Karta przedmiotu/modułUYüklə 38,54 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü38,54 Kb.
#41243

SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)

Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)

Bionika


Punkty

ECTS


4

Numer

katalogowy
Nazwa w j. angielskim

Bionics


Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)

Katedra MeblarstwaKierownik przedmiotu/modułu

prof. dr hab. Marek OwsianKierunek studiów

Projektowanie mebliPoziom

Studia I stopniaProfil

OgólnoakademickiSemestr

2


Specjalność


Specjalizacja


RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY

(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta)Forma studiów: stacjonarne
Forma studiów: niestacjonarne
 • wykłady

15 • ćwiczenia

30 • inne

-10 • praca własna studenta

60Łączna liczba godzin:

115

Łączna liczba godzin:
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU

Podstawowym celem edukacji jest rozwijanie umiejętności i kompetencji studentów w zakresie: problemowego postrzegania form, materii i konstrukcji przyrodniczych, rozpoznawania wpływu zjawisk społecznych, fizycznych


i przyrodniczych na kształtowanie się form i systemów, dokonywania syntezy cech i właściwości istotnych dla opracowywanego problemu, dokonywania transformacji, tłumaczenia, intuicji, dostrzeżeń, uświadomień
i zrozumień projektowanych form.

METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z prezentacją multimedialną, analiza danych źródłowych, indywidualne i zespołowe opracowanie projektu.EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie

do efektów

kierunkowych


Odniesienie

do efektów

obszarowych


Wiedza

E1 ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki i nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku projektowania mebli

E2 ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz technicznych zadaniach inżynierskich, dostosowaną do kierunku projektowania mebliPM1A_W01
PM1A_W05

R1A_W01
R1A_W04


Umiejętności

E3 posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów zawodowych – dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich

E4 potrafi samodzielnie zdefiniować i rozwiązać swoją koncepcję w zakresie rysunku; w zakresie projektu potrafi przedstawić własny pomysł


w kontekście estetyki, funkcji, ergonomii i technologii

E5 potrafi zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy odpowiednich technik przekazu: rysunek prezentacyjny, wizualizacje komputerowe, makiety, modele
PM1A_U07

PM1A_U11


PM1A_U13

R1A_U07

R1A_U05


A1_U14
R1A_U02

A1_U19


Kompetencje

społeczneE6 rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie
E7 potrafi współdziałać i pracować w zespole zarówno jako lider, jak
i członek grupy


PM1A_K01
PM1A_K02

R1A_K01

A1_K01


R1A_K02Metody weryfikacji efektów kształcenia

 1. Projekt

 2. Prezentacja

Numery efektów

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści programowe wykładów:

Podstawę edukacji stanowi kształcenie wrażliwości i umiejętności odczytywania znaczeń form, struktur, funkcji i procesów. Dla zdefiniowanego problemu studenci określają zakresy poszukiwań. Wyznaczone formy naturalne są przedmiotem badań i analiz dotyczących sposobów rozwiązania zadanego problemu


w przyrodzie. Prace prowadzone są w możliwie szerokim kontekście relacji. Własna interpretacja znaczeń biologicznych, konstrukcyjnych, psychologicznych, społecznych i kulturowych stanowi materiał poddawany próbom syntezy. Wyabstrahowane elementy lub treści zostają przetłumaczone na język form technologicznych i obiektów przestrzennych.

Treści programowe ćwiczeń:

Przegląd problemów i rozwiązań projektowych zrealizowanych w ramach programu.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu:

 1. Projekt

 2. Prezentacja

Procentowy udział w końcowej ocenie

60

40WYKAZ LITERATURY

Literatura podstawowa:

 1. Benyus, J. M. (2001). Along Came a Spider. Sierra 86(4): 46-47

 2. Hargroves, K. D., Smith, M. H. (2006). Innovation inspired by nature Biomimicry. Ecos 129: 27-28

 3. Marshall, A. (2009). Wild Design: The Ecomimicry Project, North Atlantic Books, Berkeley

 4. Passino, K. M. (2004). Biomimicry for Optimization, Control, and Automation. Springer, London

 5. Pyper, W. (2006). Emulating nature: The rise of industrial ecology. Ecos 129: 22-26

 6. Samek A. (2010). Bionika. Wiedza przyrodnicza dla inżynierów, Wydawnictwo AGH, Kraków

 7. Tkacz, E., Borys P. (2005). Bionika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

 8. Vogel, S. (2000). Cats' Paws and Catapults: Mechanical Worlds of Nature and People. Norton & co., New York

Yüklə 38,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə