Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma MerkeziYüklə 453,68 Kb.
səhifə1/5
tarix03.05.2018
ölçüsü453,68 Kb.
#41143
  1   2   3   4   5
Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

2016

Faaliyet Raporu


I-MERKEZİN MİSYON VE VİZYONU


  • Teleiletişim ve enformatik teknolojileri alanında disiplinlerarası araştırma ve teknoloji uygulamaları için ulusal bir platform oluşturmak,

  • Teleiletişim ve enformatik teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası işbirliğini sağlamak,

  • Teleiletişim ve enformatik teknolojileri konusunda ortak araştırma ve eğitim etkinlikleri düzenlemek.


II-MERKEZİN TARİHÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ
Ana amacı teleiletişim ve enformatik alanlarında Türkiye için nitelikli öğretim üyeleri ve doktoralı araştırmacıların yeni bir finansal destek modeli çerçevesinde yetiştirilmesi olan DPT 2007K120610, TAM: Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi" Projesi (kısaca TAM Projesi) 2007 yılı başından bu yana DPT/Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
TAM Proje doktora öğrencisi finansal destek modeli, özellikle tez aşamasında olan doktora öğrencilerinin başka bir iş yerinde çalışmadan, sözleşmeli personel mevzuatı çerçevesinde tam-zamanlı olarak doktora tez araştırmalarına yoğunlaşmalarını, araştırmaları ile ilgili konferans, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılara katılımını ve disiplinlerarası ortak araştırma mekanı ve altyapısını kullanmalarını hedeflemektedir. TAM Projesi’nde desteklenmekte olan doktora öğrencileri ve diğer araştırmacılar için disiplinlerarası bir araştırma mekanı yaratılması amacıyla TAM Projesi çerçevesinde yeni bir araştırma mekanı (TAM Binası) inşa edilmesi de öngörülmüş ve gerçekleştirilmiştir. 2006’da DPT’na önerilen, DPT tarafından uygun bulunan ve 2007 başından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda uygulanabilirliği gösterilen TAM Projesi finansal destek modeli Türkiye’nin öğretim üyesi ve doktoralı araştırmacı insangücü açığını kapatıp Avrupa Birliği doktoralı araştırmacı ortalamasını yakalaması açısından önemli bir katkıdır.
TAM Projesi çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi tarafından ortaya konulan ve DPT/Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen öğretim üyesi ve doktoralı araştırmacı insangücü yetiştirme finansal destek modeli, Türkiye’deki diğer en önemli öğretim üyesi yetiştirme modeli olan ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)’ndan oldukça faklıdır ve ÖYP’ye göre daha etkin ve verimli olduğu düşünülmektedir. TAM Projesi çerçevesinde desteklenen doktora öğrencileri diğer yeni üniversitelerin araştırma görevlileri değildir, dolayısıyla ÖYP’de yaşanabilecek sorunlar TAM Projesi’nde yaşanmamaktadır. Yeni üniversiteler araştırma görevlilerini ÖYP aracılığı ile doktora yaptırmak ve yetiştirmek üzere ileri seviyede ve araştırma yetkinliğindeki üniversitelere gönderdiklerinde, ellerindeki araştırma görevlilerini ileri seviyedeki üniversitelere aktarmış olduklarından sözkonusu araştırma görevlilerini kendi üniversitelerinde kullanmaktan yoksun kalmaktadırlar. Ayrıca, TAM Proje’deki doktora öğrencisi yetiştirme maliyetinin, ÖYP’de doktora öğrencisi yetiştirme maliyetinden daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. Bilindiği gibi, ÖYP DPT/Kalkınma Bakanlığı tarafından başlatılmış ve daha sonra YÖK’e devredilmiş bir öğretim üyesi yetiştirme programıdır.
TAM Projesi’nde halen, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 19, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 10, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden 1, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden 1 ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Ana Bilim Dalı’ndan 3 öğretim üyesi olmak üzere toplam 34 öğretim üyesi işbirliği yapmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 21 doktoralı öğretim üyesi, yaklaşık 120 doktora öğrencisi ve yaklaşık 220 yüksek lisans öğrencisi ile teleiletişim ve enformatik alanlarında Türkiye'deki en büyük ve kapsamlı lisansüstü programlarından birini yürütmekte ve TAM Projesi’nde lokomotif görevi yapmaktadır.
TAM Proje’de yer alan öğretim üyelerinin danışmanlığını yaptığı doktora öğrencisi sayısı yaklaşık 130, TAM Proje’de yer alan bölümlerdeki doktora öğrencisi sayısı ise yaklaşık 240’dır. Dolayısıyla, Boğaziçi Üniversitesi’nin bu projede yer alan bölümleri teleiletişim ve enformatik alanında Türkiye’de önemli bir lisansüstü eğitim ve araştırma kapasitesine sahiptir.
Teleiletişim ve enformatik alanlarında doktora öğrencilerinin yetiştirileceği araştırma konuları ise, ülkemizin akademisyen ihtiyaçları göz önüne alınarak, telsiz ağlar, teleiletişim, çoklu ortam, bilgisayar donanım-işletim sistemleri, bilişim uygulamaları, tele sağlık-biyoinformatik-biyomedikal uygulamaları, uydu-heterojen sistemler ve bilgisayarlarda güvenlik olarak sekiz altgrup içinde organize edilmiş durumdadır.
TAM Proje, 2007 başından bu yana doktora öğrencilerinin desteklenmesinde ve disiplinlerarası ortak bir araştırma mekanı ve altyapısının ortaya çıkartılmasında önemli bir rol oynamıştır. TAM Proje’de süre gelen çalışmaların genişletilerek ve sanayi işbirliğinin artırılarak bir uygulama ve araştırma merkezi çerçevesinde organize edilmesi TETAM’ın en önemli amacıdır.
TETAM’ın amacı merkezin kapsama alanına giren konularda interdisipliner araştırma çalışmaları yaparak doktora öğrencisi yetistirmek, ülke ekonomisine katkıda bulunacak yüksek katma değere sahip ürünler, teknolojiler, uygulamalar geliştirmektir.
III-MERKEZİN TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ
TETAM’ın temel politikalarından biri teleiletişim ve enformatik konularını içeren interdisipliner araştırma çalışmalarının yürütülebileceği fiziksel ve organizasyonel bir platform oluşturmaktır. Bu araştırmalar için kullanılabilecek laboratuar, açık ve kapalı ofis alanları ve çalıştay merkezi vardır.
Bu amaçla üyelerini aktif olmaya, Avrupa Topluluğu, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, özel sektör gibi üniversite dışı kaynaklardan araştırma projesi almaya teşvik etmektedir. Bu yönde üniversite TTO ile işbirliği yaparak eşgüdüm ile çalışmaktadır.
Yürütülen araştırma çalışmalarının uluslararası bilime katkısı yüksek, doktora seviyesinde olması öncelikleri arasındadır.


IV-MERKEZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR
Toplantının Adı : Functional & Structural Brain Connectomes and

Applications to Dementia Workshop

Düzenleyen Merkez Üyesi : Burak Acar

Tarih : 30-31 Temmuz 2016

Düzenlendiği Yer : Boğaziçi Üniversitesi

Katılımcı Sayısı : 100

Sunulan Bildiri Adedi : 12
Toplantının Adı : 3rd Int. Symposium on Brain and Cognitive Science

Düzenleyen Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : 08 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Yeditepe Universitesi, Istanbul

Katılımcı Sayısı : 300

Sunulan Bildiri Adedi : 42Toplantının Adı : 7th Int. Workshop on Human Behavior Understanding

Düzenleyen Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : 16 Ekim 2016

Düzenlendiği Yer : Amsterdam

Katılımcı Sayısı : 40

Sunulan Bildiri Adedi : 12Toplantının Adı : 24. IEEE SIU Konferansı Doktora Konsorsiyumu

Düzenleyen Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : 18 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Zonguldak

Katılımcı Sayısı : 40

Sunulan Bildiri Adedi : 5
Toplantının Adı : 24. IEEE SIU Konferansı Çevresel Zeka

Teknolojileri ve Sosyal Sinyal İşleme Özel Oturumu

Düzenleyen Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : 18 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Zonguldak

Katılımcı Sayısı : 40

Sunulan Bildiri Adedi : 4
Toplantının Adı : 2nd International Workshop Emotion

Representations and Modelling for Companion Systems

Düzenleyen Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : 16 Kasım 2016

Düzenlendiği Yer : Tokyo

Katılımcı Sayısı : 40

Sunulan Bildiri Adedi : 9

Toplantının Adı : MICCAI 2016 (www.miccai2016.org)

Düzenleyen Merkez Üyesi : Burak Acar (Satellite Events Chair)

Tarih : 17-21 Ekim 2016

Düzenlendiği Yer : Atina, Yunanistan

Katılımcı Sayısı : 1000

Sunulan Bildiri Adedi : 800
Toplantının Adı : 27th Annual IEEE International Symposium on Personal,

Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2016)

Düzenleyen Merkez Üyesi : Hakan Deliç

Tarih : 04-07 Eylül 2016

Düzenlendiği Yer : Valencia, Spain
Toplantının Adı : Mobil Cihazlarla Hesaplama Özel Oturumu (SİU 2016

Kapsamında)

Düzenleyen Merkez Üyesi : Atay Özgövde, Özlem Durmaz İncel

Tarih : 16 Mayıs 2016

Katılımcı Sayısı : 25

Sunulan Bildiri Adedi : 10
Toplantının Adı : International Workshop on AI for Privacy and Security

Düzenleyen Merkez Üyesi : Pınar Yolum

Tarih : 30 Ağustos 2016

Düzenlendiği Yer : Lahey

Katılımcı Sayısı : 30

Sunulan Bildiri Adedi : 13
Toplantının Adı : Mobil Donanımlarla Hesaplama (SİU 2016 Özel Oturum)

Düzenleyen Merkez Üyesi : Atay Özgövde, Özlem Durmaz İncel

Tarih : 16-19 Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak

Katılımcı Sayısı : 25

Sunulan Bildiri Adedi : 5
V-MERKEZ ÜYELERİNİN KATILDIKLARI BİLİMSEL TOPLANTILAR
Toplantının Adı : RoboCup 2016 Symposium

Katılan Merkez Üyesi : H. Levent Akın

Tarih : Temmuz 2016

Düzenlendiği Yer : Leipzig

Sunulan Bildirinin Adı : “Effective Multi-Robot Spatial Task Allocation using Model

Approximations“Toplantının Adı : 29th IEEE Conference on Computer Vision and

Pattern Recognition (CVPR)

Katılan Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : 26 Haziran-1 Temmuz 2016

Düzenlendiği Yer : Las Vegas

Sunulan Bildirinin Adı : "Facial Expression Recognition in The Wild

Using Improved Dense Trajectories and Fisher Vector Encoding"

ve "Kernel Elm and Cnn Based Facial Age Estimation"
Toplantının Adı : 14th European Conference on Computer Vision (ECCV)

Katılan Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : Ekim 2016

Düzenlendiği Yer : Amsterdam

Sunulan Bildirinin Adı : "Combining Deep Facial and Ambient Features for First

Impression Estimation," ve "A New Database and Protocol for

Image Reuse Detection"
Toplantının Adı : 7th Int. Workshop on Human Behavior Understanding

Katılan Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : Ekim 2016

Düzenlendiği Yer : Amsterdam

Sunulan Bildirinin Adı : "Assessing Affective Dimensions of Play in Psychodynamic Child

Psychotherapy via Text Analysis"


Toplantının Adı : 3rd Int. Symposium on Brain and Cognitive Science

Katılan Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Istanbul

Sunulan Bildirinin Adı : -
Toplantının Adı : 24. IEEE SIU Konferansı

Katılan Merkez Üyesi : Albert Ali Salah

Tarih : Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Zonguldak

Sunulan Bildirinin Adı : “A Simulator For Generating Realistic

Simulations of Telecom Customer Behaviors“


Toplantının Adı : Language Resources and Evaluation Conference (LREC)

Katılan Merkez Üyesi : Lale Akarun

Tarih : Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Slovenya

Sunulan Bildirinin Adı : “BosphorusSign: Turkish Sign Language Recognition Corpus in

Health and Finance Domains“


Toplantının Adı : Dagstuhl Seminar on Multidisciplinary Approaches to Multi-

valued Data: Modeling, Visualization and Analysis

Katılan Merkez Üyesi : Burak Acar

Tarih : 04-08 Nisan 2016

Düzenlendiği Yer : Saarbrucken, Almanya

Sunulan Bildirinin Adı : “Challenges and Thoughts on Joint Structural-Functional

Modeling of Brain“


Toplantının Adı : 12th European Congress on Epileptology

Katılan Merkez Üyesi : Hande Çağlayan

Tarih : Eylül 2016

Düzenlendiği Yer : Prague

Sunulan Bildirinin Adı : “Electro-Clinical Features of A New Channelopathy Due to Loss of

Function or Gain of Function Mutations in KCNA2“


Toplantının Adı : American Epilepsy Society Meeting

Katılan Merkez Üyesi : Hande Çağlayan

Tarih : Aralık 2016

Düzenlendiği Yer : Houston

Sunulan Bildirinin Adı : “Whole Exome Sequencing in Five Unrelated BFNS (Benign

Familial Neonatal Seizures) Patients“
Toplantının Adı : PLAN-E Meeting

Katılan Merkez Üyesi : Can Özturan

Tarih : 08-09 Eylül 2016

Düzenlendiği Yer : Lugano, İsviçre

Sunulan Bildirinin Adı : -
Toplantının Adı : Digital Infrastructures for Research, 2016

Katılan Merkez Üyesi : Can Özturan

Tarih : 28-30 Eylül 2016

Düzenlendiği Yer : Krakow, Polonya

Sunulan Bildirinin Adı : “Lightning Talk Sunumu : Blockchain Infrastructure for E-

Science“
Toplantının Adı : Interspeech 2016Katılan Merkez Üyesi : Murat Saraçlar

Tarih : Eylül 2016

Düzenlendiği Yer : Stockholm

Sunulan Bildirinin Adı : “Compositional Neural Network Language Models for

Agglutinative Languages“


Toplantının Adı : Swedish Symposium on Image Analysis 2016 40th

Anniversary 1976-2016

Katılan Merkez Üyesi : Ayşın Ertüzün

Tarih : Mart 2016

Düzenlendiği Yer : Uppsala

Sunulan Bildirinin Adı : “Data-Driven Methods in Defect Detection in Textile Images

(Davetli Konuşma)“


Toplantının Adı : International Conference on Artificial Intelligence (ICOA)

Katılan Merkez Üyesi : Tunga Gungor

Tarih : Aralık 2016

Düzenlendiği Yer : Limerick, Irlanda

Sunulan Bildirinin Adı : “A Rule-Based Approach for Converting Wikipedia Content into

Semantic Relations“
Toplantının Adı : Transdisciplinary-Transnational-Transcultural

International Conference

Katılan Merkez Üyesi : Esin Öztürk Işık

Tarih : Haziran 2016

Düzenlendiği Yer : Suzhou, Çin

Sunulan Bildirinin Adı : “Multinuclear Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging of

Human Brain Disorders“


Toplantının Adı : “Reconstruction Schemes for MR Data” Workshop

Katılan Merkez Üyesi : Esin Öztürk Işık

Tarih : Ağustos 2016

Düzenlendiği Yer : Edinburgh, İngiltere

Sunulan Bildirinin Adı : “Compressed Sensing for Fast 31P-MRSI of Brain Tumors and

1H-MRSI of Mild Cognitive Impairment in Parkinson’s Disease“


Toplantının Adı : European Society of Magnetic Resonance in Medicine and

Biology (ESMRMB) 2016

Katılan Merkez Üyesi : Esin Öztürk Işık

Tarih : Ekim 2016

Düzenlendiği Yer : Viyana, Avusturya

Sunulan Bildirinin Adı : 1- “Proton MR Spectroscopic Imaging of Parkinson’s Disease with

Mild Cognitive Impairment or Normal Cognition Registered to

MNI152 Brain Atlas. (Sunan: Sevim Cengiz)“

2- “Comparison of Cerebral Blood Volume and Arterial Blood

Volume Between Parkinson’s Disease Patients with Mild

Cognitive Impairment and Normal Cognition Using Arterial Spin

Labeling MR at 3T. (Sunan: Dilek Betül Arslan)

Toplantının Adı : 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Katılan Merkez Üyesi : Atay Özgövde

Tarih : Mayıs 2016

Düzenlendiği Yer : Zonguldak

Sunulan Bildirinin Adı : “Gerçek Zamanlı Çoklu Uygulama Destekli Algılayıcı Veri Akışı

Yönetimi“


VI-MERKEZ ÜYELERİNİN ALDIKLARI HİZMET, BİLİM-SANAT, TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Ödül Türü

Ödül Adı

Ödül Sahibi

Ödülü Veren Kurum/Kuruluş

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

M. Ufuk Çağlayan

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Cem Ersoy

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Levent Akin

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Haluk Bingöl

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Fatih Alagöz

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Albert Ali Salah

BÜVAK.

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Emin Anarım

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Lale Akarun

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Hande Çağlayan

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Can Özturan

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Murat Saraçlar

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Hakan Deliç

BÜVAK.

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Pınar Yolum Birbil

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Kuban Altınel

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Tunga Güngör

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Günhan Dündar

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Arzucan Özgür

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Esin Öztürk Işık

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Mehmet Akar

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Necati Aras

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Taner Bilgiç

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Taylan Cemgil

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Sinan Işık

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Mutlu Koca

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Alper M. Şen

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Tuna Tuğcu

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Suzan Üsküdarlı

BÜVAK

Bilim Teşvik Ödülü

Akademik Teşvik

Arda Yurdakul

BÜVAK

Araştırma Başarı Ödülü

Elginkan Vakfı Araştırma Ödülü

Günhan Dündar

Elginkan Vakfı

Diğer Ödüller

INTERSPEECH Paralinguistics Challenge Award

Albert Ali SalahTORK 2016

Levent Akin

TORK
En İyi Bildiri

Best Paper AwardCem Ersoy

BEST PAPER AWARD
ITEA Award of Excellence

Fatih AlagözBAGEP 2016

Arzucan ÖzgürChaLearn LAP First Impressions Challenge Award, Cancun

Albert Ali Salah13th IEEE International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD)

Konferansında en iyi 2. bildiri ödülü.
Günhan DündarThe Royal Society Newton Mobility GrantEsin Öztürk Işik

Yüklə 453,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə