Národní knihovna program Memoriae Mundi Series BohemicaYüklə 254 Kb.
tarix19.07.2018
ölçüsü254 Kb.
#56975

Rešerše: “Staré tisky-ČR”

Databáze Manuscriptorium:
Volně dostupné dokumenty Manuscriptoria
http://www.memoria.cz/special_cz/free_docs2.asp
Kronika tak řečeného Dalimila - fragment latinského překladu
Datace: 1330-1340
Jazyk: latinsky
Místo uložení: Praha
Knihovna: Národní knihovna České republiky
Signatura: XII.E.17Jenský kodex [Antithesis Christi et Antichristi]
Datace: 1490-1510
Jazyk: CS
Místo uložení: Praha
Knihovna: Knihovna Národního muzea v Praze
Signatura: IV.B.24Liber viaticus
Datace: kolem roku 1360 (1334-1364)
Jazyk: LA
Místo uložení: Praha
Knihovna: Knihovna Národního muzea v Praze
Signatura: XIII A 12Krumlovský sborník
Datace: asi 1420
Jazyk: CS
Místo uložení: Praha
Knihovna: Knihovna Národního muzea v Praze
Signatura: III B 10[Textus varii]
Datace: 14. století
Jazyk: LA
Místo uložení: Praha
Knihovna: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
Signatura: DA II 13[Psalterium Breviarii Cisterciensis. - Žaltář královny Alžběty Rejčky]
Datace: asi 1323
Jazyk: La
Místo uložení: Brno
Knihovna: Moravská zemská knihovna v Brně
Signatura: R 355[Antiphonarium Cisterciense. - Antifonář královny Alžběty Rejčky.]
Datace: 1317
Jazyk: LA
Místo uložení: Brno
Knihovna: Moravská zemská knihovna v Brně
Signatura: R 600Antifonář latinský
Datace: počátek 15. století
Jazyk: LA
Místo uložení: Hradec Králové
Knihovna: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Signatura: Hr-1 (II A 1)"Histoire de France" (jusqu'au Charles le Sixieme) - I.
Datace: konec 14. století
Jazyk: FR
Místo uložení: Lázně Kynžvart
Knihovna: Zámek Kynžvart
Signatura: 23-A-12/I (15386) Hs. Kynžvart 85[Bible olomoucká, I. díl]
Datace: 1417
Jazyk: cs
Místo uložení: Olomouc
Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci
Signatura: M III 1/I

Ochota spolupracujících institucí dovolila zpřístupnit velmi zajímavý výběr z našeho kulturního dědictví zcela volně. Jedná se o necelé procento všech digtálních kopiíí, které jsou v Manuscriptoriu přístupné. Pokud máte zájem o přístup ke všem dokumentům Manuscriptoria (katalog naleznete na www.manuscriptorium.com), kontaktujte prosím svou nejbližší knihovnu. Pro české knihovny je v roce 2005 licence umožňující přístup opět zdarma (aktuální seznam licencovaných knihoven naleznete zde).


----------------
Národní knihovna - program Memoriae Mundi Series Bohemica
Již pracující digitalizace rukopisů a vzácných tisků, v anglickém jazyce. Katalog indických a perských manuskriptů.

1.5 million printed books, manuscripts, periodicals, exhibition catalogs, professional society publications, and electronic versions of rare books and exhibitions.
[About] [Search Libraries Catalog] [Search Freer Gallery of Art Catalog]

230,000 descriptions of personal papers, manuscripts, photographs, oral histories, sound recordings, films, and organizational records from ten repositories. Over 100,000 scanned images are available online.
[About] [Search Archival, Manuscripts & Photographic Collections Catalog]

-------------------:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Stare_tisky&submenu2=108
Staré tisky (knihy tištěné v letech 1501-1800) a  další historické knižní fondy od počátků písemnictví do roku 1800 jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků (ORST), více  o historických knižních fondech   >>
Hledání v naskenovaném Generálním katalogu I  i
(pokud znáte autora nebo název v případě, že hledaný dokument nemá autora)

Hledání v online bázi Staré tisky a mapy - bázi STT i
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi STT.
Tato báze obsahuje zatím relativně malý počet záznamů, k vyhledávání doporučujeme Generální katalog I nebo Manuscriptorium (pro jazykově české tisky)

Začátek formuláře

  

Konec formuláře

 

Hledání v online Knihopisu Digital i
Elektronická verze známé tištěné příručky pro jazykově české inkunábule a staré tisky (do roku 1800 - jsou tu uvedeny i signatury NK ČR; pro nalezení pouze exemplářů NK ČR nutno do kolonky Města (místa) uložení zadat: Praha, NK).

Hledání na CD-ROM  Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800, I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. stoletíi
Naskenovaná kartotéka bibliografie cizojazyčných bohemik včetně naskenovaného rejstříku tiskařů, rejstříku tiskařských bohemik a relevantní literatury.

---------------------------
Univerzita Palackého Olomouc:
Ke konci čtyřletého projektu v rámci programů Ministerstva kultury Věda a výzkum Vám můžeme představit poslední výstup.

Byl digitalizován generální katalog historických dokumentů do r. 1800. Po naskenování byl převeden do ALEPHu - s plným rozsahem funkcí pro čtenáře: vyhledávání, objednávání, půjčování.


  • staré tisky (1501-1800)

  • prvotisky (1450-1500)

  • rukopisy (středověké i novověké)

---------------------------

Ústřední knihovna FF MU v Brně:


Digitalizované staré tisky

Digitalizované staré tisky z fondů ústřední knihovny FF


Zdigitalizování a zpřístupnění starých tisků na CD-ROMu nebo prostřednictvím internetu je nejlepší způsob přiblížení těchto dokumentů široké veřejnosti. V našich fondech je asi 500 starých tisků tj. tisků vydaných v letech 1500 - 1800. Naším nejstarším je prvotisk Bible [Biblia]. V starém městě pražském. Staré tisky jsou uchovávány v samostatném klimatizovaném depozitáři.
---------------

Státní ústřední archiv v Praze:
http://www.mvcr.cz/archivy/sua/fondy/kni_fond.htm

Knihovna Rodopisného úřadu

staré tisky (několik svazků) - publikace od r. 1800 do cca 1945.


Knihovna Piaristické koleje na Novém Městě

staré tisky, publikace od r. 1800 do cca [1944];


Knihovna Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře

staré tisky, literatura od r. 1800 do cca r. 1941;


Knihovna C

staré tisky, publikace od r. 1800 do r. 1995 (s přesahem do současnosti);


Knihovna B

staré tisky, publikace po r. 1800 do současnosti;


Knihovna A

staré tisky, publikace po r. 1800 do současnosti;---------------------


Staré mapy Českých zemí:
http://mujweb.cz/www/mapy/


Klaudyánova mapa Čech z roku 1518


Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655


Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625


Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627


Mapa Čech v podobě růže z roku 1668


Vogtova mapa Čech z roku 1712


Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742


Mapa Čech z roku 1744 podle Miillera


Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748


Lothova mapa Čech z roku 1847


Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století


Erbenova mapa Čech z roku 1883


Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera


Mapa Republiky československé z roku 1935


Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941


Mapa Československa z roku 1957


Staré mapy:
Německo 1938
http://www.volny.cz/stare_mapy/
Staré mapy našich zemí:
http://www.geoinformatics.upol.cz/studium/predmety/KGI/GEOKA/prednasky/stare_soubory/frame.htm


3

"místopis velmi bohatý - 280..."místopis velmi bohatý - 280 měst (královská x panská, kališnická x katolická, městečka), schematické znázornění lesů a pohoří, říční sít, hlavní zemské stezky s milníky, hrady

 • orientace k jihu, obrys velmi zdeformovaný

  • český a uherský král Ludvík Jagellonský se znaky zemí

  • alegorie spravedlnosti a sedm drobných obrázků

  • pět řad znaků nejvyšších zemských hodnostářů a znaky Prahy, Kutné Hory a Žatce

  • vůz zapřažený v obou směrech jízdy a obsazený rozhádanými cestujícími

 • proslavila se i v zahraničí:

  • Bolognino Zalteri

   • tištěna ze dvou měděných desek (626x460 mm)

   • mapu jen kopíroval a pozměnil:

    • změnil orientaci z jižní na severní

    • tím, že ji ryl do mědi, mapa byla jemnější než její předloha

    • názvy převedl z fraktury do latinky

5

CRIGINGEROVA MAPA1568

 • měřítko 1:680 000

 • chybí řeka Otava

 • Jan Criginger (1521–1571)

 • výškopis pomocí kopečků

 • jeho obraz se zachoval po dobu 50 let

 • v Orteliově atlasu, v Mercatorově atlasu

6

KLAUDYÁNOVA MAPA ČECH

7

ARETINOVA MAPA1619, pak i v roce 1632

 • Regni Bohemiae nova et exacta descriptio (Nový a přesný popis království Českého)

 • 1:504 000 (77x57 cm)

 • Pavel Aretin

  • rodák z Uherského Brodu

  • klatovský písař, pak pražský měšťan a písař Starého města pražského, pak osobní sekretář Petra Voka z Rožmberka

 • vyryl pražský rytec francouzského původu Paul Bayard

 • podrobný obraz

  • 1 200 měst

  • rejstřík

  • hranice 14 tehdejších krajů (první politická mapa)

9

VOGTOVA MAPA1712 (v Norimberku u Jana Ziegera)

 • Noua totius regni Bohemiae tabula

 • 1:396 000 (65,6x85,3 cm)

 • Jan Jiří Vogt (1669-1730), řeholním jménem Mořic (Mauritius)

  • mnich cisterciáckého kláštera v Plasech

 • jako příloha díla Das jetztlebende Kónigreich Bóhmen in seiner historisch- und geographischen Beschreibung uorgestellt vydaného v Frankfurtu a Lipsku

 • kulturní, hospodářské i zeměpisné zajímavosti (města a městečka, kláštery, hrady, naleziště zlata. stříbra i perlorodek aj.) silniční síť, poštovní a celní stanice

 • oblasti Krkonoš uvedl Krakonošův revír

11

MÜLLEROVO MAPOVÁNÍprvní podrobné mapování Čech (v rámci celé monarchie)

 • probíhalo v letech 1712-22

 • Jan Kryštof Müller

 • mapováno v měřítku 1:132 000

 • vydána v roce 1720 (i když dokončena 1722)

  • zhotoveno 25 listů 1:107 000 (celková plocha 2,82 x 2,4 m)

  • 12 495 lokalit (48 znaků)

  • administrativní členění státu z roku 1714, rybníky, lesy, pohoří, vrcholy, komunikace, mlýny, vinice, usedlosti, hutě, sklárny, pošty, těžba cínu, zlata, stříbra a mědi, …

 • z toho odvozeny:

  • 1716 – zmenšenina 1:230 000 (zpracoval Wieland, vyryl Kaufer)

  • Müllerova mapa Čech 1:132 000

  • Mapa Království českého 1:673 000

12

Jan Kryštof Müller (Johann Christoph)nar. 1673 v Norimberku, zemř. 1721

 • rakouský vojenský inženýr

 • 1708 – přehledná mapa Uher

 • nedokončil mapy zvláštností (těžby zlata, diamantů, železa a kamene, léčivé prameny a byliny, propasti)

 • jeho mapy byly předlohou pro mapy německých, nizozemských, francouzských a dalších rakouských kartografů

13

1720

14

list Sekce XIV

18

FABRICIOVA MAPA MORAVY1569

 • Pavel Fabricius

  • narozen 1519 v hornolužické Lubani (dnešní Polsko), zemřel 1589 ve Vídni

  • vídeňský lékař (císaře Maxmiliána II.), matematik (přednášel na univerzitě ve Vídni), astronom (vydal tabulky) a kartograf • zobrazena i část Dolních Rakous až po Dunaj

  • zkomolené názvy měst

  • měřítko 1:288 888

  • obsahuje orientační síť

 • na 6 měděných deskách - v ČR dochován jediný neúplný výtisk

 • v Orteliově atlasu

21

KOMENSKÉHO MAPA1624, 1627, 1664

 • Jan Amos Komenský (1592-1670)

 • 1:470 000

 • 500 místních názvů

 • do r. 1788 bylo pořízeno ze 13 mědirytin asi 105 vydání

 • 4 veduty

 • vinice, rozlišená města

23

VISCHEROVA MAPA1692

 • Jiří Matyáš Vischer Tyrolský (1628-96)

  • Kněz, také učitel císařských pážat na vídeňském dvoře

  • autor více map (Dolní Rakousy, Tirolsko, Štýrsko, Uhry, Sedmihradsko, některá česká panství)

 • stejný osud jako Vogtova

 • 1:189 000

 • 2 veduty

24

MÜLLEROVO MAPOVÁNÍna Moravě probíhalo v letech 1708-1712

 • 1716 – v Brně vyryty do mědi 4 listy

  • 1:180 000 (974x1374 mm)

  • 4091 místních jmen (opevněná a neopevněná města královská i poddanská, městečka, vesnice s kostelem i bez kostela, hrady, kláštery, dvorce a hostince, prameny, naleziště nerostných surovin)

  • základní komunikace

  • výškopis kopečkovou metodou

  • vodní toky a plochy

  • druhé vydání v roce 1790 (malé úpravy)

 • méně kvalitnější než mapa Čech (protože je starší)

 • po celé 18. století vycházely mapy odvozené z Müllerových map (kopírovány, generalizovány, doplňovány)

26

Johann Baptista Homann - po roce 1726

27

Matthäus Seutter – 30. léta 18. století

28

Georg Louis le Rouge - 1742

29

Tobias Conrad Lotter – kolem roku 1758

30

Jan Venuto - 1784

31

HELWIGOVA MAPA SLEZSKA1561

 • Martin Helwig (1516-1574), pedagog a později rektor školy při kostelu sv. Maří-Magdaléně ve Vratislavi

 • ve dřevě na 4 listech v tiskárně Jana Creutzigera v Nise

 • sestavená z 12 částí, z nichž 4 tvoří vlastní mapu

 • měřítko 1:550 000 (66,9x81,6 cm)

 • obsahuje orientační síť

 • bohatě zdobená (28 znaků slezských knížectví a jejich hlavních měst)

 • orientována k jihu

 • celkem je v mapě 308 německy psaných míst

 • mapa měla celkem 9, možná 10 vydání, která se od sebe liší zněním textu nebo titulu

 • jediný známý exemplář 1. vydání je tištěný na pergamenu a ručně iluminovaný, byl koncem druhé světové války zničen ve Vratislavi

 • v Orteliově atlasu

 • oblasti Krkonoš uvedl Krakonošův revír

33

WIELANDOVO“ MAPOVÁNÍ1722-36

 • „Müllerovo“ mapování po jeho smrti

 • Jan Wolfgang Wieland (1732)

 • práci opravil a dokončil Mathias Schubart (1752)

34

Vojenská mapováníprováděna z důvodů:

  • ekonomických (mapování půdy, katastrů atd.)

  • vojenských (mapovat svoje i cizí území)

 • tři vojenská mapování

35

I. vojenské mapování
JOSEFSKÉ1763-87 na příkaz Marie Terezie

 • základem byly Müllerovy mapy (z roku 1720) - doplnění jejich obsahu metodou „od oka“ (bez triangulace) do zvětšenin 1:28 800 (největší v Evropě)

 • výsledek = 5 400 sekcí:

  • barevné mapy 1:28 800 (1:14 400 města a voj. prostory)

  • sestaven vojenský popis území (co v mapě nebylo – šířka a hloubka vodních toků, stav silnic a cest, zásobovací možnosti ovcí apod.) – 19 rukopisných svazků (dokumentují období před nástupem průmyslové revoluce)

  • nebylo jednotné, nelze sestavit celé Rakousko

  • nebyly nikdy vydány, zůstaly v originálech, uloženy ve Vídni

  • výškopis šrafami, polohopis velmi podrobný

  • 1769 odvozena: Malá mapa království českého 1:115 200

36

mapovaly se: cesty (rozlišeny podle sjízdnosti), zděné budovy, kamenné mosty, pole, louky, pastviny a řeky

38

II. vojenské mapování FRANTIŠKOVO1809-1869 (napoleonské války), Čechy 1842-52, Morava a Slezsko 1836-40

 • triangulace (předcházelo budování triangulační sítě 1824-40 – 2 623 trigonom. bodů III. řádu), poprvé dřevěné konstrukce (stabilní katastr 1:2 880)

 • v Cassini-Soldnerově zobrazení

 • 1:28 800, lavírované v 11 barvách, ale zveřejněny jen odvozené zmenšeniny:

   • 1:144 000 - mapy speciální

   • 1:288 000 - mapy generální

 • obsah shodný s mapami I. vojenského mapování, přidány pouze výšky trigonometrických bodů

 • výškopis pravými Lehmannovými šrafami

 • odvozena: Speciální mapa království českého 1:144 000 (38 listů, nejstarší veřejné mapové dílo na území Čech)

44

STABILNÍ KATASTR 1:2 880 (1817-1843)ručně kolorovaný tisk originální mapy stabilního katastru

 • přesné geometrické zaměření, parcelní čísla, evidence nemovitostí

 • druhy pozemku: pole, louky, vinice, pastviny, zahrady, lesy, vody, neplodná půda

 • určen k archivaci ve vídeňském Centrálním archivu pozemkového katastru, tzv. císařský otisk

46

III. vojenské mapování1870-1883 (po prohrané prusko-rakouské válce 1866)

 • požadavky dělostřelectva a industrializace

 • použita nivelace, výškopisné práce Karel Kořistka (první rektor České polytechnické školy a průkopník hypsografické metody v kartografii)

  • 1872-96 vytvořena síť základních výškových bodů

  • vyjádřeno kombinací Lehmannových šraf a vrstevnic (20 m)

 • mapovalo se v měřítku 1:25 000 na základě trigonometrických katastrálních sítí

 • Besselův elipsoid, Ferrský základní poledník (systémy Gustenberg a Sv. Štěpán), jadranský výškový systém

 • nový klad listů, barevné

 • sekce topografická (1:25 000, jedenáctibarevné), speciální (1:75 000 pouze ČB), generální (1:200 000, čtyřbarevné)

50

 • "http://mapy.geolab.cz/"http://mapy.geolab.cz/

51

Období po roce 19181920 – reambulace

  • úprava topografické mapy 1:25 000 – opraven polohopis, zavedeny české názvy, na základě měření v terénu byly šrafy nahrazeny vrstevnicemi po 20, 10 a 5 m

  • úprava speciální mapy 1:75 000 (1920-34) – revize v terénu (polohopis a hrubé chyby v reliéfu)

  • české názvosloví

 • 1923-33 – prozatímní vojenské mapování

  • v měřítku 1:10 000 se mapovaly Milovice a Březové Hory, na Moravě Těšínsko

  • v měřítku 1:20 000 se mapovalo v Čechách Brdsko, na Moravě okolí Opavy a na Slovensku u Kremnice

  • vrstevnic po 5 m, kóty se zaokrouhlovaly na metry

  • mapy byly dvoubarevné, polohopis a popis černě, výškopis hnědě

  • zmapováno bylo jen 3 % ČSR, mapy zůstaly nepoužitým torzem

  • v Benešově sečném kuželovém zobrazení v normální poloze nad Besselově elipsoidem

 • 1934-38 – definitivní vojenské mapování v 1:10 000

  • v Křovákově zobrazení

  • mapy byly čtyřbarevné, polohopis a popis černě, lesy zeleně, vodstvo modře, vrstevnice v intervalu 5 m hnědě

  • nedokončeno, zmapováno jen 7 % státního území

52

Mapování 1939-1945mapování v měřítku 1:25 000 pro území střední Moravy

  • použito stejné zobrazení jako v Německu – Gauss-Krügerovo válcové zobrazení v 6° pásech (počátek u Postupimi)

  • výšky byly vztaženy k hladině Baltského moře

  • zmapováno bylo asi 10 % státního území (13 780 km2)

 • mapování v měřítku 1:5 000 podél Moravy a Odry

  • asi 280 km2 pro projekt průplavu Odra – Dunaj

  • prováděno v systému DRG v Gauss-Krügerově zobrazení

 • mapování ve vojenských prostorech na Benešovsku (Neveklov) a Sedlčansku v měřítku 1:10 000 a 1:25 000

  • prováděla německá vojenská topografická služba

  • zmapováno asi 635 km2

  • mapovalo se podle německých předpisů, ale v u nás používaném normálním kuželovém zobrazení

  • výsledné mapy jsou archivovány v Česku jako kořistní materiál

 • probíhala reambulace map 3. vojenského mapování (20 000 km2) a úprava speciálních map 1:75 000 zvětšením do měřítka 1:50 000

53

 • Mapování po roce 19451953-57 – mapování v Gauss-Krügerově zobrazení v měřítku 1:25 000

55

Povinná literatura:


Mapa Starého města v Praze v době protektorátu:

mexiko.unas.cz/protektorat/

MAPA STARÉHO MĚSTA MOSTU:
http://www.mumost.cz/mesto/historie/mapa.htm


 1. Historická geografie

Stránky zabývající se historickou geografií. Historie a geografie. Staré mapy, odkazy atd.

 1. Historické mapy

Historické mapy, staré mapy, odkazy, texty a další.

Staré mapy Českých zemí - Něco pro ty co mají rádi straré mapy Českých zemí. Kvidění je tu třeba i mapa Čech z roku 1518.

Rukopisy a staré tisky:

 • Naskenované katalogy – naskenované lístkové katalogy, ve kterých je možné i hledat a objednávat dokumenty

 Naskenované katalogy Národní knihovny ČR
 Naskenované katalogy Vědecké knihovny v Olomouci
 Naskenované katalogy Moravské zemské knihovny v Brně
 Naskenované katalogy Knihovny Národního muzea

       a další


 Grafické dokumenty

 Česká národní bibliografie (ČNB) – Speciální dokumenty
 Česká národní bibliografie (ČNB) – Speciální dokumenty
 Česká grafika a mapy v roce …


Konec rešerše
Yüklə 254 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə