Regulamin XXIX ogólnopolski lampion ekotona 13-15 maja grudziąDZYüklə 53,92 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü53,92 Kb.
#41857

REGULAMIN

XXIX OGÓLNOPOLSKI LAMPION EKOTONA

13-15 MAJA GRUDZIĄDZ

http://www.ino.pttk.pl/mlodziez/images/logopp.pngc:\users\paweł\appdata\local\temp\logol.jpg

www.ekoton.grudziadz.pttk.pl

www.facebook.com/EkotonGrudziadz

III Runda Pucharu Polski TU, TZ

Runda Pucharu Polski Młodzieży TD, TM, TJ


 1. Termin i miejsce imprezy 13-15.05.2016r.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu


Plaża Miejska, ul. Zaleśna 1, 86-300 Grudziądz


 1. Organizatorzy
 • Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

 • Klub Imprez na Orientację „EKOTON” im. Jacka Chodziutko w Grudziądzu;
 1. Cele imprezy
   • Rywalizacja w Pucharze Polski 2016, Pucharze Polski Młodzieży;

   • Promocja województwa kujawsko-pomorskiego;

   • Popularyzacja imprez na orientację jako kategorii turystyki kwalifikowanej;

   • Poznanie walorów turystyczno- krajoznawczych Grudziądza i jego okolic;

   • Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej;

   • Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej wśród uczestników;

   • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.

 1. Patronat medialny

   • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu;

   • Radio ESKA Grudziądz;

   • Gazeta Pomorska.
 1. Komitet Organizacyjny

Kierownik imprezy: Piotr Mazur, PInO nr leg. 706

Kierownik zespołu: Radosław Piątkowski, PInO nr leg. 575
Sędzia główny: Michał Banaszewski, PInO nr leg. 643
Budowniczowie tras:

Marcin Iwiński, PInO nr leg. 659

Piotr Mazur, PInO nr leg. 706

Paweł Kosowski, PInO nr leg. 707

Rafał Dulski, PInO nr leg. 708
Pozostali organizatorzy: Beata Chodziutko-Furso PInO nr leg. 361, Krzysztof Furso,
Monika Nikołajew-Banaszewska PInO nr leg. 419, Anna Kłodawska, Dariusz Kłodawski, Zbigniew Mądrzyński, Bartosz Mróz, Filip Chodziutko, Magdalena i Wiktor Mazur, Celina Furso, Matylda Ciborowska, Dominik Nowakowski, Fabian Jarząb oraz pozostali członkowie i sympatycy KInO EKOTON Grudziądz.


 1. Współorganizatorzy i sponsorzy:
   • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

   • Urząd Miejski w Grudziądzu;

   • PTTK Oddział Kujawsko-Pomorski;

   • Kino Helios Grudziądz;

 • Liga Obrony Kraju Grudziądz;

 • Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu;

   • Informacja Turystyczna Grudziądz;

   • Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska;

   • OCETIX Wytwórnia Octu i Majonezu. 1. Forma, etapy, trasy i kategorie


Impreza rozgrywana będzie na trasach:


  • TZ (zaawansowani) – 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4 pkt. na OInO;
  • TU (średniozaawansowani) – 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4 pkt. na OInO;
  • TM – urodzeni w latach 2000-2003; 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4 pkt. na OInO;
  • TD – urodzeni w latach 2004 i młodsi; 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4pkt. na OInO.

Na wszystkich trasach mogą startować zespoły 1-2 osobowe.

Klasyfikacja Pucharu Polski 2016 odbywać się będzie na trasach TZ oraz TU, na podstawie przepisów wydanych przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK.Klasyfikacja Pucharu Polski Młodzieży 2016 odbywać się będzie w kategoriach:

 • TJ – urodzeni w latach 1996-1999; wyniki w tej kategorii zostaną wyłonione spośród zespołów startujących w TU pod warunkiem spełnienia odpowiednich norm rocznikowych obu uczestników;

 • TM –urodzeni w latach 2000-2003;

 • TD – urodzeni w latach 2004 i młodsi.

Imprezy dodatkowe:

 • Trasa krajoznawcza ulicami Grudziądza, 1*3 pkt. na OInO (w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych InO);

 • Etap kajakowy, 1*3 pkt. na OInO (w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych InO);

 • Niespodzianka.

 1. Teren imprezy

Teren leśny równinny miejscowo pofałdowany o zmiennej przebieżności. Trasy o długości ok. 4-5km. Wędrujemy bez plecaków.

 1. Mapy

Mapy aktualizowane, kolorowe, możliwe przekształcenia związane z poziomem trudności tras.

 1. Plan imprezy

Piątek (13.05.2016r.)

 • 18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie;

 • 22:00 – Ognisko integracyjne.


Sobota (14.05.2016r.)

 • 8:00 – Rozpoczęcie zawodów;

 • 8:40 – Odjazd pierwszego autobusu na start etapów;

 • 9:00 – Start do EI/EII;

 • 15:00-16:00 – Powrót z etapów dziennych;

 • 16:30 – Odjazd autobusu na Marinę Grudziądz;

 • 16:45-17:30 – Obiad;

 • Od 17:30 – Trasa krajoznawcza po Grudziądzu;

 • 19:00 – Powrót z Grudziądza do bazy zawodów;

 • 22:30 – Start do etapu III;

 • Od 0:00 – Ognisko w bazie;

 • 2:30 – Powrót z etapu nocnego;


Niedziela (15.05.2016r.)

 1. Świadczenia

  • Dwa noclegi w domach letniskowych lub własnych namiotach na terenie ośrodka MORiW;

  • Obiad w sobotę oraz zaopatrzenie na ognisko;

  • Możliwość wejścia do muzeum w Grudziądzu;

  • Posiłek regeneracyjny pomiędzy etapami;

  • Pamiątkowy kubek z imprezy (opłata dodatkowa 20 PLN);

  • Okolicznościowa naklejka z imprezy;

  • Komplet materiałów startowych;

  • Informator techniczny oraz protokół zawodów przesyłany drogą mailową

  • Potwierdzenie punktów do OInO i OTP;

  • Weryfikacja OInO;

  • Dyplomy do 6 miejsca na trasach PP i kategoriach PPM;

  • Nagrody rzeczowe do 3 miejsca dla zespołu na trasach PP i kategoriach PPM;

  • Przejazdy na etapy;

  • Inne dotychczas nieujawnione, a nad którymi prowadzimy prace.
 1. Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://ekoton.grudziadz.pttk.pl/ lub drogą elektroniczną na lampion2016@gmail.com
z danymi wymaganymi w formularzu.

Wpisowe należy wpłacić na konto: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi


w Grudziądzu nr: 27 9484 1033 0312 0004 2003 0001 (Bank Spółdzielczy w Brodnicy)
w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2016 r. w tytule przelewu należy wpisać „Lampion Ekotona 2016 oraz imię i nazwisko lub imię i nazwisko (opiekuna) oraz ilość osób”. Zgłoszenie uznaje się za ważne po wpłynięciu wpisowego! W bazie zawodów konieczny będzie do okazania przelew bankowy z dokładną listą osób i podziałem na trasy/kategorie, za które uiszczono wpisowe.

Pytania proszę kierować pod e-mail: lampion2016@gmail.com.Startdo 15 kwietnia

od 16 kwietnia do 30 kwietnia

po 1 maja

Wpisowe trasy TZ, TU

45PLN

50 PLN

70 PLN

Wpisowe kategorie TJ, TM, TD

30 PLN

35 PLN

50 PLN

Wpisowe za etap kajakowy

5 PLN

5 PLN

5 PLN

Wpisowe za start w EI i II trasy TZ, TU (mapy i niespodzianka między etapowa)

10 PLN

12 PLN

20 PLN

Wpisowe za start w EI i II kategorie TJ, TM, TD (mapy i niespodzianka między etapowa)

8 PLN

10 PLN

16 PLN

Noclegi

domek

2 noce od osoby

75* PLN

75* PLN

75* PLN

1 noc od osoby

40* PLN

40* PLN

40* PLN

namiot

za namiot

8 PLN

8 PLN

8 PLN

od osoby

6 PLN

6 PLN

6 PLN!!!!! * Organizator dysponuje 120 miejscami noclegowymi w domkach. Wobec powyższego o noclegu w domku decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. W przypadku braku miejsc noclegowych w domkach organizator powiadomi zgłaszającego się
i pozostałych chętnych o możliwości skorzystania z pola namiotowego.

Koledzy Andrzej Kusiak z Nowej Sarzyny (za najlepszy etap imprezy na orientację
w roku 2015)
oraz Tomasz Łaski z Zielonki  (za sędziowanie) otrzymują start gratis na Lampionie Ekotona 2016.

 1. Dojazd

Baza zawodów znajduje się w ośrodku MORiW,

Plaża Miejska, ul. Zaleśna 1, 86-300 Grudziądz.


Dojazd do bazy imprezy dla użytkowników zmotoryzowanych:

Zjazd z Autostrady A1 na węźle Grudziądz, następnie zjazd z trasy średnicowej Grudziądza w kierunku Rudnika


Dojazd do bazy imprezy dla użytkowników transportu publicznego:Ze stacji kolejowej/autobusowej ‘Grudziądz’ organizator może zapewnić dojazd do bazy zawodów. Prosimy o szybszy kontakt w tej sprawie z organizatorami zawodów.


 1. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja

 • Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych
  w zgłoszeniu.

 • Uczestnicy zawodów zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną
  i udostępniają w tym celu swoje adresy e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub Imprez na Orientację EKOTON imprez, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Klubu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

 • Organizator zawodów jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących zawody i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz świadczeń startowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje,
  w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione
  w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) na Klub Imprez na Orientację EKOTON
  i przesłanie zgłoszenia jest wyrazem akceptacji powyższych warunków. 1. Informacje dodatkowe
 • Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków;

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. Członkowie PTTK objęci są ubezpieczeniem NNW;

 • Zawodnicy niepełnoletni, są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;

 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;

 • Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe
  w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich;

 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;

 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;

 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;

 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego, Fair Play oraz przepisów ustawy o ochronie przyrody.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

  c:\users\marcin\desktop\756d1d871bb9b5b4c4fefa7b7ff0bbad.jpg


http://www.ekoton.grudziadz.pttk.pl/
Yüklə 53,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə