Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirməYüklə 2,25 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/45
tarix17.11.2018
ölçüsü2,25 Mb.
#81067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

04.02.2016
12/122
66
67
68
69
70
71
72
Sistemin inkişafı nə deməkdir?
Sistemin fəaliyyəti nə deməkdir?
Sistemin funksionallığı nə deməkdir?
Sistemin inkişafı nə deməkdir?
Inkişaf edən sistemlərinin əsas əlamətlərinə nə daxil deyil?
Sistemin vəziyyətinin dəyişməsi istiqamətlərinə daxil deyil:
Sistemin parametrlərinin artırılmasına istiqamətlənmiş inkişaf nəyi nəzərdə tutur?
sistem funksiyalarının zaman ərzində təzahürü.
zamanın müəyyən anında onun xüsusiyyətlərinin kom

plek

sidir
sistemin bir vəziyyətdən digərinə keçid prosesidir;
faktorlar çoxluğunun təsiri altında sistemin keyfiyyət vəziyyətində mürəkkəb kəsilməz dəyişiklik;

inkişaf (təkamül) və funksionallıq;
sistem funksiyalarının zaman ərzində təzahürü.
zamanın müəyyən anında onun xüsusiyyətlərinin kom

plek

sidir
sistemin bir vəziyyətdən digərinə keçid prosesidir;
inkişaf (təkamül) və funksionallıq;

faktorlar çoxluğunun təsiri altında sistemin keyfiyyət vəziyyətində mürəkkəb kəsilməz dəyişiklik;
sistemin məqsədini dəyişərək fəaliyyət göstərməsidir
zamanın müəyyən anında onun xüsusiyyətlərinin kom

plek

sidir
faktorlar çoxluğunun təsiri altında onun keyfiyyət vəziyyətində mürəkkəb kəsilməz dəyişiklik;
məqsədini (əsas) dəyişmədən yerinə yetirdiyi iş, sistem funksiyalarının zaman ərzində təzahürü;

sistemin bir vəziyyətdən digərinə keçid prosesidir;
sistemin məqsədini dəyişərək fəaliyyət göstərməsi, faktorlar çoxluğunun təsiri altında onun keyfiyyət
vəziyyətində mürəkkəb kəsilməz dəyişiklik.

zamanın müəyyən anında onun xüsusiyyətlərinin kom

plek

sidir;
məqsədini (əsas) dəyişmədən yerinə yetirdiyi iş, sistem funksiyalarının zaman ərzində təzahürü;
sistemin öz parametrlərini mexanizmi məlum olmayan müəyyən və ya qeyri-müəyyən faktorların təsirindən
dəyişməsi;
sistemin bir vəziyyətdən digərinə keçid prosesidir;
sistemin vəziyyətinin öz-özünə, təbii dəyişiklikləri, ətraf mühitin ilkin vəziyyətinin dəyişməsinə aparan
təsirlərə müqavimət;
ətraf mühitin ilkin vəziyyətinin dəyişməsinə aparan təsirlərə müqavimət;
sistemin vəziyyətinin öz-özünə, təbii dəyişiklikləri;
element və alt sistemlərin, sistemin əlaqələrinin kəmiyyət dəyişikliyi keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olmur.

resurs axının ətraf mühitlə tarazlığını pozmağa yönəldilmiş resursların daimi axını;
sistemin makro inkişafı
sistemin daxili xarakteristikalarının yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş inkişaf
sistemin parametrlərinin artırılmasına istiqamətlənmiş inkişaf
sistemin qlobal inkişafı

sistemin mikro inkişafı.


04.02.2016
13/122
73
74
75
76
77
78
Sistemin daxili xarakteristikalarının yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş inkişaf nəyi nəzərdə tutur?
Sistemin mikro inkişafı nəyi nəzərdə tutur?
Sistemin makro inkişafı nəyi nəzərdə tutur?
Yekun potensialın artırılması qanunu necə ifadə olunur?
Mükəmməlləşmə qanunu necə ifadə olunur?
Sistemin uzlaşma qanunu necə ifadə olunur?
düzgün cavab yoxdur.
sistemin səviyyələrinin dərinləşməsini;
sistemin daxili parametrlərinin keyfiyyət dəyişikliklərini;
sistemin böyüməsinə istiqamətlənmiş dəyişikliklərin həyata keçirilməsini;

sistemin xarici muhitə, makro proseslərə təsirinin artmasını;
düzgün cavab yoxdur.
sistemin səviyyələrinin dərinləşməsini;
sistemin böyüməsinə istiqamətlənmiş dəyişikliklərin həyata keçirilməsini;
sistemin daxili parametrlərinin keyfiyyət dəyişikliklərini;

sistemin xarici muhitə, makro proseslərə təsirinin artmasını;
düzgün cavab yoxdur.
sistemin daxili parametrlərinin keyfiyyət dəyişikliklərini;
sistemin böyüməsinə istiqamətlənmiş dəyişikliklərin həyata keçirilməsini;
sistemin səviyyələrinin dərinləşməsini;

sistemin xarici muhitə, makro proseslərə təsirinin artmasını;
düzgün cavab yoxdur.
sistemin xarici muhitə, makro proseslərə təsirinin artmasını;

sistemin böyüməsinə istiqamətlənmiş dəyişikliklərin həyata keçirilməsini;
sistemin daxili parametrlərinin keyfiyyət dəyişikliklərini;
sistemin səviyyələrinin dərinləşməsini;
düzgün cavab yoxdur.
sistemin inkişafı prosesində onun alt sistemləri arasında və xarici mühitlə tam uyğunlaşma baş verir;
idarəetmə fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, texno

lo

ji proseslərdə elmi nailiyyətlərdən istifadə, iqtisadiyyatda
yeni təsərrüfatçılıq üsullarında dəyişiklk;
maddi sistem bütün həyat dövrlərini keçdikcə daha çox yekun potensiala malik olmağa cəhd edir;

üst sistemlərə keçid və alt sistemlərin inkişafı;
düzgün cavab yoxdur.
sistemin inkişafı prosesində onun alt sistemləri arasında və xarici mühitlə tam uyğunlaşma baş verir;
maddi sistem bütün həyat dövrlərini keçdikcə daha çox yekun potensiala malik olmağa cəhd edir;
idarəetmə fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, texno

lo

ji proseslərdə elmi nailiyyətlərdən istifadə, iqtisadiyyatda
yeni təsərrüfatçılıq üsullarında dəyişiklk;

üst sistemlərə keçid və alt sistemlərin inkişafı;
düzgün cavab yoxdur.


04.02.2016
14/122
79
80
81
82
83
Sistemlərin inkişaf istiqamətləri – məkan inkişafı nə ilə müşaiyət olunur?
Sistemlərin inkişaf istiqamətləri – sistemin müvəqqəti inkişafının kəsilməzliyi nə ilə müşaiyət olunur?
Sistemlərin inkişaf istiqamətləri – sistemin inkişaf vektoru nə ilə müşaiyət olunur?
Sistemlərin inkişaf istiqamətləri – sistemin inkişaf mexanizminin keyfiyyəti nə ilə müşaiyət olunur?
Sistemlərin inkişaf istiqamətləri – sistemin həyat dövrü necə müəyyən olunur?
idarəetmə fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, texno

lo

ji proseslərdə elmi nailiyyətlərdən istifadə, iqtisadiyyatda
yeni təsərrüfatçılıq üsullarında dəyişiklk;
maddi sistem bütün həyat dövrlərini keçdikcə daha çox yekun potensiala malik olmağa cəhd edir;
sistemin inkişafı prosesində onun alt sistemləri arasında və xarici mühitlə tam uyğunlaşma baş verir;

üst sistemlərə keçid və alt sistemlərin inkişafı;
sistemin təşəkkül tapma anından onun fəaliyyətinin səmərəliliyinin aşağı düşməsi və ya ləğvinə qədər olan
zaman periodu.
proqressiv və ya reqrqessivliyi ilə;
sistemin inkişaf sürətinə görə təkamülü və inqilabi inkişafı ilə;
sistemin ölçülərinin dəyişməsi, sistemin qarşılıqlı təsir sferasının dəyişməsi, qarşılıqlı əlaqələrinin istiqamətləri
ilə;

sistemin daxili mühitinin (tərkibi, strukturu, funksiyaları v. s.) dəyişməsi;
sistemin təşəkkül tapma anından onun fəaliyyətinin səmərəliliyinin aşağı düşməsi və ya ləğvinə qədər olan
zaman periodu.
proqressiv və ya reqrqessivliyi ilə;
sistemin ölçülərinin dəyişməsi, sistemin qarşılıqlı təsir sferasının dəyişməsi, qarşılıqlı əlaqələrinin istiqamətləri
ilə;
sistemin inkişaf sürətinə görə təkamülü və inqilabi inkişafı ilə;

sistemin daxili mühitinin (tərkibi, strukturu, funksiyaları v. s.) dəyişməsi;
sistemin təşəkkül tapma anından onun fəaliyyətinin səmərəliliyinin aşağı düşməsi və ya ləğvinə qədər olan
zaman periodu.
sistemin inkişaf sürətinə görə təkamülü və inqilabi inkişafı ilə;
sistemin ölçülərinin dəyişməsi, sistemin qarşılıqlı təsir sferasının dəyişməsi, qarşılıqlı əlaqələrinin istiqamətləri
ilə;
proqressiv və ya reqressivliyi ilə;

sistemin daxili mühitinin (tərkibi, strukturu, funksiyaları v. s.) dəyişməsi;
sistemin ölçülərinin dəyişməsi, sistemin qarşılıqlı təsir sferasının dəyişməsi, qarşılıqlı əlaqələrinin istiqamətləri
ilə;
sistemin təşəkkül tapma anından onun fəaliyyətinin səmərəliliyinin aşağı düşməsi və ya ləğvinə qədər olan
zaman periodu.
proqressiv və ya reqressivliyi ilə;
sistemin inkişaf sürətinə görə təkamülü və inqilabi inkişafı ilə;
sistemin daxili mühitinin (tərkibi, strukturu, funksiyaları v. s.) dəyişməsi ilə;

sistemin qarşılıqlı təsir sferasının dəyişməsi ilə,.
proqressiv və ya reqressivliyi ilə;
sistemin inkişaf sürətinə görə təkamülü və inqilabi inkişafı ilə;
sistemin təşəkkül tapma anından onun fəaliyyətinin səmərəliliyinin aşağı düşməsi, və “ölümü” və ya ləğvinə
qədər olan zaman periodudur;

sistemin daxili mühitinin (tərkibi, strukturu, funksiyaları v. s.) dəyişməsi ilə;


Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 2,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə