Microsoft Word program az son doc


QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 25-27, APREL 2013Yüklə 352,55 Kb.

səhifə7/15
tarix04.11.2017
ölçüsü352,55 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 25-27, APREL 2013  

 

13HÜQUQ BÖLMƏSİ - 8

 

Yer: Qafqaz Universiteti, Zal: G 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 14:00 

Həmsədr: Prof. Zehra Odyakmaz, Yaşar Etibarlı, Katib: Pərvanə Mirzəyeva 

1 Zafiq 

Xəlilov, Milli Aviasiya Akademiyası 

Beynəlxalq Hava Hüququnda “Hava Azadlıqları”-nın Tarixi Aspektləri 

2 Daşqın İbadov – Bakı Dövlət Universiteti  

Beynəlxalq Müqavilə Cinayət Prosessual Hüququn Mənbəyi Azadlıq hüququ aspektində Beynəlxalq və 

daxili qanunvericiliyin təhlili  

3 Azər Rüstəmov - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

Cinayət Mühakimə İcraatı və Bilavasitəlik Prinsipi 

4 Vüsal 

Əhmədov - Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə Akademiyası 

Prokuror Təhqiqat və İbtidai İstintaq Orqanlarının Prosessual Fəaliyyətinin Qanuniliyinə Nəzarəti Həyata 

Keçirən Subyekt Kimi  

5 Mehmet 

Arslanoğlu - Marmara Üniversitesi 

Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Kamu Hizmeti Teorisi Açisindan Değerlendirilmesi 

6  Ömer Faruk Erol - Marmara Üniversitesi 

Hukuk Devleti İlkesi Işığında Hükümet Tasarrufları Teorisi ve Yargısal Denetimi 

 

 

 

 

HÜQUQ BÖLMƏSİ - 9

 

Yer: Qafqaz Universiteti, Zal: G 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 16:00 

Həmsədr: Prof. Faruk Bilir, Doç.Dr. Cengiz GÜL, Katib: Ülvi Əfəndiyev 

1 Adem 

Avcı - Fatih Universiteti 

Mandamus 

2  Ravan Samadov - Bakı Dövlət Universiteti 

The Right to Have the Detention Reviewed in the Republic of Azerbaijan 

3  Mehriban Babakhanova - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

Effective Parliamentary Control Is An Essential Element Of Democracy 

4 Təbriz Musayev - Bakı Dövlət Universiteti 

Hərbi Hüquq Azərbaycan Respublikasi Hüquq Sisteminin Müstəqil Sahəsi Kimi 

5 Murat 

Arabacı - Anadolu Üniversitesi 

Nürnberg Uluslararasi Askeri Ceza Mahkemesinden Günümüze  Insanliğa Karşi Suçlarin Incelenmesi 

6 Ali 

Rıza Deniztaş - Melikşah Üniversitesi 

TC`nin Yeni Anayasa Arayışları Çalışmalarının İncelenmesi 

7 Furkan 

Taş - Melikşah Üniversitesi  

Başkanlik Sistemi 

 


I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON YOUNG RESEARCHERS 

 

14 Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş 

GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

 

S E K S İ Y A – 2 

 

 

TEXNİKA VƏ TƏBİƏT ELMLƏRİ / FİZİKA  - 1 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 126 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 11:30 

Həmsədr: Dos. Gülşən Ağayeva, Dos. Serkan Dursun, Katib: Gülyaz Nəcəfova 

1. 

Elçin Hüseynov - AMEA - nın  Radiasiya Problemləri İnstitutu 

Nano SIO2 – H2O Sistemlərinin alınması 

2. 

Демухамедова С.Д.,  Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М.,  Нуриева Л.А. 

Институт физических проблем, Бакинский Государственный Университет 

Квантовохимическое Ab Initio исследование  ик спектров олигомеров полиэтиленгликоля  с  

атомом натрия

 

3. 

Anar Əhmədov, Mahir Bəşirov - Azərbaycan Texniki Universiteti 

Qax və Qəbələ rayonlarının geotermal sularının istilik-fiziki xassələri 

4. 

Elçin Hüseynov - AMEA - nın  Radiasiya Problemləri İnstitutu 

NANO SIO

2

 tozunun xüsusi səth sahəsi

 

5. 

Gülyaz Nəcəfova

1

,  Baba Qasımov

1

, Niftalı Qocayev

1,2 

1

Qafqaz Universiteti   

2

Bakı Dövlət Universiteti 

Dekaqlisin Molekulunun molekulyar dinamikasının tədqiqi

 

6. 

Haqverdiyeva Gülnarə, Hacıyeva Lalə - Fizika Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti 

Kristallin molekulunun quruluş tədqiqatları 

7. 

Huseyn Abdulla - Qafqaz University 

Potential Biomedical applications of carbon nanotubes

 

8. 

Nazim Hüseynov, Aygün Ağayeva - Milli Aviasiya Akademiyası 

Atmosferdə dayanıqsızlıq enerjisi və onun qiymətləndirilməsi  

9. 

Nazim Hüseynov, Leyli Həsənli - Milli Aviasiya Akademiyası 

Turbulentliyin aşkarlanması və proqnozu məsələləri 

10.  Sərxan Hüseynov - Azərbaycan Texniki Universiteti 

Ürək – Damar sisteminin müayinəsində lazer şüalarından istifadə imkanları  

11.  Керимова Э.С., Азизов А.А., Алосманов Р.М., Буниятзаде И.А. - Бакинский Государственный Университет  

Исследование эффективности сорбентов на основе дсск, скс, скн-26 для удаление тонких 

нефтяных пленок  с водной поверхности 

12.  M.N.Mirzəyev - AMEA, Radiasiya Problemləri İnstitutu 

γ –şüaların uranil-silikat birləşməsinin diferensial termik analizinə təsirinin tədqiqi  

13.  Nərgiz Məmmədzadə - Azərbaycan Texniki Universiteti 

Qazlarda CP/CV nisbətinin eksperimental öyrənilməsi əsasında sönən rəqslərin tədqiqi  

14.  Mehmet Nazım Tola - Qafqaz Universiteti 

Sılar üsulu ilə nazik təbəqələrin əldə edilməsi 

15.  Əli Muradov - Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

Naftalan neftindən bioloji aktiv maddələrin müasir fiziki-kimyəvi metodlarla ayrılması və tətbiqi  

16.  N.O.Balayeva, O.O. Askerova, R.M. Alosmanov, A.A. Azizov, M.B.Muradov - Baku State University 

Investigation of optical properties of plymer-elastomeric/CdS nanocomposites by the different 

characterization methods 

17.  Шайтан А.К. -  МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический факультет 

Моделирование Нуклеосом Методами Атомистического Суперкомпьютерного Моделирования 

18.  Ülkər Əliyeva - Qafqaz Universiteti, Gülşən Ağayeva - Bakı Dövlət Universiteti, Fizika Probleməri İnstitutu 

GLY-HIS-LYS antimikrob tripeptid molekulunun konformasiya xassələri  

19.  X.Ə.Kərimova - Bakı Dövlət Universiteti, G.Ə.Ağayeva - Qafqaz Universiteti  

Antibakterial baktenetsin 5 molekulunun tetrapeptid analoqunun konformasiya analizi  

20.  У.Т.АГАЕВА, Г.А.АГАЕВА -  Институт физических проблем, Бакинского Государственного Университета 

Особенности пространственного строения молекулы гемокинина-1 человека 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə