Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi


Mustaqillik tafakkuri va yangi dunyokarashni shakllantirishning milliy g‘oyaviy negizlariYüklə 0,87 Mb.
səhifə3/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#80707
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Mustaqillik tafakkuri va yangi dunyokarashni shakllantirishning milliy g‘oyaviy negizlari. Hozirgi davrda g‘oyaviy-mafkuraviy hamkorlikning tarixiy zaruriyati, imkoniyatlari va muammolari. G‘oyaviy ta’lim-tarbiya tamoyillari. “Mustaqillik tafakkuri” tushunchasi, uning mazmun-mohiyati va namoyon bo‘lish xususiyatlari.

“YAngi dunyokarash” tushunchasi, uning mazmun-mohiyati va namoyon bo‘lish xususiyatlari.

Mamlakatimizda iktisodiy, ijtimoiy, siyosiy barqarorlikning ma’naviy-ma’rifiy negizlari.

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, “Esse”,“Klaster”, muammoli ta’lim, Blits-so‘rov, munozara, BBB.

Adabiyotlar: A1;A2;A3; Q14; Q15 Q;A16; A21;A26;.
Bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning tamoyillari va qonuniyatlari.O‘zbek iqtisodiy modelini shakllantirish va amalga oshirish. O‘zbekistonda ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish.Bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning tamoyillari va qonuniyatlari.“O‘zbek modeli”ning g‘oyaviy-mafkuraviy asoslari va ijtimoiy-siyosiy mohiyati.“O‘zbek modeli” - SHarqona demokratik jamiyat qurishning o‘ziga xos konsepsiyasi.

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, Blits-so‘rov, munozara, BBB.

Adabiyotlar: A1;A2;A3; Q14; Q15 Q;A16;18;.19;A20;A21;A26;A27;A28;A30;A31.

Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”ning g‘oyaviy-mafkuraviy ahamiyati.

(1 – mashg‘ulot)

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning roli. 2.Iqtisodiyotni boshqarishda bozor va davlat mexanizmlarining o‘zaro aloqasi. O‘zbekistonning iqtisodiy salohiyati va milliy ishlab chiqarishning o‘ziga xosligi. O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror va mutanosib rivojlanishini ta’minlash.
(2 – mashg‘ulot)

“Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”da belgilangan ustuvor yo‘nalishlar va vazifalar.Konsepsiyaning O‘zbekistonning taraqqiyot istiqbollarini belgilashdagi o‘rni.Mustaqil O‘zbekiston taraqqiyotining kelgusi bosqichlari: bundan 5-10-20-30 yildan keyingi xayot tavsifi.Kelajak haqidagi bilim - tasavvurlarning bugungi xayotdagi o‘rni, roli va ahamiyati.

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, “Esse”,“Klaster”, muammoli ta’lim, Blits-so‘rov, munozara, BBB.

Adabiyotlar: A3;A4; A5; Q6; Q7 Q13; Q16;Q 20; Q21; Q22; Q27 ;A30.


Milliy iqtisodiyotning dunyo xo‘jaligiga integratsiyalashuvi.O‘zbekistonning rivojlangan davlatlar qatoriga o‘tish strategiyasi, uning g‘oyaviy asoslari va dolzarb vazifalari. Milliy iqtisodiyotning dunyo xo‘jaligiga integratsiyalashuvi.

O‘zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatining asosiy yo‘nalishlari. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarda O‘zbekistonning roli va o‘rni. Islom Karimov hozirgi zamon va jahon hamjamiyatining rivojlanish tamoyillari to‘g‘risida.O‘zbekistonni dunyoning eng rivojlangan davlatlari darajasiga ko‘tarilishining fundamental asoslari.Mamlakatimiz mustaqilligini va milliy xavfsizligimizni yanada mustahkamlash, barqaror taraqqiyotni ta’minlash.

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, Blits-so‘rov, munozara, “Esse”,“Klaster”,

BBB.

Adabiyotlar: A1;A2;A3; Q14; Q15 Q;A16;18;.19;A20;A21;A26;A27;A28;A30.


Milliy ta’lim-tarbiya va targ‘ibot-tashviqotni tashkillashtirish hamda aniq maqsadlarga yo‘naltirish usullari. Foyaviy ta’lim-tarbiya va targ‘ibot-tashviqot tushunchalari, ularning funksional mazmuni, o‘zaro bog‘liqligi va boshqa ta’lim-tarbiya shakllari bilan aloqadorliklari.O‘zbekistonda axborot xavsizligini ta’minlash

Ma’naviy-mafkuraviy ishlarni tashkillashtirish va amalga oshirishda kadrlarning o‘rni. Davlat va jamiyat taraqqiyotida g‘oyaviy ta’lim-tarbiya va targ‘ibot- tashviqotning o‘rni.

Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, Blits-so‘rov, munozara, BBB.

Adabiyotlar: A1;A2;A3; Q14; Q15 Q;A16;18;.19;A20;A21;A31.


t/r

Amaliy mashg‘ulotlar mavzulari (barcha)


soat

I mavzu(bob).

I Bo‘lim. MILLIY G‘OYA:


I.1.

Milliy g‘oyaning nazariy-metodologik asoslari

2

I.2.

Jamiyat taraqqiyotining g‘oyaviy asoslari va mafkuraviy

tamoyillari2

I.3.

Milliy istiqlol g‘oyasining strategik yo‘nalishlari, vazifalari va istiqbollari.

4

I.4.

Mustaqillik tafakkuri va yangi dunyokarashni shakllantirishning milliy g‘oyaviy negizlari

2

IIbo‘lim. O‘ZBEKISTONNING IJTIMOIY – IQTISODIY RIVOJLANISH STRATEGIYASI:


II.1.

Bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning tamoyillari va qonuniyatlari. O‘zbek iqtisodiy modelini shakllantirish va amalga oshirish

2

II.2.

“Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”ning g‘oyaviy-mafkuraviy ahamiyati

4

II.3.

Milliy iqtisodiyotning dunyo xo‘jaligiga integratsiyalashuvi. O‘zbekistonning rivojlangan davlatlar qatoriga o‘tish strategiyasi, uning g‘oyaviy asoslari va dolzarb vazifalari.

2

II.4.

Milliy ta’lim-tarbiya va targ‘ibot-tashviqotni tashkillashtirish hamda aniq maqsadlarga yo‘naltirish usullari

2

Jami
20


Mustaqil ta’lim tashkil etishning shakli va mazmuni.
Milliy g‘oya: O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi ” bo‘yicha talabaning mustaqil ta’limi shu fanni o‘rganish jarayonining tarkibiy qismi bo‘lib, uslubiy va axborot resurslari bilan to‘la ta’minlangan.

Talabalar auditoriya mashg‘ulotlarida professor-o‘qituvchilarning ma’ruzasini tinglaydilar, misol va masalalar echadilar. Auditoriyadan tashqarida talaba darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni konspekt qiladi, uy vazifa sifatida berilgan misol va masalalarni echadi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengroq o‘rganish maqsadida qo‘shimcha adabiyotlarni o‘qib referatlar tayyorlaydi hamda mavzu bo‘yicha testlar echadi. Mustaqil ta’lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi.

Uyga vazifalarni bajarish, qo‘shimcha darslik va adabiyotlardan yangi bilimlarni mustaqil o‘rganish, kerakli ma’lumotlarni izlash va ularni topish yo‘llarini aniqlash, internet tarmoqlaridan foydalanib ma’lumotlar to‘plash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to‘garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan foydalanib ilmiy maqola va ma’ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. SHuning uchun ham mustaqil ta’limsiz o‘quv faoliyati samarali bo‘lishi mumkin emas.

Uy vazifalarini tekshirish va baholash amaliy mashg‘ulot olib boruvchi o‘qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzuni o‘zlashtirish darajasini tekshirish va baholash esa ma’ruza darslarini olib boruvchi o‘qituvchi tomonidan har darsda amalga oshiriladi.

Milliy g‘oya: O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi” fanidan mustaqil ish majmuasi fanning deyarli barcha mavzularini qamrab olgan va quyidagi 4 mavzu ko‘rinishida shakllantirilgan.
Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmit/r

Mustaqil ta’lim mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajarish muddati

Xajmi (soatda)
1

Prezident Islom Karimov - milliy istiqlol g‘oyasi konsepsiyasining asoschisi.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish


1,2,3 -haftalar

(5soat)

2

Demokratiyaning zamonaviy shakl-ko‘rinishlari va bu boradagi mafkuraviy qarashlar va ta’limotlar.


Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

4,5-haftalar

(5 soat).

3

O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichi, undagi ijtimoiy- ikqisodiy va siyosiy o‘zgarishlar mohiyati.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

6,7 -haftalar

(4 soat).

4

“Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”, undagi asosiy yunalishlar va vazifalar.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

8,9,10 -haftalar

(4 soat)
Jami:
10 hafta

18 soat

Milliy g‘oya: O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi” fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash mezoni.


“Milliy g‘oya: O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi”fani bo‘yicha reyting jadvallari, nazorat turi, shakli, soni hamda har bir nazoratga ajratilgan maksimal ball, shuningdek

joriy va oraliq nazoratlarining saralash ballari haqidagi ma'lumotlar fan bo‘yicha birinchi mashg‘ulotda talabalarga e'lon qilinadi.Fan bo‘yicha talabalarning bilim saviyasi va o‘zlashtirish darajasining Davlat ta'lim standartlariga muvofiqligini ta'minlash uchun quyidagi nazorat turlari o‘tkaziladi:  • joriy nazorat (JN) – talabaning fan mavzulari bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Joriy nazoratfanning xususiyatidan kelib chiqqan holda amaliy mashg‘ulotlarda og‘zaki so‘rov, test o‘tkazish, suhbat, nazorat ishi, kollekvium, uy vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o‘tkazilishi mumkin;

  • oraliq nazorat (ON) – semestr davomida o‘quv dasturining tegishli (fanlarning bir necha mavzularini o‘z ichiga olgan) bo‘limi tugallangandan keyin talabaning nazariy bilim va amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Oraliq nazorat bir semestrda bir marta o‘tkaziladi va shakli (yozma, og‘zaki, test va hokazo) o‘quv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi;

  • yakuniy nazorat (YaN) – semestr yakunida muayyan fan bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni talabalar tomonidan o‘zlashtirish darajasini baholash usuli. Yakuniy nazorat asosan tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan “Yozma ish” shaklida o‘tkaziladi.

ON o‘tkazish jarayoni kafedra mudiri tomonidan tuzilgan komissiya ishtirokida muntazam ravishda o‘rganib boriladi va uni o‘tkazish tartiblari buzilgan hollarda, ON natijalari bekor qilinishi mumkin. Bunday hollarda ON qayta o‘tkaziladi.

Oliy ta'lim muassasasi rahbarining buyrug‘i bilan ichki nazorat va monitoring bo‘limi rahbarligida tuzilgan komissiya ishtirokida YaN ni o‘tkazish jarayoni muntazam ravishda o‘rganib boriladi va uni o‘tkazish tartiblari buzilgan hollarda, YaN natijalari bekor qilinishi mumkin.

Bunday hollarda YaN qayta o‘tkaziladi.

Talabaning bilim saviyasi, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida talabaning fan bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

Fan bo‘yicha talabalarning semestr davomidagi o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi.

Ya.N.-30 ball, qolgan 70 ball esa J.N( MI).-55+5 ball va O.N.-10 ball qilib taqsimlanadi.

Magistrlar bilimini nazorat qilish va reyting tizimi orqali baholashdan maqsad ta’lim sifatini boshqarish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish, magistrlarning fanlarni o‘zlashtirishida bo‘shliqlar hosil bo‘lishini oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etishdan iborat.

Reyting tizimining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

a) magistrantlarda Davlat ta’lim standartlariga muvofiq tegishli bilim, ko‘nikma va malakalar shakllanganligi darajasini nazorat qilish va tahlil qilib borish;

b) magistrantlarda bilimi, ko‘nikma va malakalarini baholashning asosiy tamoyillari:

Davlat ta’lim standartlariga asoslanganlik, aniqlik, xaqqoniylik, ishonchlilik va kulay shaklda baholashni ta’minlash;

v) fanlarning magistrantlar tomonidan tizimli tarzda va belgilangan muddatlarda o‘zlashtirilishini tashkil etish va tahlil qilish;

g) magistrantlarda mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, axborot resurslari manbalaridan samarali foydalanishni tashkil etish;

d) magistrantlar bilimini xolis va adolatli baholash hamda uning natijalarini vaqtida ma’lum qilish;

e) o‘quv jarayonining tashkiliy ishlarini kompyutrlashtirishga sharoit yaratish.

Fanlar bo‘yicha talabalar bilimini semestrda baholab borish reyting nazorati jadvallari va baholash mezonlari asosida amalga oshiriladi.

Magistrantlar bilimini 100 balli reyting tizimi orqali baholash fanlarni chuqur o‘zlashtirish, topshiriqlar va uy vazifalarga ijodiy yondashish, mustaqil fikrlash va ishlashni ko‘zda tutuvchi, umumiy o‘quv yuklamasini hisobga olish, o‘z bilimi va ko‘nikmalarini muntazam ravishda oshirishga intilish, hamda adabiyotlardan keng foydalanish kabi xususiyatlarni shakllantirishga erishiladi.

Magistrantlarning fan bo‘yicha o‘zlashtirishini baholash semestr (o‘quv yili) davomida muntazam ravishda olib boriladi va quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi:

- joriy baholash (JB)

- talabalarning mustaqil ishi (TMI)

- oraliq baholash (OB)

- yakuniy baholash (YAB)

Har bir fan bo‘yicha talabaning semestr (yil sikl) davomidagi o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 100 ballik tizimida baholanadi.

Ushbu 100 ball baholash turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi:

Baholash turi

Maksimal ball

Saralash ball

1

Joriy baholash

55

30,2

2

Talabaning mustaqil ishi

5

1,7

3

Oraliq baholash

10

5,5

4

YAkuniy baholash

30

16,5
JAMI

100

55

Magistrantlarning fan bo‘yicha to‘plagan umumiy bali har bir baholash turlarida to‘plagan ballar yig‘indisiga teng bo‘ladi.

Joriy baxolash (JB)

JB da fanning xar bir bo‘lim bo‘yicha magistrantning bilimi va amaliy ko‘nikmalarini aniqlab borish ko‘zda tutiladi va u amaliy mashg‘ulotlarda amalga oshiriladi. Baholashda magistrantning bilim darajasi, amaliy mashg‘ulot materiallarini o‘zlashtirishi, nazariy material muhokamasida va ta’limning interaktiv uslublarida qatnashishining faollik darajasi, shuningdek amaliy bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish darajasi xisobga olinadi.

Har bir fan bo‘yicha o‘quv soatidan kelib chiqqan holda maksimal ball belgilanadi.

JB har bir fanning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda og‘zaki, yozma ish, test yoki ularning kombinatsiyasi shaklida amalga oshiriladi. Har bir mashg‘ulotda barcha magistrantlar baholanishi shart.


Magistrantning mustaqil ishi (MMI)

Magistrantning mustaqil ishi O‘zR oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 25.08.2010 yil 333-sonli buyrug‘i va institut rektori tomonidan 2013 yil 27 fevralda tasdiqlangan “Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi to‘g‘risida Nizom” asosida tashkil etiladi.

Mustaqil ish bo‘yicha belgilangan maksimal reyting balining 55% dan kam ball to‘plagan magistrant fan bo‘yicha yakuniy nazoratga qo‘yilmaydi.

Magistrantning mustaqil ishi kafedra arxivida ro‘yxatga olinadi va 2 yil mobaynida saqlanadi.

MMI ning o‘zlashtirishi quyidagicha baxolanadi. Maksimal ball 5.


Ballar

Baho

4,3-5,0

“5” a’lo

3,6-4,2

“4” yaxshi

2,8-3,5

“3” qoniqarli

2,8 dan kam

“2” qoniqarsiz

Magistrantning mustaqil ishdan olgan bali JB baliga qo‘shiladi.

Oraliq baxolash (OB)

OB da fanning bir necha mavzularini qamrab olgan bo‘limi yoki qismi bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tib bo‘lingandan so‘ng, magistrantning nazariy bilimlari baholanadi va unda magistrantning muayyan savolga javob berish yoki muammoni echish qobiliyati aniqlanadi.

Bir semestrda o‘tiladigan fanlardan bitta OB o‘tkaziladi.

Oraliq baholashning maksimal bali 10 ball;O‘zlashtirish

foizda

10 ball

A’lo

100-86

8,6-10

YAxshi

85-71

7,1-8,5

Qoniqarli

70-55

7-6,5

Qoniqarsiz

55 dan kam

6,5

OB kafedra majlisi qarori bilan yozma ish, test, og‘zaki suhbat shakllarida yoki ularning kombinatsiyalarida o‘tkazilishi mumkin. OB bo‘yicha belgilangan maksimal reyting balining 55% dan kam ball to‘plagan magistrant YAB ga qo‘yilmaydi.
YAkuniy baxolash (YAB)

YAB da magistrantning bilim, ko‘nikma va malakalari fanning umumiy mazmuni doirasida baholanadi. YAB fan bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlari tugagandan so‘ng o‘tkaziladi. YAB ning maksimal bali - 30 ball.
O‘zlashtirish

foizda

30 ball

A’lo

100-86

30-25,8

YAxshi

85-71

25,5-21,3

Qoniqarli

70-55

21

Qoniqarsiz

55 dan kam

21 dan kam

JB va OB ga ajratilgan umumiy ballarning har biridan saralash balini to‘plagan magistrantga YAB ga ishtirok etishga huquq beriladi.

YAB o‘tkazish shakli – test, og‘zaki, yozma ish yoki ushbu usullar kombinatsiyasida Ilmiy Kengash qarori bilan belgilanadi.

JB, OB va YAB turlarida fanni o‘zlashtira olmagan (54 % dan kam ball to‘plagan) yoki uzurli sabablar bilan baholash turlarida ishtirok eta olmagan magistrantlarga quyidagi tartibda qayta baholashdan o‘tishga ruxsat beriladi:

- qoldirilgan amaliy mashg‘ulot kelgusi darsga qadar guruh o‘qituvchisiga qayta topshirish va maslaxat kunida topshiriladi. 3 ta mashg‘ulotni qoldirgan magistrant magistraturi bo‘limi boshlig‘i ruxsati bilan qayta topshiradi;

- OB ni 2 hafta muddatda qayta topshirishga ruxsat beriladi va bali koeffitsentsiz qayt etiladi;

- semestr yakunida fan bo‘yicha saralash balidan kam ball to‘plagan magistrantning o‘zlashtirishi qoniqarsiz (akademik qarzdor) hisoblanadi;

- akademik qarzdor magistrantga semestr tugaganidan keyin magistraturi bo‘limi boshlig‘i ruhsatnomasi asosida qayta o‘zlashtirish uchun – 2 hafta muddat beriladi. SHu muddat davomida o‘zlashtira olmagan magistrantga belgilangan tartibda rektorning buyrug‘i bilan magistratura safidan chetlashtiriladi.

Magistrantning reytingi quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

R = bunda: Q-o‘zlashtirish darajasi (ball), V-umumiy o‘quv yuklamasi (soat)Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə