Način ugovaranja poslova utječe na mogućnost naplate potraživanjaYüklə 445 b.
tarix03.05.2018
ölçüsü445 b.
#41425Način ugovaranja poslova utječe na mogućnost naplate potraživanja

 • Način ugovaranja poslova utječe na mogućnost naplate potraživanja

 • Prilikom ugovaranja poslova potrebno je voditi računa o kvalitetnom osiguranju naplate potraživanja

 • Što kvalitetnije sredstvo osiguranja pruža veću i bržu mogućnost naplate potraživanja.OBRTNICI

 • OBRTNICIOBRTNICI

 • OBRTNICIOBRTNICI

 • OBRTNICI 

 •  

 • kontrolirati otvaranje stečaja putem Narodnih novina;

 • pravodobna prijava tražbine u stečaj-u roku od 15 dana (a najduže 30 dana) sukladno odluci suda od dana objave na oglasnoj ploči suda;

 • u prijavi se mora prijaviti cjelokupna tražbina koja uključuje glavnicu, kamate i zatezne kamatu do dana otvaranja stečaja

 • status razlučnog vjerovnika:

 • prvenstveno se namiruje iz založene stvari prije ostalih vjerovnika

 • ima pravo namiriti glavnicu, kamatu i zateznu kamatu do dana otvaranja stečaja5.1. PRVI KORAK:

 • 5.1. PRVI KORAK:

 • Klasifikacija klijenata prema vrsti osiguranja koje daju:

 • bankarsku garanciju

 • zalog na stvarima i pravima (nekretninama, vozilima, plovilima, dionicama, poslovnim udjelima)

 • solidarne jamce

 • zadužnice – pod uvjetom da dužnik ima neopterećenu imovinu

 • Bez instrumenata osiguranja5.2. DRUGI KORAK

 • 5.2. DRUGI KORAK

 • Kontrola potraživanja:

 • Za svakog dužnika sukladno osiguranjima plaćanja koje isti može ponuditi odrediti limite iznosa zaduženja i rokove plaćanja;

 • uredno evidentirati i kontrolirati dospjelost;

 • utvrditi procedure opomene dužniku, poduzimanja odgovarajućih vansudskih i sudskih postupaka radi naplate potraživanja;

 • utvrditi protokole kontrole boniteta, statusa i imovine dužnika - redovno i periodično;5.3. TREĆI KORAK:

 • 5.3. TREĆI KORAK:

 • Ustupanje naplate potraživanja odvjetnicima

 • definirati kada će se naplata potraživanja ustupiti odvjetnicima – utvrditi rokove nakon dospijeća istekom kojih će se dokumentacija dostavljati odvjetnicima na daljnje postupanje;

 • odvjetnici predlažu da se s obzirom na ''Klasifikaciju klijenata'' (Opća pravila-t.5.1) utvrde naprijed navedeni rokovi za ustup predmeta odvjetnicima,

 • npr.

  • Bez instrumenata osiguranja – 60 dana nakon dospijeća,
  • Zadužnica – 70 dana nakon dospijeća,
  • Hipoteka – 120 dana nakon dospijeća.


Odvjetnicima se dostavlja slijedeća dokumentacija, pečaćena, potpisana od ovlaštene osobe i u izvorniku:

 • Odvjetnicima se dostavlja slijedeća dokumentacija, pečaćena, potpisana od ovlaštene osobe i u izvorniku:

  • Punomoć za zastupanje – 3 primjerka,
  • Kartica otvorenih stavaka za predmetnog dužnika – 5 primjeraka,
  • Dospjeli računi – 5 primjeraka,
  • Ugovor sklopljen sa dužnikom – 1 izvornik i 4 obična preslika,
  • Sva sredstva osiguranja kojima Vjerovnik raspolaže.
 • Odvjetnici u roku od 8 dana od dana zaprimanja dokumentacije šalju dužniku opomenu za plaćanje, uz ostavljanje roka od 8 dana za plaćanje duga.

 • Ukoliko dužnik plati po primljenoj opomeni Vjerovnik o tome obavještava odvjetnike.

 • Ukoliko odvjetnici ne zaprime obavijest o plaćanju duga, istekom roka od 10 dana od dana slanja opomene pokreću se odgovarajući postupci pred nadležnim tijelima ovisno o sredstvima osiguranja (ovršni postupak ili postupak aktiviranja fiducije pred javnim bilježnikom, ovršni postupak pred sudom, pribava dokumentacije od MUP-a, od HZMO-a, i dr.). • ČETIRI KORAKA DO CILJA

 • CILJ: IZVJESNOST I SIGURNOST POSLOVANJA

 • PRVI KORAK:

 • Dobiti kvalitetne instrumente osiguranja plaćanja koji naplatu potraživanja čine izvjesnom i koji instrumenti ne mogu biti pobijani u eventualnim stečajnim ili drugim sudskim postupcima, a koji su dostatni za pokriće potraživanja;

 • DRUGI KORAK:

 • Osigurati prava temeljem kojih se stječe status razlučnog vjerovnika u stečajnom postupku;

 • TREĆI KORAK:

 • U slučaju nemogućnosti dobivanja instrumenata osiguranja iz prethodne točke biti u mogućnosti kvalitetno procijeniti rizik mogućnosti naplate;

 • ČETVRTI KORAK:

 • Utvrditi procedure ugovaranja poslova, standardizirati ugovore u dijelu kojem se odnose na osiguranje naplate potraživanja kao i procedure i postupke vezane uz naplatu dospjelih potraživanja.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə