Li2o lioh naYüklə 89,5 Kb.
səhifə1/2
tarix23.09.2023
ölçüsü89,5 Kb.
#123003
  1   2
oksidlar va asoslarning olinishi, xossalari va ishlatilishi


Reja:

  1. Oksidlarning turlari;


Oksidlar to’rt sinfga bo’linadi: asosli, kislotali,amfoter va betaraf oksidlar.
Oksidlariga asoslar to’g’ri keladigan birikmalar asosli oksidlar deyiladi.Asosli oksidlar barcha metallarning oksidlaridir.Har bir asosli oksidga asos to’g’ri keladi.
Li2O LiOH Na2O NaOH K2O KOH Rb2O RbOH Cs2O CsOH
CaO Ca(OH)2 SrO Sr(OH)2  BaO Ba(OH)2 FeO Fe(OH)2
MgO Mg(OH)2 CrO Cr(OH)2 MnO Mn(OH)2 Mn2O3 Mn(OH)3
 1 va 11  guruh asosiy guruh elementlari metallarining oksidlari ВеО va МgО dan tashqari suv bilan ta’sirlashganda asoslar hosil bo’ladi:
K2O + H2O = 2KOH Cs2O + H2O = 2CsOH
Li2O + H2O = 2LiOH CaO + H2O = Ca(OH)2
Na2O + H2O = 2NaOH BaO + H2O = Ba(OH)2
Rb2O + H2O = 2RbOH SrO + H2O = Sr(OH)2
CuO + H2O # MnO + H2O # 
FeO+H2O # CrO+H2O #
ВеО va MgO va boshqa ko’pgina metallarning oksidlari suv bilan ta’sirlashmaydi.Bunday metallarning gidroksidlari bilvosita usullar bilan ,ya’ni tuzlarga kuchli asoslar ta’sir ettirib olinadi.
Asosli oksidlar metallarga bevosita kislorod ta’sir ettirib hosil qilinadi:
2Cu + O= 2CuO 2Mg + O= 2MgO 2Ca + O= 2CaO
Ba’zi metallarga kislorod ta’sir ettirilganda avval peroksidlar hosil bo’ladi:
2Na + O= 2Na2O2 2K + O= K2O2
So’ngra bu peroksidlarga metall ta’sir ettirilib oksidlarga aylantiriladi:
Na2O+ 2Na = 2Na2O K2O2 + 2K = 2K2O
Tuzlarni yoki gidroksidlarni parchalash jarayonida ham asosli oksid hosil bo’ladi:
Cu(OH)= CuO + H2O CaCO= CaO + CO2 MgCO= MgO + CO2
Murakkab moddalarni qizdirishda ham asosli oksidlar hosil boladi:
(СuOH)2CO= 2CuO + CO+ H2O

Asosli oksidlarning kimyoviy xossalari
Asosli oksidlar suvda eriganda asoslar hosil bo’ladi:
Na2O + H2O = 2NaOH K2O + H2O = 2KOH
BaO + H2O = Ba(OH)2
Asosli oksidlar kislotali oksidlar bilan ta’sirlashib tuzlar hosil qiladi:
СaO + CO= CaCO3 CuO + SO= CuSO4
3MgO + P2O= Mg3(PO4)2
Asosli oksidlar kislotalar bilan ta’sirlashadi:
СuO + H2SO= CuSO+ H2O MgO + 2HNO= Mg(NO3)+ H2O
Kislotali oksidlar. Oksidlariga kislotalar to’g’ri keladigan oksidlar kislotali oksidlar deyiladi.Kislotali oksidlar metallmaslarning oksidlari va ba’zi bir metallarning yuqori valentli oksidlari ham kislotali oksidlar hisoblanadi (СrO3; Mn2O7 ;MnO3).
Har bir kislotali oksidga kislota to’g’ri keladi:
SO2 H2SO3 SO3 H2SO4 N2O3 HNO2 N2O5 HNO3
P2O5 H3PO3 P2O5 HPO3  P2O5 H3PO4 P2O5 H4P2O7  Cl2O HClO Cl2O3 HClO2 Cl2O5 HClO3 Cl2O7 HClO4 CrO3 H2CrO4 CrO3 H2Cr2O7 SiO2 H2SiO3 Mn2O7 HMnO4 B2O3 HBO2 B2O3 H2B4O7 B2O3 H3BO3 CO2 H2CO3
Odatda kislotali oksidlarni suv bilan o’zaro ta’siridan kislotalar hosil bo’ladi. Faqat kremniy(1V) oksidgina suv bilan o’zaro ta’sir etmaydi.
SO+ H2O = H2SO3 SO+ H2O = H2SO4
P2O+ 3H2O = 2H3PO3 P2O+ 3H2O = 2H3PO4
N2O+ H2O = 2HNO2 N2O+ H2O = 2HNO3
CO+ H2O = H2CO3 Cl2O + H2O = 2HClO
Cl2O+ H2O = 2HClO2 Cl2O+ H2O = 2HClO3
Cl2O+ H2O = 2HClO4 SiO+ H2O = ?
Kislotali oksidlar ishqorlar ta’sirida tuzlar hosil qiladi:
2NaOH + CO= Na2CO+ H2O 2KOH + SO= K2SO+ H2O
6NaOH + P2O= 2Na3PO+ 3H2O Ca(OH)+ N2O5 = Ca(NO3)+ H2O
2KOH + Cl2O= 2KClO+ H2O Ba(OH)+ N2O= Ba(NO2)+ H2O
CrO+ 2NaOH = Na2CrO+ H2O 2KOH + Mn2O= 2KMnO+ H2O
Ma’lum sharoitda kislotali oksidlar tuzlar bilan ta’sirlashadi:
СаСО3 + SiO= CaSiO+ CO2 3CaCO+ P2O= Ca3(PO4)+ 3CO2
Amfoter oksidlar. Amfoter oksidlar bir paytning o’zida ham kislota ham asos hosil qiladi. Bunday oksidlar ikki yoqlama xossaga ega.
H2ZnO2 Cr(OH)3 Al(OH)3
ZnO Cr2O3 Al2O3
Zn(OH)2 HСrO2 HAlO2
H2BeO2 Mn(OH) Sn(OH)2
BeO MnO2 SnO
Be(OH)2 H4MnO4 H2SnO2
Amfoterlik xossalari SnO, PbO,GeO va MnOda ham kuzatiladi.Amfoter oksidlar ham kislotalar bilan va ham asoslar bilan o’zaro ta’sirlashadi va mos kislotalarining tuzlarini hosil qiladi:  
ZnO + 2HCl = ZnCl+ 2H2O ZnO + 2NaOH = Na2ZnO+ H2O
Al2O+ 6HCl = 2AlCl+ 3H2O Al2O+ 2NaOH = 2NaAlO+ H2O
Betaraf oksidlar.Bunday oksidlar qatoriga indifferent, ya’ni tuz hosil qilmaydigan oksidlar kiradi.Ushbu oksidlar kislota ham asos ham hosil qilmaydi.Betaraf oksidlarga CO, NO,N2O, SiO kabi oksidlar kiradi.
Asoslar. Elektrolit sifatida asoslarning dissosilanishida metall kationi va gidroksil anioni hosil bo’ladi.Agar asos ko’p kislotali bo’lsa dissotsilanish bosqichli boradi.
KOH = K+ + OH- NaOH = Na+ + OH-
Ca(OH)= Ca2+ + 2OH- Mg(OH)= MgOH+ OH-
Al(OH)= Al(OH)2+ MgOH+= Mg2+ + OH-
Al(OH)2= AlOH2+ + OH-
AlOH2+ = Al3+ + OH-
Kislotalar. Kislotalar eritmada dissotsilanib vodorod kationlarini hosil qiladi.Agar kislota ko’p asosli bo’lsa bunday dissitsilanish jarayoni bosqichli boradi:
HCl=H++Cl- HNO3=H++NO3- HclO4=H++ClO4-
H2SO4= H++SO42- H3PO4=H++HPO42-
HSO4-= H++SO42- HPO42-=H++PO43-
Kislota eritmalari nordon ta’mli bo’lib ,lakmus indikatorini qizil rangga kiritadi.Fenolftalein indikatori kislotalar ishtirokida o’z rangini o’zgartirmaydi.
Tuzlar. Tuzlar beshga bo’linadi:o’rta tuzlar,nordon tuzlar,asosli,qo’sh va kompleks tuzlar.
O’rta tuzlar tarkibiga ko’ra faqat metall atomi va kislota qoldig’idan tuzilgan. Ular to’la dissotsilanadi.Shuning uchun ular dissotsilanganda faqat metall kationlari va kislota qoldig’i anionlari hosil bo’ladi:
NaCl=Na++Cl- K3PO4= 3K++PO43-
CuSO4=Cu2++ SO42- Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-
Al(NO3)3=Al3++SO42- Na2SO4=2Na++SO42-
FeCl3=Fe2++3Cl- MgSO4=Mg2++SO42-
K4P2O7=4K++P2O74-
Nomlanishi.Nomlashda avval metall, keyin kislota qoldig’i aytiladi. CuSO4 –mis(11) sulfati;
Al(NO3)3 – alyuminiy nirati; Fe2(SO4)3- temir(Ш)sulfati; K4P2O7-kaliy difosfati yoki kaliy pirofosfatiFeSO4  - temir (П) sulfati va hokazo. Ba’zan tarixiy nomlashlar ham uchraydi. AgNO3 kumush nitrat yoki lyapis; Na2CO3 – natriy karbonat yoki soda;
Nordon tuzlar. Bunday tuzlar tarkibida metall atomi ,vodorod atomi va kislota qoldig’i bo’ladi.Nordon tuzlar ko’p asosli kislotalardan hosil qilinadi.Agar tuz hosil qilish uchun olingan kislota tarkibida faqat bitta vodorod atomi bo’lsa undan nordon tuz hosil bo’lmaydi.Nordon tuzlar quyidagi kislotalardan hosil bo’lishi mumkin:
Kislotalar Kislota Nordon tuzlarning
Qoldig’i tuzlar nomlanishi

Yüklə 89,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə