Louis-ferdinand célineYüklə 1,6 Mb.
səhifə13/37
tarix06.05.2018
ölçüsü1,6 Mb.
#41672
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37

Ne înţelesesem în ceea ce priveşte misiunea mea fără greutate şi chiar cred că spre sfârşitul stagiului meu îmi nutrea multă simpatie Mischief. A nu te vedea unul cu altul e un motiv temeinic să te simpatizezi, dar mai ales felul meu remarcabil de a prinde purecii îl fermeca. N-aveam pereche-n staţiune când era vorba să-i pun la cutie pe cei mai îndărătnici, mai solzoşi, mai nerăbdători, ba chiar eram capabil să-i selecţionez după sexul emigran­tului. O muncă formidabilă, nici vorbă... Mischief se bizui în cele din urmă în întregime pe mine.

Spre seară aveam, tot ucigând pureci, unghiile degetu­lui mare şi ale indexului învineţite şi tot nu-mi termi­nasem treaba pentru că-mi rămânea lucrul cel mai impor­tant de făcut, să întocmesc coloanele situaţiei caracteris­tice a zilei: purecii de Polonia, de Iugoslavia... de Spania... Morpionii din Crimeea... Râioşii din Peru... Tot ce purta umanitatea în derută ascuns şi pişcător îmi trecea mie printre unghii. Era o operă după cum se vede monumen­tală şi meticuloasă. Statisticile noastre se calculau la New-York, într-un serviciu special înzestrat cu maşini electrice de socotit purecii. În fiecare zi, micul remorcher al Carantinei traversa rada în toată lungimea ei pentru a duce acolo statisticile noastre de calculat sau de verificat.

Aşa trecură zile şi zile, mă mai înzdrăvenisem cât de cât, dar pe măsură ce-mi treceau delirul şi febra în acest confort, gustul aventurii şi al altor imprudenţe îmi reveni fără scăpare. La 37 de grade totul era banal.

Aş fi putut rămâne acolo liniştit, bine hrănit la popota staţiunii cu atât mai mult cu cât, remarcasem, fata maioru­lui Mischief, strălucitoare la cei cincisprezece ani ai ei, venea după ora cinci să joace tenis, într-o fustă extrem de scurtă în faţa biroului nostru. În privinţa picioarelor rar mi-a fost dat să văd ceva mai frumos, puţin masculine încă, şi totuşi de pe acum mai delicate, frumuseţe a cărnii ce sta să-nflorească. O adevărată invitaţie la fericire, să chiui de bucuria ce ţi se făgăduia. Tinerii subofiţeri ai detaşamentului n-o mai părăseau.

Nu aveau ca mine răspunderea unei munci utile, parşi­vii! Nu pierdeam nici un amănunt din manejul lor în jurul micului meu idol. Mă albăstream de furie de mai multe ori pe zi. Îmi zisei în cele din urmă că noaptea aş fi putut trece şi eu drept marinar. Mângâiam aceste spe­ranţe când într-o sâmbătă din săptămâna a douăzeci şi treia evenimentele se precipitară. Colegul însărcinat cu transportul statisticilor, un armean, fu pe neaşteptate promovat agent socotitor de pureci în Alaska pentru câinii prospectorilor.

De frumoasă era frumoasă avansarea şi el se arăta de­altfel încântat. Câinii din Alaska sunt foarte preţioşi în­tr-adevăr. E întotdeaua nevoie de ei. Îi îngrijesc bine. În timp ce de emigranţi îi doare-n cot. Sunt şi aşa prea mulţi.

Cum de aici înainte nu mai aveam pe nimeni să ne ducă statisticile la New-York, nu făcură multe mofturi la birou ca să mă trimită pe mine. Mischief, patronul meu, îmi strânse mâna la plecare, recomandându-mi să fiu cuminte în oraş şi cuviincios. Fu ultimul sfat pe care mi-l dădu acest om cumsecade şi cât nu mă văzuse el până atunci de acum încolo nici atât n-avea să mă mai vadă. De îndată ce ajunsei la chei începu să toarne cu gă­leata, făcându-mi leoarcă vestonul meu cel subţirel şi statisticile care mi se topiră încetul cu încetul în mână. Am păstrat câteva într-un teanc destul de gros, ieşindu-mi din buzunar, ca să am cât de cât aerul unui om de afaceri în oraş, şi mă aruncai plin de teamă şi de emoţii spre alte aventuri.

Ridicând nasul spre toată această zidărie, mă apucă un fel de ameţeală pe dos din cauza ferestrelor cu adevă­rat prea numeroase şi atât de asemănătoare că ţi se făcea greaţă.

Subţirel îmbrăcat mă grăbii rebegit spre crăpătura cea mai întunecată pe care o putui descoperi în această faţadă imensă, sperând că trecătorii nu mă vor băga-n seamă atât de uşor printre ei. Ruşine inutilă. N-aveam de ce mă teme. Pe strada pe care o alesesem, cu adevărat cea mai îngustă dintre toate, nu mai lată decât un pârâu de pe la noi, şi foarte murdară, foarte umedă, plină de umbre, forfoteau deja atâţia oameni mici şi mari că mă duseră cu ei ca pe o umbră. Mergeau şi ei ca şi mine în oraş, la muncă, fără-ndoială, cu capul în pământ. Erau săracii de pretutindeni.

Ca şi cum aş fi ştiut unde merg, m-am prefăcut că stau o clipă la îndoială şi schimbându-mi drumul, o luai la dreapta pe o altă stradă mai bine luminată, „Broadway" se numea. Numele l-am citit pe o placă. Lumina zilei cu pescăruşi şi fâşii de cer rămânea sus, mult deasupra ulti­melor etaje. Noi înaintam în lumina licărită de jos, bolnavă ca a pădurii şi atât de cenuşie că strada se um­pluse de ea ca de un amestec vâscos de bumbac murdar.

Era ca o plagă tristă fără sfârşit, strada mişunând cu noi pe fundul ei, de la un trotuar la altul, de la un chin la altul, spre un capăt niciodată întrezărit, capătul tuturor străzilor lumii.

Maşini nu treceau, numai oameni şi iar oameni.

Era cartierul preţios, mi s-a explicat mai târziu, cartie­rul aurului: Manhattan. Nu se intra acolo decât pe jos, ca-n biserică. E chiar inima băncii lumii de astăzi. Dar tot mai erau şi din cei care trecând scuipau pe jos. Trebuie să fii îndrăzneţ.

Un cartier îndopat cu aur, o adevărată minune, minune ce poate fi percepută de dincolo de uşi cu foşnetul ei de dolari mototoliţi, el, totdeauna prea gingaş, Dolarul, un adevărat Duh Sfânt, mai preţios decât sângele.

Am avut timp să-i văd, şi chiar să intru să le vorbesc acestor funcţionari care păzeau grămezile de bani. Sunt trişti şi prost plătiţi.

Când credincioşii intră în Banca lor, să nu credeţi că se pot servi după pofta lor. Nu, deloc. Vorbesc dolarului, îi şoptesc o mulţime de lucruri printr-un fel de grilaj, se mărturisesc, ce mai! Fără mult zgomot, lămpi odihnitoare, un ghişeu minuscul de tot între două arcade înalte, asta-i tot. Nu-şi înghit anafura, şi-o pun pe inimă. Nu puteam sta prea mult să-i admir. Trebuia să-i urmez pe oamenii de pe stradă între pereţii de umbră lucie.

Deodată strada noastră s-a lărgit ca o crăpătură ce-ar da într-un lac de lumină verde-albăstruie, înghesuită între monştrii fără sfârşit ai caselor. Chiar în mijlocul acestui luminiş se afla o clădire cu o înfăţişare campestră şi mărginită de nişte peluze nefericite.

Întrebai pe câţiva trecători din mulţimea care mă-nconjura ce reprezenta clădirea care se vedea acolo, dar se prefăcură a nu mă auzi. N-aveau timp de pierdut. Un tânăr doar ce se afla tocmai atunci în preajma mea avu bunăvoinţa să mă informeze că era primăria, vechi monu­ment din epoca colonială, completă el, tot ce mai rămăsese din istorie... ce mai lăsaseră să rămână pe acolo... Îm­prejurimile acestei oaze dădeau într-un scuar cu bănci şi de aici puteai să priveşti destul de bine primăria, stând. Nu era nimic altceva de văzut în momentul în care sosisem.

Aşteptai o oră bună în acelaşi loc şi apoi din această penumbră, din această mulţime în mişcare, discontinuă, ursuză, se ivi, cam pe la prânz, de necontestat, o bruscă avalanşă de femei, perfecţiuni de frumuseţe.

Ce descoperire! Ce Americă! Ce încântare! Amintirea Lolei! Exemplul ei nu mă înşelase! Era adevărat!

Atinsesem punctul cel mai înalt al călătoriei mele. Şi dacă foamea nu m-ar fi ghiontit neîncetat, m-aş fi crezut ajuns în unul din acele momente de supranaturală reve­laţie estetică. Frumuseţile pe care le descoperisem, fără număr, m-ar fi smuls cu puţină încredere şi puţină bunăstare trivialei mele condiţii omeneşti. Nu-mi lipsea decât un sandviş, ce mai vorbă, ca să mă cred în plin miracol. Şi cât de mult îmi lipsea acest sandviş.

Dar ce graţioasă mlădiere! Ce delicateţe de necrezut! Ce modele de armonie! Periculoase nuanţe! Strălucind de toate primejdiile! De toate promisiunile posibile ale capului şi ale corpului printre atâtea blonde! Şi brune! Şi aceste tiziene! Şi cât de multe erau! Poate, mă gândeam, a reînviat Grecia! Sosisem la timp! îmi părură cu atât mai divine aceste apariţii cu cât ele nu mă băgau în seamă deloc, nu se gândeau măcar că exist şi eu, alături pe o bancă, istovit, mort de admiraţie erotico-mistică, de chi­nină şi de foame, trebuie să mărturisesc.

Dacă ar fi fost posibil să-mi ies din piele aş fi ieşit exact în acel moment, odată pentru totdeauna. Nimic nu m-ar mai fi oprit.

Ar fi putut să mă ia, să mă prefacă în abur, aceste ireale midinete, nu aveau decât un gest de făcut, un cuvânt de zis şi aş fi trecut pe loc şi în întregime în lumea Visului, dar fără îndoială că aveau altceva mai bun de făcut.

O oră sau două trecură astfel în deplină stupefacţie. Nu mai speram nimic.

Maţele îmi chiorăiau. Aţi văzut vreodată pe la noi pe la ţară cum se păcăleşte un cerşetor? Îi umpli un portofel vechi cu maţe putrede de pui. Ei bine, un om, vă spun eu, e cam tot aşa, doar mai mare şi mai mobil, şi lacom, iar înăuntru o iluzie.

Trebuia să mă gândesc serios să nu atac mica mea rezervă de bani. Nu prea aveam cine ştie ce. Nu îndrăz­neam să-i număr. Dealtfel nici n-aş fi putut, vedeam dublu. Simţeam numai prin stofă biletele subţiri, fragile, foarte aproape în buzunar, la un loc cu statisticile mele desperecheate.

Treceau şi bărbaţi pe acolo, mai ales tineri cu capetele parcă tăiate în lemn trandafiriu, cu priviri seci şi mono­tone, fălci cum nu întâlneşti prea des, atât de late şi grosolane... În sfârşit, poate că aşa le plăceau femeilor lor fălcile. Sexele păreau că merg fiecare pe partea sa de stradă. Femeile nu priveau nimic decât vitrinele magazi­nelor pe de-a-ntregul copleşite de farmecul poşetelor, al eşarfelor, al nimicurilor de mătase expuse câte puţin în fiecare vitrină, dar într-un fel precis, categoric. Nu prea găseai bătrâni în această mulţime. Şi la fel de puţine cupluri. Nimeni nu găsea ciudat faptul că eu stăteam acolo, singur de ore în şir, nemişcat pe banca aceea, pri­vind la lumea care trecea. Totuşi la un moment dat, poliţistul din mijlocul drumului, aşezat ca o călimară, începu să mă suspecteze de planuri dubioase. Era vizibil.

Oriunde te-ai afla, de îndată ce atragi asupra ta atenţia autorităţilor, cel mai bine e să dispari şi încă în cea mai mare grabă. Fără explicaţii. În abis! mi-am zis.

În dreapta băncii mele se deschidea într-adevăr o gaură mare, chiar în trotuar, în genul gurii de metrou de pe la noi. Această gaură îmi păru propice, vastă cum era cu o scară interioară din marmoră trandafirie. Văzusem deja o mulţime de oameni de pe stradă dispărând în ea şi apoi apărând. În această subterană îşi făceau nevoile. Mă lămurii imediat. Şi sala unde se petrecea totul era tot de marmoră. Un fel de piscină, dar golită de ultima picătură de apă. O piscină infectă, plină numai de o lumină filtrată, muribundă care-şi dădea duhul acolo peste oa­meni dezbumbaţi în mijlocul mirosurilor lor, stacojii de efortul de a-şi da afară puturoşeniile în faţa tuturor, cu zgomote barbare.

Ca-ntre bărbaţi, aşa fără mofturi, în râsetele tuturor celor din jur, însoţite de încurajări ca la fotbal. Sosind, îşi scoteau vestonul mai întâi, ca şi cum ar fi executat un exerciţiu de forţă. Pe scurt se puneau la ţinută, aşa era obiceiul.

Şi apoi aşa dezbrăcinaţi, râgâind şi gesticulând mai rău ca-ntr-o casă de nebuni se instalau în cavernele fecale. Noii sosiţi trebuiau să răspundă la mii de glume murdare în timp ce coborau treptele dinspre stradă, dar păreau cu toate acestea foarte încântaţi.

Cu cât se ţineau pe trotuare mai sobri, trişti chiar, cu atât perspectiva de a-şi goli maţele într-o companie gălăgioasă părea a-i elibera şi a-i bucura intim.

Uşile cabinetelor foarte murdare spânzurau smulse din ţâţâni. Se trecea de la o celulă la alta schimbând o vorbă, cei care aşteptau să se elibereze un scaun fumau ţigări puturoase bătându-l pe umăr pe ocupantul în munci, îndârjit, crispat, cu capul între mâini. Mulţi gemeau tare ca răniţii şi lehuzele. Constipaţii erau ameninţaţi cu torturi ingenioase.

Când zgomotul apei trase anunţa un loc vacant, stri­gătele se dublau în jurul alveolei libere pe care o jucau adesea cu banul. Ziarele citite de curând, groase cât o periniţă, erau sfâşiate pe loc de haita de truditori rectali. Nu se vedeau bine figurile din cauza fumului. Nu îndrăz­neam să mă apropii de ei din cauza mirosurilor.

Acest contrast era făcut într-adins ca să deconcerteze un străin. Tot acest dezmăţ intim, această formidabilă familiaritate intestinală, iar pe stradă o perfectă res­tricţie! Eram năucit.

Urcai la lumina zilei pe aceleaşi scări ca să mă odih­nesc pe aceeaşi bancă. Neaşteptată destrăbălare de digestie şi vulgaritate. Am lăsat în plata Domnului aspectele atât de deconcertante ale aceleiaşi aventuri. N-aveam pu­tere să le analizez, nici să le fac sinteza. Să dorm vroiam cu orice preţ. Delicioasă şi rară frenezie!

Reintrai deci în şirul trecătorilor care apucau pe una din străzile laterale şi avansarăm în salturi din cauza prăvăliilor ale căror vitrine fragmentau mulţimea. Uşa unui hotel se deschidea mai încolo provocând o mare agitaţie. Oamenii erau împroşcaţi pe trotuar printr-o vastă uşă-tambur, eu fui înghiţit în sens invers exact în mijlocul vestibulului din interior.

Uimire... Trebuie să ghiceşti totul, să-ţi imaginezi nu­mai splendoarea edificiului, amploarea proporţiilor sale pentru că totul se petrecea în jurul unor becuri atât de voalate că nu-ţi era la îndemână decât după un anumit timp.

Multe femei tinere în această penumbră, cufundate în fotolii adânci ca-n tot atâtea scrinuri. În jur bărbaţi atenţi, tăcuţi, venind şi plecând, treceau la o oarecare distanţă de ele, curioşi şi temători, ocolind şirul de picioare ridicate cruciş până la magnificele înălţimi de mătase. Aceste mi­nuni îmi păreau că aşteaptă evenimente foarte grave şi foarte importante. Evident nu la mine se gândeau ele.

Aşa că trecui şi eu la rândul meu prin faţa acestei nesfârşite tentaţii palpabile, cât putui mai furişat.

Cum erau cel puţin o sută aceste somităţi cu fustele suflecate, aşezate pe un singur rând de fotolii, ajunsei la Biroul de recepţie atât de visător, absorbind o raţie de frumuseţe atât de tare pentru temperamentul meu, că mă clătinam.

La pupitru, un funcţionar lustruit îmi oferi brutal o cameră. Mă hotărâi pentru cea mai mică din hotel. Nu aveam probabil la momentul acela mai mult de vreo 50 de dolari, aproape nici o idee şi deloc curaj.

Speram că va fi realmente cea mai mică odaie din America cea pe care mi-o oferise funcţionarul, hotelul lui, Laugh Calvin, era anunţat pe afişe ca fiind cel mai bine amenajat dintre toate hotelurile somptuoase de pe continent.

Deasupra mea câte nesfârşite camere mobilate! Şi foarte aproape de mine, în aceste fotolii, ce tentative de viol în serie! Ce abisuri! Ce pericole! Supliciul estetic al săracului este deci interminabil? Mai îndârjit decât foamea? Dar n-avui timp să mă las copleşit, agili, oamenii biroului îmi înmânară o cheie grea cât mâna... Nu îndrăz­neam să mă mişc.

Un flăcăiaş dezgheţat, îmbrăcat ca un tânăr general de brigadă, se ivi din umbră în faţa ochilor mei: coman­dant imperativ.

Funcţionarul lustruit de la birou izbi de trei ori în soneria metalică şi flăcăuaşul meu începu să fluiere. Mă expediau. Era semnalul. O luarăm unul după altul.

Mai întâi pe un culoar, plăcut la vedere, mergeam întunecaţi şi hotărâţi ca un metrou. El conducea, băiatul. Un colţ, un ocol, şi încă unul. Repede. Ne încrucişăm uneori cu propria noastră urmă. Trece şi asta. Ascensorul. Obosesc brusc. Am ajuns? Nu. Încă un culoar. Şi mai în­tunecat. Ziduri de abanos peste tot mi se pare. N-am timp să examinez. Tânărul fluieră, îmi duce valiza mea uşoară. Nu îndrăznesc să-i cer nimic. Numai să merg asta trebuie, îmi dau bine seama. În trecerea noastră pe ici, pe colo, un bec roşu sau verde zvârle câte o poruncă. Dungi aurite marchează uşile. Am trecut de mult de numărul 1 800 apoi de 3 000 şi tot mai mergem duşi de destinul nostru de neînvins. Urma necunoscutul învăluit în umbră ca pe propriul său instinct, micul comisionar galonat. Nimic nu părea a-l descumpăni în această peşteră. Fluierul lui modula un sunet plângăreţ când treceam pe lângă un negru, o cameristă, neagră şi ea. Asta era tot.

În efortul general de a mă grăbi, îmi pierdui de-a lungul acestor coridoare uniforme puţinul curaj care-mi mai rămăsese scăpând din carantină. Mă destrămam cum am văzut destrămându-se coşmelia mea în vântul Africii, sub şuvoaiele de apă caldă. În ceea ce mă privea, aici eram în luptă cu un potop de senzaţii necunoscute. Vine o clipă când, între două genuri de umanitate, ajungi să te zbaţi în gol.

Brusc, fără să anunţe, flăcăuaşul se întoarse în loc. Ajunsesem. Mă ciocnii de o uşă, era camera mea, o cutie mare cu pereţii de abanos. Numai pe masă un pic de lumină, în jurul lămnii sfioase şi verzui. „Directorul hotelului Laugh Calvin aducea la cunoştinţă clientului că-i devenise un prieten devotat şi că va avea el, Directo­rul, grijă personal să întreţină bună dispoziţia clientului pe tot timpul şederii lui la New-York". Lectura acestui anunţ pus bine la vedere mă descurajă de tot.

Rămas singur fu şi mai rău. Toată această Americă mă hărţuia, îmi punea probleme peste măsură de grele, şi-mi trezea sumbre previziuni, chiar acolo în acea cameră.

Pentru început, întins pe pat, neliniştit, încercam să mă familiarizez cu întunericul acestui loc. De un bubuit puternic se zguduiau pereţii lângă fereastra mea... Trecea metroul aerian. Se zvârlea în faţă între două străzi, ca un obuz, plin de cărnuri tremurătoare şi stâlcite, sălta de-a lungul oraşului lunatic, din cartier în cartier. Îl vedeam cutremurându-şi carcasa deasupra unui torent de şasiuri şi ecoul lui bubuia încă departe în urmă de la un zid la altul, după ce le părăsise cu o sută pe oră. Veni ora cinei găsindu-mă în aceeaşi stare de prostraţie şi apoi şi cea a culcării.

Mai ales metroul furios mă zăpăcise. De cealaltă parte a acestui puţ de curte, peretele se lumină cu o cameră, apoi cu două camere şi apoi cu zecile. În câteva dintre ele puteam zări ce se petrece. Erau cupluri care se culcau. Păreau la fel de obosiţi americanii ca şi cei de pe la noi după atâtea ore de stat în picioare. Femeile aveau coap­sele mari şi bălane, cele pe care am putut să le văd eu, cel puţin. Majoritatea bărbaţilor se rădeau înainte de culcare fumând o ţigară...

În pat îşi scoteau mai întâi ochelarii şi apoi proteza pe care o aşezau cu grijă într-un pahar cu apă punând totul la vedere. Nu păreau a-şi vorbi între ei, între sexe, ca şi pe stradă. Ai fi zis că sunt nişte animale mari, foarte docile, îndelung obişnuite să se plictisească. Cu totul, n-am văzut decât două cupluri făcând la lumină ceea ce mă aşteptam eu să facă şi fără violenţă. Celelalte femei mâncau bomboane-n pat aşteptând ca soţul să-şi termine toaleta... Şi apoi au stins cu toţii.

E trist să vezi oameni care se culcă, se vede bine că nu le pasă că lucrurile merg cum vor ele, se vede că nu încearcă să-nţeleagă motivul pentru care se găsesc acolo. Le era indiferent. Dormeau oricum, bogaţi, săraci, nesus­ceptibili, americani sau nu. Aveau conştiinţa liniştită.

Văzusem prea multe lucruri tulburi ca să fiu mulţumit. Ştiam prea mult şi nu ştiam destul. Trebuie să ies, să mai ies, îmi ziceam. Poate c-am să-l întâlnesc pe Robinson. Era o idee tâmpită, evident, dar pe care mi-o cultivam ca să am un pretext să ies din nou, cu atât mai mult cu cât în van mă suceam şi mă răsuceam când pe o parte când pe alta în patul meu, că nu dam geană prin geană. Chiar masturbaţia nu-ţi aduce în acest caz nici o mângâiere, nici o distracţie. Şi atunci vine adevărata disperare.

Mai rău e că te întrebi mereu cum vei găsi a doua zi forţa necesară să continui să faci ceea ce ai făcut şi în ajun şi faci de atâta timp, unde vei găsi forţa pentru acele demersuri imbecile, mii de proiecte care nu duc nicăieri, ca să scapi de copleşitoarea nevoie, tentative mereu eşuate şi toate pentru a te convinge că destinul e de neînvins, că trebuie să te prăbuşeşti în spatele zidului în fiecare seară, zdrobit de frica zilei de mâine, mereu mai precară, mai sordidă.

Mai vine şi vârsta poate, trădătoare, şi ne ameninţă cu ce-i mai rău. N-ai destulă muzică în tine să faci viaţa să danseze, asta e. Toată tinereţea ţi s-a dus să moară de acum la capătul lumii, în linişte, în adevăr. Şi unde să te mai duci oare, dacă nu mai ai în tine suficient delir adevărat? Adevărul, iată o agonie fără sfârşit. Adevărul acestei lumi e moartea. Trebuie să alegi, să mori sau să minţi. Eu n-am putut niciodată să mă sinucid.

Era mai bine deci să ies în stradă, un alt fel de sinuci­dere. Fiecare îşi are micile lui talente, metodele să-şi gă­sească somnul şi să halească. Trebuia şi eu s-ajung să dorm pentru a dobândi destulă forţă ca să-mi pot câştiga pâinea a doua zi. Să-mi recapăt elanul, exact ceea ce-mi trebuia pentru a-mi găsi mâine o slujbă şi, până atunci să trec pragul spre tainiţele somnului. Să nu credeţi că e uşor s-adormi, odată ce ai început să te-ndoieşti de toate, şi mai ales când ai îndurat atâta spaimă.

Mă îmbrăcai şi anevoie ajunsei la ascensor, dar destul de năuc. Mai trebuia să trec şi prin vestibul prin faţa altor şiruri, altor fermecătoare enigme cu picioarele atât de ispititoare, cu figurile delicate şi severe. Pe scurt, nişte zeiţe, zeiţe codoaşe. Aş fi putut încerca să mă-nţeleg cu ele. Dar mi-era frică să nu fiu arestat. Complicaţii. Aproape toate dorinţele săracului sunt pedepsite cu în­chisoarea. Şi strada mă luă-n primire din nou. Nu mai era aceeaşi mulţime ca adineaori. Asta de acum manifesta un pic mai mult curaj, vălurindu-se de-a lungul trotuarelor, ca şi cum ar fi ajuns, această mulţime, într-o ţară mai puţin aridă, ţara distracţiei, ţara serii.

Înaintau oamenii spre luminile suspendate în noapte departe, şerpi agitaţi şi multicolori. Năvăleau din toate străzile învecinate. Făcea mulţi dolari o mulţime ca asta, mă gândeam eu, socotind numai batistele, de exemplu, sau ciorapii de mătase! Sau numai ţigările! Dar tu poţi să te preumbli mult şi bine printre atâta bănet, că nu vei că­păta un sfanţ, nici cât să mergi să mănânci ceva! E disperant când te gândeşti cât de străini îşi sunt oamenii unii altora, ca şi casele.

Şi m-am târât şi eu spre lumini, un cinematograf, şi lângă el altul şi tot aşa de-a lungul întregii străzi. Pierdeam bucăţi mari din mulţime în faţa fiecăruia. Am ales şi eu un cinematograf unde erau afişate fotografii cu femei nu­mai în furouri şi ce coapse! Domnilor! Grele! Ample! Precise! Şi împodobite cu nişte capete micuţe desenate parcă prin contrast, delicate, fragile, parcă scrise, fără retuş de făcut, perfecte, fără neglijenţe, fără pată vă spun, micuţe dar puternice şi concise în acelaşi timp. Tot ce viaţa poate înflori mai periculos, adevărate imprudenţe de fru­museţe, aceste dezvăluiri ale divinelor şi profundelor ar­monii posibile.

Era bine în acest cinematograf, plăcut şi cald. Volumi­noase orgi foarte tandre ca-ntr-o biserică, dar care ar fi încălzită, orgi calde şi tandre ca nişte coapse. Nici un moment de pierdut. Te cufunzi adânc în această călduţă îngăduinţă.

N-ai fi avut decât să te laşi dus de gândul că poate lumea în sfârşit se convertise la indulgenţă. Aici în sinea ei aproape că aşa era.

Atunci visele vin din întuneric să se-ncălzească la mirajul luminii care pâlpâie. Nu e întotdeauna aidoma vieţii tot ce se petrece pe ecrane, rămâne acolo un mare loc ceţos pentru săraci, pentru vise şi pentru morţi. Trebuie să te grăbeşti să te-ndopi cu himere pentru a înfrunta viaţa de afară care te aşteaptă, odată ieşit de la cinematograf, pentru ca să mai poţi rezista în această atrocitate a obiectelor şi a oamenilor. Alegi dintre visuri pe cele care-ţi încălzesc cel mai tare sufletul. Pentru mine acestea erau, vă spun cinstit, porcăriile. Nu trebuie să fii mofturos, dintr-un miracol rămâi cu ce apuci. O blondă, cu o pereche de coapse şi o ceafă de neuitat, crezu de cuviinţă să rupă liniştea ecranului printr-un cântec în care era vorba despre singurătatea ei. Ai fi plâns cu ea.

Asta e exact ce-ţi trebuie! Ce elan îţi dă! Aveam, o simţeam de pe acum, cel puţin pentru două zile hoitul plin de curaj. Nu aşteptai să se aprindă lumina-n sală. Eram hotărât să dorm, acum că înghiţisem ceva din acest admirabil delir al sufletului.


Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə