Louis-ferdinand célineYüklə 1,6 Mb.
səhifə3/37
tarix06.05.2018
ölçüsü1,6 Mb.
#41672
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Prima parte a vieţii (m-am informat) şi-o petrecuse în concursuri hipice, zdrobindu-şi coastele de câteva ori pe an. Picioarele lui, mereu frânte aşa şi nemaiîntrebuinţate la mers, îşi pierduseră pulpele. Păşea Ortolan nervos şi numai pe vârfuri, de parcă era pe catalige. Pe jos, în blana lui imensă, încovoiat sub ploaie, l-ai fi luat drept dosul unei fantome de cal de curse.

Să reţinem că la începutul acestei monstruoase între­prinderi, adică în luna august şi până în septembrie chiar, tot se mai găseau, de bine de rău, câteva ore, câteva zile întregi uneori, un capăt de drum, un colţ de pădure ocro­titoare pentru condamnaţii care eram... Puteai atunci să te laşi dus de iluzia că eşti aproape liniştit şi să haleşti o cutie de conserve cu pâine, până la capăt, fără să te tulbure prea mult presentimentul că ar fi ultima. Dar începând din octombrie se termină şi cu aceste mici clipe de acalmie, grindina deveni din ce în ce mai deasă, mai compactă, mai bine împănată, gâlgâind de obuze şi de gloanţe. Curând ne vom afla în mijlocul furtunii şi ceea ce încercasem până atunci să nu vedem, vom avea drept în faţa ochilor şi nu o vom putea vedea decât pe ea: propria noastră moarte.Noaptea, de care ne temeam atât de mult la început, deveni prin comparaţie destul de blândă. În cele din urmă o aşteptam chiar, doream să vină noaptea. Se trăgea în noi cu mai puţină uşurinţă decât ziua. Era singura diferenţăm care conta. E greu să atingi esenţialul, chiar în ceea ce priveşte războiul, o bună bucată de vreme fantezia nu vrea să cedeze. Tot aşa, pisicile sub ameninţarea focului se aruncă în cele din urmă în apă! Dibuiam în noapte, ici, colo, sferturi de oră care mai semănau adorabilului timp de pace, acelor timpuri de necrezut când totul era binecuvântat, când nimic grav nu se putea întâmpla în fond, când făceai o mulţime de lu­cruri, toate devenite dintr-odată extraordinar, dumne­zeiesc de plăcute. Minunatele timpuri de pace!

Dar curând nopţile, şi ele, la rândul lor, fură hărţuite fără milă. Aproape întotdeauna noaptea trebuia să-ţi mai chinuieşti oboseala, să-i adaugi încă un supliment, fie şi numai pentru a mânca şi a trage un pui de somn în întuneric... Hrana sosea în primele linii ruşinos de tăvă­lită şi greţoasă, în lungi cortegii şchioape de căruţe improvizate, pline vârf de carne, prizonieri, răniţi, orez, jandarmi şi vin, în canistre vinul, care ne aduceau aminte de straşnicele chefuri de odinioară, canistre burduhoase şi hurducăite.

Pe jos, cei ce se târau în spatele fierăraielor şi a pâinii, prizonieri de-ai noştri şi de-ai lor, în cătuşe, condamnaţi la una sau la alta, amestecaţi, legaţi de încheietura mâinii la scările jandarmilor, câţiva de împuşcat mâine, nu mai trişti decât ceilalţi. Mâncau şi ei raţia lor de thon atât de greu de digerat (nici nu mai aveau timp) aşteptând să plece convoiul, pe marginea drumului, şi aceeaşi ultimă bucăţică de pâine, alături de un civil înlănţuit cu ei, despre care se zicea că ar fi spion şi care nu ştia nimic despre asta. Nici noi. dealtfel.

Tortura regimentului continua atunci sub formă nocturnă, bâjbâind pe străduţele cotite ale satului fără lumină şi fără înfăţişare, încovoiaţi sub sacii mai grei decât oame­nii, dintr-un grajd necunoscut în altul, înjuraţi, amenin­ţaţi, de la unul la altul, buimăciţi, fără nici o speranţă de a sfârşi altfel decât în spaimă, în bălegar, sătui de a fi torturaţi, batjocoriţi până la sânge de o hoardă de nebuni vicioşi deveniţi incapabili deodată, toţi câţi erau, de alt­ceva decât să căsăpească şi să fie căsăpiţi fără să ştie de ce.

Tăvăliţi pe jos între două baligi, în înjurături şi în lovitur de cizme, te descopereau curând grăduleţii şi te azvârleau încă o dată spre alte încărcături ale convoiului, şi tot aşa.

Satul mustea de mâncare şi căprarii în noaptea bur­duşită de grăsime, de mere, de ovăz, de zahăr, totul trebuia cărat în spinare şi plasat de urgenţă în drum, pe bâjbâite. Aducea orice convoiul numai salvarea nu.

Sătul, cel de corvoadă se prăbuşea pe lângă căruţă, dar apărea atunci furierul luminând cu felinarul lărvăria. Maimuţa aia cu bărbie dublă pentru care trebuia să descoperi în orice haos adăpători pentru cai. Dar am văzut eu însumi câţiva oameni, cu curul în apă, leşinaţi de somn, până la gât.

După adăpare trebuia să mai găseşti şi ferma şi stră­duţa pe unde ai venit şi pe unde îţi închipuiai că ţi-ai lăsat grupa. Dar nu găseai nimic, scăpai numai prăbuşindu-te încă o dată lângă un zid, o oră măcar dacă-ţi mai rămânea vreuna să aţipeşti. În această meserie de a fi ucis, nu trebuie să faci mofturi, ci să te porţi ca şi cum viaţa ar continua, asta e cel mai greu de îndurat, această minciună.

Şi furgoanele plecau înapoi, în spatele frontului. Evitând zorile, convoiul îşi relua drumul, scârţâind din toate roţile lui strâmbe, însoţit de urarea mea să fie surprins, făcut bucăţi, ars în sfârşit chiar în cursul zilei, cum se vede în acele stampe militare, să fie prădat convoiul, pentru totdeauna cu tot echipajul lui de gorile jandarmi, de potcoave de cai şi de reangajaţi cu felinare cu tot ce era corvoadă, linte şi alte soiuri de făină pe care nu le poţi coace niciodată, şi să nu-l mai văd în viaţa mea. Căci dacă e să osteneşti peste puteri ca să crapi de oboseală sau de altceva, felul cel mai dureros prin care se ajunge aici este să cari saci ca să umpli noaptea cu ei.

În ziua în care vor fi raşi până la osii aceşti mârlani, ne vor lăsa în pace, mă gândeam, chiar dacă n-ar fi decât pentru o noapte, am putea dormi măcar o dată cu trup şi cu suflet cu tot.

Aprovizionarea asta, un coşmar în plus, mic monstru hărţuitor pe deasupra războiului. Brute în faţă, alături şi în spate. Dădeai de ele peste tot. Condamnaţi la moarte cu amânare, nu mai doream decât să aţipim şi în afara acestei dorinţe totul era suferinţă, chiar timpul şi efortul de a înfuleca. O lucire de râu, o bucată de zid pe care credeam a le recunoaşte... Ne luam după mirosuri ca să regăsim ferma grupei, redeveniţi câinii satelor părăsite în noaptea războiului. Ceea ce ne călăuzea cel mai bine era mirosul de rahat.

Adjutantul aprovizionării, paznicul urilor regimentului, pentru moment stăpânul lumii. Cel care vorbeşte despre viitor e un netrebnic, prezentul contează. A-ţi invoca pos­teritatea înseamnă a ţine un discurs viermilor. În întu­nericul satului de război adjutantul păzea animalele omeneşti pentru marile abatoare pe care tocmai le deschi­seseră. El este regele, adjutantul! Regele Morţii! Adju­tantul Cretelle! Perfect! Nimeni nu e mai puternic decât el. Nimeni nu e la fel de puternic, decât adjutantul celor­lalţi, din faţă.

Nimic nu rămâne viu dintr-un sat decât pisicile înne­bunite de groază. Mobilierul bine hăcuit mai întâi, treceau la făcut focul în bucătărie, scaune, fotolii, bufete, de la cel mai uşor până la cel mai greu. Şi tot ce puteau căra în spate duceau cu ei, camarazii mei. Piepteni, lămpiţe, ceşti, lucruşoare de nimica, chiar şi coroniţele însurăţeilor totul era bun. Ca şi cum am mai fi avut de trăit mulţi ani. Furau ca să se distreze şi ca să aibă aerul c-or să le fie de folos mult timp. Dorinţi dintotdeauna.

Artileria nu era pentru ei decât zgomot. Din pricina asta războiul poate dura atât. Chiar cei care-l fac, chiar în clipa în care-l fac, nu şi-l imaginează. Cu glonţul în vintre ar fi continuat să adune de pe drum sandale vechi care „ar mai putea servi la ceva". Tot aşa oaia pe o coastă în luncă, agonizează şi tot mai paşte. Majoritatea oamenilor nu mor decât în ultima clipă; ceilalţi încep a se deprinde cu moartea cu douăzeci de ani mai înainte, câteodată chiar mai mult. Aceştia sunt nefericiţii pământului.

Cât despre mine, eu nu eram prea înţelept, dar deve­nisem destul de practic totuşi pentru a fi laş până la capăt. Fără îndoială că din cauza acestei hotărâri lăsam impresia unui mare calm. Aşa se făcea că inspiram o mare încre­dere căpitanului Ortolan, lui însuşi, care hotărî pentru noaptea aceea să-mi încredinţeze o misiune delicată. Era vorba, îmi explică el, între patru ochi, să mă duc trap înaintea zorilor până la Noirceur-sur-la-Lys, oraş de ţesători, situat la paisprezece kilometri de satul unde eram cantonaţi. Trebuia să mă asigur la faţa locului chiar de prezenţa duşmanului. În această privinţă încă de dimi­neaţă, cercetaşii nu reuşeau decât să se contrazică. Gene­ralul des Entrayes era nerăbdător. Cu ocazia acestei re­cunoaşteri, mi se dădu permisiunea să-mi aleg un cal dintre cei mai puţin purulenţi ai plutonului. De mult timp nu mai fusesem singur. Mi se păru deodată că plec în călătorie. Dar eliberarea era părelnică. De îndată ce plecai la drum, din cauza oboselii, nu-mi puteam decât cu greu imagina, orice aş fi făcut, uciderea mea, cu destulă pre­cizie şi în amănunt. Înaintam din copac în copac, cu zgo­motul meu de fierărie. Numai frumoasa mea sabie, ea singură cu zgomotul ei făcea cât un pian. Eram poate de plâns, dar grotesc, în orice caz, sigur.

La ce se gândise, oare, generalul des Entrayes, expediindu-mă aşa în liniştea asta, acoperit de ţimbale? Desi­gur că nu la mine.

Aztecii spintecau curent, se povesteşte, în templele soarelui de la ei, optzeci de mii de credincioşi pe săptămână, oferindu-i astfel dumnezeului norilor, ca să le tri­mită ploaie. Sunt lucruri pe care cu greu le crezi înainte de a merge la război. Dar când eşti aici, totul devine lim­pede, şi aztecii şi dispreţul lor pentru corpul altuia, acelaşi pe care trebuia să-l aibă pentru umilele mele maţe dom­nul general Céladon des Entrayes, mai sus-numitul, deve­nit şi el ca urmare a avansărilor un fel de zeu categoric, un fel de mic soare cumplit de exigent.

Nu-mi rămânea decât o foarte slabă speranţă, să fiu făcut prizonier. O zare de speranţă cât un crâmpei. Un crâmpei în noapte, căci împrejurările nu se pretau deloc la politeţuri preliminare. Un foc de armă te ajunge mai repede decât o fluturare de pălărie în aceste momente. Dealtfel ce i-aş spune acestui militar ostil din principiu, şi venit într-adins să mă ucidă de la celălalt capăt al Europei?... Dacă ar şovăi o secundă (mi-ar ajunge) ce i-aş spune? Ce ar fi el mai întâi în realitate? În civilie? Vânzător într-un magazin? Un reangajat de profesie? Un gropar poate? Un bucătar?... Caii au mult mai mult noroc, căci îndurând şi ei războiul, tot ca şi noi, nu li se cere să adere la el, să aibă aerul c-ar crede în el. Nefe­riciţi, dar liberi cai! Târfa asta de entuziasm, vai, nu-i decât pentru noi!

Vedeam foarte clar drumul acum şi, aşezate pe laturi, pe lutul pământului, marile pătrate şi volume ale caselor, cu pereţii albiţi de lună, ca nişte bucăţi mari de gheaţă inegale, încremenite, în blocuri palide. Aici se vor sfârşi toate? Cât am să mai zac în această linişte după ce-mi vor fi făcut de petrecanie? Înainte de-a o sfârşi de tot? În ce şanţ oare? La picioarele căruia dintre aceste ziduri? Mă vor termina poate? Cu o lovitură de cuţit? Îţi smul­geau câteodată mâinile, ochii şi restul... Se povesteau multe în privinţa asta şi nu glume! Cine ştie?... Un pas al calului... Şi încă unul... ar fi de ajuns? Animalele astea tropăie fiecare cât doi oameni la un loc în saboţi de fier, lipiţi unul de altul, într-un caraghios pas gimnastic dezacordat.

Îmi bătea inima tare, ca unui iepure, după grilajul de coaste, agitată, ghemuită, stupidă.

Când te arunci cu capul în jos din înaltul turnului Eiffel tot aşa trebuie să te simţi. Ai vrea să te prinzi din urmă în spaţiu. Păstra pentru mine primejdia ca pe o taină, satul, dar oricum nu în întregime. În mijlocul pieţei o fântână arteziană minusculă gâlgâia numai pentru mine singur.

Aveam totul numai şi numai pentru mine în seara aceea. Eram stăpânul, în sfârşit, al lunii, al satului, al unei nemăsurate spaime. Îmi reluai drumul la trap. Noirceur-sur-la-Lys trebuia să fie încă la o oră de drum cel puţin, când zării o lumină bine ferită deasupra unei porţi. Mă îndreptai direct spre această lumină şi-mi descoperii astfel un soi de curaj, dezertor, e adevărat, dar de ne­bănuit. Lumina dispăru repede, dar eu o văzusem bine. Ciocănii. Stăruii, ciocănii încă o dată, chemându-i cu voce tare, jumătate nemţeşte, jumătate franţuzeşte rând pe rând, pentru orice eventualitate, pe aceşti necunoscuţi ghe­muiţi în întuneric.

Poarta se întredeschise în cele din urmă, un canat.

– Care eşti acolo? făcu o voce. Eram salvat.

– Un dragon...

– Francez? – puteam s-o văd acum pe femeia care vorbea.

– Da, francez...

– Au mai trecut pe aici adineauri nişte dragoni nemţi... Vorbeau şi ei franceza...

– Da, dar eu sunt francez sadea...

– Aha!...

Avea aerul că se îndoieşte.

– Pe unde sunt acum? întrebai.

– Au plecat spre Noirceur pe la opt. Şi-mi arătă nor­dul cu degetul.

O fată, o broboadă, un şorţ alb mai ieşeau acum din întuneric, în pragul porţii.

– Ce v-au făcut, am întrebat-o, nemţii?

– Au dat foc la o casă pe lângă primărie şi mi-au ucis frăţiorul cu o lovitură de lance în burtă... Se juca pe Pont Rouge privindu-i cum treceau... Uite!... îmi arătă... E acolo...

Nu plângea. Aprinse din nou luminarea a cărei pâlpâire o surprinsesem. Şi zării – era adevărat – în fund, micul cadavru culcat pe o saltea, îmbrăcat în costum de marinar; şi gâtul şi capul, livide ca flacăra luminării, ieşeau dintr-un guler mare pătrat, albastru. Se ghemuise cu braţele, picioarele şi spatele îndoite, copilul. Lovitura de lance îi trecuse un fel de axă a morţii prin mijlocul burţii. Mama lui, ea, plângea tare, alături, în genunchi, tatăl la fel. Şi începură să geamă cu toţii în cor. Dar mie mi-era tare sete.

– N-aveţi vreo sticlă de vin să-mi vindeţi? întrebai.

– Întreab-o pe mama... Poate că ştie ea dacă mai este... Ne-au luat mult din el, adineauri, nemţii...

Şi începură, în urma întrebării mele, să vorbească foarte încet.

– Nu mai este! se întoarse să mă anunţe fata, nemţii au luat tot. Deşi le-am dat şi noi mult, de bună voie.

– Aoleu, şi cât au mai băut! remarcă mama care se oprise din plâns, brusc. Le plăcea să bea...

– Mai mult de o suta de sticle, sigur, adăugă tatăl, mereu în genunchi...

– Nu mai e nici una, atunci? stăruii, mai sperând, atât mi-era de sete, şi mai ales de vin alb, foarte amar, de cel care te trezeşte puţin. Vi-l plătesc...

– Nu mai e decât din cel foarte bun. Face cinci franci sticla... căzu la învoială mama.

– S-a făcut! Şi scosei cei cinci franci ai mei din buzunar, o monedă mare.

– Du-te de-i caută una! porunci mama în şoaptă surorii.

Sora luă lumânarea şi se întoarse într-o clipă cu o sticlă de un litru.

Eram servit, n-aveam decât să plec.

– S-or mai întoarce? întrebai, din nou neliniştit.

– Poate, făcură ei toţi deodată, dar atunci or să dea foc la tot... Aşa ne-au ameninţat când au plecat.

– Aş vrea s-o văd şi pe asta...

– Eşti tare curajos... Pe acolo! îmi arătă tatăl cu mâna, în direcţia oraşului Noirceur-sur-la-Lys... A ieşit chiar în şosea după mine să mă vadă plecând. Fata şi mama rămăseseră temătoare lângă micul cadavru, de veghe.

– Hai, înapoi, îi strigau ele dinăuntru. Intră-n casă, Joseph, n-ai ce căuta pe drum, tu...

Eşti tare curajos, îmi mai zise tatăl o dată şi-mi strânse mâna.

Reluai, la trap, drumul spre nord.

– Măcar nu le spune că mai suntem pe aici! ieşi fata să strige după mine.

– Or să vadă ei şi singuri, mâine, răspunsei eu, dacă mai sunteţi pe aici.

Eram nemulţumit că le dădusem cei cinci franci ai mei. Între noi stăteau cei cinci franci. Sunt de ajuns, ca să urăşti, cinci franci, şi să doreşti să crape cu toţii. Nici o dragoste să-ţi pierzi firea în lumea asta, cât timp vor exista cei cinci franci.

– Mâine, repetară ei nesiguri...

Mâine, şi pentru ei, era departe, n-avea nici un sens un mâine ca ăsta. Era vorba, în fond, pentru noi toţi să trăim o oră în plus, iar o singură oră într-o lume în care totul s-a redus la crimă, este de-acum o adevărată minune.

Nu mai ţinu mult. Galopam de la un copac la altul şi aşteptam să fiu somat sau împuşcat dintr-un moment în altul. Şi nimic.

Trebuia să fi fost cam ora două după miezul nopţii, nu mai mult, când ajunsei pe coama unui deal, la pas. Zării de acolo brusc în vale rânduri, rânduri de becuri de gaz aprinse, şi apoi în prim plan, o gară luminată toată cu vagoanele ei, cu bufetul, de unde nu se auzea totuşi nici un zgomot... Nimic. Străzi, bulevarde, felinare, şi alte şi alte linii paralele de lumini, cartiere întregi, iar tot restul împrejur mai mult decât întuneric, vid lacom în jurul oraşului, al oraşului care se întindea întreg, etalat în faţa mea ca şi cum cineva l-ar fi pierdut aprins şi risipit în mijlocul nopţii. Am descălecat şi m-am aşezat pe o moviliţă ca să-l privesc mai pe îndelete.

Nu puteam afla de aici dacă nemţii intraseră în Noir­ceur, dar cum ştiam că în asemenea cazuri dădeau foc de obicei, dacă intraseră şi nu incendiaseră oraşul imediat, fără îndoială că aveau proiecte şi gânduri neobişnuite.

Nici o bubuitură de tun, asta era suspect.

Calul meu vroia şi el să se culce. Trăgea de căpăstru şi mă făcu să mă întorc. Când privii din nou înspre oraş ceva schimbase în faţa mea aspectul colinei, nu mare lucru desigur, dar oricum destul ca să mă facă să strig. „Hei! Cine-i acolo?"... Această schimbare în dispunerea umbrei avusese loc la câţiva paşi... Trebuia să fie cineva...

– Gura mai mică! răspunse o voce gravă şi răguşită, o voce care părea foarte franceză.

– Ai rămas şi tu de căruţă? mă mai întrebă.

Acum puteam să-l văd. Un infanterist cu cozorocul foarte vechi de deşcă bătrână. După ani şi ani, mi-aduc bine aminte încă de momentul acela, silueta lui ieşind din iarbă, cum se iveau din ţintele de tir altădată în bâlci soldaţii.

Ne apropiarăm. Ţineam mâna pe revolver. Un gest numai şi aş fi tras fără să ştiu de ce.

– Ascultă, mă întrebă, tu i-ai văzut?

– Nu, dar de asta sunt pe aici, ca să-i văd.

– Eşti de la 145 dragoni?

– Da, dar tu?

– Eu sunt rezervist...

– Aha! făcui. Eram uimit, un rezervist. Primul rezer­vist pe care-l întâlneam în război. Fusesem întotdeauna cu cei de la activ. Nu-i vedeam figura, dar vocea lui era altfel decât a noastră, parcă mai tristă, deci mai autentică decât a noastră. Din pricina asta nu mă putui abţine să nu-i acord un pic de încredere. Era ceva, oricum.

– M-am săturat, zicea într-una, am să mă predau nem­ţilor... Nu ascundea nimic.

– Cum ai să faci?

Asta mă interesa imediat, mai mult decât orice, proiec­tul lui, cum va face ca să se lase prins?

– Încă nu ştiu...

– Cum de ţi s-a făcut până una alta poftă s-o ştergi?... Nu-i uşor să te laşi prins!

– Mă doare-n cot, am să mă predau şi gata.

– Ţi-e frică?

– Mi-e frică întâi, şi apoi văd că-i o dobitocie, dacă vrei să ştii, nu mă sinchisesc de nemţi, nu mi-au făcut nimic...

– Taci, îi zic, să nu fie pe aproape, să ne audă...

Parcă aş fi vrut să fiu politicos cu nemţii. Doream tare mult să-mi explice el, cât mai eram acolo, acest rezervist, de ce nici eu nu mai aveam curajul să mai fac răz­boiul, ca toţi ceilalţi... Dar el nu explica nimic, zicea numai că s-a săturat.

Îmi povesti atunci debandada regimentului său, în ajun, în zori, din cauza vânătorilor de infanterie de la noi, care din greşeală deschiseseră focul asupra companiei sale de-a lungul câmpului. Nu-i aşteptaseră atunci. Sosiseră cu trei ore mai devreme decât era prevăzut. Atunci vânătorii obosiţi, surprinşi, îi ciuruiseră. Cunoşteam cântecul, mi se mai cântase.

– Atât mi-a trebuit! a adăugat. Robinson, mi-am zis! Aşa mă cheamă!... Robinson Léon! – Acum sau nicio­dată trebuie să-ţi iei tălpăşiţa, mi-am zis!... Nu-i aşa? Am luat-o deci de-a lungul unei pădurici şi acolo, ce crezi, mi-am întâlnit căpitanul... Era sprijinit de un copac, bine pocit, căpitănaşul!... Gata s-o mierlească... Îşi ţinea izmenele cu mâinile, să verşi... Sângera de peste tot rostogolindu-şi ochii în cap... Nu era nimeni cu el. Găsise ce căutase... „Mamă! Mamă!" scâncea dându-şi sufletul şi mai pişându-se sânge...

"Termină odată! îi zisei. Mama! O doare-n cot de tine!"... Aşa i-am zis drept în faţă... Închipuie-ţi ce s-o mai fi bucurat, porcul!... Hei, bătrâne!... Nu prea poţi zice des căpitanului ceea ce crezi. Nu-i de scăpat o ocazie ca asta. Se întâmplă rar!... Şi ca s-o pot întinde mai repede, mi-am azvârlit efectele şi armele într-o baltă... O baltă de raţe de alături... Crede-mă, aşa cum mă vezi, n-am poftă să ucid pe nimeni... Nu mă pricep... Nici odinioară în timpuri de pace nu-mi plăceau scandalurile... Plecam... Îţi dai seama atunci?... În civilie am încercat zilnic să merg la uzină... Mă ocupam un pic chiar şi cu gravura, dar nu-mi plăcea din cauza certurilor, îmi plă­cea mai mult să vând ziare de seară şi într-un cartier liniştit unde eram cunoscut, în jurul Băncii Franţei... Place des Victoires, dacă vrei să ştii... Rue des Petits-Champs... Era sectorul meu... Nu treceam niciodată dincolo de rue du Louvre şi Palais-Royal de o parte, îţi dai seama, nu... Făceam dimineaţa comisioane pentru negustori... Câte o livrare după amiază din când în când, făceam de toate ce mai... Munceam aşa cu ziua... Dar arme nu vreau!... Dacă te văd nemţii cu arme, ai? Eşti curăţat! Pe când aşa, în voie, ca mine acum... Nimic în mâini... Nimic în buzunare... Simt ei că te pot face mai uşor prizonier, înţelegi? Ştiu cu cine au de a face... Dacă ai putea, să ajungi la nemţi în pielea goală ar fi încă şi mai bine... Ca un cal! N-ar şti atunci din ce armată eşti...

– E adevărat!

Mi-am dat seama că vârsta înseamnă ceva pentru minte. Te face practic.

– Sunt acolo, ai? Precizam şi cântăream împreună şansele şi ne căutam viitorul ca-n cărţi în marele plan luminos pe care ni-l oferea oraşul tăcut.

– Mergem?

Era vorba să trecem mai întâi linia de cale ferată. Dacă erau santinele ne-ar fi reperat. Poate că nu. Trebuia văzut. Trecerea era pe deasupra, sau pe dedesubt, prin tunel.

– Trebuie să ne grăbim, a adăugat acest Robinson... N-o putem face decât noaptea, ziua sunt prea mulţi amici, toată lumea lucrează la galerie, ziua, vezi tu, chiar în timp de război se ţine târg... Nu iei mârţoaga cu tine? Apucai mârţoaga. Din prudenţă, ca s-o ştergem mai uşor, dacă am fi fost prost primiţi. Ajunserăm la pasajul de nivel, cu braţele lui albe şi roşii ridicate. Nu mai văzusem bariere de forma asta. Nu erau aşa în împrejurimile Parisului.

– Crezi oare că au intrat în oraş?

– Sigur, a zis... Dă-i drumul înainte!...

Eram acum obligaţi să fim la fel de curajoşi ca cei curajoşi, din cauza calului care venea liniştit în urma noastră, ca şi cum ne-ar fi împins cu zgomotul, nu se mai auzea decât el. Toc! şi toc! cu potcoavele lui. Izbea ecoul în plin, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Acest Robinson se baza pe întuneric ca să scăpăm de aici?... Mergeam la pas amândoi prin mijlocul străzii goale fără să ne ascundem şi încă în pas cadenţat, ca la exer­ciţiu.

Avea dreptate Robinson, ziua era nemiloasă din cer până-n pământ. Aşa cum mergeam pe şosea, probabil că aveam aerul unor oameni paşnici până una alta amândoi, foarte naturali, ca şi cum ne-am fi întors din permisie. „Ai auzit că batalionul 1 de husari a fost capturat în întregime?... La Lille?... Au intrat, aşa se spune, fără să ştie, vai de capul lor, cu colonelul înainte... Pe o stradă principală, frate! Care s-a închis!... Înainte!... Îndărăt!... Nemţi peste tot!... La ferestre!... Peste tot!... Atât le-a fost!... Prinşi ca şoarecii!... Ca şoarecii!... Ce baftă pe ei...

– Ah! idioţii!...

– Ia te uită! Ia te uită!... Nu ne mai reveneam tot admirând această captură atât de netă, atât de definitivă... Eram muţi de uimire. Prăvăliile aveau toate obloanele trase, casele şi ele, cu grădiniţa lor de flori în faţă, totul foarte curat. Dar imediat după poştă am văzut că una din aceste case, un pic mai albă decât celelalte, strălucea cu toate luminile aprinse, la toate ferestrele, la primul etaj ca şi la mezanin. Am sunat la poartă. Cu calul tot în spatele nostru. Un om îndesat şi bărbos ne deschise. „Sunt primarul d;n Noirceur, ne-a anunţat imediat, fără ca noi să-l întrebăm ceva, şi-i aştept pe nemţi!" Şi a ieşit la lumina lunii ca să ne vadă mai bine, primarul. Când băgă de seamă că nu eram nemţi, ci francezi sadea, nu mai fu atât de solemn, rămase doar cordial. Şi un pic încurcat. Evident el nu ne mai aştepta, veneam cumva împotriva dispoziţiilor ne care le va fi primit, împotriva hotărârilor luate. Nemţii trebuiau să intre în Noirceur în noaptea aceea, fusese prevenit, aranjase totul cu pre­fectura, colonelul lor aici, ambulanţa dincolo etc.. Şi dacă intrau chiar acum? Cu noi acolo? S-ar fi iscat sigur neplăceri! S-ar fi creat complicaţii... Nu ne-a zis-o de-a dreptul, dar se vedea bine că la asta se gândeşte.


Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə