N11-1-ci qrup Layout 1


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐYüklə 7,04 Kb.

səhifə35/41
tarix24.12.2017
ölçüsü7,04 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41

ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ
77
ABBASLI XOŞBƏXT
RAFAİL QIZI 
604 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin «Tərcümə
(Azərbaycan dili-ingilis dili)» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 158 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
ŞAHBAZOV NİCAT 
ELÇİN OĞLU
604 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Tarix» ixtisasına qəbul olub.
Cəlilabad rayonu 1 saylı şəhər tam
orta məktəbinin məzunudur.
ƏHLİMANLI NİZAMİ 
NAİL OĞLU
604 balla Milli Aviasiya
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Qobustan rayonu Qobustan şəhər
1 saylı tam orta məktəbinin
məzunudur.
YƏHYAYEVA ƏSMƏR
ELXAN QIZI 
603 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin «Tərcümə
(Azərbaycan dili-ingilis dili)» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 244 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MƏSİMZADƏ VÜSALMƏSİM
SAMİT OĞLU
603 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Politologiya» ixti-
sasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 132-134 nömrəli təhsil
kompleksinin məzunudur.
ƏLİYEV İLHAM 
EHTİBAR OĞLU
603 balla Milli Aviasiya
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Gəncə şəhəri 31 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.
ƏSGƏROVA ROZA 
FƏRİD QIZI
603 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Politologiya» ixti-
sasına qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına tam orta məktəbin məzunudur.
ƏLİZAMANLI ANAR
MEHMAN OĞLU
602 balla Milli Aviasiya
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 12 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
ƏHMƏDOVA AYTƏKİN
İMRAN QIZI 
602 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin «Tərcümə
(Azərbaycan dili-ingilis dili)» ixtisası-
na qəbul olub.
Xaçmaz rayonu Aslanoba kənd tam
orta məktəbinin məzunudur.
MƏMMƏDOVA LEYLA
YUSİF QIZI 
601 balla Gəncə Dövlət
Universitetinin «Xarici dil müəllimliyi
(ingilis dili)» ixtisasına qəbul olub.
Gəncə Humanitar Kollecinin
məzunudur.
AŞUROVA ŞƏBNƏM 
MAHİR QIZI 
604 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin «Tərcümə
(Azərbaycan dili-ingilis dili)» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 30 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
ƏKBƏRZADƏ MƏLƏK
İLQAR QIZI 
604 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin «Tərcümə
(Azərbaycan dili-ingilis dili)» ixtisası-
na qəbul olub.
Beyləqan rayonu F.Hacıyev adına
2 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.


78
III QRUP
ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
MƏHƏMMƏDƏLİZADƏ
NATƏVAN İRZA QIZI 
601 balla Milli Aviasiya
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Laçın rayonu 20 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
CƏLALİ ŞƏMS 
ŞƏMSİ QIZI
601 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Politologiya» ixti-
sasına qəbul olub.
Azərbaycan Milli Konservatoriyası
nəzdində Musiqi Kollecinin
məzunudur. 
HACIYEVA GÜNAY 
CEYHUN QIZI 
601 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis
dili və ədəbiyyatı)» ixtisasına qəbul
olub.
Sumqayıt şəhəri 28 saylı tam orta
məktəbin məzunudur.
BABAYEVA SƏMAYƏ
MİRZƏAĞA QIZI
600 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin «Tərcümə
(Azərbaycan dili-ingilis dili)» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 187 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
HACIZADƏ AYTAC 
ELŞƏN QIZI 
600 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin Tərcümə (Azərbaycan
dili-ispan dili) ixtisasına qəbul olub.
Cəbrayıl rayonu Hovuslu kənd tam
orta məktəbinin məzunudur.
MƏMMƏDOVA FATİMƏ
AZƏR QIZI 
600 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Politologiya» ixti-
sasına qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 8 saylı tam orta
məktəbin məzunudur.
ƏFƏNDİZADƏ AYSEL 
ASƏF QIZI
600 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Politologiya» ixti-
sasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 145 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
ƏSGƏROVA NƏRGİZ 
SEYMUR QIZI 
600 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin «Filologiya (ingilis dili
və ədəbiyyatı)» ixtisasına qəbul olub.
Qubadlı rayonu Xanlıq kənd 2 saylı
tam orta məktəbinin məzunudur.
MİRZƏZADƏ ŞAKİR
MİRZƏLİ OĞLU
600 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin «Tərcümə
(Azərbaycan dili-ingilis dili)» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri İ.Əfəndiyev adına
«Elitar» gimnaziyanın məzunudur.
KAZIMLI ZEYNƏB
ALLAHVERDİ QIZI 
601 balla Naxçıvan Dövlət
Universitetinin «Xarici dil müəllimliyi
(ingilis dili üzrə)» ixtisasına qəbul
olub.
Naxçıvan şəhəri 705 saylı hərbi
hissənin 1 saylı tam orta məktəbinin
məzunudur.
ƏLƏKBƏRZADƏ NİLUFƏR
BAXIŞ QIZI 
601 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Tərcümə (ərəb dili üzrə)» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 52 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ
79
SƏRDARLI KAMİL 
HÜSEYN OĞLU
700 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur. Xaricdə təhsil alır.
HƏMİDOV KAMRAN 
ELÇİN OĞLU
700 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur. Xaricdə təhsil alır.
İSMAYILOV RƏŞAD
FƏHRAT OĞLU
696 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 263 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
KƏRİMLİ PƏRVİZ 
ELŞAD OĞLU
696 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur.
NİZAMOV İLHAM 
İLQAR OĞLU
696 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Şəki rayonu Vərəzət kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.
HƏTƏMOVA TƏRGÜL
ARZUMAN QIZI
695 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Laçın rayonu 28 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MEHDİYEVA KÖNÜL
FİKRƏT QIZI
692 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Yevlax rayonu Nərimanov adına
9 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
MƏMMƏDOV VASİF 
QABİL OĞLU
691 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur. Xaricdə təhsil alır.
ALLAHVERDİYEVA SURƏ
ŞƏMSƏDDİN QIZI
690 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 304 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
SULTANLI TÜRKAN
İSGƏNDƏR QIZI
686 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri Texniki və təbiət
elmləri liseyinin məzunudur.
ÉÖÊÑßÊ ÍßÒÈÚß
ÝÞÑÒßÐÌÈØ ÀÁÈÒÓÐÈÉÅÍÒËßÐ
IV ÃÐÓÏ
Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə