Hudební estetika zs 2009Yüklə 33,68 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü33,68 Kb.

Hudební estetika ZS 2011


Kurz seznamuje studenty s dějinami hudebně estetického myšlení o hudbě a základními pojmy a problémy estetického myšlení o hudbě.
Požadavky k zápočtu:

Student během semestru prostuduje zadanou literaturu, především ukázky z pramenné literatury, tvořící podklad k výkladu a diskusi nad jednotlivými probíranými tématy. Požadavek na účast ve výuce: max 3 absence.


Požadavky ke zkoušce:

Student by měl prokázat dobrou orientaci v základních problémech a dějinách estetického myšlení o hudbě od antiky po 20. století v rozsahu odpřednášené látky a povinné literatury, dále pak být schopen rozpravy nad literárními tituly, které si vybral k prostudování ze seznamu povinně volitelné četby (tři tituly).


Okruhy ke zkoušce:

  1. hudební estetika starověku

  2. hudební estetika středověku a renesance

  3. hudební estetika 17. a 18. století

  4. hudební estetika 19. století

  5. hudební estetika 20. století

  6. vymezení hudební estetiky (vztah k filozofii, sémiotice, hudební kritice, místo v systému hudební vědy), hudba, hudební krásno, umění

  7. ontologie hudebního díla

  8. hudební sémiotikaLiteratura:

a) povinná k četbě:

Dahlhaus, C.: Musikästhetik. Musikverlag Hans Gerig, Köln 1967; resp. Esthetics of music. Cambridge University Press, 1982.


a dále tři tituly dle výběru z následujícího seznamu:

Adorno, Theodor W.: Philosophie der Neuen Musik, Frankfurt a. M. 1995; resp. Philosophy of new music. University of Minnesota Press, 2006.

Besseler, Heinrich: Grundfragen der Musikästhetik. In: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1926, Lipsko, 33, 1927, s. 63–80.

Dykast, Roman: Hudba ve věku melancholie. Togga, Praha 2004.

Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Argo, Praha 1998.

Eggebrecht, H. H.: Hudba a krásno. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001.

Hanslick, E.: O hudebním krásnu. Praha 1973.

Hegel, G. W. F.: Hudba. In: Estetika. Odeon, Praha 1966, sv. 2, s. 170-209.

Hostinský, O.: Hudební krásno a souborné umělecké dílo z hlediska formální estetiky. In: Otakar Hostinský: O hudbě, Praha 1961.

Lissa, Z.: Nové studie z hudební estetiky. Supraphon, Praha 1982.

Nietzsche, F.: Zrození tragédie. Vyšehrad, Praha 2008.

Sychra, A.: Impresionismus a exprese v hudbě. Supraphon, Praha 1990.

Vít, P.: Estetické myšlení o hudbě (České země 1760-1860). Academia, Praha 1987.

Vojtěch, Ivan (vyd.): Skladatelé o hudební poetice 20. Století. Praha 1960.

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha 1975, 1987.

Zich, Otakar: Estetické vnímání hudby. Estetika hudby, ed. Miloš Jůzl, Praha 1981.Kneif, Tibor: Musikästhetik. In: Dahlhaus, Carl (ed.): Einführung in die systematische Musikwissenschaft. Laaber: Laaber 1988, s. 133-169.

b) povinná ke studiu:

Fukač, Jiří: Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína (Brno 1998)

Kolektiv autorů: Hudební estetika (kapitola in: Hudební věda II, Praha 1988)

Poledňák, Ivan: Hudba jako problém estetiky, Praha 2006.

Vičar, Jan – Dykast, Roman: Hudební estetika, Praha 1998.
c) doporučená ke studiu:

Adorno, Theodor W.: Estetická teorie, přel. Dušan Prokop, Praha 1997

Ambros, August Wilhelm: Die Grenzen der Musik und der Poesie. Eine Studie zur Ästhetik der Tonkunst, Leipzig 1856, 1872

Ansermet, Ernst: Les fondements de la musique dans la conscience humaine, Neuchâtel 1961 německy: Die Grundlagen der Musik im menschlichen Bewußtsein, München 1991

Asafjev, Boris V.: Hudební forma jako proces, přel. Bedřich Jičínský, Praha 1965

Benjamin, Walter: Dílo a jeho zdroj, přel. Věra Saudková, doslov Jaroslav Střítecký, Praha 1979

Besseler, Heinrich: Aufsätze zur Musikästhetik und Musikgeschichte, Leipzig 1978

Dahlhaus, Carl: Analyse und Werturteil. Musikpädagogik, Forschung und Lehre Bd. 8, Mainz 1970

Dahlhaus, Carl: Die Idee der absoluten Musik, Kassel-Basel 1978; anglicky The Idea of Absolute Music

Dahlhaus, Carl: Klassische und romantische Musikästhetik, Laaber 1988

Dahlhaus, Carl: Zwischen Romantik und Moderne. Vier Studien zur Musikgeschichte des späteren 19. Jahrhunderts, München 1974

anglicky: Between Romanticism and Modernism. Four Studies in the music of the later 19th century, přel. M. Whittall, University of California Press 1980

Dahlhaus, Carl – Eggebrecht, Hans Heinrich: Was ist Musik? Wilhelmshaven 1975

Descartes, René: Vášně duše, Praha 2002

Doubravová, Jarmila: Dialog a imaginace. Interpersonální diagnóza umění(m), Praha 1998

Fubini, Enrico: History of music aesthetics, Macmillan, 1991

Gadamer, Hans-Georg: Aktualita krásneho. Umenie ako hra, symbol a slávnosť, Bratislava 1995, česky Praha 2003

Gilbert[ová], G. E. - Kuhn, H.: Dějiny estetiky, Praha 1965

Hanslick, Eduard: Dokonalý antiwagnerián. Paměti, fejetony, kritiky, vybrala, přeložila a předmluvu napsala Jitka Ludvová, Praha 1992

Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Estetika I-II, Praha 1966

Heidegger, Martin: Der Ursprung des Kunstwerks, Stuttgart 1990 (Universal Bibliothek Nr. 8446[2], mit einer Einführung von H.-G. Gadamer)

Ingarden, Roman: O poznávání literárního díla, Praha 1968

Ingarden, Roman: Studia z estetyki I-II, Warszawa 1958 (zde mj.: Utwór muzyczny i sprawa jego tozsamosci, = díl II., s. 161-295)

Jiránek, Jaroslav: Tajemství hudebního významu, Praha 1977

Jůzl, Miloš – Prokop, Dušan: Úvod do estetiky, Praha 1989

Kant, Immanuel: Kritika soudnosti, Praha 1975

Katz, R., Dahlhaus, C. (eds.): Contemplating Music: Source readings in the aesthetics of music. Pendragon Press, 1987. 4 svazky

Lippman, E. A. (ed.): Musical Aesthetics: A Historical Reader. Pendragon Press 1986. 3 svazky

de la Motte-Haber, Helga (ed.): Musikästhetik, Laaber 2004

Mukařovský, Jan: Studie z estetiky, Praha 1966

Nejedlý, Zdeněk: Katechismus esthetiky, Praha 1902

Patočka, Jan: Německá duchovnost Beethovenovy doby, in: Hudební rozhledy 24 (1971)

Perniola, Mario: Estetika 20. Století, Praha 1997

Polák, Pavol: Hudobno estetické náhľady 18. storočia. Od baroka ku klasicizmu, Bratislava 1974

Scruton, Roger: The Aesthetics of Music, Oxford 1997

Schopenhauer, Arthur: Svět jako vůle a představa, přel. Milan Váňa, 2 sv. Pelhřimov 1998

Sychra, Antonín: Hudba očima vědy, Praha 1965

Sychra, A. – Sedláček F.: Hudba a slovo z experimentálního hlediska, Praha 1962

Utitz, Emil: Dějiny estetiky, Praha 1968

Volek, Jaroslav: Základy obecné teorie umění, Praha 1968

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha 1975, 1987

Zich, Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1987Zoltai, Dénes: Dejiny hudobnej estetiky: étos a afekt. Bratislava 1983.

Zuska, Vlastimil (vyd.): Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století, Praha 2003


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə