Introduktion på den egna arbetsplatsen KontaktpersonYüklə 445 b.
tarix17.11.2018
ölçüsü445 b.
#81113


Inductionsprogrammet


Den nye läraren

 • Den nye läraren får ett bra stöd genom

 • ett introduktionsprogram

 • en kontaktperson

 • att möta andra lärare

 • en mentor

 • en bra kompetensutvecklingSkolorna får

 • Genom detta får skolorna

 • möjligheter att rekrytera de bästa lärarna

 • nya lärare som stannar kvar i yrket

 • lärare som snabbare blir erfarna och kompetenta

 • lärare som har hälsaEn röd tråd genom programmet

 • Hälsa, hälsoprofilbedömning

 • jämställdhet och mångfald

 • dokumentation och reflektion i den egna praktiken med stöd av IKT

 • inductionsperioden synliggörs i den individuella utvecklingsplanenInduction termin 1

 • Introduktionden egna arbetsplatsen

 • Kontaktperson

 • Det professionella samtalet med inriktning mot utvecklingssamtal med barn/elever och föräldrar.

 • Ledarskap och konflikthantering i barn/elevgrupp genom ”Det lösningsfokuserade samtalet”Induction termin 2 - 3 - 4

 • Den nyanställde får stöd av en mentor under termin 2 och 3.

 • Under termin 2 - 4 deltar den nyanställde läraren i kursen ”Lärares ledarskap” 7,5 hp. • En fördjupning som omfattar 7,5 hp i aktuella ämnesområden erbjuds termin 5 och 6.

 • barn i svårigheter och i behov av särskilt stöd

 • läs- och skrivinlärning

 • föräldrasamverkan

 • IKT i undervisningen

 • jämställdhet

 • dokumentation av yrkesutveckling, lärande och egen forskning

 • ämnesdidaktik, t ex matematikdidaktik naturvetenskaplig didaktik och språkdidaktik

 • kunskap, betyg och bedömning

kriterier

 • - mentor

 • gedigen erfarenhet av yrket som lärare

 • engagemang och intresse för mentorskap

 • lämplighet för ett kvalitativt mentorskap

 • gå en grundläggande mentorsutbildning

 • - adept

 • nyutexaminerade lärare/pedagoger

  • visstidsanställd eller vikariat som omfattar minst 50%
 • under en termin

 • tillsvidareanställda

 • nygamla; d.v.s. åter i tjänst efter flera årMentorskap

 • mentorskap ska;

 • utgå från adeptens behov

 • stödja och utveckla adeptens förmågor

 • vidareutveckla de pedagogiska insikterna

 • adepten ska få en förståelse för och bli delaktiga i skolans organisation

 • mentorskapsprocessen ska kontinuerligt dokumenteras digitalt av både mentor och adept

 • leda till personlig utveckling och professionalism hos både adept och mentor

Lärares ledarskap

 • Moment 1, - 2,5 Hp

 • Ledarskap och grupputveckling

 • Leadership and group development

 • I kursen studeras teorier om ledarskapets betydelse för gruppers utveckling. Bearbetning sker i den egna praktiken för att koppla samman teori och praktik.

 • Moment 2, - 2 Hp

 • Ledarskap och kommunikationsredskap

 • Leadership and counselling skills

 • I kursen studeras teorier för ledarskap och kommunikation.

 • Bearbetning sker i den egna praktiken för att koppla samman teori och praktik.

 • Moment 3, - 3 Hp

 • Ledarskap och konflikthantering

 • Leadership and conflict management

 • Inom kursens ram behandlas teorier med avseende på konflikthantering. Skolans styrande dokument för likabehandling och krishantering studeras. Ett utvecklingsarbete med inriktning mot den egna ledarrollen genomförs.Inductionsprogrammet vt 2008

 • Lärares ledarskap, obligatorisk samling på Umeå universitet

 • Datum: 14 februari

 • Tid: 9.00-16.00

 • Lokal: Lärarutbildningen (bakom Universum)

 • Kursledare: Lena Selmersdotter

 • Workshop med stöd och hjälp med IKT

 • Datum: 13 mars

 • Tid: 14.00-16.00

 • Lokal: Citykontoret vån.4 i Horisonten (Stadsbiblioteket )

 • Ledare: Anna Cederblad och Jörgen Nyberg

 • Anmälan till annica.nordenqvist@umea.se senast 10 mars

 • Träff mentor/adept 2 tim/månadInductionsprogrammet villkor 2008

 • Inductionsprogrammet vänder sig till nyanställda lärare. Med lärare avses förskollärare, fritidspedagoger och lärare.

 • Adepten (den nyanställde) är tillsvidareanställd eller visstidsanställd på ett vikariat om minst en termin och anställningen omfattar minst 50%.

 • En ny grupp inom inductionsprogrammet startar varje hösttermin.

 • Inductionsprogrammets första grupp (gr i1) startades den 12/9 2007 och avslutas i maj 2009

 • Ersättning utgår till respektive skola från skolförvaltningarna med

 • 20 tim för mentor och 70 tim för adept för inductionsprogrammets aktiviteter termin 2 - 3. Arbetstiden för adept och mentor planeras så att det möjliggör deltagande i programmet.

 • Inductionsprogrammet termin 1- 4 är obligatoriskt för adepter.Villkor

 • Termin 1 utser rektor en kontaktperson för adepten på den egna arbetsplatsen och genomför ett introduktionsprogram. Adepten upprättar tillsammans med rektor en individuell utvecklingsplan där inductionsaktiviteterna synliggörs.

 • Termin 2 och 3 ingår mentorskap i inductionsprogrammet. Mentor utses av rektor. Mentorn har erfarenhet som lärare, är engagerad, intresserad av , nytänkande och lämplig för ett kvalitativt mentorskap gärna med digital kompetens. Mentorn genomgår en mentorsutbildning.

 • Mentorns uppdrag är att stödja adepten i hans/hennes personliga och professionella utveckling. Adepten ska få en förståelse för och bli delaktiga i skolans organisation. Mentorskapsprocessen ska kontinuerligt dokumenteras digitalt av både mentor och adept.

 • Adepten ansöker själv om kursen Lärares ledarskap under termin 1

 • Kurslitteratur och kåravgift betalas av adepten. Skolförvaltningarna ersätter dessa kostnader (med max 500 kronor per termin under tre terminer) mot uppvisande av kvitto. Rektor avgör om täckning för eventuellt övriga kostnader .

 • Bärbar dator utlånas till mentor under mentorskapsåret och till adept under kursen Lärares ledarskap.

 • Kursen Lärares ledarskap kan fullföljas även om anställningen i Umeå kommun upphör under inductionsprogrammet, under förutsättning att adepten tjänstgör som lärare men med annan arbetsgivare. Den nya arbetsgivaren avgör om ersättning för fortsatt deltagande i kursen.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə