Obrazac idYüklə 29,83 Kb.

tarix17.10.2017
ölçüsü29,83 Kb.


 

1

  

OBRAZAC ID 

 

I  Z V J E Š Ć E o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te 

doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _______ godine________ 

 

I. 

PODACI O PODNOSITELJU IZVJEŠĆA 

1.  


NAZIV/IME I PREZIME 

 

2.  ADRESA 

 

3. OIB 

 

  

 

  

 

  

 

 4. 

IDENTIFIKATOR

1

                                                                                                                                                          Datum 

sastavljanja 

___________ 

        


 

 

                                                                                                              (iznosi u kunama i lipama)   II.  

PODACI O ISPLAĆENIM PRIMICIMA I OBRAČUNU POREZA 

I Z N O S I 

1.  


ISPLAĆENI PRIMICI (članak 14. Zakona)  

2.  


IZDACI – doprinosi iz osnovice za obvezna osiguranja (članak 16. Zakona)  

2.1. 


- za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti 

2.2.  


- za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 

2.3.  


- ostali doprinosi obračunani i obustavljeni od primitaka  

3. DOHODAK 

(članak 13. Zakona) 

4.  


OSOBNI ODBICI (članak 36. stavci 1. i 2. Zakona)  

5.  


POREZNA OSNOVICA (3. – 4., članak 45. stavak 4. Zakona) 

6. OBRAČUNAN POREZ NA DOHODAK I PRIREZ (6.1. + 6.2.) 

6.1.  

- porez na dohodak  6.2.  

- prirez porezu na dohodak 

7. UPLAĆEN POREZ NA DOHODAK I PRIREZ 

8. 


Broj radnika i ostalih primatelja, odnosno umirovljenika  

III. 

OBRAČUNANI DOPRINOSI UKUPNO  

 

1.  


Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti  

 

1.1.  - doprinos za mirovinsko osiguranje  

 

1.2.  - dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem 

 

2.  Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapit. štednje  

 

2.1.  - doprinos za mir. osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 

 

2.2.  - dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem 

 

3. Doprinosi za obvezna zdravstvena osiguranja  

 

3.1.  - doprinos za zdravstveno osiguranje 

 

3.2.  - doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu   

 

3.3.  - posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 

 

4.  Doprinosi za slučaj nezaposlenosti   

 

4.1.  - doprinos za zapošljavanje 

 

4.2.  - posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 

 

5.  Broj osiguranih osoba   

 

 Potvrda  primitka 

____________________ 

 

 

                Pečat i potpis ovlaštene osobe

 

      

 

                                                 1

 Brojčane oznake – identifikatori su otisnuti na poleđini Obrasca ID  
 

2

 IV. PODACI O OBRAČUNANOM POREZU I PRIREZU PREMA OPĆINI/GRADU 

OPĆINA / GRAD 

OBRAČUNANI  IZNOS  

Red. 


broj 

ŠIFRA 


N A Z I V OPĆINE/GRADA POREZA 

PRIREZA 


UKUPNO 

6 ( 4 + 5) 

1      


 

 

 2      

 

  

3      


 

 

 4      

 

  

5      


 

 

 6      

 

  

7      


 

 

 8      

 

  

9      


 

 

 10      

 

  

11      


 

 

  

 

  

U K U P N O  

 

 

  

IDENTIFI 

- KATOR 

PODNOSITELJ ZA OSIGURANIKE 

poslodavci, za osobe osigurane su po osnovi radnog odnosa, osim za radnike za koje su 

izvješća obilježena indikatorima od 2 do 13 

predstavnička tijela ili izvršna tijela državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave

ili jedinice lokalne samouprave za članove tih tijela, za osobe osigurane po toj osnovi 

poduzetnici koji od samostalne djelatnosti utvrđuju dobit i doprinose obračunavaju prema 

poduzetničkoj plaći, za svoje osobno osiguranje 

isplatitelji mirovine, za korisnike mirovine ministarstvo mjerodavno za branitelje, za osobe koje pružaju pomoć i njegu HRVI poslodavci izaslanih radnika, za osobe osigurane po osnovi radnog odnosa a imaju status 

izaslanog radnika 

poslodavci radnika za poslove u kućanstvu, za osobe osigurane po osnovi radnog odnosa za 

poslove u kućanstvu poslodavca 

porezni obveznik koji je dužan obračunati predujam poreza na dohodak prema primicima po 

osnovi rada (plaća) za poslodavca diplomatsku misiju i konzularni ured stranih država i 

međunarodnih organizacija koji u RH uživaju diplomatski imunitet i primitku iz inozemstva poslodavci sezonskih radnika, za osobe osigurane po osnovi produženog mirovinskog 

radnika stalnog sezonskog radnika 

10 

poslodavci diplomatske misije i konzularni uredi stranih država i međunarodnih organizacija 

koji u RH uživaju diplomatski imunitet – za doprinose obračunane za osiguranike po osnovi 

radnog odnosa 11 

poslodavci volontera, za osobe osigurane po osnovi volonterskog ugovora 12 

osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti i druge djelatnosti, za obračunan 

posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme službenog puta ili  

vrijeme provedeno u inozemstvu u svojstvu  osiguranika izaslanog na rad u inozemstvo 13 

ostali obveznici obračunavanja poreza na dohodak ili doprinosa koji nisu posebno obilježeni 

identifikatorima od „1“ do „12“ 

 

 Document Outline

  • OBRAZAC IDDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə