Zpracoval: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchoduYüklə 344,34 Kb.
səhifə3/7
tarix03.05.2018
ölçüsü344,34 Kb.
#40995
1   2   3   4   5   6   7

Část II

6.Vedoucí postavení v průmyslu

7.Vedoucí postavení v klíčových a průmyslových technologiích


Jako nedílná součást financování budou s výzkumem a vývojem spojeny inovační činnosti.

Inovační činnosti budou zahrnovat integraci jednotlivých technologií, prokázání schopnosti vyrábět a dodávat inovativní výrobky a služby, pilotní projekty k prokázání proveditelnosti a demonstrační projekty pro zavádění výsledků na trh. Důležitá bude účast soukromého sektoru, provádění bude proto zajištěno také zejména prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Bude vytvořen společný program pro průřezové aktivity v rámci klíčových technologií.

Podpora bude realizována taktéž aktivitami na straně poptávky jako využití veřejných zakázek, vytváření technických norem nebo zapojení uživatelů pro vytváření trhů přívětivějších pro inovace.

Mezinárodní spolupráce bude probíhat se strategickými partnery v závislosti na tématu. Význam pro základní a průmyslové technologie má zejména: vypracování celosvětových norem, odstranění překážek v průmyslovém využití a podmínkách obchodu, bezpečnost výrobků založených na nanotechnologiích a biotechnologiích, vývoj materiálů a metod k snižování spotřeby energie a zdrojů, iniciativy v oblasti mezinárodní spolupráce, interoperability systémů. • Informační a komunikační technologie (ICT)

Hlavní témata:

  • Nová generace součástí a systémů: navržení pokročilých a inteligentních vestavěných součástí a systémů (mikro-nano-biosystémy, organická elektronika, základní technologie pro Internet věcí5).

  • Nová generace výpočetní techniky: zdokonalené počítačové systémy a technologie

  • Budoucí internet: infrastruktury technologie, služby

  • Technologie obsahu a řízení informací: ICT pro digitální obsah a tvořivost

  • Zdokonalená rozhraní a roboty: robotika a inteligentní prostory

  • Mikroelektronika a nanoelektronika a fotonika

Provedení těchto směrů činnosti má vést k vedoucímu postavení průmyslu v ICT obecně, k uspokojení potřeb společnosti a napomoci k řešení celospolečenských výzev.

 • Nanotechnologie

  • Vývoj nanomateriálů, nanopřístrojů a nanosystémů nové generace

  • Zajištění bezpečného vývoje a používání nanotechnologií (hledisko bezpečné výroby a užívání nanotechnologií)

  • Rozvoj společenského rozměru nanotechnologií

  • Účinná syntéza a výroba nanomateriálů, nanosoučástí, nanosystémů

  • Rozvoj technik k zvýšení kapacity, metod měření a měřícího zařízení

 • Pokročilé materiály

  • Průřezové a základní materiálové technologie

  • Vývoj a přeměna materiálů

  • Řízení materiálových složek

  • Materiály pro udržitelný průmysl

  • Materiály pro tvůrčí odvětví

  • Metrologie, charakterizace, tvorba norem a kontrola jakosti

  • Optimalizace používání materiálů

 • Biotechnologie

  • Podpora špičkových biotechnologií jako hybných sil budoucích inovací - například bioinformatika, bioelektronika, bionanotechnologie pro výzkum a vývoj systémů dávkování léčiv, biosenzory apod.

  • Biotechnologické průmyslové procesy – cíl je dvojí 1. Umožnit rozvoj průmyslu založeného na biotechnologiích; 2. Využít biotechnologie při regulaci a odstraňování znečištění.

  • Inovativní a konkurenceschopné platformové technologie

 • Pokročilá výroba a zpracování

  • Technologie pro továrny budoucnosti – řešení problému souvisejícího s vyšší výrobou a současně nižší spotřebou energie, menším množstvím odpadů a znečištění.

  • Technologie umožňující energeticky účinné budovy

  • Udržitelné a nízkouhlíkové technologie v energeticky náročných zpracovatelských odvětvích

  • Nové udržitelné obchodní modely

 • Vesmír

  • Umožnění evropské konkurenceschopnosti, nezávislosti a inovací v činnostech v oblasti vesmíru

   • Zachování konkurenceschopného kosmického průmyslu a výzkumné obce – cílem je zajistit Evropě nezávislost na dovozu kritických technologií pro vesmír.

   • Podpora inovací mezi kosmickým průmyslem a ostatními odvětvími – problémy v oblasti vesmírných technologií mají často paralelu v jiných technologiích (energetika, telekomunikace apod.).

  • Umožnění pokroku v oblasti vesmírných technologií – nosné rakety, družice, roboty, nástroje – vyžadují investice do rozvoje technologií.

  • Umožnění využívání vesmírných údajů – vesmírné systémy poskytují informace, které nelze získat jinak. Ve srovnání s USA tyto informace nejsou dostatečně zpracovávány a využívány.

  • Podpora mezinárodních partnerství evropského výzkumu v oblasti vesmíru – mnoho aktivit ve vesmíru má celosvětový rozsah a dosah, jako např. vesmírná stanice a robotický výzkum vesmíru. Přístup k mezinárodním projektům je pro evropské výzkumné pracovníky a průmysl důležitý faktor úspěchu.

  • Zvláštní aspekty provádění – priority jsou v souladu s prioritami vesmírné politiky EU. Provádění bude konzultováno s evropským kosmickým průmyslem, MSP, akademickou sférou, s ESA; v případě mezinárodní spolupráce s mezinárodními partnery (NASA, JAXA, ROSKOSMOS).

 • Přístup k rizikovému financování

Program Horizont 2020 zřídí dva nástroje:

 • Dluhový nástroj – bude poskytovat různé druhy úvěrů příjemcům na výzkum a inovace a současně záruky finančním zprostředkovatelům (kteří pak budou poskytovat půjčky příjemcům), kombinace úvěrů a záruk a záruky a/nebo protizáruky v rámci systému národního a regionálního dluhového financování. Dluhový nástroj může být kombinován s prostředky z kapitálového nástroje.

 • Kapitálový nástroj – jedná se o fondy rizikového či mezaninového kapitálu, který bude Unie investovat do podniků v počáteční fázi podnikání. Tento nástroj spolu s kapitálovým nástrojem pro růst v rámci Programu pro konkurenceschopnost podniků a MSP (COSME) bude také moci poskytnout prostředky v expanzivní či růstové fázi podnikání. Pákový efekt má činit přibližně 6.

 • Zvláštní aspekty provádění

Provádění obou nástrojů bude svěřeno EIB, EIF a/nebo pověřeným finančním institucím.

 • Inovace v MSP

  • Zefektivnění podpory pro malé a střední podniky – MSP budou podporovány průřezově v rámci celého programu Horizont 2020. Budou podporovány všechny druhy inovací, a to i netechnologické inovace a inovace ve službách. Zvláštní nástroj pro MSP bude založen na vyčlenění určité částky z každé společenské výzvy a také z linie vyhrazené pro klíčové a průmyslové technologie. Nástroj pro MSP bude sledovat ve třech fázích celý inovační cyklus:

   • Posouzení koncepce proveditelnosti

   • Výzkum, vývoj, demonstrace, tržní replikace

   • Obchodní využití (vazba na finanční nástroje)

 • Zvláštní podpora

  • Podpora pro MSP s intenzivní výzkumnou činností – podpoří tržně orientované inovace MSP provádějících výzkum a vývoj v rámci špičkových technologií, a to prostřednictvím iniciativy podle článku 185 SFEU, které budou navazovat na program EUROSTARS.

  • Zvýšení inovační schopnosti malých a středních podniků – např. zvýšení informovanosti, vytváření sítí, odborná příprava, mobilita, rozvoj služeb na podporu inovací pro MSP, kontaktování výzkumných organizací. Předpokládá se posílení vztahu s EEN – Enterprise Europe Network

  • Podpora inovací iniciovaných trhem – např. využívání duševního vlastnictví, sítě zadavatelů zakázek, podpora center pro transfer znalostí design.

Část III

Společenské výzvy

Yüklə 344,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə