Hozirgi zamon psixologiya fanining dolzarbvazifalariYüklə 17,04 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü17,04 Kb.
#631


AIM.UZ
HOZIRGI ZAMON PSIXOLOGIYA FANINING DOLZARBVAZIFALARI
Psixologiya fani boshqa fanlar qatori o'ziga xos nazariy va amaliy vazifalarga ega. Bu vazifalar mustaqillik davridagi qabul qilingan «Ta'lim to'g'risidagi qonun», «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», hamda «Uzliuksiz ta’lim standartlari davlat tizimi” talablardan kelib chiqqan holda ilmiy, nazariy va uslubiy asoslarga ega. Bularning barchasi milliy istiqlol g'oyasini yoshlar ongi va qalbiga singdirish asosida amalga oshadi. Shuning uchun ham hozirgi zamon psixologiyasini quyidagi yo'nalishlarda dolzarb vazifalarni belgilash maqsadga muvofiqdir.
1. Psixologiya fanining ilmiy vazifalariga shu fan qonuniyatlari asosida nazariy va amaliy bilimlarga tayangan holda zamon ruxidagi shaxslarning o'rganishga qaratilgan faoliyat jarayonini tashkil etadi. Shuning bilan birgalikda uning metodologik asoslarini shu fan yuzasidan olib borilgan tadqiqot ishlari, yangiliklar, psixologiyaga oid qonunlar va bir qator bugungi zamon ruxini bayon etadigan adabiyotlar ro'yxati tashkil etadi. Ushbu keltirilgan faktlar psixologiyaning ilmiy vazifalarini ochib berishda mustaqil O'zbekiston Respublikasi taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan faoliyat jarayoniga milliy istiqlol g'oyalarini singdiruvchi jamiyat a'zolarini barkamolligini belgilab beradi.

2. Psixologiyaning nazariy vazifalari: shu fanning qonuniyatlarini, metodlarini, prinsiplari, statistik ma'lumotlarga asoslangan holda shaxsning psixik xususiyatlari va prosesslarini, fiziologik jixatlarini o'z ichiga oladi.

3. Psixologiyaning amaliy vazifalari: shu fanni o'rganish jarayonida olgan nazariy bilimlarni amaliyot jarayonida qo'llay bilish, jamoada sog'lom zamon talablariga javob bera oladigan shaxslarni o'zaro munosabatlarini to'g'ri yo'lga quyish, milliy g'oya va mafkura talablari asosida faoliyat jarayonini shakllantirishdan iboratdir. Shu asnoda biz ko'zlagan oliy maqsad ozod va obod Vatan erkin va farovon turmush tarzini yaratishga xizmat qiladigan komil va fozil raqobatbardosh zamon ruxidagi shaxslarni tarbiyalash va ular talabini qondiradigan muxitni yaratishdir.

4. Hozirgi zamon psixologiyasi milliy istiqlol g'oyalaridan kelib chiqib milliy, etnikva xalq psixologiyasiga oid ajdodlarimizning psixologik qarashlarini, ular tomonidan bayon etilib o'z aksini topgan tarixiy, ma'naviy, madaniy, ma'rifiy manbalarni hozirgi kun talablari nuqtai – nazaridan tavqim etib barkamol shaxsni har tomonlama rivojlanishini ta'minlashda uning o'ziga xos shakllarini, yo'l va usullarini ishlab chiqishdan iboratdir.

5. Psixologiyaning qarama-qarshi metodlar bunda psixologik qarama-qarshi ot metodi muammosi, psixologiyadan qarama-qarshi metodi muammosi, psixologiyadan qarama-qarshi metodlari tarixidan qisqacha ma'lumot berilib, kuzatish va o'zini kuzatish, bu metodlarning bilishdagi roli, savol-javob, tajriba va psixologik testlar ustida to'xtaladi. Shu bilan birga har bir metodning afzalligi va kamchiliklari, bunday metodlarni amalda qo'llashning qulay shart-sharoitlari, ishonchli psixologik bilimlarni olish uchun matematikaning ahamiyati, psixologik tajribalarda hisoblash va boshqa texnikalarni qo'llash ustida fikr yuritiladi.

6. Psixologiyaning tabiiy-ilmiy asoslari.

a) Odam markaziy nerv tizimini tuzilishi, uning ishi (vazifalari) va xususiyatlari. Bunda odam nerv tizimining umumiy tuzilishi, uning markaziy va perferik qismi, bosh miyaning tuzilishi, har bir

neyronning tuzilishi va uning ish tartibi, "reseptor" tushunchasi va

uning turlari, "analizator" tushunchasi, odam bosh miya qobig'ining tuzilishi va uning asosiy maydonlari satxi qismlari ustida, bosh miya qobig'ida sodir bo'ladigan asosiy psixik jarayonlar va kishining psixik holatlari, retikulyar formasiyalarining markaziy nerv tizimida to'tgan o'rni, uning roli va vazifalari ustida batafsil fikr yuritiladi.

B) Psixik va odam miyasi bunda nerv bog'lanishlarining prinsipi va umumiy mexanizmlari, psixik hodisalarning miya ishi bilan bog'liqligi, miyaning asosiy bloklari, ishi, ularning psixik jarayonlari bilan aloqasi va xulq-atvor, hatti-harakatlarini boshqarishdagi, psixik hodisalar va miyaning ayrim tuzilishining bir xildagi o'zaro ta'siri, muammolari haqida atroflicha fikr yuritiladi.


V) Odam miyasida sodir bo'ladigan psixik holatlarning anatom-


fiziologik xususiyatlari bunda sezgilarning tarkib topishida ishtirok etadigan miya tuzilishi va tanamizdagi a'zolarning fiziologik mexanizmlari ustida gap boradi.

G) Psixologiya va hulq-atvorning genetik ildizi bunda odam psixologiyasi va uning hulq-atvori, hatti-harakatlari rivojlanishida genetika va muhit, biologik va ijtimoiy omillarni tushuntirish muammolari, irsiyat mexanizmlari haqidagi tasavvurlar asosida bu masalani hal qilishga birinchi o'rinlari, odam psixologiyasi va uning hulq-atvorining genetik ta'sirlarining egizaklar metodi yordamida tadqiq qilishhaqida fikir yuritilib, monizigot va dizigot egizaklar o'rganganligi masalalarni ochib o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, psixologlar bilan tarixchi, falsafa va sosiolog va pedagoglarning ilmiy qarama - qarshiotlarini ochib borishdagi o'zaro hamkorligi to'g'risida so'z boradi.

7. Psixologiya va inson haqidagi fanlar.

Bunda psixologiya bilan tarix psixollogiya va sosioligiya hamda psixologiya bilan pedagogika fanlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik psixologlar bilan tarixchi, falsafa va sosiol pedagoglarning ilmiy qarama - qarshiotlarini ochib borishdagi o'zaro hamkorligi tug'risida so'z boradi.

8. Odam va hayvon psixikasining taraqqiyoti. Tirik mavjudotda psixikaning paydo bo'lishi, psixika va uning mohiyatini materialistik nuqtai nazardan tushunish, psixik aks ettirish xususiyatlari, psixik aks etirishning signal harakter, psixikaga ega jonzodlarning idrok qilish xususiyatlari va bunday ta'sirlarining biolgik ahamiyati molik emasligi, nerv tizimining paydo bo'lishi va uning psixik taraqqiyotdagi roli, psixika takomillashuvining asosiy mexanizmlari asosiy mexanizmlari organizmning faoliyatini boshqarishning yuksak darajasi ekanligi, mazkur muammoni yechishda materialistik yondashish ustida gap boradi.

1. Hulq-atvor, hatti-harakat va psixikaning quyi formalarining paydo bo'lishi bunda hayvonlarda psixik aks ettirishning rivojlanishi, psixik aks ettirish darajasi, uning, bosqichlari, amaliyot faoliyati va harakat faoligini roli, hayvon psixikasi hulq-atvori taraqqiyoti darajasini belgilab beruvchi omillar, elementlar sensor psixika davri, uning quyi va yuqori darajasi, perspektiv psixika davri, uning quyi va yuqori darajasi, perspektiv psixika davri, uning taraqqiyotidagi analogik darajalar hayvonlarda ko'zga tashlanadigan intelektual hatti– harakatlarning turlari, hayvonlar faoliyatidagi oriyentirovka tekshirish davrlarini alohida ajratib ko'rsatish, hayvonlarda oldingi oyoqlardan manipulyasiya a'zolari tariqasida foydalanish dunyoda psixik taraqqiyot boshlanishi va uning mohiyati nuqtai-nazaridan tushuntirish to'g'risida fikr yuritiladi.

2. Odam yuksak psixik funksiyalarining taraqqiy etishi bunda, yuksak psixik funksiyalar haqida tushuncha beriladi. Odamda yuksak psixik funksiyalar taraqqiy etishining asosiy manbalari: qurol-aslahalar tayyorlash va uni ishlab chiqarish, kuroldan foydalana bilishi, faoliyatning samarasi va ijodiy harakteri egaligi, moddiy va ma'naviy boylik buyumlarni yaratish, nutqqa va boshqa belgilar tizimida muloqot vositasi tariqasida foydalanish, tafakkurni ishga sola olish, bilimlarni esda saqlay olish va uni boshqarish. Odamning yuksak psixik funksiyalari tariqasida idrok, diqqat va tafakkurni bolalikda berilgan element formalarini hal qilish. Faoliyatning bilish manbai, muloqotning esa odamning shaxsiy taraqqiyoti manbai ekanligi. Odam faoliyatining bir-biridan qiladigan asosiy belgilari ustida fikr yuritiladi.

3. Odam va hayvon psixikasini taqqoslash. Bunda hayvon va odamdagi bilish jarayonlari (sezgi, idrok, tafakkur, xayol va xotira)

takkoslab o'rganiladi Odam va hayvon intellekt, ulardagi tasavvur va tafakkur, odam va hayvondagi emosional hayot, odam hayvondagi hulq-atvor, hatti - harakatlarining motivi, odam va hayvondagi muloqot usullarining o'ziga xosligi. Odamning individual jamoatchilik hatti - harakatlaria namoyon bo'ladigan ijtimoiy va tabiiy (tug'ma) hulq-atvori, hatti - harakatlarini tushuntirib va uni oldindan aytib berishda uning biosoidal tabiatini hisobga olish zarurligi o'rganiladi

10. Psixologiyaning nazariy va amaliy vazifalari.


Hayot psixologiya zimmasiga murakkab nazariy va amaliy vazifalarni yuklaydi. Psixologiyaning nazariy vazifasi psixik faoliyatini, uning sodir bo'lishi va rivojlanishi qonuniyatlarini o'rganish psixologiyaning amaliy vazifasi insonning hayoti va faoliyati jarayoni da uning psixikasini o'rganish, unga ta'sir etish va boshqarishdir.


Psixologiyaning asosiy prinsiplari.

1.Sub'yektiv asosga nisbatan ob'yektiv asosning birlamchiligi prinsipi.

2.Psixika taraqqiyoti da faoliyatning yetakchi rol o'ynashi prinsipi.

3.Psixik hodisalarning o'zaro bog'liqlik prinsipi.

4.Psixik faoliyatini o'rganishda ob'yektivlik prinsipi.

5.Nazariya va amaliyetning bog'liqligi prinsipi.

6.Determinizm prinsipi.

Aim.uz
Yüklə 17,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə