Microsoft Word kitab elm docYüklə 332,27 Kb.

səhifə71/71
tarix02.01.2018
ölçüsü332,27 Kb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
236
Knut Hampsun, 64 
Konrad Ayken, 174 
Kopernik, 189 
Kornel, 176 
Korolyov, 74 
Kral Ceyms, 174 
Krişna Srinivas, 16, 75, 86, 
100, 105, 131, 175, 180 
Krişna, 131 
Kutlu Adalı, 41 

L.Tağızadə, 7, 14 
Lala Mustafa Paşa, 19, 62 
Leus, 160 
Leyla, 54, 150 
Leyli, 54 
Lut, 114 
Lüsyen Oddman, 186 

M. Gülmalıyev, 12 
M.Akif Erdoğru, 22 
M.C.Əzizoğlu, 168 
M.Heydeqqer, 97 
Mahatma Qandi, 63 
Mahmud Allahmanlı, 18 
Mahmud İslamoğlu, 155 
Mahmud Makal, 235 
Makarios, 20, 179 
Mallarme, 65 
Maral Kaşif, 168 
Marko Polo, 76 
Marks, 113 
Mau-Mau, 63 
Mayakovski, 80, 84, 174 
Məcnun, 53, 54, 135 
Mehmed Musib Əfəndi, 31 
Mehmed Rauf, 66 
Mehmet Fikri, 35 
Mehmet Qansu, 7, 15 
Mehmet Kaplan, 73, 93 
Mehmet Levent, 37 
Mehmet Nazim, 31, 36 
Mehmet Rəmzi Okan, 34 
Mehmet Şemi, 28 
Mehmet Yaşın, 21, 160, 162 
Mehmet Zəkai Əfəndi, 27 
Məlih Cövdət Anday, 9, 32, 
82, 86, 152, 204 
Məmməd Araz, 14, 37 
Məmməd Əmin Yurdaqul, 8, 
32, 33, 35 
Memmedova E., 94 
Mətin Çatan, 16 
Mətin Qaradağ, 16, 154 
Mətin Turan, 17, 33, 84, 152, 
164 
Molyer, 176 
Motsart, 159 
Mövlanə  Cəlaləddin Rumi, 
29 
Mustafa Aynalı, 25 
Mustafa Balcı, 8, 17, 74, 75, 
77, 83, 115, 131, 133 
Mustafa Dervişağa, 51 
Mustafa Gəncsoy, 15, 18 
Mustafa Hasan, 40 
Mustafa Haşım Atlan, 29 
Mustafa İsen, 27 
Mustafa  İzzət Adiloğlu, 36, 
160, 178 
Mustafa Yeniasır, 7, 17 
Müftü Hilmi Əfəndi, 28 
Müftü Raci Əfəndi, 31 
Müqəddəs Həvari Peter, 113 
Müqəddəs Paul, 96 
Müzəffər Uyğunər, 8, 16 

N.Araslı, 12 
N.Bor, 189 
N.S.Banarlı, 27 
Namiq Kamal, 8, 22, 178 
Napoleon, 65 


Elmira Fikrətqızı 
 
237
Nazif Süleyman Ebeoğlu, 35, 
48, 68, 163 
Nazim Hikmət, 9, 32, 80, 81, 
84, 197 
Nazim Muradov, 2, 18, 51 
Nəbi, 28 
Necati Birinci, 16 
Necla Salih Sübhi, 35 
Nədim, 28 
Nəriman Cahid, 7, 15, 154, 
170, 177 
Nevzat Yalçın, 15 
Nil Armstronq, 189 
Nitşse, 91, 184 
Nobel, 2, 9, 16, 18, 39, 44, 
76, 161, 165, 175, 190 
Numan Əli Ləvənt, 36 
Nyuton, 189 

Od tanrısı Aqni, 108 
Odysseus, 155, 160 
Oğuz Yorğancıoğlu, 25 
Oktay Öksüzoğlu, 161 
Oktay Rüfət, 32 
Oqtay Öksüzoğlu, 168 
Orbay Dəlicəirmaq, 38, 154 
Orfey, 184, 185 
Orpheus, 184 
Orxan Kamal, 178 
Orxan Pamuk, 18 
Orxan Vəli, 9, 32, 33, 82, 
152 
Osiris, 105 
Osman Türkay (bax: Türkay, 
O.Türkay), 1, 2, 3, 4, 7, 9, 
10, 13, 14-18, 36, 39-43, 45-
115, 117-124, 126-174, 176-
178, 180-201 
Ostür Semperfidelis, 118, 
119, 122, 123, 124, 125, 126, 
127 
Ö 
Ögel, 115 
Örinome, 57 
Özker Yaşın, 13, 14,  23, 36, 
37, 151, 162, 163, 166, 165, 
177, 178 

Q.İsmayılov, 12 
Q.Paşayev, 12 
Qalib, 28 
Qaliley, 189 
Qasım bəy Zakir, 25 
Qloriya, 55 

P.Xəlilov, 12 
Pablo Neruda, 174 
Padmanaban, 16 
Pembe Mərmərə, 35 
Pietro Paulo Pasoli, 174 
Pitri, 110 
Platon, 113, 193, 194, 195 
Poe, 175 
Poseidon, 113 
Prometey(bax: Prometheus), 
89, 105, 106, 160, 184, 192 
Puruşa, 109 

R.Musli, 181 
R.Okumuş, 37, 163 
R.S.Penney, 82 
Rasin, 176 
Ravil Buxarayev, 7, 51, 127 
Rəcəbov, 116 
Rembaud, 65 
Reqner, 68 
Rıza Tevfik, 46 
Rimbaud, 175 
Rişi, 110 
Robert Haget, 185 
Robert Litl, 16, 134 
Ruhəngiz Cümşüdlü, 18 


Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
238
Rüfət Necdət Evrimər, 72 

S.Kazımoğlu, 7, 14 
S.Qasımlı, 12 
Saim Sakaoğlu, 18 
Salahi Sonyel, 50 
Saməd Mart, 36 
Saqan, 58 
Səadət  Şıxıyeva, 2, 18, 25, 
120, 201 
Sədi Sadiyev, 18 
Sempiternus, 118, 123, 124, 
125, 126, 127 
Set, 105 
Seyid Ali, 30 
Shelly, 134 
Siolkovski, 74 
Siyahi Mustafa Dədə, 29, 30 
Sofokl, 194 
Sokrat, 195 
Spartak, 15, 63, 81, 131 
Stefan Spender, 174 
Stendal, 179 
Sultan II Mahmud, 28 
Sultan II Səlim, 19 
Sultan Məhəmməd Fateh, 49 
Suna Atun, 17 
Süleyman Uluçamgil, 21, 38, 
159, 162 
Ş 
Şah İsmayıl Xətayi, 29 
Şekspir, 181 
Şəngül, 78, 79 
Şerife abla, 63 
Şeyxülislam, 19 
Şiller, 92 
Şirin Zaferyıldızı, 153, 166, 
169 
Şmidt, 118 
Şopenhauer, 65 
Şövkət Öznur, 7, 15, 18, 41, 
78, 79, 156, 157, 166 
Şükürov, 109, 110 

T. Abbasxanlı, 7, 14 
T. Məlikli, 12 
T.Mann, 179, 181, 182 
T.S.Eliot, 56, 81, 86, 87, 90, 
95, 96, 152, 174, 181, 183, 
190, 191, 196 
Tələt Səid Halman, 8, 15, 
180 
Talat Yurdaqul, 35 
Tamer Öncül, 161 
Taner Baybars, 36, 50, 76, 
155, 178, 180 
Tanrı, 52, 58, 59, 62, 69, 78, 
82, 85, 90, 91, 92, 93, 102, 
104, 107, 108, 111, 112, 116, 
117, 119, 120, 121, 122, 124, 
126, 127, 128, 132, 150, 182, 
184, 194 
Tennyson, 134 
Tevfik, 28 
Tofiq Fikrət, 32, 152 
Tofiq Hüseynov, 18 
Tolstoy, 179 
Tuncay Özdoğanoğlu, 7, 15 
Turhan Kaya, 17 

U.Folkner, 181 
U.M.Balman, 35, 156, 157, 
163 
Umberto Eko, 186 
Uraz, 59 
Ü 
Ülker Vancı Osam, 17 

V. Nəsiboğlu, 12 
V.Arzumanlı, 12 
Van Gogh, 175 


Elmira Fikrətqızı 
 
239
Vaqif Sultanlı, 17 
Velyaminov, 130 
Vergili, 181, 186 
Verlayn, 65 
Veyis Güngör, 22 
Vordsfut, 191 
Vorontsov, 130 
X.Quliyeva-Qafqazlı, 12 
Xalid Ziya Uşaqlıgil, 66 
Xruşşov, 179 

Yaqub Qədri Qaraosmanoğ-
lu, 178 
Yaşar Aksoy, 39 
Yaşar İsmayıl, 16 
Yaşar Kamal, 178 
Yeats, 181, 190 
Yəhya Kamal, 9, 32, 40, 152 
Yetkin, 66 
Yudhiştira, 122 
Yunis İmrə, 44 
Yuri Daniley, 192 
Yuri Qaqarin, 77, 89, 185, 
197 

Z.Göyalp, 69 
Z.Haşımov, 12 
Z.M.Bünyadov, 2, 17 
Z.Yılmaz, 7, 37, 163 
Zəkai Əli Malallah, 16 
Zərdüşt, 102 
Zevs, 185 
Ziya Göyalp, 83 
Ziya Paşa, 8, 22 
 
 


Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
240
COĞRAFİ və ASTRONOMİK ADLAR 
 
 A 
ABŞ, 43 
Adana, 41 
Afina, 106, 195 
Afyon, 49 
Ağdəniz, 16, 59, 60, 83, 84, 
103, 152, 153, 154, 161, 164 
Akcüceler (ağcırtdanlar), 125 
Alasya, 69, 155 
Almaniya, 19, 181 
Altay, 39, 156, 157 
Alyaska, 85 
Amerika, 16, 43, 44, 46, 65, 
85, 98, 100, 101, 105, 134, 
182, 183, 189 
Anadolu, 23, 24, 28, 87 
Ankara, 17, 46 
Aral, 103 
Aralıq dənizi, 59, 153 
Asiya, 17, 44, 49, 59, 65, 85, 
86, 94, 100, 101, 102, 104, 
105, 123 
Atlantik, 106 
Atlantis, 117 
Avrasiya, 47, 107 
Avropa, 8, 16, 32, 44, 49, 56, 
65, 77, 81, 85, 86, 96, 100, 
101, 105, 106, 142, 151, 181, 
198 
Avstraliya, 44 
Azərbaycan, 2, 6, 7, 12, 13, 
14, 18, 24, 34, 37, 38, 43, 
199 

Baf, 19, 60 
Bağdad, 23, 67 
Balabayıs, 60, 136, 145, 155 
Balkan, 45, 165 
Bankok, 119 
Baykal, 103 
Berlin, 19 
Beşbarmaq, 139, 168 
Bizans, 8, 49 
Boğaziçi, 21, 174 
Bolqarıstan, 6, 28 
Böyük ayı bürcü, 110 
Böyük Britaniya, 39 
Bursa, 23 
Ç 
Çaldıran, 156 
Çin, 57, 85 

Erenköy, 21, 26, 35 
Ə 
Ədirnə, 23, 145 
Əndəlis, 57 

Fransa, 46, 65, 176, 196 

Girnə, 19, 40, 45, 47, 48, 
155, 156 
Günəş sistemi, 72, 118, 130, 
131 
Güney Doğu Asya, 165 
Güney Kore, 151, 165 

Hələb, 23 
Himalay, 85, 122 
Hindistan, 43, 44, 75, 102, 
122, 151, 165, 175 
Hocalı, 18 
Hong-Kong, 151 
İ 
İncirlik, 41 
İngiltərə, 9, 18, 19, 20, 41, 
42, 43, 44, 45, 50, 63, 72, 77, 
82, 178, 182, 196 
İnönü, 49 


Elmira Fikrətqızı 
 
241
İran, 76 
İrlanda, 191 
İstanbul, 23, 28, 86, 90, 145 
İsveç, 43, 151, 164, 165 
İtaliya, 44 

Jüpiter, 130, 150 

Karpaz, 60 
Kazafana, 40, 60, 71 
Kazakistan, 6, 94 
Keçidqala, 21 
Kembric, 43 
Kenya, 44 
Kepler, 92 
Kıbrıs, 2, 4, 8, 12-17, 19-31, 
33-43, 45, 48, 50, 60, 62, 63, 
65, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 
83, 100, 132, 133, 146, 151-
155, 157, 158-170, 173-179, 
187, 196, 197, 198 
Kipr, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 
45, 200 
Konya, 23 
Koreya, 43 
Kosova, 49 
Krım, 49, 178 

Lefkoşa, 19, 20, 23, 29, 36, 
30 
London, 41, 50, 64, 83, 86, 
88, 96, 106, 145 
Londra, 46, 96 
Lozanna, 19 
Luziyan, 60 

Madaqaskar, 85 
Mağusa, 19, 23 
Malazgird, 49 
Mədrəs, 44 
Mesarya, 61 
Metaqalaktika, 124 
Minusinsk, 129 
Misir, 6, 8, 19, 105, 128, 174 
Mohac, 156 
Moskova, 96, 174 

Naməlum uçan obyektlər 
(NUO), 119 
Narobiya, 44 
New York, 43, 79, 95, 96, 97 
Norveç, 165 
Nova, 125 
Ö 
Ölü dəniz, 114 

Orta Asiya, 63, 85, 119, 157 

Paris, 106 
Pekin, 95, 96 
Planet, 79, 86, 88, 106, 110, 
112, 116, 122, 128, 130, 131, 
168, 171, 173, 197 
Polineziya, 85 
Pulsar, 125 

Qafqaz, 49, 85 
Qalaktika, 76, 92, 101, 117, 
120, 123, 124, 128 
Qanq çayı, 122 
Qars, 145 
Qastamonu, 56 
Quasar, 125 

Roma, 8, 42, 81, 106, 130, 
193, 165 
Romanya, 165 

Sakarya, 49 
Sakit okean, 102 
Sibir, 95, 129 
Sovet İttifaqı, 184, 192 


Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
242
Supernova, 125 
Ş 
Şimali Kipr Türk Respubli-
kası, 14, 45 

Tanrı Dağları, 62, 102, 116 
Tayland, 151 
Tayvan, 151 
Türküstan, 83 
Türkiyə, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 17, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 
35, 36, 41, 42, 45, 50, 63, 65, 
66, 67, 72, 74, 75, 77, 82, 83, 
86, 133, 152, 157, 159, 163, 
177, 182, 183, 196, 197 

Vyetnam, 112 

Xocalı, 18 

Yaponiya, 85 
Yer kürəsi, 63, 86, 91, 99, 
100, 101, 171, 173 
Yerin Süni Peyki, 74 
Yunanıstan, 20 
Yupiter, 130, 150 

Zağra, 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Elmira Fikrətqızı 
 
243
TERMİNLƏR 
 
 A 
Assonans, 142 
Absurdizm, 72 
Addəyişmə, 146, 147 
Abstrakt şeir, 37 
Alleqoriya, 64, 179 
Alliterasiya, 142 
Anafora, 149, 150 
Antropologiya, 190 

Bağımsızlar, 33 
Bədii sual, 139, 149 
Bədii təkrir, 140, 150 
Bədii xitab, 149, 150 
Beş hecaçılar, 32 
Birinci yeni, 33, 196 
Buddizm, 115 

Dadaizm, 183 

Edebiyat-ı Cedide, 68 
Ekzistensialist, 179 
Ekzistensializm, 183 
Elegiya, 106 
Epifora, 149 
Epik, 65, 133, 193, 198 
Epik formul, 144 
Epiqraf, 57, 90, 92, 100, 144 
Epitet, 2, 144, 147, 148, 150, 
165 
Epizod, 193 
Estetika, 190 
 
Ə 
Ələvi-bəktaşi, 30 
Əruz, 10, 31, 133, 196, 204 
 

Fəcri-ati, 32 
Freydizm, 113 
Füturist, 78 

G. Forse, 129 
Genişlənən Kainat 
nəzəriyyəsi, 126 
 

Həcv, 33, 165, 166 
Həyat Ağacı, 128, 129 
İ 
Ikinci yeni, 10, 33, 77, 86, 
132, 133, 182, 196 
İnversiya, 149, 150 
Istiarə, 143 

Kapitalizm, 186 
Katarsis, 193, 194 
Katolik, 19 
Klassisizm, 176 
Komediya, 193 
Kommunist, 65, 179, 181 
Kommunizm, 72 

Lirik, 47, 65, 132, 133, 161, 
168, 173, 177, 191, 193, 198 

Materialist, 126, 188 
Məsnəvi, 54, 135 
Metafora, 144 
Metonimiya, 146 
Mif, (bax: mifik, mifoloji) 
15, 16, 48, 58, 59, 76, 82-86, 
90, 102, 105, 106, 108, 110, 
113-120, 122, 123, 127-131, 
156, 159, 160, 184, 193, 197 
Mifologiya,57, 76, 77, 84, 
85, 86, 94, 109, 113, 115, 


Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
244
122, 128, 130, 153, 159, 161, 
162, 163, 174, 198 
Milli ədəbiyyat, 32 
Modernizm, 2, 10, 84, 175, 
178, 179, 180, 181, 184, 200 
Mücərrədçilər, 33 
Mürid, 28, 29, 124 
Mürşid, 124 

Nihilizm, 183 

Ortodoks, 183 

Qəribçilər, 32, 33 

Parnasizm, 65 
Poema, 10, 43, 44, 56, 57, 60 
67, 78, 80, 83, 84, 87, 90, 92, 
94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 
104, 105, 130, 133, 135, 145, 
153, 158, 159, 167, 171, 198 
Pravoslav, 19 
Psixologiya, 72, 92, 189, 190 

Rəddul-əruz ələl-ibtida, 137 
Rəddüs-sədr ələl əcüz, 138 
Roman, 14, 31, 36, 161, 178, 
180, 187, 188 
 

Sərvəti-fünun, 32 
Simvolik, 47, 48, 49, 62, 65, 
66, 71, 78, 93, 97, 115, 157, 
185, 187 
Simvolizm, 2, 10, 65, 66 68,  
71, 74, 84, 97, 175, 183, 196, 
200 
Sosialist realizmi, 10, 33, 
178, 179, 183, 184 
Sosializm, 180, 186 
Sosiologiya, 180, 186, 190 
Strukturalizm, 188 
Sürrealizm, 183, 184, 189 
Ş 
Şəhraşub, 36 

Təkyə ədəbiyyatı, 29, 30 
Təmsil, 64 
Tənqidi realizm, 10, 178 
Tənzimat Fərmanı, 31, 196 
Təsəvvüf, 27, 28, 54, 120, 
124 
Təşbih, 93, 145, 146 
Təşxis
, 145 
Tragediya, 198, 201 

Varvarizm, 142 

Xarakter, 193 
Xor, 85, 193 

Yapısallık, 188 
Yeddi məşəl, 32 

Zülqafiyəteyn, 139 


 


Osman Türkay 
Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
246


Osman Türkay adına hazırlıq məktəbinin (Ozanköy) qarşısındaOsman Türkayın məzarı başında, İ.Bozqurd (soldan birinci) və  
N.Muradovla birlikdə
Elmira Fikrətqızı 
 
247


Osman Türkayın gənclik dostu Mustafa Dərvişağanın şairlə bağlı 
xatirələrini qeydə alarkən (Ozanköy) 
 
 
38-ci Asiya və Şimali Afrika Araşdırmaları  Beynəlxalq  Konqresində 
“Osman Türkay yaradıcılığında mistisizm” başlıqlı məruzə ilə çıxış 
(Ankara) 


Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
248
 
Osman Türkayın mükafat və təltifləri 
 Elmira Fikrətqızı 
 
249Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
250Elmira Fikrətqızı 
 
251
 


Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
252
QEYD


Elmira Fikrətqızı 
 
253


Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
254


Elmira Fikrətqızı 
 
255


Osman Türkayın poetik irsi 
 
 
256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elmira Fikrətqızı 
 
Osman Türkayın poetik irsi
 
 
 
 
 
 
  
Yığılmağa verilmişdir: 05.11.2009 
Çapa imzalanmışdır: 05.05.2010 
Nəşrin ölçüsü: 60х90 1/16 
Fiziki çap vərəqi: 16,0. 
Sifariş: 22. Sayı: 500 ədəd  
 
 
“KÖVSƏR” 
NƏŞRIYYATI
 
Bakı, Az 1122, Zərdabi pr. 78 / Tel: 4379662 
E-poçtu: kovser@mail.az
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə