Kpto iŞyeri EĞİTİMİ protokolü TaraflarYüklə 17,22 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü17,22 Kb.


Protokol No
KPTO - …….
İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ
Taraflar

Madde 1

Bu protokol, …………………………………………………ile Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi arasında ……. /……. /20… tarihinde imzalanmıştır.


Kapsam

Madde 2

Bu protokol, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki mühendislik programlarına kayıtlı öğrencilerin; bir dönemlik eğitimlerini kamu veya özel sektör işyerlerinde İşyeri Eğitimi Yönergesi kapsamında mesleki uygulamalar yaparak daha iyi yetiştirilmelerini esas alan kuralları içerir.


Yürürlük

Madde 3

Bu protokolün hükümleri, protokolün imzalandığı tarihten itibaren ve aksi belirtilmediği müddetçe süresiz geçerlidir. Taraflar, 2 ay öncesinden gerekçeleri ile birlikte yazılı bilgi vermek suretiyle İşyeri Eğitimine kontenjan ayırmayı ve programın uygulanmasını sona erdirebilir.


İşyeri Eğitiminin Dönemi ve Süresi

Madde 4

  1. Öğrenciler işyeri eğitimlerini, son sınıfın GÜZ yarıyılında veya BAHAR yarıyılında gerçekleştirir. İşyeri Eğitiminin süresi 14 haftadır. Öğrencinin talebi, işyerinin uygun görmesi ve Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulunun onayı ile 40 (kırk işgünü) zorunlu staj, işyeri eğitimi ile birleştirilebilir. Bu durumda işyeri eğitimi yazın başlar veya devam eder.İşyeri Eğitimi İçin Kontenjan Verilmesi ve Bu Kontenjanların Kullanılması

Madde 5

Kurum veya işyerleri, bu protokolün imzalanması sırasında işyeri eğitimi için yıllık kaç öğrenci için kontenjan tahsis edeceklerini bildirirler. Bu kontenjan yıl içinde farklı öğrencilerin faydalanması için kullanılabilir.Programın Yürütülmesi

Madde 6

Kurumlar veya işyerlerinde bu programdan sorumlu olacak kişi alanında en az lisans eğitimi mezunu “İşyeri Eğitimi Yetkilisi”dir. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bu programdan sorumlu yetkili ise Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörü’dür. Ancak bu Protokolü, “İşyeri Yöneticisi” ve “Fakülte Dekanı” tarafından onaylanacaktır.

İşyeri Eğitimi uygulamaları, protokol hükümleri dahilinde hazırlanan ve Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyon Üyesi, Öğrenci ve İşyeri Eğitimi Yetkilisi tarafından imzalanan SÖZLEŞME hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bu sözleşme protokolün ayrılmaz ekidir.
İşyeri Yönetici ve Yetkilisinin Sorumlulukları

Madde 7

Öğrencilerin İşyeri Eğitimi kapsamındaki tüm etkinliklerinin planlanması ve denetimi, yalnızca gündüz mesai saatleri içinde olmak kaydıyla, İşyeri Eğitimi Yetkilisi ile öğrencinin bağlı olduğu izleyici öğretim elemanının ortak sorumluluğunda yapılır. Kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmeler; Bünyelerinde İşyeri Eğitimi yapan öğrencileri kontrol amacıyla gelen denetleyici öğretim elemanına gerekli kolaylığı sağlarlar.


İşyeri Eğitimi Yapan Öğrencilerin Sorumlulukları

Madde 8

Öğrenciler, işyeri eğitimi kapsamında kabul edildikleri kurum veya işyerlerinde geçerli çalışma şartlarına ve kurallarına uyarak ve tüm mesleki etkinliklere bizzat katılarak bir yarıyıl (14-16 hafta) çalışmak zorundadırlar. Ancak öğrenciler günde sekiz saatten fazla çalıştırılamazlar. Buna aykırı ve tutum içinde olan öğrenciler işyeri eğitiminden başarısız sayılır.


İşyeri Eğitimi Yapan Öğrencilerin Hakları

Madde 9

  1. Firma veya Kurum ile öğrenci arasındaki ücret anlaşmasında üniversite taraf değildir. Bununla birlikte; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işyerlerinin kendi

mevzuatları izin verdiği takdirde ödeme yapılabilir.

  1. Öğrencilerin kurum personeline tanınan ulaşım imkanları ile yemek dahil diğer sosyal hizmetlerden parasız olarak yararlandırılması beklenir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler istifade edemezler.

  2. Öğrencilere angarya yüklenemez. İş tanımı dışındaki işlerde çalıştırılamaz. Her türlü mobbing yasaktır. Onur kırıcı muamalelere tabi tutulamaz.

  3. Harran Üniversitesi, İşyeri Eğitimi yapan öğrencileri için; 5510 sayılı kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar ve primlerini öder. Olası bir iş kazası durumunda İşyeri Eğitimi Yetkilisi, anılan kanun hükümleri çerçevesinde öğrenciyi en yakın sağlık kurumuna yönlendirip, durumu Kariyer Planlama ve Takip Ofisi (KPTO)’ya bildirmekle yükümlüdür.


Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Haklarının Korunması

Madde 10

İşyeri Eğitimi sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden sonra 5 yıl süreyle, İşyeri Eğitimi sırasındaki çalışma, araştırma-geliştirme ve endüstriyel uygulamalar süresinde herhangi bir aşamada yer almış olan Öğrenciler yapılan çalışmalarla ilgili tüm ticari sırları ve gizli belgeleri koruyacaklarını, hiçbir bilgiyi ifşa etmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

Bu protokolde yer almayan hususlar hakkında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi İşyeri Eğitim Yönergesinde belirtilen hükümler esas alınmaktadır.
Madde 11

Bu Protokolün uygulanmasında doğabilecek idari ve hukuki anlaşmazlıkların çözümü konusunda Konya Mahkemeleri yetkili olacaktır.


…………………………………..…………………………………………………İşletmesinde ……………………………………………………………………………………. Ziraat Mühendislik Program(lar)ında yılda …… adet öğrenci kontenjanı için, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte işbu protokol hükümleri çerçevesinde İşyeri Eğitimi çalışmalarında işbirliğini kabul ve taahhüt eder

Harran Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Dekanı İşyeri Yöneticisi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə