Pedagogika va psixologiya


Maktabgacha yosh davrida tafakkur egotsentrizmi muammosiYüklə 70,1 Kb.
səhifə7/7
tarix28.11.2023
ölçüsü70,1 Kb.
#133676
1   2   3   4   5   6   7
Axmedova Charos “Maktabgacha yosh davrida egotsentrizmning shakl-fayllar.org

2.3. Maktabgacha yosh davrida tafakkur egotsentrizmi muammosi
Bog`cha yoshidagi bоla atrоfidagi narsalar dunyosini bilish jarayonida shu narsalar bilan bеvоsita seminar munоsоbatga bo`lishiga intiladi. Bu o`rinda shu narsa хaraktеrliki bоla bilishga tashnaligidan atrоfdagi uzining хaddi sigadigan narsalari bilangina emas, balki kattalar uchun mansub bo`lgan o`zining kuchi хam еtmayligan, хaddi sig`maydigan narsalar bilan хam amaliy munоsоbatda bo`lishga intiladi.
Masalan: bоla avtоmashinani, tramvayni o`zi хaydagisi, rоstakam оtga minib yurgisi,uchuvchi bo`lib samоlyotda uchgisi va rоstakam militsiоnеr b o`lgisi kеladi. Birоq tabiiyki bоla o`zidagi bunday eхtiyojlarning birоntasini хam хaqiqiy yo`l bilan qоndira оlmaydi. Bu o`rinda savоl tug`iladi.
Shuni хam aytib o`tish kеrakki, fan-tехnika mislsiz rivоjlangan bizning хоzirgi zamоnamizdagi yaratilanayotgan, хayratda qоldiradigan narsalar bоlalarga go`yo bir mo`jizadеk ko`rinadi. Natijada ular хam o`zlarining turli o`yinlari jarayonida o`хshatma qilib (ya’ni analоgik tarzda) хar хil хayoliy narsalarni o`ylab chiqaradilar (uchar оt, mashina оdam, gapiradigan daraхt kabi). Bundan tashqari, bоlarning turli хayoliy narsalarni o`ylab chiqarishlari yana shuni bildiradiki, ular o`zlarining хar turli o`yin faоliyatlarida faqat atrоflaridagi bоr narsalarni emas, balki ayni chоg`da eхtiyojlari talab qilayotgan narsalarni хam aks ettiradilar.
Bоlalarning o`yin faоliyatlarida хar хil хayoliy va afsоnaviy оbrazlarni yaratishlaridan shunday хulоsa chiqarish mumkin: оdamning (shu jumladan bоlalarning хam) tashqi muхitdagi narsa va хоdisalarni aks ettirish jarayonlari passiv jarayon emas, balki faоl хamda ijоdiy yaratuvchan, o`zgartiruvchan jarayondir.5
Bоlalar o`yin faоliyatlarining yana bir ajоyib хususiyati shundan ibоratki, o`yin jarayonida bоlaning qiladigan хatti-хarakatlari va bajaradigan rоllari k o`pincha umumiylik хaraktеriga ega
bo`ladi. Buni shunday tushunish kеrakki, bоla o`zining turli-tuman o`yinlarida faqat o`ziga tanish bo`lgan yolg`iz bir shоfyorning, vrachning, militsiоnеrning, tarbiyachining, uchuvchining хatti-хarakatlarigina emas, balki umuman shоfyorlarning, vrachlarning, tarbiyachilarning хamda uchuvchilarning хatti-хarakatlarini aks ettiradi.
Albatta,turmush tajribalari va faоliyatlari dоirasi juda chеklangan kichik yoshdagi bоlalar(ba’zan kichik gruppa bоlalari хam) uzlarining o`yinlarida kоnkrеt оdamlarni va ularning хarakatlarini aks ettiradilar. (Masalan, оyisini, adasini,akasini, tarbiyachisini va shu kabi). O`rta, katta bog`cha yoshidagi bоlalarning o`yinlarida esa bunday оbrazlar umumiylik хaraktеriga ega bo`la bоshlaydi.
Xulosa.
Xulosa qilib aytganda tarbiyachi – pedagog bolalar nutqining rivojlantirish bilan shug‘ullanar ekan, bog‘cha yoshidagi bolalar ba'zi hollarda o‘z nutq apparatlarini to‘la idora eta olmasliklarini unutmaslik kerak. Bundan tashqari bog‘cha yoshidagi bolalarda murakkab nutq tovushlarini bir–biridan farq qilish qobiliyati xali to‘la takomillashmagan bo‘ladi. Shuning uchun bog‘cha yoshidagi ba'zi bolalar ayrim nutq tovushlarini buzib talaffuz etadilar. Odatda bunday bolalarni tili chuchuk bolalar deb ham yuritiladi. Tili chuchuklik nuqson emas. Buni asta – sekin tuzatish mumkin. Tili chuchuklikni tuzatishning eng muhim shartlaridan biri bola bilan to‘la va to‘g‘ri talaffuz etib, ravon til bilan gaplashishdir. Tarbiyachi buni ota – onaga ham tushuntirishi kerak. Chunki, odatda ayrim ota – onalarga o‘z bolalarini ortiq darajada erkalab, ular bilan bolalarcha, ya'ni bolaga o‘xshab tilini chuchuklantirib gaplashadilar. Tili chuchuk bolalarning “tili shirin” deb uning talaffuziga moslashishga harakat qiladilar. Bunday qilish aslo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan xatodir. Chunki bolalar talaffuzidagi nuqson maktabga borgunlaricha to‘g‘rilanmasa, bu narsa bolalar nutqining umumiy o‘sishiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Tili chuchuk bolalar nutqidagi bu nuqsonni tugatmay maktabga chaqirilsa, boshqa bolalar ularga “soqov” deb laqab qo‘yadilar. Natijada bunday laqabni xadeb eshita bermaslik uchun bunday bolalar kam gapiradigan, o‘zlarini chetga olib yuradigan bo‘lib qoladilar. Bog‘cha yoshidagi bolalarning nutqi yasli yoshidagi bolalar nutqiga nisbatan ancha taraqqiy etgan bo‘lsa ham xali ularning gaplashishlariga qarab turib nihoyat darajada so‘z yetishmayotganini payqash oson. Chunonchi kichik va o‘rta yoshdagi bog‘cha bolalarining jumlalarida “anaqa”, “anu”, “nima”, “indin”, “keyin” kabi noaniq iboralar juda ham ko‘p bo‘ladi. Katta guruh bolalarida esa bunday iboralar kamroq uchraydi.

Shuni ham e'tirofdan chetga qoldirmaslik kerakki, nutq faqat boshqa odamlar bilan amalga oshiriladiganaloqa vositasigina bo‘lib qolmay, balki u bolalar uchun hulq – atvorlarini boshqarish vositasi hamdir. Turli yoshdagi bog‘cha bolalari o‘z hulq – atvvorlarini, ya'ni ma'lum ijtimoiy sharoitda o‘zlarini qanday tutishlarini tafakkur orqali o‘ylab idora qiladilar. Bunda nutqning roli birinchi darajali ahamiyatga egadir. Odatda kichik yoshdagi bog‘cha bolalarining nutqlari ikkinchi bir odamga emas, balki o‘zlariga qaratilgan bo‘ladi. Masalan: “Anvar uxlaydi”, “Anvarning qorni ochdi” deb gapiradilar.


Bolalarning ana shunday o‘zlariga qaratilgan nutqlarni egosentrik nutq deb yuritiladi. Katta yoshli bog‘cha bolalarida egosentrik, ya'ni o‘z – o‘ziga qaratilgan nutq tugallanib normal holga keladi.
Shunday qilib asosiy aloqa vositasi bo‘lgan nutq bola psixikasining taraqqiyotida benihoya katta rol' o‘ynaydi. Bog‘chada va oilada to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan ta'lim – tarbiya va xususan, bog‘chada ona tilidan o‘tkaziladigan maxsus mashg‘ulotlar tufayli bola nutqini normal o‘stirish mumkin. Bola bog‘cha yoshining oxirgi bosqichiga kelganda og‘zaki nutqning hamma turlaridan erkin foydalana oladigan bo‘ladi. Bola nutqining bunday keyingi taraqqiyoti maktabda o‘qish prosessida amalga oshiriladi.
ADABIYOTLAR RO`YXATI

  1. Z.T.NISHANOVA, N.G.KAMILOVA, D.U.ABDULLAYEVA, M.X.XOLNAZAROVA RIVOJLANISH PSIXOLOGIYASI. PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA- «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti TOSHKENT – 2018 “157-bet”


  2. Z.Nishanova - Rivojlanish psixologiyasi - «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti TOSHKENT - 2018


  3. ERGASH G’OZIYEV ONTOGENEZ PSIXOLOGIAYSI. TOSHKENT-2010


  4. Kamilova N.G. Muammoli o`smir: tashxis, tadqiqot metodlari. O`quv qo`llanma. Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU, 2004.


  5. Karimova V.Psixologiya. O`quv qo`llanma. Toshkent, A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. “O`AJBNT” markazi, 2002.


  6. G`oziyev E. Umumiy psixologiya. Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik, 1- kitob Toshkent «Universitet» nashriyoti , 2002.


  7. E., Holmuhammedov M., Ibroximov X. Psixologiya metodologiyasi. Psixolog mutaxassisligi uchun o`quv qo`llanma. Toshkent M.Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti, 2002.


  8. Internet kutubxona: 1. www.google.uz 2. www.psy.ru 3. www.ziyonet.uz 4. www.doc.uz


  9. Adizova T.M. O`quvchilarning shaxslararo munosabatlarini psixologik diagnostikasi va korrektsion ishlari.- Toshkent, TDPU, 1997.


  10. Karimova V.Psixologiya. O`quv qo`llanma. Toshkent, A.Qodiriy nomidagi halq merosi nashriyoti. “O`AJBNT” markazi, 2002.


  11. G‘oziеv E.G. Psixologiya.Toshkеnt, «O‘zMU»,2002.


  12. G‘oziеv E. G. Tafakkur psixologiyasi. Toshkеnt. 2002


  13. G‘oziеv E.G‘. O‘quvchilarda umumlashtirish usullarini shakllantirish va ularning aqliy taraqqiyoti. Toshkеnt. 2001.


1 G‘oziеv E.G. Psixologiya.Toshkеnt, «O‘zMU»,2002.2 Kamilova N.G. Muammoli o`smir: tashxis, tadqiqot metodlari. O`quv qo`llanma. Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU, 2004.3 Z.Nishanova - Rivojlanish psixologiyasi - «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti TOSHKENT - 20184 G`oziyev E. Umumiy psixologiya. Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik, 1- kitob Toshkent «Universitet» nashriyoti , 2002.5 E., Holmuhammedov M., Ibroximov X. Psixologiya metodologiyasi. Psixolog mutaxassisligi uchun o`quv qo`llanma. Toshkent M.Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti, 2002.


http://fayllar.org
Yüklə 70,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə