Türk dünyasının böyük oğluYüklə 2,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/92
tarix08.10.2017
ölçüsü2,83 Kb.
#3787
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92


 
1
 
 
Türk dünyasının böyük oğlu, 
Azərbaycan xalqının xilaskarı, 
müstəqilliyimizin banisi, 
görkəmli dövlət xadimi
ümummilli liderimiz 
Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 
əziz xatirəsinə ithaf edirəm 
 
 


 
2
 
 
 
 


 
3
 
Abuzər  Xələfov 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEYDƏR ƏLİYEV 
və 
Azərbaycanda 
Kitabxana işi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZƏRNƏŞR 
BAKI
 
 2006 
 
 


 
4
 
UOT: 021 (09)  
KBT: 78-33 
Elmi məsləhətçi: 
S.Y.Məmmədəliyeva, fəlsəfə elmləri doktoru, professor, 
AMEA-nın müxbir üzvü 
 
Elmi redaktor: 
T.X.Musayeva, Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor 
 
Redaktorlar: 
K.İ.Aslan, pedaqoji elmlər namizədi, dosent  
L.A.Məmmədova, tarix elmləri namizədi 
 
Rəyçilər: 
X.İ.İsmayılov, tarix elmləri doktoru, professor  
N.İ.İsmayılov, pedaqoji elmlər namizədi, dosent 
 
Xələfov Abuzər Alı oğlu  
X-49    Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi. - Bakı. 
Azərnəşr, 2006.- 312 s. 
 
Kitabda ümummilli lider Heydər  Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi 
olan kitabxana quruculuğu sahəsindəki misilsiz xidmətləri ümumiləşdirilib elmi nəticələr çıxarılır. 
Burada kitabxanaların xalqımızın mədəni-mənəvi tərəqqisində  və  cəmiyyətdəki rolu haqqında 
Heydər Əliyevin fikirləri şərh olunmuş, həmçinin onun XX əsrin II yarısında respublikada kitabxana 
şəbəkələrinin inkişafı, kitabxanaların mərkəzləşdirilməsi, kitabxana fondlarının inkişafı,  əhaliyə 
kitabxana xidmətinin yaxşılaşdırılması, kitabxanaların maddi-texniki bazasının və kadr potensialının 
möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti konkret faktlar əsasında təhlil edilmişdir. Kitabda 
müstəqillik dövründə kitabxanaların qorunub saxlanılması, kitabxana işinin inkişaf istiqamətləri və 
dövlətin kitabxana siyasətinin formalaşmasında Heydər  Əliyev ideyalarının  şərhinə geniş yer 
verilmişdir. 
Kitabxana işçiləri, habelə  mədəniyyət tarixi və ulu öndərin həyat və  fəaliyyəti ilə  məşğul olan 
tədqiqatçılar, eləcə  də  mədəniyyət və kitabxanaçılıq təhsili müəssisələrinin tələbələri və professor-
müəllim heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur

 
 
2006
)
07
(
615
0503020907

M
  
 
 
© Azərnəşr, 2006 
  


 
5
 
 
 
 
ÖN SÖZ 
 
Digər  əsrlər kimi, XX əsr də Azərbaycan xalqına çox böyük tarixi 
şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Bu şəxsiyyətlərdən biri də, ümummilli 
liderimiz, görkəmli dövlət, siyasət, elm və  mədəniyyət xadimi Heydər 
Əlirza oğlu Əliyevdir. 
XX  əsrin II yarısında hakimiyyətə  gələn, 34 il ardıcıl olaraq dövlət 
sükanı arxasında məharətlə dayanan, Azərbaycanın tərəqqisi və inkişafı 
üçün cahanşümul tarixi əhəmiyyətə malik işlər görən bu böyük insan 
Azərbaycan xalqının sevimli rəhbəri imicini qazanmaqla yanaşı, dünya 
şöhrətli bir şəxsiyyət səviyyəsinə qalxmış, dünyanın görkəmli 
siyasətçilərinin etiraf etdiyi kimi, Şərqin ulduzuna çevrilmişdir. 
Heydər  Əliyev çox maraqlı, mürəkkəb, zəngin, keşməkeşli bir ömür 
yolu keçmiş, həyatın bütün çətinliklərindən qalib çıxmış, öz zəhməti, 
zəkası, fitri qabiliyyəti ilə  ən yüksək zirvəyə yüksəlmişdir. Bu uca 
zirvənin yolları daşlı-kəsəkli olsa da, polad iradəsi, dönməz xarakteri
şəxsiyyət bütövlüyü bu zirvəni fəth etməkdə ona kömək etmişdir. 
Bütün dünyanın etiraf etdiyi böyük dövlət xadimi, görkəmli siyasətçi, 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, zəmanəmizin nadir 
şəxsiyyətlərindən biri Heydər  Əliyev çox zəngin irs qoyub getmişdir. 
Xalqımızın mənəvi sərvəti olan bu zəngin irsi araşdırdıqca 
respublikamızın son 50 illik həyatında bu nəhəng şəxsiyyətin öz xalqına 
qırılmaz tellərlə bağlı olduğu, onu ürəkdən sevdiyi, Azərbaycanın inkişafı 
və  tərəqqisi naminə böyük işlər gördüyü, bütün varlığını, həyatını 
Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsinə həsr etdiyi göz önünə 
gəlir. Heydər  Əliyev bu quruculuğun  əsasını 1970-ci illərdən qoymağa 
başlamışdı. 
1950-ci ildə Sankt-Peterburq (Leninqrad) milli təhlükəsizlik orqanları 
məktəbini əla qiymətlərlə, 1957-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix 
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirən və böyük həyat təcrübəsinə 
malik olan Heydər Əliyev artıq gənc yaşlarından rəhbər işə irəli çəkilmiş,  


 
6
1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini, 
1967-ci ildə isə komitə  sədri vəzifəsini tutmuşdur. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, Heydər  Əliyevə  qədər Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsinin sədri vəzifəsində digər millətlərdən olan şəxslər işləmişlər. 
Heydər  Əliyev bu böyük vəzifəni tutan ilk azərbaycanlı olmuşdur. 
Heydər  Əliyevin dövlətçilik məharətinə, təşkilatçılıq qabiliyyətinə 
hakimiyyətin yuxarı dairələrinin marağı gündən-günə artmış, o, böyük 
şəxsiyyət imici qazanmışdır. 
Məhz buna görədir ki, 1969-cu ilin iyul ayında Heydər  Əliyev 
Sov.İKP MK-nın tövsiyəsi ilə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin birinci katibi seçildi. O bu vəzifəyə seçilərkən respublika 
rəhbərliyinin yuxarı eşalonunda böyük hərc-mərclik, dedi-qodu, anarxiya, 
qeyri-sabitlik hökm sürürdü. 60-cı illərdə respublikamız ittifaq 
respublikaları içərisində iqtisadi və sosial inkişaf baxımından SSRİ-nin 
geridə qalmış respublikalarından biri hesab edilirdi. 
Respublikamız kənd təsərrüfatı, sənayenin inkişafı sahəsində Sovet 
İttifaqı respublikaları içərisində sonuncu yeri tuturdu. Dövlət planlarının 
heç biri yerinə yetirilmirdi. 
Həmçinin həmin illərdə respublikamızda iqtisadi, siyasi sahədə olduğu 
kimi mədəniyyət sahəsində də böyük geriləmə prosesi baş vermişdi. Bu 
proses özünü mədəniyyətimizin mühüm sahəsi olan kitabxana işində  də 
göstərmişdi. 1960-cı ildə  vəsait çatışmazlığı  əsas götürülərək 500-dən 
artıq müstəqil kütləvi kitabxana bağlanmışdı. Kəndlərimizin  əksəriyyəti 
kitabxana xidmətindən məhrum olmuşdu. Kitabxana işi bilavasitə qalıq 
prinsipi əsasında  maliyyələş-dirildiyindən  kitabxanaların  maddi-texniki 
bazası olduqca zəif idi. Xeyli vaxt idi ki, respublikada yeni kitabxana 
binaları tikilmirdi. Mövcud kitabxana binalarının əksəriyyətinin, xüsusilə 
kənd yerlərindəki binaların təmirə ehtiyacı var idi. Kənd rayonlarındakı 
xeyli yaşayış məntəqələrində kitabxanalar yox idi. Əlbəttə, bütün bunlar 
ölkədə əhaliyə kitabxana xidmətinin təşkilinə mənfi təsir göstərirdi. 
Belə ağır bir şəraitdə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev öz təşkilatçılıq 
qabiliyyəti, möhkəm iradəsi sayəsində  qısa müddətdə böyük 
müvəffəqiyyətlər  əldə etdi, xalqın məhəbbətini qazandı, Azərbaycan 
xalqının sevimli, ədalətli rəhbərinə çevrildi. 
 
  


Yüklə 2,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə