Mövzu liZİnq xiDMƏTLƏRİ bazarinda marketinq fəALİYYƏTİ Lizinq – iqtisadi-hüquqi kateqoriya kimi


Azərbaycanda lizinq bazarının inkişafının əsas xüsusiyyətləri, inkişaf istiqamətləri və mövcud problemlər



Yüklə 334,03 Kb.
səhifə4/4
tarix06.05.2018
ölçüsü334,03 Kb.
#42465
1   2   3   4

6. Azərbaycanda lizinq bazarının inkişafının əsas xüsusiyyətləri, inkişaf istiqamətləri və mövcud problemlər
Azərbaycanda lizinqin inkişafı prosesini iki mərhələyə ayırırlar. Birinci mərhələ 1994-cü ildə lizinq haqqında qanunun qəbul edilməsi sayılır. Azərbaycan postsovet məkanında birinci ölkə idi ki,belə bir qanun qəbul olunuşdur. Məhz həmin dövrdə lizinqə bütün imtiyazlar verilirdi , o cümlədən o bütün vergi növlərindən azad olundu və digər güzəştlər müəyyən olundu . Lakin ilkin zəruri şərait yaradılmasına baxmayaraq , lizinq sektoru lazımi inkişaf tapmadı . Bəzi bazar iştirakçıları ölkənin lizinq sektorunun qurulmasını Azərbaycan Beynəlxalq Bankının və Beynəlxalq maliyyə korporasiyasının birgə iştirakçı ilə lizinq şirkətinin yaradılması üzrə müzakirələrinin başladığı 1997-cu ildə xarici partnyor-Garanti heasing türk şirkətinin iştirakçı ilə Azeri heasing şirkəti yaradıldı . Ona görə də Azərbaycanda lizinq fəaliyyətinin yaradılmasının başlanğıcını 1999-cu ildə hesab etmək olar.

Bazarda digər lizinq şirkətləri də var idi, lakin onlar fəaliyyətsiz idilər.Həmin vaxtda bazarda yeganə fəal şirkət Dövət Təchizat Komitəsi yanında əsasən əməliyyat lizinqi ilə məşğul olan Azeri heasing şirkəti idi. O həm də lizinqin məşhurlaşmasına müəyyən tövhə verilmişdir.

Azərbaycanda lizinqin sürətli inkişafı 2003-cü ildən başlamışdır.Belə ki,məhz həmin vaxtdan etibarən Azərbaycanda Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) lizinqin inkişafı üzrə layihəni reallaşdırmağa başlamışdır. Bu dövrü ölkəmizdə lizinq sektorunun inkişafında ikinci mərhələ və hətta uğurlu mərhələ hesab etmək olar. Layihə nümayəndələrinin və hökumət orqanlarının məhsuldar əməkdaşlığı nəticəsində Azərbaycanda lizinq fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazası təkmilləşdirildi , daha əlverişli vergi rejimi yaradıldı, ictinayyətin lizinq xidmətləri haqqında bilgiləri yaxşılaşdırıldı. Hazırda lizinq münasibətləri Mülki Məcəllə (38-ci maddə,747-751-ci maddələr) və Vergi Məcəlləsi ilə (140-cı maddə) tənzimlənir. Lizinq haqqında Mülki Məcəllənin maddələrinin genişləndirilməsi nəticəsində bu sektoru tənzimləyən ayrıca qanun ləğv olunmuşdur.

2003-cü ildə bütün imtiyazlar ləğv edildi. Bazar dərhal mühitin yaxşılaşmasına reaksiya verdi və həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində lizinq şirkətlərinin sayı 2003-cü ildə 3-dən 2011-ci ildə rəsmi qeydiyyatdan keçmiş 22-yə çatdı. Hazırda respublikada lizinq xidmətləri təklif edən 11 aktiv lizinq şirkəti fəalliyyət göstərir. Lizinq münasibətlərinin inkişafına kömək və lizinq şirkətlərinin əlaqələrinin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Lizinq Şirkətləri Assosiasiyası yaradılmışdır. Assosiasiya 27 oktyabr, 2004-cü ildə BMK-nın (İFC) dəstəyi ilə “Ataleasing”, “Unileasing”, “Muganleasing” şirkətləri tərəfindən yaradılmışdır. ALŞA-nın tərkibinə aşağıdakı lizinq şirkətləri daxildir: Joint Lizinq, Unilizinq, Ansar Lizinq, Turan Lizinq, Standard Lizinq, AG Lizinq, Ata Lizinq, Dəmir Bank, Qafqaz Lizinq, ASB Bank, Nikoil Lizinq (son iki şirkət müşahidəçi qismində çıxış edir). ALŞA beynəlxalq səviyyədə Rusiya, Türkiyə, Belarus, Avropa ölkələrinin lizinq assosiasiyaları ilə əməkdaşlıq edir.

Joint Leasing Company nüfuzlu “Business Time” jurnalı tərəfindən “İlin Lizinq Şirkəti” nominasiyasında “Azeri Business Award” milli mükafatına layiq görülmüşdür. 2012-ci il 31 dekabr tarixinə şirkətin lizinq portfeli 35,312 mln AZN, maliyyələşdirdiyi lizinq müqavilələrinin ümumi sayı 520 olmuşdur. İlkin ödənişi 30%-dən çox olan müştərilər üçün lizinq üzrə faiz dərəcələri 17%-dən başlayaraq verilir. Lizinq portfelinin 40%-i tikinti sektorunun, 33%-i nəqliyyatın, 20%-i istehsalın və 7%-i isə digər sahələrin payına düşmüşdür (Cədvəl 6.1).

6.1 saylı cədvəldən göründüyü kimi, Azərbaycanda lizinq əməliyyatlarının orta müddəti 36 ay, orta illik faiz dərəcəsi 20%, avans ödənişləri 18-25%-dir.

.

Cədvəl 6.1

Azərbaycanın lizinq şirkətləri üzrə lizinq əməliyyatlarının xarakterik göstəriciləri


Şirkətin adı

Minimum və maksimum məbləğ

İllik faiz dərəcəsi

İllik avans ödənişi

Lizinq müddəti

Lizinq obyektləri

Joint Leasing Company


10 000 AZN

17-21%-dən başlayaraq

layihə dəyərinin 20-30%-i

10 ilədək

tikinti, sənaye texnikası,nəqliyyat vasitələri

Unilizinq (daşınmaz əmlak xaric)

obyekt növündən asılı olaraq dəyişir

21%

20-30%

2-5 il

tikinti, sənaye

texnikası,nəqliyyat vasitələri



MBC Lizinq



Şirkətin investisiyası 60% - ə qədər

17 – 20 %

30 %

3 – 7 il

Nəqliyyat vasitələri, istehsal avadanlığı, tibbi avadanlıq, tikinti texnikası

Qafqaz Lizinq




Min. 15000 AZN, maks.

800 000 AZN



18 – 26 %

Min. 20 %

Min. 3 ay, maks. 8 ay

Minik avtomobilləri

Ata Lizinq (daşınmaz əmlak xaric)


min. məbləğ 5000 ABŞ dolları

20-30%


30%- dən yuxarı

12 aydan 60 ayadək


ikinci əl avadanlıqları


Finans Lizinq





min. məbləğ 10 000 AZN, 50-60%-ə qədəri ödənir

20- 25%-dən başlayaraq

40%

12-6 0ay

nəqliyyat, inşaat, istehsalat, k/t avadanlıqları, iaşə

Parex Leasing&Factoring



10 000 AZN

20-35%

obyekt növündən asılı olaraq dəyişir

30-60 aya qədər

xüsusi təyinatlı

texnika, avadanlıq, minik avtomobilləri




Mənbə: Şirkətlərin rəsmi saytları
Lizinqin icarənin bir növü kimi qiymətləndirilməsi isə Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun deyildir. Çünki Azərbaycan Respublikasında icarə münasibətləri ayrıca olaraq Mülki Məcəllənin 34-cü fəsli (İcarə adlı) və lizinq münasibətləri 38-ci fəsli (Lizinq adlı) ilə tənzimlənir. Lizinq münasibətlərində tərəflərin hüquq və vəzifələri isə xüsusi hallarda Mülki Məcəllənin 33-cü fəsli (Əmlak kirayəsi) ilə nizamlanır. Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən bizim icarə və lizinq terminləri müvafiq olaraq “operativ lizinq” və “maliyyə lizinqi” (lizinqin əsas iki növləri) beynəlxalq anlayışlarına uyğun gəlir. Lizinqin maliyyə lizinqi kimi qiymətləndirilməsi ölkədə operativ lizinqin inkişafına mane olur. Lakin buna baxmayaraq, son zamanlar xüsusilə, avtolizinq bazarında avtomobillərin daha çox 5 illik lizinq yolu ilə əldə edilməsi, avtomobilə lizinq şirkətləri tərəfindən xidmətlərinin (sığorta, texniki servis və s.) göstərilməsi operativ lizinqin az da olsa fəaliyyətini sübut edir.

Ölkədə lizinq münasibətlərinin növbəti problemi lizinqin mühasibat uçotu ilə bağlıdır. Milli mühasibat uçotu standartlarında lizinq üçün xüsusi standart yoxdur və lizinq uzunmüddətli icarə kimi qeydə alınaraq lizinq alanın alanın balansında əks olunur. Bu isə Mülki Məcəllə ilə uyğunlaşmır. Çünki Mülki Məcəllədə lizinq obyekti əsas vəsait kimi tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında lizinq verənin və ya lizinq alanın balansında qeydə alınmalıdır.

Əvvəllər tətbiq olunan sürətli amortizasiyanın (əvvəllər bu, 2 əmsalla hesablanırdı) ləğv edilməsi lizinq sektorunda əsas vəsaitlərin yenilənməsinin qarşısını alır. Qeyd edək ki, Rusiyada lizinq münasibətlərində sürətləndirilmiş amortizasiya (bu, Rusiyada 3 əmsalla hesablanır) tətbiq olunur və onlar xərclər kimi çıxılır, bu da vergi bəyənnaməsi zamanı nəzərə alınmır.

Lizinq obyektinə vergi qanunvericiliyinə əsasən qoyulan ƏDV (18%) əmlakın qiymətinə daxil edilir, nəticədə əmlakın maya dəyəri artır. Belə olan halda müştəri lizinq şirkətlərinin rəqibi olan banklara kredit götürməyə üz tutur.

Əsas etibarilə operativ lizinq şirkətlərinin gəlirləri tam şəkildə lizinq müqaviləsinin müddəti bitdikdən sonra geri qaytarılan əmlakın ikinci dəfə lizinqə verilməsi və satılması zamanı formalaşır və bu zaman ƏDV-nin tətbiqi operativ lizinq sövdələşməsinin qiymətini bahalaşdırır. Ona görə də Azərbaycanda operativ lizinq inkişaf edə bilmir.

Belə səbəblərə görə Azərbaycan malik olduğu lizinq potensialından tam istifadə edə bilmir. Məsələn, qərbdə şirkətlər əsas vəsaitlərin yenilənməsini demək olar ki, 80 %-ni, Avstraliya sənaye kapital qoyuluşunun 33%-ni, Qazaxıstan isə 6%-ni lizinq yolu ilə həyata keçirdiyi halda, Azərbaycanda bu göstərici 1%-dən bir qədər çoxdur.

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki , 2003-2008-ci illərdə ölkədə lizinq portfelinin həcmi ilbəil artmışdır. Lakin 2008-ci ildən sonra lizinq bazarında azalma müşahidə olunur ki, bunun da əsas səbəbi həmin ildən etibarən vergi qanunvericiliyinə əsasən lizinq obyektlərinə ƏDV-nin qoyulmasıdır.

Azalma analoji olaraq ümumi investisiya qoyuluşunun tərkibində də əks olunur. 2010-cu ildə ölkəyə 17,6 mlrd. ABŞ dolları ümumi investisiya qoyuluşu olub ki, onun tərkibində lizinq yolu ilə investisiya qoyuluşu 0,17 mlrd. ABŞ dollarına bərabər olmuşdur. 2011-ci ildə isə ümumi investisiya qoyuluşunun həcmi artaraq 21,66 mlrd. ABŞ dolları olub, lakin belə artımın tərkibində lizinq yolu ilə investisiya qoyuluşunun həcmi 2010-cu ilə nisbətən azalaraq 0,15 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur .

Lizinq münasibətlərini tənzimləyən xüsusi orqanın yoxluğu bu sektorun zəif inkişaf etməsinin səbəblərindən biri kimi qiymətləndirilir. Hətta BMK (İFC) Azərbaycanın lizinq bazarının inkişafı üçün belə bir orqana ehtiyacı olduğunu müəyyən etmişdir. Çünki, ölkənin lizinq bazarı hələ də tam formalaşmadığından inkişaf üçün dövlət tərəfindən gələn dəstək və tənzimləyici tədbirlər geniş imkanlar aça bilər. Məhz tənzimləyici orqanın olmaması nəticəsi idi ki, 2009-cu ildən tətbiq edilən kapitallaşmaya yönəldilmiş gəlirə edilən vergi güzəştləri yalnız banklara və sığorta şirkətlərinə aid edilmiş və lizinq şirkətləri burada nəzərə alınmamışdır. Lizinq bazarları üçün tənzimləyici orqan kimi ideal seçim müxtəlif qurumlar ola bilər.

Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bir çox lizinq şirkətlərinin təsisçiləri həm yerli banklar, həm də xarici şirkətlərdir. Bu onu göstərir ki, ölkənin lizinq bazarında problemli məsələlərdən biri də maliyyələşdirmə mənbələridir. Hal-hazırda lizinq şirkətlərinin güclü maliyyələşdirmə mənbələrinə ehtiyacı vardır. Beləki, son maliyyə böhranı ilə əlaqədar olaraq xarici kapitalın yerli lizinq bazarına cəlb edilməsi çətin məsələdir. Yerli bankların maliyyələşdirmə mənbəyi kimi çıxış etməsinin əsas səbəbi isə onların pul kapitalına malik olması və lizinq xidmətinin bu pul kapitalına olan tələbatı ilə bağlıdır.



Cədvəl 6.2

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əsas lizinq şirkətlərinin təsisçiləri


Şirkətin adı

Təsisçilər


Ansar Leasing

Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (100%)

Qafqaz Lizinq MMC

Türkiyənin NAB şirkətlər qrupu (100%)

Joint Leasing Company

BB-nın DH Leasing LTD (52,4%) Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (47,6%)

AG Leasing

AG Bank (35%) İngilis şirkəti Hiperion Capital Managemnet (30%) Amerikan şirkəti Delta Trans LTC (25%) İngilis firması Milio Leasing Limited (10%)

Unileasing QSC

Unibank (66,67%) AYİB (33,33%)

Parex Leasing&Factoring

Latviyanın Parex Bankı (əvvəl) Hollandiyanın SWITLAR Investments (indi)

MCB Lizinq QSC

Pakistanın MCB Bank Limited, Yerli resident

Mənbə: Şirkətlərin rəsmi saytları
Bəzi yerli bankların lizinq xidməti göstərməsi lizinq şirkətlərinin inkişafına mane olur. Bankların daha çox pul kapitalına malik olması onları bazarda lizinq şirkətlərinin güclü rəqiblərinə çevirir. Zəif inkişaf edən lizinq şirkətləri isə bu rəqabət mühitində tab gətirə bilmirlər. Nəticədə ölkədə lizinq portfelinin həcmi aşağı olur.

Bu gün kənd təsərrüfatı sektorunda rəqibsiz lider lizinq şirkəti “Aqrolizinq ASC”dir. Kənd təssərrüfatının inkişafı ilə bağlı olan dövlət sifarişləri yalnız bu şirkətə verilməkdədir. Aqrolizinq ASC-yə həvalə edilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi üçün 2005-2012-ci illər üzrə dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən 370,63 milyon manat maliyyə vəsaiti ayrılmışdır.

Azərbaycanda (2012- ci il) lizinq bazarının strukturunda 37%-lə tikinti sektoru ilk sırada, 5%- lə isə yüngül və yeyinti sənayesi son sıradadır.

Azərbaycanda lizinq bazarı üçün geniş perspektivlər vardır: qeyri-neft sektorunun inkişafı, kiçik və orta sahibkarlığın stimullaşdırılması, ölkədə dünya səviyyəli yarışların, tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün tikinti və yenidənqurma işlərinin artması bunun üçün real faktdır.

Bundan başqa Azərbaycanda lizinq bazarının inkişafı üçün lizinq şirkətlərinin istiqrazlar buraxılmasına da şərait yaradılmışdır. Məsələn, bu il (2013-cü il) Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi (QKDK) "Finans Lizinq" ASC-nin ümumi dəyəri 500 min manat olan təmin edilməmiş, faizli, sənədsiz, adlı istiqrazlarının emissiya prospektini qeydiyyata almışdır. Emissiya çərçivəsində hər birinin nominal dəyəri 500 manat olan 1000 istiqraz buraxılıb. İstiqrazların tədavül müddəti illik 14 faiz gəlirlik və faiz ödənişinin müddəti 90 gün olmaqla 720 gün təşkil edir. Yerləşdirmənin anderrayteri qismində "Texnika Kapital Menecment" MMC çıxış edir. Emissiya prospektinə əsasən, yerləşdirmə kütləvi təklif üsulu ilə Bakı Fond Birjası tərəfindən keçiriləcək.

Azərbaycanda İslam lizinqini (İcara) təmsil edən yeganə şirkət Ansar Lizinqdir. Ansar Lizinq Şəriətin haram buyurduğu sahalərə (spirtli içki istehsalı, qumar oyunları və s.) xidmət göstərmir. Maraqlıdır ki, həmin şirkət ölkəmizdə tibb sektoruna investisiya qoymur. Bunun səbəbi tibb sektorunun qeyri-likvid olması ilə əlaqələndirilir. Bu, icaranın tətbiqində əsaslı səbəbdir. Çünki ənənəvi lizinqdən fərqli olaraq İslam lizinqində faiz olmur və ödənişlərin gecikdirilməsi zamanı əldə olunan cərimələr (cərimələr günə 1%-dir, cəmi bir ay davam edir bu proses, bir aydan sonra dayandırılır və müştəri cəmi 30% cərimə olunur.) gəlir kimi istifadə olunmur. Həmin vəsait xeyriyyə məqsədilə istifadə olunur. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Vergi qanunvericiliyinə əsasən həmin məbləğ gəlir şəklində vergiyə cəlb olunur. Bu da icara fəaliyyəti göstərən şirkət üçün xərc deməkdir ki, onun üçün bir çətinlik yaradır.

Hazırda Azərbaycanın lizinq bazarında yaranmış heç də sadə olmayan vəziyyət şirkətləri öz faiz dərəcələrini aşağı salmaq haqqında fikirləşməyə vadar edir. Ekspertlərin fikrincə, bazar iştirakçılarının qiymət siyasəti artıq 2014-cü ildə dəyişməyə başlayacaqdır. Bu gün üçün lizinq üzrə orta faiz dərəcəsi məhsuldan asılı olaraq ildə 18-22% civarındadır. Ona görə də digər bir sıra göstəricilərə görə hazırda lizinq öz başlıca rəqibindən - bank kreditləşməsindən geri qalır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq bazarlara inteqrasiyası, ölkənin maliyyə vəsaitlərinin artması, əhalinin gəlirlərinin yüksəlməsi və digər amillər lizinq üzrə faizlərə təsir göstərirlər. Hesab edirik ki, 2013-2015-ci illərdə də çox olmayacaq. Belə ki, bu prosesin tədriclə gedəcəyi proqnozlaşdırılır. Lizinq sferasında faiz dərəcəsinin daha çox aşağı salınması yalnız dövlətin müdaxiləsi və yaxud da çox iri investorun bu bazara gəlişi sayəsində mümkün olacaqdır.

Bazarda lizinqin digər maliyyə xidmətlərinə nisbətən daha çox rəqabət qabiliyyətliliyi ola bilməsini ləngidən bir sıra maneələr heç son illərdə də (2010-2012-ci illərdə) aradan qaldırıla bilməmişdir. Bazar üçün ən ağrılı məsələ əlavə dəyər vergisinin (ƏDV-nin) ödənilməsi problemidir ki, bu da lizinq əməliyyatlarının imkanlarını ciddi surətdə məhdudlaşdırır. Mövcud qanunvericiliyə görə indiki vəziyyətdə lizinq verilməsi üçün əldə edilən əsas vəsaitlər ƏDV-yə cəlb olunur, lakin digər tərəfdən, lizinq əməliyyatları bu vergidən azad olunmuşdur. Belə olan halda lizinqalan lizinqverən tərəfindən mal alışı zamanı ödənilmiş ƏDV üzrə qarşılıqlı hesablaşma etmək imkanına malik olmur. Nəticədə lizinqalan ikiqat ƏDV ödəmək məcburiyyətində qalır. Əgər bu vəziyyəti istisna etsək, onda belə alınacaqdır ki, lizinq şirkətlərinin xidmətləri ƏDV-yə cəlb olunacaq və 18% baha olacaqdır. Bununla yanaşı qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 31 yanvar 2005-ci ildə qəbul olunmuş 12 saylı qərarın icrası mümkün deyildir. Həmin qərar lizinq sektorunun stimullaşdırılması məqsədilə qəbul olunmuş və burada ölkəyə mal idxalı zamanı ƏDV-də azad olunmuş bir sıra əsas vəsait növlərinin siyahısı öz əksini tapmışdı. Lakin təəssüflər olsun ki, həmin qərarın heç bir işçi mexanizmi yoxdur. Nəticədə çox böyük vergi yükü işləyən şirkətlərin çiynində ağır yük kimi oturur və bu bazara yeni oyunçuların daxil olmaq arzusunu ürəyində qoyur. Bununla yanaşı, lizinq predmetinə sürətləndirilmiş amortizasiyanın tətbiqi üzrə mövcud imtiyazların ləğvi əsas vəsaitlərin modernləşdirilməsinə mənfi təsir göstərir.

İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafını stimullaşdıran lizinq sferasının inkişafı üçün ƏDV məsələsinin həlli daha böyük səmərə verə bilərdi. Bu, avadanlıq və digər əsas vasitələrin təzələnməsi əməliyyatları üzrə lizinq sövdələşmələri həcminin və sayının xeyli artımına, sahibkarlığın inkişafına gətirib çıxaracaqdır ki, bu da nəticədə dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarının artımında özünü göstərəcəkdir.

Bununla yanaşı, hər bir şirkətin nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı, avadanlığın qaytarılması, qaytarma lizinq ilə bağlı öz problemləri vardır. Mövcud qanunvericilik aktlarına görə, vergi orqanları lizinq predmetinin yeni lizinqalana təkrar lizinq şirkətləri üçün çox böyük problem yaradır. Lizinqalanın defoltu halında lizinq şirkətlərinin mövcud problemlərinə lizinq predmetinin təkrar satışı zamanı meydana çıxan vergi yükü də əlavə olunur.

Bundan başqa, şirkətlər hüquqi xarakterli, xüsusilə də məhkəmələrdə məsələlərin həlli ilə bağlı problemlərlə üzləşirlər. Elə hallar olur ki, bəzən şirkətlər müştəri tərəfindən haqqı ödənilməmiş avadanlığı geri götürməyə cəhd edərkən problemlə qarşılaşırlar. Məhkəmələr isə təəssüf ki, Mülki Məcəllədə və digər qanunvericilik aktlarındakı müddəalara istinad edərək heç də həmişə obyektiv qərarlar qəbul etmirlər. Həqiqətən də bu gün şirkət tərəfindən bazarın təhlilinin çatışmazlığı hiss olunur. Lizinq bazarı bu gün kifayət qədər tədqiq olunmur ki, bu da bazarda trendlərin tapılmasına və yeni məhsulların inkişafına mane olur. Şirkətlər daha çox bu günlə yaşayırlar. Onlar bu və ya digər səbəbdən hazırda yaxşı satılan məhsullarla işləyir və portfellərinin diversifikasiyası haqqında fikirləşmirlər. Bunun nəticəsi bazarda trendlərinə uyğun yeni məhsulların olmaması sayılır. Şirkətlərin işində başqa bir problem onların öz müştərilərini kifayət qədər öyrənməməsi hesab olunur. Onlar müştərilərin ödəniş qabiliyyətini pis yoxlayırlar. Bu sahədə mükəmməl tədqiqatların olmaması gələcəkdə bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olur.

Hesab edirik ki, əgər nəzarət orqanının şəxsində dəstək qazanmış olarsa, dövlət tənzimlənməsi yuxarıda sadalanan problemlərin həlli prosesinin katalizatoru ola bilər. Fikrimizcə, məhz nəzarət orqanının olmaması üzündən kapitallaşdırmaya yönəldilmiş mənfəət vergisi ödənişindən azad etmə üzrə 2009-cu ildən tətbiq olunmuş vergi güzəştlərindən yalnız banklar və sığortaçılar bəhrələnmişdir.

Fikrimizcə, qanunvericilikdə bəzi boşluqlar vardır. Belə ki, burada təkrar və əməliyyat kimi lizinq növlərinin əks olunması lizinq şirkətlərinin əməliyyat meydançasını kiçildir və ikili şərh olunur.

Keçən dövrdə bazarın bütün əsas problemlərinin qalmasına baxmayaraq, onun müəyyən dərəcədə inkişafı müşayət olunmaqdadır. Ölkə iqtisadiyyatının bir çox sahələr üzrə inkişafı, xüsusilə də infrastruktur quruculuğunun genişləndirilməsi şirkətlərin portfellərinin inkişafı üçün şərait yaratmışdır. Bununla yanaşı, şirkətlərin əksəriyyəti öz köhnə borclarının ödənilməsi ilə,problemli kreditlərin, problemli lizinqlərin qaytarılması ilə məşğul olmuşlar.

Hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanın lizinq bazarının potensialı mövcud bazar həcmini 7 dəfədən çox ötür. Bazar üçün onun ölkənin ÜDM-də payının 2%-ə qədər məqbul saymaq olar (2011-ci ildə Azərbaycanda ÜDM-in həcmi 63,7 mlrd. dollar təşkil etmişdir). Belə olan halda bu gün lizinq şirkətlərinin portfelinin ümumi həcmi 1,3 mlrd.dollara qədər təşkil etməlidir, halbuki o, bu gün 170-180 mln. dollardan yuxarı deyildir.

Ölkənin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış Azərbaycanın 2011-2025-ci illərdə uzunmüddətli iqtisadi inkişaf strategiyasında ölkənin ümumi daxili məhsulunda lizinq portfelinin xüsusi çəkisinin 2009-cu ildəki 0,5%-dən 2025-ci ildə minimum 3%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Strategiyaya əsasən 2009-cu ildə ölkənin lizinq bazarının həcmi 215 mln. dollar təşkil etmişdirsə, 2025-ci ildə 3,108 mlrd. dollar portfelin əldə olunması proqnozlaşdırılır.

Bu məqsədlərə nail olunması üçün lizinq təşkilatlarını uzunmüddətli maliyyə vəsaitləri ilə təmin etmək, lizinq obyektlərində sürətləndirilmiş amortizasiya mexanizminin tətbiqinə icazə vermək, ixtisaslaşdırılmış lizinq fondu yaratmaq planlaşdırılır. Həmçinin ölkədə iri infrastruktur və investisiya layihələrinin icrasında mühüm maliyyə mənbəyi kimi lizinqin payının artırılması üzrə tədbirlərinin həyata keçirilməsi kənd təsərrüfatının texniki təminatının yaxşılaşdırılması planlaşdırılır.

Ölkənin lizinq bazarının vəziyyəti göstərir ki, artıq bu gün həmin tədbirlərin reallaşdırılmasına böyük tələbat vardır. Hesab edirik ki, məhz dövlət lizinq sektorunun inkişafına impuls verəcək və respublika iqtisadiyyatının inkişafına pozitiv təsir göstərəcəkdir.



ÖZÜNÜ YOXLAMA SUALLARI

 1. Lizinq nədir?

 2. Müddətindən asılı olaraq neçə növ icarə müqaviləsi mövcuddur?

 3. Lizinq və icarə anlayışları arasında fərqli cəhətlər hansılardır?

 4. Lizinqin sövdələşmə iştirakçılarına verdiyi iqtisadi üstünlüklər arasında hansıları ayırmaq olar?

 5. Bankların lizinq xidmətləri bazarına daxil olmaları hansı amillərlə bağlıdır

 6. Lizinqin bаnк кrеditi ilə müqаyisədə fərqləndirici хüsusiyyətləri və üstünlüкləri sadalayın.

 7. Icаrədаr üçün lizinq bаzаrının üstünlüкləri nədən ibarətdir?

 8. Əmtəə istеhsаlçısı üçün lizinq bаzаrının üstünlükləri nədən ibarətdir?

 9. Lizinq vеrənin əsаs funкsiyаlаrınа nələr аiddir?

 10. Lizinq ödənişinə nələr daxildir?

 11. Lizinqin fоrmаlаrının əsаs təsnifаt əlаmətlərini sadalayın.

 12. Mаliyyələşdirmə növünə görə lizinqin hansı növlərini fərqləndirirlər?

 13. İştirakçıların tərkibinə görə və lizinq əməliyyatlatının həyata keçirilməsi texnikasından asılı olaraq lizinqin hansı növləri fərqləndirilir?

 14. Maliyyə lizinqi və operativ lizinq nədir?

 15. Qaytarma lizinqi nədir?

 16. Ayrıca lizinq və ya əlavə maliyyə vəsaitinin cəlb edilməsi vasitəsilə lizinq nədir?

 17. Kompensasiya lizinqi nədir?

 18. Lizinq obyektinin “hərəkət edib-etməməsi” əlamətinə görə lizinqin hansı növləri fərqləndirilir?

 19. Lizinq sövdələşmələrinin iştirakçılarının milli mənsubiyyətinə görə lizinq hansı növlərə bölünür?

 20. Lizinq xidmətləri marketinqi nədir?

 21. Lizinq şirkətləri üçün strateji marketinq planlaşdırılması aspektinə intensiv artımın hansı marketinq strategeyaları daxildir?

 22. Lizinq xidmətləri bazarında diversifikasiyalı artım stratefiyaları çərçivəsində hansı strategiyalardan istifadə olunur?

 23. lizinq xidmətləri sferasında yeddi əsas tərkibdən ibarət olan marketinq-miks elementlərinin əsas inkişaf istiqamətləri nədən ibarətdir?

 24. Lizinq xidmətinin qiymətinə təsir göstərən əsas amillər nədən ibarətdir?

 25. Аzərbаycаnın lizinq хidmətləri bаzаrının inkişaf tarixini verin.

 26. Аzərbаycаndа hаnsı lizinq şirкətləri fəаliyyət göstərir?

 27. Аzərbаyjаnın lizinq хidmətləri bаzаrının əsаs prоblеmləri hаnsılаrdır?

 28. Lizinqin əsаs üstünlüкləri hаnsılаrdır?

 29. Lizinq əməliyyаtlаrının tətbiqi iqtisаdi inкişаfа nеcə təsir göstərir?

 30. Lizinqvеrənin əsаs funкsiyаlаrı hаnsılаrdır?

 31. Lizinq müqаviləsində nələr öz əкsini tаpır?

 32. Lizinq əməliyyаtlаrının оbyекtləri və subyекtləri hаnsılаrdır?

 33. Lizinq ödəməsinə nələr dахildir?

 34. Lizinq şirкətində mаrкеtinqin əsаs funкsiyаlаrınа nələr аid оlunur?

 35. Lizinq şirкətində mаrкеtinq коmplекsinin hаnsı mоdеlindən istifаdə еtməк məqsədəuyğundur?

Yüklə 334,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə