Ii. Mahmut dönemi soru proğramiYüklə 0,74 Mb.
tarix08.09.2018
ölçüsü0,74 Mb.
#671101) II.Mahmut ile âyanlar arasında imzalanan Senediittifak’ta, “Padişah aşırı vergi koyamayacak, eşit ve adaletli vergi alacaktır.” ifadesi yer almıştır.

 • 1) II.Mahmut ile âyanlar arasında imzalanan Senediittifak’ta, “Padişah aşırı vergi koyamayacak, eşit ve adaletli vergi alacaktır.” ifadesi yer almıştır.

 • Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 • A) Celâli isyanlarının önlenemediğini

 • B) Merkezi otoritenin güçlendiğini

 • C) Yeniçeri Ocağı’nın güçlendiğini

 • D) Padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığını

 • E) Âyanların gücünü kaybettiğini2) II.Mahmut döneminde mahalle ve köylerde muhtarlıklar kurulmuştur. Bu gelişmeden sonra muhtarlar taşrada âyanların görevlerini üstlenmişlerdir.

 • 2) II.Mahmut döneminde mahalle ve köylerde muhtarlıklar kurulmuştur. Bu gelişmeden sonra muhtarlar taşrada âyanların görevlerini üstlenmişlerdir.

 • Bu durum

 • I) Hukuk birliğinin bozulması

 • II) Taşra yönetim anlayışında değişiklikler yaşanması

 • III) Avrupa’dan askeri uzmanların getirilmesi

 • Sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?

 • A) Yalnız I

 • B) Yalnız II

 • C) Yalnız III

 • D) I ve II

 • E) II ve III3) 2.Mahmut döneminde,

 • 3) 2.Mahmut döneminde,

 • I. Nüfus sayımının yapılması

 • II. Osmanlı uyruğundaki herkese din ve mezhep özgürlüğü tanınması

 • III. Görevden alınan veya ölen memurların mal varlığını hazineye alma uygulamasının kaldırılması

 • Yeniliklerinden hangileri, halkın devlete güvenini arttırmaya yönelik olarak yapılmıştır?

 • A) Yalnız I

 • B) Yalnız II

 • C) Yalnız III

 • D) I ve II

 • E) II ve III4) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde kaldırılmamıştır?

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde kaldırılmamıştır?

 • A) Yeniçeri Ocağı

 • B) Müsadere

 • C) Tımar ve zeamet

 • D) Cizye vergisi

 • E) Divanıhümayun5) II.Mahmut’un

 • 5) II.Mahmut’un

 • I. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması,

 • II. Mehmet Ali Paşa’nın isyanını bastırmak amacıyla Avrupalı devletlerden yardım alması,

 • III. Tımar ve zeameti kaldırarak devlet memurlarına maaş bağlaması.

 • Faaliyetlerinden hangileri merkezi otoriteyi güçlendirici niteliktedir?

 • A) Yalnız I

 • B) Yalnız II

 • C) Yalnız III

 • D) I ve II

 • E) I ve III6) II.Mahmut dönemindeki,

 • 6) II.Mahmut dönemindeki,

 • - Asakirimansureimuhammediye ordusunun kurulması,

 • - Muhtarlıkların oluşturulması,

 • - Tımar sisteminin kaldırılması,

 • - Takvimivakayi gazetesinin çıkarılması.

 • Gelişmelerine bakılarak, aşağıdaki alanların hangisinde çalışma yapıldığı savunulamaz?

 • A) Tarım

 • B) Basın-yayın

 • C) Askerlik

 • D) Hukuk

 • E) Yönetim7) Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır?

 • 7) Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır?

 • A) Fatih Kanunnamesi

 • B) Senediittifak

 • C) Tanzimat Fermanı

 • D) Islahat Fermanı

 • E) Kanunuesasi8) Yalnız askeri alanda değil, sosyal alanda da ıslahat yapılması gereğine inanan Osmanlı padişahlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 8) Yalnız askeri alanda değil, sosyal alanda da ıslahat yapılması gereğine inanan Osmanlı padişahlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I.Mahmut

 • B) III.Osman

 • C) I.Abdülhamit

 • D) IV.Mustafa

 • E) II.Mahmut9) Aşağıdakilerden hangisi, II.Mahmut döneminde kurulmuştur?

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi, II.Mahmut döneminde kurulmuştur?

 • A) Nizamıcedit

 • B) Devlet matbaası

 • C) Kâğıt imalathanesi

 • D) Posta teşkilatı

 • E) İtfaiye bölüğü10) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması Osmanlı yönetimine aşağıdaki yararlardan hangisini sağlamıştır?

 • 10) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması Osmanlı yönetimine aşağıdaki yararlardan hangisini sağlamıştır?

 • A) Padişahların yönetime yeniden egemen olmasını

 • B) Halkın yönetime katılmasını

 • C) Toprak dağıtımının yeniden düzenlenmesini

 • D) Savaşlardaki yenilgilerin sona ermesini

 • E) İç isyanların önlenmesini11) Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut dönemi ıslahatlarından değildir?

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut dönemi ıslahatlarından değildir?

 • A) Divan örgütünün kaldırılması

 • B) Posta örgütünün kurulması

 • C) Azınlıklara ayrıcalıklar verilmesi

 • D) Tımar sisteminin kaldırılması

 • E) Müsadere usulüne son verilmesi12) I) Mektebiharbiye

 • 12) I) Mektebiharbiye

 • II) Mektebimülkiye

 • III) Sanayiinefise

 • Hangisi II.Mahmut döneminde açılan okullardan biri değildir?

 • A) Yalnız I

 • B) I ve II

 • C) Yalnız II

 • D) II ve III

 • E) Yalnız III13) II.Mahmut tahta çıkmasında yardımlarını gördüğü âyanları, merkezi otoriteyi güçlendirmek için ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

 • 13) II.Mahmut tahta çıkmasında yardımlarını gördüğü âyanları, merkezi otoriteyi güçlendirmek için ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

 • Buna göre

 • I. Muhtarlıkların kurulması

 • II. Senediittifak’ın yapılması

 • III. Valilerin merkezden atanması

 • Uygulamalardan hangisi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılmıştır?

 • A) Yalnız I

 • B) I ve III

 • C) Yalnız II

 • D) I ve II

 • E) I, II ve III14) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi ıslahatlarından biri değildir?

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi ıslahatlarından biri değildir?

 • A) Sekbanıcedit ocağının açılması

 • B) Eyalet sisteminin kaldırılması

 • C) Nizamıcedit ordusunun kurulması

 • D) Divanıhümayun’un kaldırılması

 • E) Yeni kıyafetlerin kabul edilmesi15) Fatih’ten sonra hangi Osmanlı padişahı bütün vatandaşlarına din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği güvencesini vermiştir?

 • 15) Fatih’ten sonra hangi Osmanlı padişahı bütün vatandaşlarına din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği güvencesini vermiştir?

 • A) II.Mahmut

 • B) V.Murat

 • C) I.Abdülhamit

 • D) III.Selim

 • E) Abdülaziz16) Osmanlı Devleti’nde

 • 16) Osmanlı Devleti’nde

 • I. Nizamıcedit yerine Sekbanıcedit ocağının kurulması

 • II. Yeniçeri ocağı yerine, Asakirimansureimuhammediye’nin kurulması

 • III. Sekbanıcedit ocağı yerine Eşkinci ocağının kurulması

 • Gelişmelerinden hangisi köklü bir ıslahat niteliğindedir?

 • A) Yalnız I

 • B) Yalnız II

 • C) Yalnız III

 • D) I ve II

 • E) II ve III

TEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENETEBRİKLER DOĞRU CEVAPÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENEYüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə