Microsoft Word program az son doc


QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 25-27, APREL 2013Yüklə 352,55 Kb.

səhifə9/15
tarix04.11.2017
ölçüsü352,55 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 25-27, APREL 2013  

 

177.    İsmayılova Zərifə Rəsul qızı- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Lənkəran-Astara bölgəsində kolorado böcəyinin yayılması 

8.    Иззатуллаева В.И.- Институт Генетических Ресурсов Национальной Академии Наук Азербайджана 

Оценка генетического разнообразия селекционных материалов сахарной свеклы на основе 

морфологических и молекулярных маркеров 

9.    Javid Ojaghi, Ellada Akhundova, Nargiz Garaybayova, Roham Eshghi, Salayeva Samira - Genetic Resources Institute 

of ANAS, Baku State University 

Analysis of QTLs for yield and yield components in an advanced backcross population of hulless barley 

10.   Könül Hüseynquliyeva, Qayıbverdi İskəndərov - Azərbaycan Tibb Universiteti 

Sürünən dəmirtikan bitkisinin polyar saponin fraksiyasının öz tərkib komponentlərinə ayrılması 

11.   Лапшина Яна - Институт зоологии НАН Азербайджана 

Фауна паразитических простейших озерных лягушек, как индикатор паразитарного загрязнения 

водоемов Гахского района. 

12.   Mamedova S.O. - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu 

AZƏRBAYCANDA SUDA-QURUDA YAŞAYAN VƏ SÜRÜNƏNLƏRİN HOMOKSEN NÖV KOKSİDİLƏRLƏ 

(APICOMPLEXA: COCCIDIA) YOLUXMASININ İLİN FƏSİLLƏRİNDƏN ASILILIĞI 

13.   Mehmet Murat KARAOĞLU- Atatürk Üniversitesi 

KISMİ PİŞİRME YÖNTEMİNİN KEPEKLİ VE ÇAVDAR EKMEKLERİNDE MİKROBİYAL KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

 

 

 

 

TEXNİKA VƏ TƏBİƏT ELMLƏRİ / BİOLOGİYA  BÖLMƏSİ - 2 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 106 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 14:00 

Həmsədr: Dos. Müşfik Oruçov, Rəşad Səlimov, Katib: Aysel Talıbova 

1.    Neslihan ÇAKICI, Muhammet İrfan AKSU - Atatürk Üniversitesi 

Sirt, bohça, şekerpare ve kuşgömü pastirma çeşitlerinin renk değerleri 

2.    Ömərov A.M., Əliyev E.A.- Azərbaycan ET baytarlıq İnstitutu 

Müxtəlif növ heyvanların xlamidiozunun bəzi epizootoloji xüsusiyyətləri 

3.    Pinar Uysal, Hossein Zeinalzadeh Tabrizi, Kamil Haliloglu- East Anatolian Agriculture Research Institute, Erzurum, 

Ataturk University, Erzurum 

Effects of Different Culture Medium and Plant Growth Hormones on Callus Induction and Viability of 

Birdsfoot Trefoil (Lotus corniculatus L.) Explants 

4.    Qurbanova Türkan Firudin qızı - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu 

Qobustan ərazisində qırmızıquyruq qum siçanlarının (Pallasiomys erythrourus Gray.) krirtosporidilərlə 

(APICOMPLEXA, COCCIDIA, CRYPTOSPORIDIIDAE) yoluxması 

5.    Quliyeva R.T, Yəhyayeva F.R - AMEA Fizika İnstitutu 

Yüksək gərginlikli elektrik sahəsinin qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza çatişmazliği olan eritrositlərdə 

selenenzim qlutationperoksidaza fəalliğina təsiri  

6.    Ş. S. Amanova - AMEA akad. H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu 

Acınohur öndağlığı geosistemlərinin əsas qanunauyğunluqları və onların antropogen transformasiyası 

7.    Sevinj Nurieva – Genetic Resources Institute of ANAS 

Chlorophyll Content as Criterion for the Diagnosis Salt Stress in Wheat (Triticum aestivum) Plants 

8.    Səidə Həsənova, Cavid Ocaqi, Ələmdar Məmmədov - AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AMEA Botanika İnstitutu 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanmış noxud nümunələrinin (Cicer arietinum L.) molekulyar 

xarakteristikası 

9.    Səbinə Bünyatova - AMEA Zoologiya İnstitutu  

Lənkəran təbii vilayətində yayılan ilan növlərinin (Serpentes, Colubridae, Colubrinae, Natricinae) 

landşaftlar üzrə yayılması və populyasiya sıxlığı 

10.   Səidə Musayeva, Qayıbverdi İskəndərov - Azərbaycan Tibb Universiteti 

Adi daşsarmaşığı meyvələrindən alınmış B saponinin kimyəvi tədqiqi 

11.   Усубова Екатерина Зиядхановна – Волгоградского государственного университета  

Аккумулирующая способность семян фасоли (Phaseolus vulgaris L.) и их микрофлора  при 

обогащении селеном 

12.   Вагиф Рагимов Инглаб оглы - Гянджинский Государственный Университет 

Влияние доз удобрений на получение экологически чистого урожая зерна озимой пшеницы 


I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON YOUNG RESEARCHERS 

 

18 İNFORMATİKA VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI BÖLMƏSİ - 1 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 244 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 11:30 

Həmsədr: Dos. Babək Abbasov, Baş m. Etibar Seyidzadə, Katib: Vüqar Ağayev 

1.  Hüseyin Koçak - Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Üniversite Öğrencilerinin Kablosuz İletişim Teknolojilerindeki Yenilikleri İzleme ve Kabullenme 

Düzeylerinin Araştırılması(Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği) 

2.  İskəndərova T.T - Qafqaz Universiteti 

Elektron dövlət sosial şəbəkədə 

3.  Jamil Abdullayev, Khayyam Masiyev - Qafqaz University 

Distributed Fault-tolerant PBX system 

4.  Kenan Kılıç- Qafqaz Universiteti 

Korporativ informasiya sistemlərində verilənlərin analizi və sorğuların emalı problemlərinin həlli yolları 

5.  Khayyam H. Masiyev , Akhmadova Guldasta - Qafqaz Universiteti 

Methodology and Framework for Developing Education Community Social Network (ECSN) 

6.  М.Е. Алийев, Дж.И. Зейналов, Г.А. Касумов - Нахчыванское Отделение НАН Азербайджана, Нахичеванский 

Государственный Университет 

Применение нейронных сетей к матрично-алгебраическому уравнению  Риккати 

7.  Нигяр Алиева - ООО «АвтоПарк» 

Киберсоциальная Аддикция 

8.  Nurlana Hüseynova, Nadir Haciyev, Gülnar Ağabalayeva - Qafqaz Universiteti 

Müasir inteqrə edilmiş elektron sistemlərinin arxitektur xüsusiyyətləri və onların layihələndirilmə vasitələri 

9.  Gülay Rüstəmova - Bakı Dövlət Univeristeti 

Sürüşmələrin ənənəvi və müasir üsullarla öyrənilmə metodları, onların pasportlaşdırması 

10.  Sadri Sen, Hamid Zamanlou - Ataturk University 

Fatigue Analysis of a Crowned Maxillary Tooth under Thermal and Mechanical Loading Using Monte Carlo 

Simulation 

11.  Ümit İlhan, Nadir Hajiyev, Fikrat Bayramli - Qafqaz University 

Operating Segway Vehicle Built with NXT Mindstroms 2.0 Using Markov Decision Process 

12.  Vusala Baxıshova - Qafqaz University 

Formatıon of E-Government In Azerbaıjan Based on the Internatıonal Experıence 

 

 

İNFORMATİKA VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI BÖLMƏSİ - 2 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 244 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 14:00 

Həmsədr: Prof. Dr. Xəlil İsmayılov, Dr. Ali Şahintaş, Katib: Yeganə Abdullayeva 

1.  Abdulali Mammadov - Azercosmos OJSCo,  

Perfect codes in the dual­pancake networks 

2.  Abdullah Naralan,  Selçuk Bakan,  Ali Kemal Çelik - Atatürk Un., Ağrı İbrahim Çeçen University, Atatürk University 

The adoptıon of e-government among cıtızens: the case study of health care workers at a rural Turkısh hospıtal 

3.  Ceyran Ağamalıyeva, Əbülhəsən Əhmədov - Milli Aviasiya Akademiyası 

Neyron şəbəkələrin aviasiya qaz-turbin mühərriklərinin texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsində istifadəsi 

4.  Anar Xocayev - Qafqaz Universiteti 

Azərbaycan nitqi üçün Avtomatik Nitqi Tanıma sisteminin işlənilməsi. 

5.  Ayda-zadə K.R., İbrahimov İ.E - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 

Müəllif mətnlərinin işlədilən linqivistik analizi və müəllifin tanınması 

6.  Бабаев А.Д., к.т.н. Ахмедов А.Д. - Сумгаитский государственный университет 

Метод Раннего Диагностирования Дефектов в Межвитковых Фрагментах Обмотки Статора 

7.  Cantürk Dilek Dursun Kızı - Qafqaz Üniversitesi  

Çevik istehsal sistemlərinin layihələndirilməsində kompyuter-yönümlü texnologiyalarla struktur analizə 

qoyulan tələbatların təyini 

8.  Ə.E. Səfərov - Bestcomp Group 

Tibbi müayinə kartı sisteminin araşdırılması və tətbiqi 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə