Prevederi care reglementeaza predarea in regim bilingv/intensivYüklə 70 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü70 Kb.
#79961

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV


DOCUMENTE ȘI PREVEDERI

CARE REGLEMENTEAZA PREDAREA IN REGIM BILINGV/INTENSIV  1. STATUTUL CLASELOR CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ ȘI AL CLASELOR CU PROGRAM BILINGV DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR aprobat prin OMEN nr. 5166/08.12.1998
  1. LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/2011

Articolul 66. - (1) Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este de maximum 20 ore pe saptamana la invatamantul primar, 25 ore la invatamantul gimnazial si 30 de ore pe saptamana la invatamantul liceal. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate, conform prezentei legi.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), numarul maxim de ore poate fi depasit cu numarul de ore prevazute pentru studierea limbii materne, a istoriei si traditiei minoritatilor nationale si a invatamantului bilingv.  1. Adresa nr. 24328/12.01.2009 cuprinzând LISTA PLANURILOR-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN VIGOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2009-2010  1. ORDIN nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a în anul şcolar 2001-2002


Art.6. (1) În învăţământul gimnazial se pot organiza grupe de predare intensivă a limbii moderne I. În acest caz, schema orară va cuprinde, pe lângă cele două ore afectate limbii moderne I, încă două ore pe săptămână: ora de extindere şi o oră de opţional.


  1. ORDIN Nr.3410/16.III.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi


Art.7. – (1) În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei limba modernă 1, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).

(2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predarea disciplinei limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.


Art.8. – (1) În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase se alocă, pentru disciplina limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).

(2) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, câte o (una) oră pe săptămână în fiecare an de studiu, pentru studierea geografiei – în clasa a IX-a, a istoriei – în clasa a X-a, şi a elementelor de cultură şi civilizaţie – în clasele a XI-a şi a XII-a, specifice spaţiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt incluse în aria curriculară „Om şi societate” şi sunt predate în limba modernă 1. Orele pentru studiul disciplinelor menţionate se alocă din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ).

(3) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art.10. – (1) În situaţia în care orele alocate disciplinelor specifice menţionate la art. 7, 8 şi 9 şi la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale nu pot fi asigurate integral din trunchiul comun (TC), curriculumul diferenţiat (CD) şi prin alocarea de ore din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ), diferenţa de ore necesare se alocă prin depăşirea numărului maxim de ore prevăzute în planul-cadru pentru specializările respective.


  1. ORDIN Nr.3411/16.III.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral


Art. 5. – (1) În învăţământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se pot organiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase, pentru studierea disciplinei limba modernă 1 se alocă 4 ore pe săptămână, ore în care sunt incluse şi cele prevăzute în trunchiul comun.

(2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predarea disciplinei limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.


Art.6. – (1) În învăţământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se pot organiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase, pentru studierea disciplinei limba modernă 1 se alocă 5 ore pe săptămână, ore în care sunt incluse şi cele prevăzute în trunchiul comun.

(2) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, o (una) oră pe săptămână pentru studierea disciplinei geografie – specifice spaţiului lingvistic respectiv. Această disciplină se include în aria curriculară „Om şi societate” şi este predată în limba modernă 1.

(3) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art.7. – (1) Pentru cazurile prevăzute la art. 3, 5 şi 6, în care numărul de ore pe săptămână alocat pentru studierea disciplinelor limba şi literatura maternă, respectiv limba modernă 1, respectiv geografie – specifică spaţiului lingvistic respectiv, nu poate fi asigurat integral din trunchiul comun (TC), diferenţa de ore necesare se alocă prin depăşirea numărului total de ore prevăzute în planul-cadru de învăţământ cuprins în anexa la prezentul ordin.

(2) Pentru buna funcţionare a claselor prevăzute la art. 5 şi 6, conducerile unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare răspund direct atât de asigurarea

condiţiilor necesare desfăşurării activităţii acestor clase, cât şi de asigurarea acestor condiţii fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de învăţământ respectivă.


  1. ORDIN Nr.3412/16.III.2009 cu privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral


Art.8. (1) În cadrul învăţământului liceal, filiera tehnologică, se pot organiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei limba modernă 1, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun.

(2) În învăţământul liceal, filieră tehnologică, se pot organiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase se alocă, pentru disciplina limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).

(3) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, câte o (una) oră pe săptămână în fiecare an de studiu, pentru studierea geografiei – în clasa a IX-a, a istoriei – în clasa a X-a, şi a elementelor de cultură şi civilizaţie – în clasele a XI-a şi a XII-a, specifice spaţiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt incluse în aria curriculară „Om şi societate” şi sunt predate în limba modernă 1. Orele pentru studiul disciplinelor menţionate se alocă din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ).

(4) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.


Art.9. Pentru cazurile prevăzute la art. 6 şi 8, în care numărul de ore pe săptămână alocat pentru studierea disciplinelor limba şi literatura maternă, respective 3 limba modernă 1, nu poate fi asigurat integral din trunchiul comun (TC), diferenţa de ore necesare se alocă prin depăşirea numărului total de ore prevăzut în planul-cadru de învăţământ corespunzător profilului/ domeniului de pregătire/ calificării profesionale.

Yüklə 70 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə