Microsoft Word program az son doc


QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 25-27, APREL 2013Yüklə 352,55 Kb.

səhifə15/15
tarix04.11.2017
ölçüsü352,55 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 25-27, APREL 2013  

 

29TƏRCÜMƏŞÜNASLIĞIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ BÖLMƏSİ -1 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 360 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 11.30-13.00 

Həmsədrlər: Dos. Ətrabə Gül,  Natiq Adilov,  Katib: Dürnisə Səfərova 

1. 

Aygun Əliyeva, Nikbin Əlizadə-Qafqaz Universiteti  

Translation difficulties in culturally different societies 

2. 

Aytən Həziyeva-Azərbaycan Dillər Universiteti 

Tərcümənin ümumi problemləri. 

3. 

Dürnisə Səfərova-Qafqaz Universiteti  

Maşın tərcüməsi 

4. 

Əhməd   Gannad   Oğlu Şəbani  Minaabad- Bakı Dövlət Universiteti  

Millətlərarası  əlaqələr  yaratmaqda  və  sənət əsərlərini dünyaya  tanıtdırmaqda  tərcümənin  rolu 

5. 

Əkbər Aslanov -Qafqaz Universiteti 

Texniki tərcümə prosesində istifadə olunan metodlar 

6. 

Elvin Həmidov-Qafqaz Universiteti 

Azərbaycan tele-məkanında əcnəbi film və serialların tərcüməsinə aid mülahizələr 

7. 

Fərid Həsənov- Qafqaz Universiteti 

Translation of literature and common mistakes 

8. 

Müşərrəf Çələbi, Samir Əsədzadə- Qafqaz Universiteti  

Common problems associated with translation 

9. 

Natiq Adilov -Qafqaz Universiteti 

Comparative translation of some English phraseology into Azerbaijani and Turkish languages 

10.  Nüsrət Şıxbabayev- Qafqaz Universiteti 

Translating old Turkic languages written in Arabic script into English 

11.  Səyalı Səfərova- Qafqaz Universiteti 

Language, translation, and culture 

 

TƏRCÜMƏŞÜNASLIĞIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ BÖLMƏSİ -2 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 341 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 11.30-13.00 

Həmsədrlər: Dos. Nərminə Əliyeva , Polad Poladov, Katib: Azadə Həşimova 

1.   Aynur Həziyeva- Azərbaycan Tibb Universiteti 

Yüksək səviyyəli səhiyyə ünsiyyəti həyat və ölümü fərqli edir 

2. 

Aynurə Hümbətova-Bakı Slavyan Universiteti  

Müasir Azərbaycan dilində tərkibi fellərin çoxmənalılığı və onların tərcümə proqramları vasitəsilə 

tərcüməsi zamanı qarşıya çıxan problemlər. 

3. 

Çinarə Məmmədova, Dünya  Bayramova-Qafqaz Universiteti 

Idioms, acronyms and initials in translation 

4. 

Güllü Abdullayeva-Bakı Slavyan Universiteti  

Совместимость автора и переводчика в творчестве 

5. 

İlham Binyatov- Qafqaz Universiteti 

Old English  versus modern English 

6. 

İradə Bədəlova- Azərbaycan Texniki Universiteti 

İngilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri və  onların bir-birinə tərcümə yolları 

7. 

Kəmalə Kərimova - Azərbaycan Dillər Universiteti 

 Fransız dilində məchul növün Azərbaycan dilinə tərcümə yolları 

8. 

Leyla Məmmədova- Qafqaz Universiteti 

Идиомы и их значения 

9. 

Nərminə Əliyeva- Qafqaz Universiteti 

Qəzet idiomları və onların Azərbaycan dilinə tərcüməsi 

10.  Polad Poladov- Qafqaz Universiteti 

Translating media articles 

11.  Safurə Kərimova- Qafqaz Universiteti 

İdiomatik ifadələrin tərcümədə rolu 

12.  Xanım Fətullayeva- Qafqaz Universiteti 

Atalar sözləri və məsəllərin tərcüməsi zamanı ortaya çıxan çətinliklər 

13.  Xəqani Əliyev-ABŞ səfirliyi  

Səstəqlidi sözlərin İngilis və Azərbaycan dillərinə qarşılıqlı tərcüməsi 


I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON YOUNG RESEARCHERS 

 

30 TƏRCÜMƏŞÜNASLIĞIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ BÖLMƏSİ -3 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 360 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 14:00-15.30 

Həmsədrlər: Dos Ətrabə Gül, Natiq Adilov, Katib: Dürnisə Səfərova 

1. 

Mehriban Muradova – Azərbaycan Texniki Universiteti  

Avtonəqliyyat ixtisası üzrə ingiliscə-azərbaycanca lüğətin tərtibi prinsipləri 

2. 

Pakizə Məmmədzadə- Azərbaycan Texniki Universiteti  

Tələbələrin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində sözdüzəltmənin yolları 

3. 

Türkan Cabbarova, Səbinə Səfərli- Qafqaz Universiteti 

Translation problems in cultural world 

4. 

Türkan Əliyeva , Arzu Əzizova- Qafqaz Universiteti 

History of translation 

5. 

Xanım Orucova- Qafqaz Universiteti 

Human translation. Machine translation 

6. 

Yegane Hüseynova- Qafqaz Universiteti 

Some aspects of technical translation 

7. 

Zamirə Məmmədova- Qafqaz Universiteti 

İkidilli və çoxdilli terminoloji tərcümə lüğətləri və onların tərtibi üsulları 

8. 

Zamirə Vəliyeva- Qafqaz Universiteti 

Specific challenges of literary translation 

9. 

 Nuriyyə Rzayeva- Azərbaycan Texniki Universiteti  

Texniki terminoloji lüğətlər 

10.  Nurlana Ramazanova  - Qafqaz Universiteti 

Register in translation 

11.  Şəhla Qocayeva-Azərbaycan Dillər Universiteti  

Tərcümə fonem (qrafem) səviyyəsində 

 

 

 

PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA BÖLMƏSİ - 1  

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq:202 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 11:30-13:00 

Həmsədrlər: Prof. Əjdər Ağayev, Yrd.Dos.Dr Vafa Savaşkan, Katib: Mehmet Ali Ceyhan 

1. 

Afaq  Abdullayeva - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

Ailə-nikah münasibətlərinin formalaşmasında məhəbbət hissi əsas amil kimi 

2. 

Arifə Qəribova  -Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Məktəbəqədər müəssisələrində musiqi məşğələsi zamanı Azərbaycan musiqisinin əhəmiyyəti 

3. 

Arzu  Məmmədova - Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu  

Məktəbdaxili psixoloji iqlim yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm amil kimi 

4. 

Aysel  Hüseynəliyeva - Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu  

Magistrantların müəllimlik fəaliyyətinə hazırlanmalarında interaktiv təlim metodlarının rolu  

5. 

Azadeh Azadsarv - Bakı Dövlət Universiteti 

Kiçik yaşlı məktəblilərdə temperamentin təzahür xüsusiyyətləri

6. 

Böyükxanım Eminli   - Sumqayıt Dövlət Universiteti 

Heydər Əliyevin nitq mədəniyyəti 

7. 

Brilyant Rzayeva  - Qafqaz Universiteti  

Əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası 

8. 

Cavid Mövsümlü -  Bakı Dövlət Universiteti 

Türk xalqlarının ortaq tarix dərsliyi 

9. 

Cəmil Məmmədov - Qafqaz Universiteti 

Mediada uşaqlara ana sevgisi və analara hörmət hissinin aşılanmasında uşaq ədəbiyyatının rolu 

10.  Dürsədəf Kərimova  - ADBT və İA 

Cüdo idman növünün şəxsiyyətin fiziki tərbiyəsində rolu 

11.  Güldəstə Məmmədova - Azərbaycan Universiteti 

Təlimin kommunikativ metodu 


QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 25-27, APREL 2013  

 

3112.  Gülər Məmmədova - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Gender psixologiyasında empatiya konsepsiyası 

13.  Gülşən Eminova -  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk dövrlərində təhsilin inkişafında Heydər Əliyevin xidmətləri  

14.  Günay  Hacıyeva -  Sumqayıt Dövlət Universiteti, Günay İsmayılova - AMİ Sumqayıt filialı 

Məktəb mühitində müəllimə hörmət  tərbiyəsi  

15.  Vafa Savaşkan - Artvin Çoruh Universiteti 

“Neden okumuyoruz?”: Sınıf öğretmeni adaylarının okumayı engelleyen etmenlere ilişkin görüşleri 

 

 

PEDAQOGİKA VƏ  PSİXOLOGİYA BÖLMƏSİ - 2 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 202 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 14:00-15:30 

Həmsədrlər: Prof. Əjdər Ağayev, Yrd.Dos.Dr Vafa Savaşkan, Katib: Mehmet Ali Ceyhan 

1.   Günay Adıgözəlova - Azərbaycan Dillər Universiteti 

Azərbaycanda  təhsil prosesində  qadınların rolu 

2.   Günay Səfərova - Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Kiçik yaşlı məktəblilər və əxlaq tərbiyəsi 

3.   Günel Qafaraova - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

Şəxsiyyətin formalaşmasında Azərbaycan xalq pedaqogikası nümayəndələrinin rolu 

4.   Günel Quliyeva -  Qafqaz Universiteti  

Əjdər Ağayevin təlim nəzəriyyəsində tarixilik,varislik,müasirlik prinsipinə dair 

5.   Hüseyn Xəlilov - Qafqaz Universiteti 

Qloballaşma prosesi zamanı şəxsiyyətin inkişafında ailənin və təhsilin əhəmiyyəti 

6.   Mehmet Ali Ceyhan – Qafqaz Universiteti 

Universitet tələbələrinin peşə seçiminə istiqamətləndirilməsində tyutorluq 

7.   İlqar Səfərli -Sumqayıt Dövlət Universiteti, Zülfiyyə Allahverdiyeva  -  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Sumqayıt filialı 

Riyazi analizin tədrisi keyfiyyətinin yüksəldilməsində fəal təlim metodlarından istifadə təcrübəsindən 

8.   İradə Əmirəliyeva  - Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu  

Tələbə gənclərdə tolerant şüur və düşüncənin, tolerant davranış təcrübəsinin formalaşdırılması 

9.   Kamilə Paşayeva - Bakı Slavyan Universiteti 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий требование 

современного процесса обучения

10.  Leyla Əliyeva  - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

Tədris müəssisəsinin  mədəniyyəti 

11.  Maya Kərimova -  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Nitqin ifadəliliyinin formalaşmasında uşaq bağçası ilə ibtidai məktəb arasında varisliyin reallaşdırılması 

12.  Müjkan Məmmədzadə - ADBT və İA 

Pedaqoji proses zamanı ali məktəb müəlliminin ustalığı 

13.  Nəcabət Ağazadə - Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi 

Научная школа Фрадкина 

14.  Nigar Babayeva - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

Valideyn sevgisinin uşağın tərbiyəsində rolu 

15.  Nigar İsmayılova - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

Azərbaycan Demokratik Respublikasında milli təhsilin təşəkkülündə qadın maarif xadimlərinin rolu 

16.  Nigar Muradova - ИПОАР 

Педагогическая экспертиза в сфере профессиональной  культуры  преподавателей высших 

учебных заведений 

 

 

PEDAQOGİKA VƏ  PSİXOLOGİYA BÖLMƏSİ - 3 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 128 B 

Tarix: 26.04.2013, Saat:11:30-13:00 

Həmsədrlər: Dr. Bayram Gündoğdu, İsa Dağ, Katib: Mehmet Çınar 

1. 

Esra Emre - Sumqayıt Dövlət Universiteti 

Teknoloji ve aile 

2. 

Gökhan Yılmaz - Qafqaz Universiteti 

Azerbaycan ve Türkiye’de okul öncesi eğitim 


I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON YOUNG RESEARCHERS 

 

32 3. 

Hasan Avcı  - Naxçıvan Dövlət Universiteti        

Təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində  məktəb və  ailə birliyinin rolu 

4. 

İbrahim Haykır  - Naxçıvan Dövlət Universiteti                                             

Liseylərdə dillərarası əlaqədən istifadənin imkanları və yolları haqqında 

5. 

Mehmet Şimşek - Naxçıvan Dövlət Universiteti 

İbtidai məktəbdə tədris vəsaitlərinin yaranma və  inkişaf mərhələləri (XX əsrin 20-illərindən müasir dövrə qəd.) 

6. 

Zaliha Türk - Qafqaz Universiteti  

Türkiye’de ilkokul eğitimin tarihi ve gelişimi 

7. 

Mesut Kızıl - Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu  

İnteraktif həndəsə proqramı cabri 3d- nin şagird müvəffəqiyyətinə təsiri 

8. 

Ufuk Sağlam - Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu 

Yeniyetməlik dövrü, şəxsiyyətin inkişafı  və şəxsiyyət əldə etmə müddəti 

9. 

Veli Aydın- Aslan Mehmet Güder- Mehmet Soner Yıldız - Bakı Slavyan Universiteti 

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik nedir,nasıl, yapılır? 

10.  Yücel Savaş - Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu 

Özünütərbiyə və idmançının qələbə psixologiyası 

11.  Mehtap Eti - Qafqaz Universiteti 

Birinci sınıflarda ses temelli cümle öğretim yöntemine göre okuma öğretiminin prensipleri 

12.  Nilufər Məmmədova - Qafqaz Universiteti 

İbtidai sinifdə təlimin səmərəli təşkili təcrübəsi 

13.  İsa Qasımov - Qafqaz Universiteti 

Coğrafiya dərsinin təşkilində İKT-nin imkanlarından istifadə metodları haqqında 

14.  Göyçək Eminli - Qafqaz Universiteti 

Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri  

15.  Aygün Məmmədova - Qafqaz Universiteti 

İbtidai siniflərdə ana dili tədrisinin qarşısında  duran əsas vəzifələr 

 

PEDAQOGİKA VƏ  PSİXOLOGİYA BÖLMƏSİ - 4 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 128 B 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 14:00-15:30 

 Həmsədrlər: Dr. Bayram Gündoğdu, İsa Dağ,  Katib: Mehmet Çınar 

1.  Nurəngiz Rzayeva  - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

Azərbaycan psixoloji fikir tarixində dəyərlər və şəxsiyyətin formalaşmasına təsiri 

2.  Pərvin Hemmət  Əfza  - Bakı Dövlət Universiteti 

İmtahan stressləri və onlara qalib gəlməyin yolları

3.  Rəşad Qardaşov  - Bakı Dövlət Universiteti 

Dünya Kitabxanaçılıq təcrübəsi və Azərbaycan məktəbinin uğurları  

4.  Səadət Əliyeva  - Qazax Müəllimlər İnstitutu 

İstedadlı uşaqların təhsilində Heydər Əliyevin xüsusi rolu 

5.  Səbinə Rüstəmova  -  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Yeni təlim texnologiyaların tələb etdiyi yeni mühit 

6.  Sevinc Bayramova - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,  

Формирование творческого компонента информационной культуры у особо одаренных детей на 

уроках биологии. 

7.  Sevinc Hadıyeva -  Sumqayıt Dövlət Universiteti, Briliant Salmanova  

Tədris prosesində geri qalan şagirdlərlə işin təşkili 

8.  Sona Sadıqova   - Qafqaz Universiteti 

Qabaqcıl iş təcrübəsindən istifadə təlimin təkmilləşdirilməsinin vasitəsi kimi 

9.  Təranə Əliyeva- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Test şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsində mühüm bir vasitə kimi 

10.  TünzaləVerdiyeva - Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu  

Autizm sindromlu uşaq və onun ailəsi  

11.  Xalidə Talıbova   - Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu  

Azyaşlı cinayətkar uşaqların pedaqoji reabilitasiyası 

12.  Xatirə İbrahimova  - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

Yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında psixopedaqoji məsələlər 

13.  Yaqub Əliyev  - Qafqaz Universiteti,  Məsələ həll etmə qruplarının fəaliyyəti və mükafatlı sualların ali və ya 

orta məktəblərdə riyaziyyatın tədrisinə müsbət təsirləri haqqında 

14.  Samirə Vəliyeva - Odlar Yurdu Universiteti 

Heydər Əliyev nəzəri irsində mənəviyyat məsələləri 

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə