabatla tanış 

olmaq imkanı barədə  məlumat təqdim olunacaqdır. Layihənin təsirinə  məruz qala 

biləcək qəsəbələrin əhalisi yerlı dövlət idarələrinin binaları yanındakı elan lövhələrində, 

həmçinin adam çox olan yerlərdə bildirişlərin və plakatların yerləşdirilməkləsi vasitəsi 

ilə əlavə olaraq məlumatlandırılacaqlar. 

Maraqlanan  şəxslər  ƏMTQ-nin  İcmalı ilə  və  ƏMTQ uzrə Hesabatlarla yerlı  bələdiyyə 

idarələrinin mərkəzlərində  və ya müəyyən ediləcək başga uyğun yerlərdə (məsələn, 

Sahil qəsəbəsində yerləşən Mədəniyyət Sarayı) tanış ola biləcəklər. Bunun yeri və  iş 

saatları  qəzetlərdə çap olunmuş  məlumatlarda, həmçinin qəsəbələrdəki elan 

lövhələrində və plakatlarda yerləşdirilmiş bildirişlərdə göstəriləcəkdir. 

ƏMTQ sənədinə baxışın açıldığı gündən etibarən iradların və təkliflərin qəbul olunması 

üçün olan 60 günlük müddətə başlanğıc verilir. İradlar yazılı  şəkildə bilavasitə 

“Qaradağ Sement” zavoduna təqdim oluna və ya bələdiyyə ofislərində qoyula bilər. 

Sahil qəsəbəsində “Qaradağ Sement” şirkəti tərəfindən iki qün ərzində Açıq Qapı Günü 

adlı  tədbir keçiriləcəkdir ki, burada zavodun nümayəndələri və  məsləhətçilər 

planlaşdırılan layihənin mahiyyətini anlatmağa və suallara cavab verməyə hazır 

olacaqlar. Söylənmiş olan iradlar və arzular sonradan “Qaradağ Sement” şirkəti 

tərəfindən baxılmaq üçün qeydiyyata alınacaqlar. 5.3 

LAYIHƏ

 

ÜZRƏ

 

İNFORMASİYANIN

 

BƏYAN

 

EDİLMƏSİNİN

 

ƏLAVƏ

 

VASİTƏLƏRİ 

Arayış və ya əlavə informasiya sorğusu üçün əlaqə vasitələrinin detalları daxil olmaqla, 

6 saylı Quru Üsulla 

Yandırma


 Sobası layihəsi üzrə informasiya, həm də “Qaradağ 

Sement” şirkətinin saytında (

http://www.garadagh.com/

) veriləcəkdir. 

Məlumatların standart şəkildə  əks olunduğu formada (məsələn, PDF formatında

təqdim olumuş informasiyada layihənin planlaşdırma, razılaşdırma və həyata keçirilmə 

proseslərinin faktiki vəziyyəti kimi məsələlər üzrə  məlumat, həmçinin  ƏMSSTQ üzrə 

Hesabat, informasiya broşyurası və həqiqi İlkin LİMAP kimi materiallar olacaqdır. 

Bütün məlumatlar alınan kimi informasiya saytda yerləşdiriləcəkdir. 

 

Qaradağ Sement, Azərbaycan 

 

İYUL

 

2008 P0080289 

9

  

ERM/


 

AETC  

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 LAYİHƏNİN HAZIRLANMASI PROSESİNDƏ LAYİHƏNİN BƏYAN EDİLMƏSİ 

VƏ İCTİMAİYYƏTLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR ÜZRƏ TƏDBİRLƏRİN 

VAXTLARI 

Layihə üzrə informasiyanın ilkin bəyan edilməsinin və ictimaiyyətlə məsləhətləşmələrin 

başlanması 2008-ci il mayın axırına planlaşdırılmışdır.  ƏMSSTQ üzrə hesabatların 

bəyan edilməsi 2008-ci ilin iyul-avqust aylarına,  Açıq Qapı Günü  tədbiri isə 2008-ci il 

avqustun axırına proqnozlaşdırılır. 

7 EHTIYATLAR 

VƏ MƏSULIYYƏT 

İctimaiyyətlə  Məsləhətləşmələr və Layihənin Bəyan Olunması Planının həyata 

keçirilməsi və  tətbiqinə  nəzarət “Qaradağ Sement” şirkətinin Texniki Direktoru (əlaqə 

üçün məlumat aşağıda verilir) tərəfindən həyata keçiriləcəkdir: 

Doktor Henninq Sasse 

“Qaradağ Sement” ASC-nin Texniki Direktoru

 

Sahil qəsəbəsi, Salyan şossesi, Bakı AZ1083, Azərbaycan Tel.:  (994 12) 441 88 88, əlavə 333 

Faks:  (994 12) 446 30 20 

E-mail: 

henning.sasse@garadagh.com

  

 

Arayış üçün “Qaradağ Sement” şirkətinin əlaqə saxlayan şəxsi C-b Nəriman Mantaşov 

KTSQTTƏMMM

 üzrə Menecer 

 

“Qaradağ Sement” ASC 

 

Sahil qəsəbəsi, Salyan şossesi, Bakı AZ1083, Azərbaycan Tel.:  (994 12) 441 88 88, əlavə 591 

Faks:  (994 12) 446 30 20 

E-mail: 

Nariman.Mantashev@garadagh.com

  

Xanım Rəna Tahirova Əlaqələr və Korporativ Sosial Məsuliyyət üzrə menecer 

Tel.:   (99412) 441 88 88, əlavə 519 

Faks:   (99412) 446 18 51 

E-mail:


 

rena.tahirova@garadagh.com

  

 

C-b Kamran Abbasov Marketinq üzrə Menecer  

Tel.:   (994 12) 441 88 88, əlavə 550  

Faks:   (994 12) 446 18 81 

E-mail: 


kamran.abbasov@garadagh.com

 

  

 

Qaradağ Sement, Azərbaycan 

 

İYUL

 

2008 P0080289 

10

  

ERM/


 

AETC  

 

Layihənin İctimaiyyətlə Müzakirələri və Açıqlanması Planı  

 

Qaradağ Sement Zavodu    

 

                                   6 saylı Quru Üsulla Yandırma Sobası Layihəsi 

 ŞİKAYƏTLƏRİN VERİLMƏSİ VƏ ONLARA BAXILMASI MEXANİZMİ 

Layihənin təsirinə məruz qalan adamların iradlarının, narahatlıqlarının və şikayətlərinin 

layihənin təşəbbüskarı (“Qaradağ Sement” şirkəti) tərəfindən baxılması  və 

cavablandırılması prosesi aşağıdakı formada gözlənil. 

“Qaradağ Sement” şirkəti layihənin hazırlanması, tikinti və istismar mərhələlrində 

şikayətlərə reaksiya məsələsinə cavabdeh olacaq məsul  şəxs (məsələn, SQTTƏMM 

və/və yaxud KSM xidmətlərindən) təyin edəcəkdir. Bu şəxs  İctimaiyyətlə  Əlaqə üzrə 

Məsul olacaq və iradların və  şikayətlərin qeydiyyata alınması  və onlara reaksiya 

verilməsi üçün cavabdeh olacaqdır. 

Layihənin hazırlanması  mərhələsi zamanı 6 saylı Quru Üsulla 

Yandırma

 Sobası üzrə 

olan informasiyanın bəyan edilməsi nəticəsində yaranmış iradlar “Qaradağ Sement” 

şirkətinə yazılı şəkildə poçtla, elektron poçtla və ya faksla gəndərilə bilər, yaxud Sahil 

və Ümid qəsəbələlərinin yerli Bələdiyyə ofislərində, həmçinin Qaradaq Sement 

Zavoduna girişin yaninda qoyulacaq iradlar üçün olan qutulara salına bilər. 

Tikinti və ya istismar məsələləri üzrə şikayətlər bilavasitə “Qaradağ Sement” şirkətinə 

ünvanlana bilər və onlara cavab bir qayda olaraq alındıqdığı gündən sonra 2 həftə 

ərzində təqdim olunacaqdır. 

Lazım gəldikdə mürəkkəb  şikayətlər üzrə  məsələlərin həll olunması üçün “Qaradağ 

Sement”  şirkəti tərəfindən konfliktin həll olunması üzrə komissiyanın (“Qaradağ 

Sement”  şirkətinin və yerli Bələdiyyə nümayəndələrindən ibarət) yaradılması  nəzərdə 

tutulmuşdur. 

ƏMSSTQ hesabatının bir hissəsi olacaq Ekoloji Menecment və Sosial Sahədə 

Menecment Planında (EMSSMP) şikayətlərə baxılma mexanizmi üzrə  əlavə  məlumat 

olacaqdır. 9 HESABAT 

IŞLƏRI 

Layihəyə aid olan bütün məsələlər sistemləşdiriləcək və təhlil olunacaqdır. İctimaiyyətlə 

məsləhətləşmələr və informasiyanı açıqlanması prosesində toplanmış  məlumatlar və 

rəylər ƏMSSTQ Üzrə Yekun Hesabatın Layihə Variantında əks olunacaqdır. Onda irəli 

sürülmüş  təkliflərin və narahatlıq törədən amillərin təfsilatı, həmçinin iradların necə 

nəzərə alınması barədə məlumat olacaqdır  

“Qaradaq Sement” şirkəti ETSN-ə alınmış  və aidiyətı olan iradlar barədə  məlumat 

verəcəkdir. Məlumat üçün müraciət edin: 

“Qaradağ Sement” ASC   

Sahil qəsəbəsi, Salyan şossesi, Bakı  

C-b Nəriman Mantaşov  

KTSQTTƏMMM üzrə Menecer 

 

Tel.:  (994 12) 441 88 88, əlavə 591 Faks:  (994 12) 446 18 81 

E-mail: 


Nariman.Mantashev@garadagh.com

  

http://www.garadagh.com/  

 

Əlavələr: 

 

1. İctimai Rəy və Təkliflər forması  2. İctimai Şikayətlər Forması 

 

 Qaradağ Sement, Azərbaycan

 

 İ

YUL


 

2008 


P0080289 

11

  

ERM/


 

AETC 

Document Outline

 • 1 GIRIŞ
 • 2  LAYİHƏNİN QISA TƏSVİRİ
 • 3 İCTİMAİYYƏTLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR VƏ LAYİHƏNİN İCTİMAİYYƏTƏ AÇIQLANMASI ÜZRƏ ƏSASNAMƏLƏR VƏ TƏLƏBLƏR
 • 4 MARAĞI OLAN TƏRƏFLƏR
 • 5 İNFORMASİYANIN BƏYAN EDİLMƏSİ VƏ İCTİMAİYYƏTİN İŞTİRAKI
  • 5.1 LAYİHƏ ÜZRƏ İNFORMASİYANIN İLKİN OLARAQ BƏYAN EDİLMƏSİ VƏ MARAĞI OLAN TƏRƏFLƏRLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR
  • 5.2 ƏMSSTQ ÜZRƏ YEKUN HESABATIN LAYIHƏ  VARIANTININ AÇIQLANMASI VƏ  AÇIQ QAPI GÜNÜ TƏDBIRI
  • 5.3 LAYIHƏ ÜZRƏ İNFORMASİYANIN BƏYAN EDİLMƏSİNİN ƏLAVƏ VASİTƏLƏRİ
 • 6 LAYİHƏNİN HAZIRLANMASI PROSESİNDƏ LAYİHƏNİN BƏYAN EDİLMƏSİ VƏ İCTİMAİYYƏTLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR ÜZRƏ TƏDBİRLƏRİN VAXTLARI
 • 7 EHTIYATLAR VƏ MƏSULIYYƏT
 • 8 ŞİKAYƏTLƏRİN VERİLMƏSİ VƏ ONLARA BAXILMASI MEXANİZMİ
 • 9 HESABAT IŞLƏRIDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə