"Həyat eşqi" Cek londonYüklə 29,9 Kb.
tarix01.07.2018
ölçüsü29,9 Kb.

"Həyat eşqi" Cek LONDON

Onlar əziyyət çəkə-çəkə, axsaya-axsaya, çətinliklə çayın sahilinə endilər. Çınqıllığa çatanda qabaqda gedən adam büdrədi, az qaldı yıxılsın, lakin bir təhər özünü yığışdırıb yoluna davam etdi. Onların hər ikisi yorulub taqətdən düşmüşdü, yaman zəifləmişdilər. Uzun müddət dəhşətli məhrumiyyətlərə dözaməyə məcbur olduqlarından hərəkətlərindən və üzlərindən mütilik yağırdı. Dallarındakı ağır şələnin altında belləri ikiqat olmuşdu. Cındır adyala bükülmüş ağır şələnin üstündən çəkilmiş qayışlar çiyinlərini kəsirdi. Yalnız alınlarından keçən qayış az-çox ağırlığı azaldırdı. Hər ikisi tüfəngli idi. Onlar başlarını aşağı salıb gözlərini yerə dikərək yeriyirdilər. İkinci adam dedi:

- Kaş yolda anbarda gizlətdiyimiz patronlardan ikicəciyi burda olaydı, dünyaya dəyərdi.

Onun sözləri təsirsiz, səsi isə zəif çıxdı. Qbaqda gedən birinci adam ona cavab vermədən axsaya-axsaya çaya girdi. Çayın daşlara dəyib köpüklənən suyu süd rənginə çalırdı.

Arxadan gələn adam az qaldı şumal daşın üstündən sürüşüb yıxılsın, zorla özünü saxladı, ağrıdan bərk bağırdı, başı gicəlləndi, səndələdi, boş əlini yan-yörəsinə atdı, elə bil, havadan yağışmaq istəyirdi; özünü birtəhər düzəldəldən sonra qabağa yeridi, lakin təzədən səndələdi, bir dəfə də olsun dönüb geri nəzər salmadan yoluna davam edən yoldaşına baxdı.

Öz-özü ilə götür-qoy edirmiş kimi, bir dəqiqə dinməzcə hərəkətsiz dayanandan sonra qışqırdı:

- Bill, hem bilirsən nə oldu, büdrədim, ayağım topuqdan çıxdı...

Bill isə süd tək ağaran çayda ayaqlarını dalınca zorla çəkə çəkə suyu şappıldadaraq irəliləyirdi: o, ətrafa nəzər belə salmırdı. Arxada qalan adam onun uzaqlaşdığını görəndə, üzü əvvəlki kimi heç nə ifadə etməsə də, gözləri yaralı maral gözləri kimi yaşayrdı.

Bill çayın o tayına çıxdı, geriyə nəzər salmadan axsaya-axsaya irəlilədi. Çayın ortasında dayanmış adam gözlərini Billdən ayıra bilmirdi. Onun qurumuş dodaqları uçundu, uzun cod bığları titrədi; dili ilə dodaqlarını islatdı.

- Bill! – O var gücü ilə çığırdı.

Bu səs çığırtıdan çox fəlakətə düşüb tək qalmış insanın ama diləyən yalvarışlı fəryadı idi. Bill başını döndərib geri baxmadı. O uzaqlaşırdı, çayın ortasında, dizəcən suda dayanıb baxan yoldaşı isə onu gözləri ilə yola salırdı. Bill axsaya-axsaya, büdrəyə-büdrəyə alçaq dağa qalxdı; o, xəfif-mavi rəngə çalan üfüq xəttinə çatmağa can atırdı. Bill yalı aşıb gözdən itənə qədər yoldaşı onun dalınca baxdı. Sonra çevrilib tənha qaldığı geniş, hüdüdsuz, boş aləmi ağır-ağır nəzərdən keçirdi. Bill yox idi; o getmişdi, hər yer, bütün kainat bomboş idi.

Üfüqün yaxınlığında zəif-zəif şölənən günəş hüdüdsuz, tutqun və qalın dumanın içərisinə zorla seçilirdi. Yolçu bədəninin ağırlığını salamat qıçının üstünə salaraq, saatını çıxarıb baxdı. Saat dörd idi. Iki həftəyə yaxın idi ki, o nə ilin hansı fəsli olduğunu, nə də vaxtı bilirdi. Lakin indi günəşi səmanın şimal-qərb hissəsində gördükdə iyul ayının axırı, ya da ki, avqustun əvvəlləri olduğunu fikirləşirdi. Cənuba baxaraq Böyük Ayı gölünün haradasa uzaqlardakı qaramtıl, qorxulu dağların arxasında olduğunu güman etdi, müdhiş şimal qütb dairəsi yolu da həmin yerlərdən keçirdi. Onun ortasında dayandığı dəhşətli çay, Koppermayının bir qolu idi. Bu çay özü də Şimal Buzlu okeanındakı Koppermayın körfəzinə tökülürdü. Yolçu oralarda olmasa da, bir dəfə bu yerləri Qudson körfəzi ticarət şirkətinin xəritəsində görünmüşdü.

O, tək qaldığı aləmi gözdən keçirdi. Mənzərə çox da xoşagələn deyildi, hava tutqun idi. Alçaq, yastı təpələr, elə bil, yerə batmışdı: nə ağac, nə kol-kos, nə də ot vardı. Göz işlədikcə boş, qorxunc düzənlik uzanırdı. Gördüyü bu mənzərədən yolçu elə qorxdu ki, gözləri bir anlığa bərələ qaldı.

- Bill – deyə iki dəfə pıçıldadı, - Bill!

O, qorxudan büzüşərək, süd rənginə çalan suyun ortasında oturdu: elə bil, ucsuz-bucaqısz düzənlik özünün əzəmətli, tükənməz, müdhiş qüvvəsi ilə onun üstünə çökərək, amansız, dərin sükutu ilə onu boğurdu, özünü yığışdırdı, əllərini suya saldı, tüfəngi axtarıb tapdı, sonra çıxmış topuğunun ağrısını azaltmaq üçün sağ çiynini yüngülcə tərpədib şələni sol çiyninə tərəf sürüşdürdü. Ağrıdan üz-gözü qırışdı: ayağa durdu, ehtiyatla, sənfələyə-səndələyə sahilə tərəf getdi.

Yolçu dayanmadan irəliləyirdi. Ağrı və əziyyətlərə əhəmiyyət verməməyə səy edir, ümidsiz, lakin qəti, tələsik addımlarla Billin aşdığı dağa dırmaşırdı. Onun indiki görkəmi ayaqlarını dalınca zorla sürüyən yoldaşı Billinkindən heç də az külünc deyildi. O, dağ zirvəsinə çatanda ayaq saxladı, qabağa baxdı. Qarşıda uzanan dayaz boş dərədə heç bir həyat əlaməti yox idi. Qəlbini təzədən çulğalayan qorxunu birtəhər qovdu, şələsini bir az da sol çiyninə tərəf verib, axsaya-axsaya dağın döşü ilə enməyə başladı.

Dərənin ortası bataqlıq idi, buradakı qalın yosun suyu lif kimi canına hopdurmuşdu. O, addım atdıqca ayaqlarının altındakı yosun fırçıldayırdı. Yolçu yosun topalarının birindən digərinə sıçrayır, bataqlıq boyunca bu daşdan o daşa atlanır, Billin izi ilə getməyə çalışıdr.

O, tək olsa da, azmazdı. Bilirdi ki, bir az da cəld tərpənsə, yerli əhalinin “Pöhrəlik” adlandırdığı cılız, yarıqurumuş küknar və şam ağaclarının araya aldığı, balaca gölün kənarına gəlib çıxacaq. Bu gölə suyu dupduru balaca bir çay tökülürdü. Çayın hər iki sahilində qamış bitdiyini yaxşı xatırlayırdı, lakin bir dənə də olsun ağac yox idi. O bu çayın mənbəyinə qədər üzüyuxarı və ordan qərbə axan başqa bir çayın kənarı ilə onun Diz çayına töküldüyü yerə qədər üzüaşağı gedəcək və orada ağzıüstə çevirib üstünə daş qaladıqları qayığı tapacaq, onlar bu qayığın altında, torpağın içində anbar düzəltmişdilər. Bu anbarda patron, tilov tipi, qarmaq, balaca bir tor və başqa ləvazimat var idi. Bu şeylərdən əlavə anbarda bir az un, bir parça qaxac edilmiş ət və bir qədər də lobya var idi.


Yəqin ki, Bill onu orada gözləyəcək, sonra ikilikdə Diz çayı boyunca cənuba, Böyük Ayı gölünə qədər gedəcəkdilər. Gölü keçib, Makkenziyaya çatana kimi həmişə bir istiqamətdə cənuba tərəf irəliləyəcəkdilər. Qış yolçuları haqlamağa can atacaq, dallarınca düşüb onları addım-addım izləyəcək, iti axan çaylar donub buz zireh altında gizlənəcək, soyuq gündən-günə bərkiyəcək, yolçular isə daim cənuba tərəf gedəcək, nəhayət, gəib Qudzon körfəzindəki isti fraktiyalardan birinə çatacaqlar. Burada qollu-budaqlı, uca ağaclar bitir, yemək üçün çox şey olur. 31

Bütün bunlar ayaqlarını dalınca zorla sürüyüb irəliləyən yorğun yolçunun düşüncələri idi. Yorğun-əzgin irəliləmək nə qədər çətin olsa da, Billin namərdliyi ona ağır gəlirdi. O anbarın yanında Billin oturub onu gözləyəcəyinə qəlbə əmin idi. Yalandan da olsa yolçu özünü belə düşünməyə vadar etməli idi, yoxsa mübarizəyə heç bir lüzum qalmazdı, o, əl-ayağını uzadıb ölməli idi.

Boz dumana bürünmüş günəşin donuq kürəsi aramla şimal-qərbə yuvarlanırdı. Yolçu qış girməmişdən Bill ilə gedəcəkləri yolu qarış-qarış xəyalən qət etməkdə idi. O, anbarda gizlətdikləri şeyləri xatırlayır, Qudzon körfəzində, ticarət şirkətinin anbarlarında olan külli miqdarda olan ərzaq haqqında fikirləşirdi. Iki gün idi ki, onun ağzına heç nə dəyməmişdi. Qarnı çoxdan doymurdu. O, yol uzunu tez-tez əyilib bataqlıqdakı kollardan giləmeycə dərib ağzına atır, çeynəyib udurdu. Kol yemişləri çox sulu olduğundantez əriyir, onun ağzında yalnız acı bir dad, bir də bərk tumları qalırdı. Yolçu giləmeyvənin adamı doyura bilməyəcəyini başa düşsə də, onları səbirlə, böyük bir ümidlə çeynəyirdi; ümid başqa şeydir, o, gördüyünə inanmır,idrakla hesablaşmır.

Saat doqquzda ayağının baş barmağı daşa dəyib zədələndi, zəiflikdən və yorğunluqdan səndələyib yıxıldı. Yıxıldığı yerdə bir böyrü üstə xeyli qaldı, tərpənə bilmədi... haçandan-haçana şələnin qayışlarını birtəhər boşaldaraq yükü çiynindən saldı, çətinliklə dikəlib oturdu. Hava hələ tamam qaralmamışdı. O, daşların arasından çıxmış quru yosunlardan çəngə-çəngə yolub qucağını doldurdu, sonra ocaq qaladı. Ocağın istisindən çox tüstüsü var idi. Yolçu qazançaya su doldurub onun üstünə qoydu.

Şələni açdı, hər şeydən əvvəl, kibrit çöplərini saydı. Altımış yeddi kibrit çöpü qalmışdı. Tamamilə arxayın olmaq üçün çöpləri üç dəfə saydı: sonra üç yerə bölüb, ayrı-ayrı sukeçirməyən yağlı kağıza bükdü. Bunlardan birini boş tənbəki kisəsinə qoydu, ikinci düyünçəni köhnəlmiş papağının astarında gizlətdi, üçüncüsünü isə qoynuna qoydu. Birdən onu dəhşətli qorxu bürüdü. Təlaşla düyüncələri açıb, təzədən sayıb yoxladı. Altmış yeddi kibrit çöpü vardı.

O, yaş çarıqlarını tonqalda qurutdu. Çarıqları deşilmişdi, adyaldan düzəltdiyi corabları da yırtılıb şəlpələnmişdi. Ayaqları qanamışdı. Çıxmış topuğu yaman ağrıyırdı, şişib baldır yoğunluqda olmuşdu. Özü ilə götürdüyü iki adyalın birindən uzununa bir parça cırıb, topuğunu möhkəm sarıdı sonra bir neçə zolaq da cırıb corab və çarıq əvəzinə ayaqlarını doladı. Bu işləri başa çatdırdıqdan sonra qaynar sudan içib bir qədər isindi, saatını qurdu, bürünərək uzandı.

O, ölü kimi yatmışdı. Gecənin zülməti tez gəlib-keçdi. Şimal-şərqdə doğan günəş boz buludların arasında gizlənmişdi.

Yolçu saat altıda oyandı, o, arxası üstə uzanmışdı. Ac olduğunu xatırladı. Böyrü üstə çevriləndə bir fınxırtı eşitdi, dikəlib səs gələn səmtə nəzər saldı, vəhşi və ürkək nəzərlə erkək bir maralın ona baxdığını gördü. Maralla onun arası əlli addımdan çox olmazdı. O dəqiqə tavada od üstündə cızıldaya cızıldaya qızaran maral ətinin ətrini sulu tikələrin ləziz dadını duydu. Qeyri-ixtiyari boş tüfəngi qaparaq maralı nişan aldı və çaxmağı çəkdi. Maral fınxırıb götürüldü, dırnaqları altından çıxan daşlar yan yörəyə sıçradı.

Alçaq, yastı təpəyə qalxıb ətrafa göz gəzdirdi. Nə bir ağac, nə də kol kos vardı; hər tərəf göz işlədikcə bomboz yosunluq idi. Bu yosun dənizdən baş qaldırmış tək-tək boz daş eyni rəngli gölməçələr və balıqlar tutqun mənzərəni tamamlayırdı. Asimanın özü də boz rəngə çalırdı. Nə günəşdən, nə də onun al rəngli tellərindən əlamət vardır. Şimalın hansı tərəfdə olduğunu təyin etmək mümkün deyildi; yolçu cəhətləri də qarışıq salmışdı; hətta dünən axşam gəldiyi yolu da bilmirdi, yadından çıxarmışdı. Bununla belə, azmamışdı. Bilirdi ki, tezliklə gəlib Pöhərliyə çıxacaq. Ora haradasa lap yaxında, bu yerlərdən soldadır. Bəlkə də, ikinci yastı təpənin dalındadır.

Yolçu təzədən geri qayıtdı, yola çıxmaq üçün şələsini bağlamağa başladı. Kibrit düyünçələrini bir də yoxladı, yerində olduğunu görüb, arxayınlıq hasil etdi; amma bu dəfə çöpləri saymadı. Birdən gözləri maral dərisindən qayrılmış torpmaq rəngli dağarcığa sataşdı, fikrə getdi. Qoşa ovuc irilikdə dağarcıq o qədər də böyük deyildi. Lakin vəzndə şələdəki başqa şeylərin hamısından ağır idi. Yolçu çox yaxşı bilirdi ki, dağarcıq on beş kirvəngədir, elə onu təşvişə salan da bu idi. Dağarcığı əlindən yerə qoyub, şələsini bağladı. Birdən dağarcığa nəzər saldı, onu dəhşət bürüdü, ona elə gəldi ki, bomboş vadi, bu saat qızılı onun əlindən alacaq. Təlaşla dağarcığı yerdən götürdü, meydan oxuyurmuş kimi qəzəblə ətrafı gözdən keçirdi; ayağa qalxıb özünü düzəltdi, şələsini dalına aldı, yola düşdü, qızıl dağarcığı şələnin içində möhkəm və etibarlı bir yerdə idi.

Sola dönüb qabağa addımladı; ayaq saxlayır, bataqlıq yemişi dərib ağzına atırdı. Topuğu şişdiyindən daha da bərk axsayırdı, lakin duyduğu ağrı boş və ac qarnının yanında heç nə idi. Bu dözülməz, şiddətli ağrı onu sarsıdır, üzüb əldən salırdı. Içi vəhşicəsinə gəmirilir, az qalırdı ki, ağlını itirsin. Hətta indi Pöhrəliyə necə gedəcəyini də bilmirdi. Yediyi bataqlıq yemişi onun duyduğu aclığı, mədəsinin şiddətli ağrısını qətiyyən azaltmırdı, əksinə, acı dadı ilə damağını və dilini daha da acılayır, əzabını qat-qat artırırdı.

O gəlib dayaz bir dərəyə çatdı, birdən daşların və yosun kollarının arasında qaqaıldaşan kəklikləri gördü. Kəkliklər qanad çalıb, pırıldaşa-pırıldaşa göyə qalxırdı... Qak!... Qak!... Qak!... sədaları ətrafı doldururdu. Yolçu kəklikləri daşa basdı. Lakin heç nə çıxmadı, birini belə vura bilmədi. Şələsini yerə qoyub pişik sərçəyə yaxınlaşan kimi oğrun oğrun quşlara tərəf süründü. Sivri daşlar köhnə şalvarını cırır, dizlərini qanadırdı. Sızılan qan torpağın üstündə iz buraxırdı. O isə heç bir ağrı hiss etmirdi: aclıq bütün qalan duyğulara üstün gəlmişdi. Yaş yosunun üstü ilə süründüyü üçün paltarı su içində idi, soyuqdan üşüyürdü, elə bil, indi donacaqdı. Qida tapçaq arzusu elə böyük idi ki, heç nə duymur, heç nə başa düşmürdü. Kəkliklər qanad çalıb pırıltı ilə onun ətrafında uçurdu, qaqqıldayıb, sanki, onu qəsdən daha da hirsləndirmək istəyirdi. Onların qaqqıltısı yolçuya istehza kimi görünürdü. O, quşları qəzəblə yamsılayır, sədalarına həmahəng bir səslə qışqırıb onları söyürdü.O, hətta bir dəfə az qaldı ki, yuvasında yatmış kəkliyi tutsun. Kəklik yaxınlıqdakı daşların arasından pırıltı ilə uçdu, az qaldı qanadları yolçunun üzünə dəysin. Təəssüf ki, o, quşu yalnız havaya qalxanda gördü. Kəklik çox iti qalxsa da ac adamın əli ona toxundu, lakin quş uçdu, yolçunun əlində yalnız üç lələk qaldı. Yolçu qanad çala-çala uzaqlaşan kəkliyə elə qəzəb, nifrət və kin ilə baxırdı ki, sanki, quş ona böyük pislik etimişdi. O qayıdıb şələsini dalına aldı.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə