Geohelmintləri müəyyən edin: 1-angilostoma,2 öküz soliteri,3-askarid,4-donuz soliteri?Yüklə 195,81 Kb.

səhifə1/7
tarix24.04.2018
ölçüsü195,81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


1

Geohelmintləri müəyyən edin:1-angilostoma,2-

öküz soliteri,3-askarid,4-donuz soliteri?

A)1,3


B) 1,2

C) 2,3


D) 2,4

E) 3,4


2

Atmosfer havasında olan azotun gigiyenik 

əhəmiyyəti?

A)Havada olan oksigenin həlledicisidir

B)Bəzi bakteriyalar tərəfindən mənimsənilir

C)Sənaye üçün xammaldır

D)Torpağın öz-özünə təmizlənməsi amillərindən 

biridir


E)Bitkilər tərəfindən mənimsənilir

3

Hava keçiriciliyi daha yüksək olan torpaqlar?A)İri dənəli qum

B)orta ölçülü qum

C)Gillicə

D)iri qum çınqıl qarışığı

E)gilli

4

Tənəffüs havasında CO2 qazının həyatla biraraya sığmayan səviyyəsi A)7-8% B)0,03-

0,04% C)3% D)5% E)1%

5

Havada oksigenin normal miqdarı? A)16%B)21% C)70% D)6,0% E)19%

6

Atmosferhavasının

fizioloji

əhəmiyyətinə

aiddir?A)orqanizmdə

vitamin

müdaləsininnormalaşmasında rolu B)orqanizmdə daxili

sekresiya

vəzilərinin

fəaliyyətinin

tənzimlənməsində rolu C)orqanizmin oksigenlə

təmin


edilməsi,havadakı

CO2-nın


tənəffüs

mərkəzinin

oyanmasında

rolu


D)endemik

patalogiyaların

formalaşmasında

rolu


E)soyuqdəymə xəstəliklərinin əmələ gəlməsində

rolu7

Birincili profilaktikanın əsası? A)Zərərli amilinaşkar edilməsi və aradan qaldırılması və ya

onun

təsirinin zərərsiz səviyyəyə qədər

azaldılması,ətraf mühit amillərinin gigiyenik

normallaşdırılması

B)Ekoloji

cəhətdən

əlverişsiz regionların əhalisinə antidotların

paylanması

C)Xəstələnmələrin

ağırlaşmalarının qarşısının alınmasına aid

kompleks

tədbirlər,onların

müalicəsireabilitasiyası D)ətraf mühit amillərinin

əlverişsiz təsirlərinin qarşısının alinmasına

yönəldilmiş

tədbirlərin

görülməsi

E)patalogiya önü vəziyyətin erkən aşkar

edilməsi,ətraf mühitin əlverişsiz amillərinin

təsirinə məruz qalmış və ilk baxışdan sağlam

görünən şəxslərin hərtərəfli müayinə edilməsi 

8

Günəşin görünən şüalarının zərərli təsirinin nəticələri? A)fotosensibilizasiya B)fotooftalmi

ya C)katarakta D)yanıqlar E)gözün görmə 

funksiyalarının pozulması

9

Gigiyena elminin qanunlarına görə ətraf mühitəmənfi təsirlərin mənbələri? A)bioaləmin flora və

faunasının

təsiri

B)fiziki


hadisələrin

təsiri,kimyəvi

hadisələrin

təsiri


C)insan

fəaliyyəti,təbii ekoloji fəlakətlər D)yer mənşəli

və yer mənşəli olmayan təsirlər E)mikro və

makroorqanizmlərin təsiri

10

İkincili profilaktikanın məqsədi? A)patoloji

vəziyyətin aşkar olunması B)xəstəliyin erkən

diaqnostikası və ağırlaşmalarının qarşısının

alınması C)əlverişsiz təsirə məruz qalanların

hərtərəfli müayinəsi D)Ekoloji əlverişsiz

ərazidə yaşayanların antidotlardan istifadə

etməsi E)Zərərli amilin ləğv edilməsi və ya

təhlükəsiz səviyyəyə qədər endirilməsi

11

Havanın temperaturunun aşağı düşməsi vərütubətinin yüksəlməsi şəraitində orqanizmdən

istilik


vermənin

güclənməsinin

yolu?

A)

şüalanmaB)konveksiya

D)konveksiya

buxarlanma E)bütün yollar
12

Günəşin elektromaqnit dalğalarının optik hissəsi

hansı zonalara bölünür? A)Görünən,infraqırmızı

və istilik şüalarına B)Ultrabənövşəyi,görünən və

3

zonaya:A,B,CC)Görünən,infraqırmızı və

ultrabənövşəyi

şüalara

D)3


zonaya:uzundalğalı(A),orta

dalğalı(B),qısa

dalğalı(C)

E)A,B,Czonalarından

ibarət

ultrabənövşəyi şüalara      13

Profilaktika sözünün mənası? A)xəbərdaredici

B)sağlamlıq C)qoruyucu D)vasitəli E)vasitəsiz 

14

Atmosfer havasının təbii qaz tərkibi? A) N2-80,03%;O2-17,9%;CO2-0,08%;təsirsiz

qazlar-


2% B) N2-65,09%;O2-28,9%;CO2-0,6%;təsirsiz

qazlar-5,4%

C)

N2-72,1%;O2-26,2%;CO2-0,4%;təsirsiz

qazlar-1%

D)

N2-78,09;O2-20,95%;CO2-0,03%;təsirsiz qazlar-1% E) N2-

75,09%;O2-22,09%;CO2-0,1%;təsirsiz

qazlar-

5,4%


15

Əhatə dairəsinə görə profilaktikanın növləri? 

A)sosial,cari B)ictimai və fərdi C)sosial və 

fərdi D)xəbərdaredici və cari E)möhkəmləndi

rici və sağlamlaşdırıcı

16

Atmosferin elektrik vəziyyətinin yaranmasəbəbi?

A)yalnız

havanın

ionlaşması

B)havanın

kimyəvi

xüsusiyyətləri

C)

radioaktivlik

D)havanın

ionlaşması,atmosferin

elektrik

sahəsiqazlar

boşalması

E)havanın

mexaniki

xüsusiyyətləri   

17

Havacərəyanının

istiqamətinin

gigiyenik

əhəmiyyəti? A)Yaşayış yerlərinin səmərəli

planlaşdırılması B) Havanın kimyəvi tərkibinin

dəyişməsində iştirak C) Atmosfer çöküntülərinin

paylanmasında iştirak D) Meteoroloji şəraitin

formalaşmasında iştirak E)orqanizmin istilik

təminində iştirak

18

Səhiyyəninnəzəri

əsaslarının

gigiyena

tərəfindən işlənən əsas istiqaməti? A)profilaktik

B)morfoloji

C)kliniki

D)eksperimental

E)tətbiqi 

19

Yer planetinin su ehtiyatlarının ümumi həcmi?A)2,2mld.km3

B)1,8mld.km3

C)1,4mld.km3

D)1,6mld.km3 E)2,0mld.km3


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə