Neformalni poslovi iuris gentium, kauzalniYüklə 445 b.
tarix17.09.2018
ölçüsü445 b.Neformalni poslovi iuris gentium, kauzalni

 • Neformalni poslovi iuris gentium, kauzalni

 • Temelj obveze: neformalna predaja neke stvari u imovinu obveznika

 • a) vlasništvo b) detencija c) izvedeni posjed

 • Obveza na povratakGaj, Institucije: mutuum-> realni kontrakt

 • Gaj, Institucije: mutuum-> realni kontrakt

 • depositum, commodatum,

 • pignus-> 2 tužbene formule: in factum concepta i in ius concepta,nisu još realni kontrakti

 • Justinijan (Institucije i Digesta): mutuum+depositum, commodatum, pignus –> realni kontraktiugovor koji nastaje time što jedna stranka (zajmodavac) predaje u vlasništvo drugoj stranci (zajmoprimcu) stanovitu količinu novca ili drugih zamjenljivih stvari s uglavkom da zajmoprimac mora vratiti jednaku količinu stvari iste vrste i kakvoće (tantundem eiusdem generis)

 • ugovor koji nastaje time što jedna stranka (zajmodavac) predaje u vlasništvo drugoj stranci (zajmoprimcu) stanovitu količinu novca ili drugih zamjenljivih stvari s uglavkom da zajmoprimac mora vratiti jednaku količinu stvari iste vrste i kakvoće (tantundem eiusdem generis)

 • Obveza nastaje tek trenutkom prijelaza vlasništva od zajmodavca na zajmoprimca (neformalnim sporazumom da će vjerovnik dati zajam ne nastaje još obveza)

 • Predmet zajma: novac ili druge zamjenjive stvari -> res nec mancipi -> traditio

 • Obveza na povrat iste količine istovrsnih stvari

 • contractus mohatraenegotium stricti iuris

 • negotium stricti iuris

 • contractus unilateralis

 • iuris gentium

 • obveza na dare

 • Tužbe:

 • actio (condictio) certae creditae pecuniae (predmet zajma=novac)

 • condictio certae rei (condictio triticaria) (predmet zajma=druge stvari)

 • Zadužnica – izdaje je dužnik vjerovniku u svrhu budućeg dokaza

 • -ako bi se izručila prije nego što bi zajam bio isplaćen -> querella non numeratae pecuniaeKamate

 • Kamate

 • Dužnik mora vratiti samo dužnu glavnicu

 • Dužnik nije bio dužan platiti ni ugovorene ni zatezne kamate

 • Moraju se posebno ugovoriti -> stipulatio usurarum, stipulatio sortis et usurarum

 • Nenovčani zajmovi- kamatna obveza nudo pactu (carsko doba)SC Macedonianum

 • SC Macedonianum

 • Zabranjuje davanje zajma sinu obitelji bez očeva pristanka

 • Povratak zajma se ne može zahtijevati ni nakon što sin obitelji postane sui iuris

 • zajam nije ništav; pretorska ekscepcija senatus consulti Macedoniani

 • Naturalis obligatio

 • Faenus nauticum (pecunia traiecticia)

 • Pomorski zajam

 • Vjerovnik nosi rizik pomorskih plovidbenih opasnosti za pozajmljeni novac

 • Funkcija: pomorsko osiguranje; premija se plaćala u obliku kamata (usurae maritimae) -> najveća mjera 12% (Justinijan)

 • Ugovaranje: nudum pactumMancipacija/in iure cesija – prijenos vlasništva na drugoga uz posebni fiducijarni uglavak (pactum fiduciae) kojim se stjecatelj (fiducijar) obvezuje da će vlasništvo stvari remancipacijom ili in iure cesijom prenijeti natrag na otuđivaoca (fiducijanta) kad se ispuni dogovorena svrha :

 • Mancipacija/in iure cesija – prijenos vlasništva na drugoga uz posebni fiducijarni uglavak (pactum fiduciae) kojim se stjecatelj (fiducijar) obvezuje da će vlasništvo stvari remancipacijom ili in iure cesijom prenijeti natrag na otuđivaoca (fiducijanta) kad se ispuni dogovorena svrha :

 • a) fiducia cum creditore -> prijenos vlasništva radi osiguranja vjerovnikove tražbine (preteča pignusa)

 • b) fiducia cum amico -> prijenos vlasništva u svrhu pohrane ili porabe (preteča deposituma i commodatuma)

 • fiducijarni uglavak postaje utuživim civilnim kontraktom tek kasnije s actio fiduciae (directa i contraria) – infamirajuća, iducia bonae fidei (“uti inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione”)

 • Kasnije nestaje iz prakserealni kontrakt kojim jedna stranka (deponent) predaje drugoj stranci (depozitar) pokretne stvari s uglavkom da ih besplatno čuva i na zahtjev povrati

 • realni kontrakt kojim jedna stranka (deponent) predaje drugoj stranci (depozitar) pokretne stvari s uglavkom da ih besplatno čuva i na zahtjev povrati

 • depozitar stječe detenciju

 • klasično pravo: besplatna pogodba / interpolacije: naplata ne mijenja narav ugovora

 • nepotpuno dvostrano obvezni ugovor (contractus bilateralis inaequalis) • spada pod iudicia bonae fidei načela dobre vjere i poštenja u prometu

 • depozitareva dužnost:

  • čuvanje stvari
  • povratak stvari na zahtjev ili po isteku ugovorenog roka, uključujući priraštaj i plodove
 • depozitareva odgovornost:

  • u slučaju propasti/pogoršanja: odgovara za dolus - culpa lata (utilitetni princip)
   • ACTIO DEPOSITI DIRECTA (infamija)


naknada depozitaru:

 • naknada depozitaru:

  • eventualni nužni i korisni troškovi i izdaci za stvar
  • šteta koja je po stvari prouzročena
 • deponentova odgovornost:

  • odgovara za svaku krivnju i nepažnju (dolus, culpa i culpa levis in abstracto)
  • ACTIO DEPOSITI CONTRARIA
realni kontrakt kojim jedna stranka (komodant) predaje drugoj stranci (komodatar) određenu stvar na besplatnu upotrebu time da je primalac mora nakon određenog vremena ili nakon dogovorene upotrebe vratiti

 • realni kontrakt kojim jedna stranka (komodant) predaje drugoj stranci (komodatar) određenu stvar na besplatnu upotrebu time da je primalac mora nakon određenog vremena ili nakon dogovorene upotrebe vratiti

 • predmet posudbe: pokretne i nepokretne stvari, nepotrošne (potrošne samo iznimno – ad pompam vel ostentationem)

 • besplatnost

 • komodatar stječe detencijunepotpuno dvostrani obvezni ugovor (contractus bilateralis inaequalis)

 • nepotpuno dvostrani obvezni ugovor (contractus bilateralis inaequalis)

 • spada pod iudicia bonae fidei – načela dobre vjere i poštenja u prometu

 • mogućnosti komodatara:

  • može stvar upotrebljavati do ugovorenog vremena i na ugovoreni način
  • ako nije ništa ugovoreno, može upotrebljavati na običajni redovit način (kao i sam komodant) – u suprotnom furtum usus
naknada komodataru:

 • naknada komodataru:

 • komodantova odgovornost:

  • dolus - culpa lata


realni kontrakt koji nastaje time što jedna stranka (založni dužnik) predaje drugome (založnom vjerovniku) neku pokretnu ili nepokretnu stvar u zalog za osiguranje vjerovnikove tražbine time da založni vjerovnik ima stvar vratiti kad prestane založno pravo

 • realni kontrakt koji nastaje time što jedna stranka (založni dužnik) predaje drugome (založnom vjerovniku) neku pokretnu ili nepokretnu stvar u zalog za osiguranje vjerovnikove tražbine time da založni vjerovnik ima stvar vratiti kad prestane založno pravo

 • predaja stvari - realni kontrakt između dužnika i vjerovnika – obvezni odnos – djeluje između njih dvojice; vjeronik stječe založno pravo – stvarno pravo – djeluje prema svimavjerovniku pripada posjed na stvari – „izvedeni” posjed – zaštićen posesornim interdiktima

 • vjerovniku pripada posjed na stvari – „izvedeni” posjed – zaštićen posesornim interdiktima

 • nepotpuno dvostrani obvezni ugovor (contractus bilateralis inaequalis)

 • spada pod iudicia bonae fidei – načela dobre vjere i poštenja u prometuACTIO PIGNERATICIA DIRECTA: tužba kojom se ostvaruje zahtjev založnog dužnika protiv založnog vjerovnika – povratak stvari čim prestane založno pravo

 • ACTIO PIGNERATICIA DIRECTA: tužba kojom se ostvaruje zahtjev založnog dužnika protiv založnog vjerovnika – povratak stvari čim prestane založno pravo

  • tužbom se, ukoliko je došlo do prodaje zaloga, traži eventualni višak utrška koji preostaje nakon namirenja vjerovnikove tražbine(superfluum, hyperocha)
 • založni vjerovnik čuva stvar kao diligens pater familias i odgovara za svaku krivnju sve do culpae levisACTIO PIGNERATICIA CONTRARIA: tužba kojom se založnom vjerovniku omogućuju eventualni protuzahtjevi na naknadu štete i naknadu izdataka za stvar

 • ACTIO PIGNERATICIA CONTRARIA: tužba kojom se založnom vjerovniku omogućuju eventualni protuzahtjevi na naknadu štete i naknadu izdataka za stvar

  • + retencija (moguća dokle god nisu podmirene i eventualne druge tražbine protiv istog dužnika, na koje se taj zalog nije odnosio – pignus Gordianum)
 • ako su predmet zaloga zamjenjive i potrošne stvari s uglavkom da založni vjerovnik ne mora vratiti istu stvar, on stječe vlasništvo stvari te mora vratiti samo tantundem eiusdem generis

  • pignus irregulare
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə