Psixologiyadan döVLƏT İmtahani suallari: 2016Yüklə 20,69 Kb.
tarix17.09.2017
ölçüsü20,69 Kb.
#2

PSİXOLOGİYADAN DÖVLƏT İMTAHANI SUALLARI: 2016

 1. Müasir psixologiya və elmlər sistemində yeri.

 2. Psixologiya elminin mövzusu ,predmeti.

 3. Psixologiya elminin əsas sahələri.

 4. Psixologiyanın tədqiqat metodları .

 5. Psixologiya elminin inkişaf mərhələləri.

 6. Psixologiya elminin əsas cərəyanları.

 7. Psixologiyanın digər elmlərlə əlaqəsi (pedaqogika)

 8. Psixikanın filogenezdə inkişafı.

 9. Şüurun konkret psixoloji xarakteristikası .

 10. Motivlər haqqında.

 11. Şəxsiyyətin psixoloji strukturu.

 12. Şəxsiyyət, fərd və fərdiyyət anlayışları.

 13. Şəxsiyyətin istiqaməti ,mənlik şüuru və özünüqiymətləndirmə

 14. Şəxsiyyətin özünüqiymətləndirmə və iddia səviyyələri.

 15. Fəaliyyət anlayışı,quruluşu.

 16. Fəaliyyətin mənimsəhilməsi,növləri.

 17. Ünsiyyət qarşılıqlı təsir vasitəsi kimi;növləri

 18. Qrupun psixoloji səciyyəsi.

 19. Tələbatlar və şəxsiyyət.

 20. Tələbatlar haqqında.

 21. Tələbatların növləri.

 22. İdrakın formaları ,xüsusiyyətləri

 23. Diqqət : fizioloji əsasları,növləri.

 24. Duyğular haqqında anlayış.

 25. Duyğuların təsnifatı (sensor keyfiyyətlər)

 26. Qavrayış haqqında ümumi məlumat.

 27. Qavrayış və onun əsas xüsusiyyətləri.

 28. Hafizə haqqında ümumi məlumat.

 29. Hafizənin növləri,əsas prosesləri.

 30. Hafizə :fizioloji əsasları,növləri.

 31. Təfəkkür ali psixi proses kimi.

 32. Təfəkkürün növləri və formaları.

 33. Hökm və istidlal. Fikri əməliyyatlar.

 34. Təfəkkür prosesləri.

 35. Nitq , funksiyaları və növləri.

 36. Nitq və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi.

 37. Təxəyyül haqqında anlayış.

 38. Təxəyyülün növləri..

 39. Temperament haqqında anlayış;

 40. Ümumi və xüsusi qabiliyyətlər.

 41. Qabiliyyətlər haqqında anlayış;

 42. Ümumi və xüsusi qabiliyyətlər. .

 43. Xarakter haqqında anlayış.

 44. Xarakter əlamətləri.

 45. Emosiyalar və hisslər.

 46. Ali hisslər ,növləri.

 47. İradə haqqında anlayış,şəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri.

 48. Yaş psixologiyasının əsas bölmələri.

 49. Psixi inkişafın yaş dövrləri.

 50. Uşaqların psixi inkişafının hərəkətverici qüvvələri.

 51. Körpəlik və erkən uşaqlıq dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri.

 52. Məktəbəqədər yaş dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri.

 53. Uşaqların məktəb həyatının ilk dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri.

 54. Kiçik məktəblinin psixoloji xüsusiyyətləri.

 55. Kiçikyaşlı məktəblilərdə idrak proseslərinin inkişafı.

 56. Kiçikyaşlı məktəblilərin əmək fəaliyyəti.

 57. Kiçikyaşlı məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması.

 58. Kiçikyaşlı məktəblilərdə diqqətin inkişafı.

 59. Yeniyetməlik yaşının psixoloji xüsusiyyətləri.

 60. Yeniyetmələrdə təlim fəaliyyəti, idrak proseslərinin inkişafı.

 61. Böyük məktəblilərin təlim fəaliyyəti, idrak proseslərinin inkişafı.

 62. Yeniyetmələrdə yaşlılıq hissiinin formalaşması.

 63. Erkən gənclik dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri.

 64. Erkən gənclik dövründə şəxsiyyətin inkişafı.

 65. Pedaqoji psixologiyanın mövzusu, vəzifələri.

 66. Pedaqoji psixologiyanın əsas bölmələri.

 67. Pedaqoji psixologiyanın tədqiqat metodları.

 68. Pedaqoji psixologiyanın problemləri.

 69. Psixi inkişaf və təlim.

 70. Təlim psixologiyası pedaqoji psixologiyanın əsas problemi kimi.

 71. Təlim fəaliyyətinin strukturu.

 72. Müasir dərsə verilən psixoloji tələblər.

 73. Dərsin təhlilinin psixoloji şərtləri.

 74. Öyrənməyə qabillik problemi

 75. Öyrənmədə müvəffəqiyyəti təmin edən amillər.

 76. Şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsi.

 77. Pedaqoji fəaliyyətin və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası.

 78. Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri.

 79. Təlimin fərdiləşməsi və diferensiasiyası.

 80. Şəxsiyyətin formalaşması tərbiyə psixologiyasının əsas problemi kimi.

 81. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsasları.

 82. Pedaqoji ünsiyyətin psixoloji mexanizmləri.

 83. Tərbiyəvi tədbirlərin psixoloji cəhətdən əsaslandırılması.

 84. Məktəbə psixoloji xidmətin məqsəd və vəzifələri.

 85. Məktəbə psixoloji xidmətin funksiyaları və əsas istiqamətləri.

Yüklə 20,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə