Ali hasanov visaVersa 19. 10-10. 11. 2013Yüklə 2,8 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix15.10.2018
ölçüsü2,8 Mb.
#74254ƏLİ HƏSƏNOV

[ VISE VERSA ]

19.10 > 10.11.2013

fərdi sərgi / solo exhibition
ƏLİ HƏSƏNOV

[ VISE VERSA ]

19.10 > 10.11.2013

fərdi sərgi / solo exhibition
ISE VERSA (originally derives from a Latin 

V

word that means “on the contrary”)  is an upside down Globe... This is a Realm of flip-

floppers and offspring of Reason's gambling... It is 

the funny and slightly daffy  wrong side of the 

reality, which strongly resembles the Wonderland, 

because that was also inhabited by poofy 

creatures, whose feelings and beliefs are beyond 

conditional human logic. One of the 

aforementioned creatures was Keelcoushe, a 

personage from a mid-90th performance by Ali 

Hasanov. The personage used to wear a black 

raincoat and was desperately keen to extricate 

himself from the bondage of the threads, 

demonstrating thereby a certain likeness to the 

invincible superheroes.  The author of the 

personage paved the way for perform activity in 

Azerbaijan. 

Present-day Ali Hasanov is not just an 

experimenting artist, a performance pioneer in 

Azerbaijan and the author and “PG large used 

project” meme wrangler, but also unusual and 

nonconformist video art pieces director that 

works in the same style the old-fashioned Ali did. 

Moreover, he has been exploring such media as 

graphics and painting and had numerous 

exhibitions in Azerbaijan, Russia, Georgia, France, 

Norway, Greece, and Italy, etc. for 18 years. He 

represented Azerbaijan at 52nd Venice Biennial. 

And his anti-globalist installation “The Masters” 

decorated 55th Venice Biennial pavilion within 

the framework of YARAT-implemented “Love Me, 

Love Me Not” international project in spring 2013. 

At present, Ali Hasanov is mainly based in two 

cities-Baku and Moscow. The painter strives to 

convey the most essential stuff through language 

of cinema and music or just transforms his own 

body into artwork as a result of complicated and 

occasionally dangerous performances. Only his 

style survives with no transformations at all- the 

same daring, fine and evocative style that is 

fully capable to enchant even the most 

experienced audience. 

Vice-versa exposition simply shares one 

aspect of Ali Hasanov's art. 

Black-and-white array of 10 graphic art 

pieces falls into easel graphic works and 

conceptual painting. The emphasized 

simplicity of the artworks lies in disagreement 

with presentation complexity and the most 

careful draughtsmanship. The author states 

creative process is like meditation, in his 

judgment. 

The artist purposefully leaves inane space 

surrounding his painting personages blank and 

applies unconditional configurations, breaking 

thereby universally agreed design rules and 

invoking desire of getting projected with 

painting characters. The painting design looks 

like collapsed into multitude of constituents. 

Interestingly, this approach is only 

attributable to the above-stated series of art 

pieces and strongly confronts with design of 

the works the author used to create. It is 

worth stating “Valentia” series, for example, 

where drawings are struggling to trespass 

their confinement areas and the action itself 

occurs beyond the frameworks of the 

paintings.  

All painting personages are richly endowed by 

their creator with unique character traits and 

specific poetry. They strongly resemble strip 

cartoon heroes, are multifaced and sarcastic, 

naïve and ironical at the same time. They 

possess a capability to produce a total mess-

up in our mind. Every personage recalls in our 

memory an image of tenuous thread that runs 

out overshadowing insight and illusions of the 

audience and later on, scrolls entangling and 

blearing our eyes. 

ALI HASANOV / VISE VERSE / 

/ 3 


İSE VERSA (latın dilindən tərcümədə 

V

“tərsinə”) – Kəlləmayallaq çevrilmiş Dünyadır… Bu, çevrilmələr aləmi və idrak 

oyununun məhsuludur… Bu, reallığın daha çox 

məşhur Möcüzələr ölkəsini xatırladan şən və bir 

qədər divanə olan iç üzüdür. Çünki bu ölkənin 

sakinlərini düşüncə və duyğuları adi insan məntiqi 

ilə ölçülə bilməyən əcaib adamlar təşkil edir. 

Bu cür personajlardan biri 90-cı illərin ortalarında 

Əli Həsənovun performansının qəhrəmanı 

Keelcoushe olub. Bu personaj qara transformer 

plaşında gəzən, var gücü ilə onu bürüyən 

kəndirlərdən azad olmağa çalışan və məğlubedilməz 

superqəhrəmanlarla oxşar xüsusiyyətlərə malikdir. 

Onun müəllifi Azərbaycanda performans 

təşəbbüslərinin təməlini qoyanlardan olub.  

Bugünkü Əli Həsənov yalnız təcrübəçi-rəssam, 

Azərbaycan performans sənətinin özülündə 

dayananlardan biri, “PG large used project” 

layihəsinin müəllifi və ideya təşəbbüskarı deyil, elə 

Əlinin özü kimi qeyri-adi və kompromizsiz video-

işlər yaradan rejissordur. 

Bununla yanaşı o, artıq 18 ildir ki, Azərbaycan, 

Rusiya, Gürcüstan, Fransa, Norveç, Yunanıstan, 

İtaliya və başqa ölkələrdə nümayiş etdirilərək 

qrafika və rəsm əsərləri yaradır. Rəssam 52-ci 

Venesiya biyennalesində Azərbaycanı təmsil 

etmişdir. 2013-cü ilin yazında isə onun “SAHİBLƏR” 

anti-qlobalist instalyasiyası artıq YARAT təşkilatının 

beynəlxalq “Love Me, Love Me Not” (”Sev məni, 

Sevmə məni”) layihəsinin tərkibində 55-ci Venesiya 

biyennalesində təqdim olunmuşdur.  Bu gün Əli 

Həsənovun peşəkar fəallığı iki şəhərdə cəmləşib – 

Moskva və Bakı. Rəssam kino, musiqi dili ilə onun 

üçün əhəmiyyətli olan mövzulardan söhbət açır və 

yaxud mürəkkəb  və bəzən, hətta, təhlükəli 

performanslar zamanı öz bədənini incəsənət 

obyektinə çevirir. Ötkəm, nəfis-təhrikedici, hətta, 

təcrübəli seyirici belə anında əhatəsinə almağı 

bacaran üslubu onun daimi zirvəsi olaraq qalır. 

“VİSE-VERSA” sərgisi bizi rəssamın 

yaradıcılığının yalnız bir hissəsi ilə tanış edir.  

Ağ-qara qammada ifadə edilmiş 10 qrafika işini 

eyni zamanda həm dəzgah qrafikası, həm də 

konseptual rəssamlığa aid etmək olar. Bu 

rəsmlərdəki süjet sadəliyi mövzunun ifadə 

mürəkkəbliyi və ən xırda detalların belə tam 

təfərrüatlarının əlavə edilməsiylə təzad təşkil 

edir. Müəllifin özü bildirir ki, onun üçün 

yaradıcılıq prosesi meditasiyaya oxşardır. 

Rəssam bilərəkdən öz rəsmlərinin personajları 

ətrafında böyük həcmdə boş məkan (boş ağ 

sahə) yaradır və bəzən kompozisiyanın ənənəvi 

qaydalarını pozaraq, sanki, çoxlu sayda tərkib 

hissələrinə səpələnən rəsm süjetinə baş vurmaq 

istəyini yaradan  qeyri-standart tərtibata üz 

tutur. Maraqlıdır ki, bu cür yanaşma yalnız 

indiki seriya üçün xarakterik olub onu əvvəlki 

qrafika işlərindən kəskin şəkildə fərqləndirir. 

Misal olaraq, “VALENTİA” seriyasında rəsm 

sanki, ona ayrılmış çərçivələrdən kənara 

çıxaraq, hərəkət rəsmin çərçivələrindən 

“sıxışdırılıb çıxarılır” kimi təəssürat bağışlayır.

Rəssam tərəfindən yaradılan bütün personajlar 

özünəməxsus xarakter və özünün xüsusi poetik 

ruhuna malikdir. Komikslərin əllə çəkilmiş 

qəhrəmanlarını xatırladan bu personajlar 

çoxsifətli, sarkastik, sadəlövh və  eyni zamanda 

istehzalıdırlar. Onlar öz şüurlarında əməlli-başlı 

qarışıqlıq yarada bilərlər. Onlardan hər biri  özü 

ilə seyiricinin nəzərini və fantaziyasını alıb 

apararaq açıla bilən, sonra isə dolaşaraq bizim 

təxəyyülümüzü yenidən azdıran nazik bir sapa 

bənzəyir. Bu aldadıcı sadəlövh personajlar, 

məzəli yarıuşaq-yarıheyvanlar və başqa 

planetlərdən gələn həşəratlar bizi– rəssamın 

bizim və özü ilə bacarıqla apardığı intellektual 

oyunun bir hissəsi olan sirrlərini “oxumağa”, 

açmağa dəvət edən gözəl çevrilmələr olaraq 

qalır. 


ƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

2 / ISE VERSA (originally derives from a Latin 

V

word that means “on the contrary”)  is an upside down Globe... This is a Realm of flip-

floppers and offspring of Reason's gambling... It is 

the funny and slightly daffy  wrong side of the 

reality, which strongly resembles the Wonderland, 

because that was also inhabited by poofy 

creatures, whose feelings and beliefs are beyond 

conditional human logic. One of the 

aforementioned creatures was Keelcoushe, a 

personage from a mid-90th performance by Ali 

Hasanov. The personage used to wear a black 

raincoat and was desperately keen to extricate 

himself from the bondage of the threads, 

demonstrating thereby a certain likeness to the 

invincible superheroes.  The author of the 

personage paved the way for perform activity in 

Azerbaijan. 

Present-day Ali Hasanov is not just an 

experimenting artist, a performance pioneer in 

Azerbaijan and the author and “PG large used 

project” meme wrangler, but also unusual and 

nonconformist video art pieces director that 

works in the same style the old-fashioned Ali did. 

Moreover, he has been exploring such media as 

graphics and painting and had numerous 

exhibitions in Azerbaijan, Russia, Georgia, France, 

Norway, Greece, and Italy, etc. for 18 years. He 

represented Azerbaijan at 52nd Venice Biennial. 

And his anti-globalist installation “The Masters” 

decorated 55th Venice Biennial pavilion within 

the framework of YARAT-implemented “Love Me, 

Love Me Not” international project in spring 2013. 

At present, Ali Hasanov is mainly based in two 

cities-Baku and Moscow. The painter strives to 

convey the most essential stuff through language 

of cinema and music or just transforms his own 

body into artwork as a result of complicated and 

occasionally dangerous performances. Only his 

style survives with no transformations at all- the 

same daring, fine and evocative style that is 

fully capable to enchant even the most 

experienced audience. 

Vice-versa exposition simply shares one 

aspect of Ali Hasanov's art. 

Black-and-white array of 10 graphic art 

pieces falls into easel graphic works and 

conceptual painting. The emphasized 

simplicity of the artworks lies in disagreement 

with presentation complexity and the most 

careful draughtsmanship. The author states 

creative process is like meditation, in his 

judgment. 

The artist purposefully leaves inane space 

surrounding his painting personages blank and 

applies unconditional configurations, breaking 

thereby universally agreed design rules and 

invoking desire of getting projected with 

painting characters. The painting design looks 

like collapsed into multitude of constituents. 

Interestingly, this approach is only 

attributable to the above-stated series of art 

pieces and strongly confronts with design of 

the works the author used to create. It is 

worth stating “Valentia” series, for example, 

where drawings are struggling to trespass 

their confinement areas and the action itself 

occurs beyond the frameworks of the 

paintings.  

All painting personages are richly endowed by 

their creator with unique character traits and 

specific poetry. They strongly resemble strip 

cartoon heroes, are multifaced and sarcastic, 

naïve and ironical at the same time. They 

possess a capability to produce a total mess-

up in our mind. Every personage recalls in our 

memory an image of tenuous thread that runs 

out overshadowing insight and illusions of the 

audience and later on, scrolls entangling and 

blearing our eyes. 

ALI HASANOV / VISE VERSE / 

/ 3 


İSE VERSA (latın dilindən tərcümədə 

V

“tərsinə”) – Kəlləmayallaq çevrilmiş Dünyadır… Bu, çevrilmələr aləmi və idrak 

oyununun məhsuludur… Bu, reallığın daha çox 

məşhur Möcüzələr ölkəsini xatırladan şən və bir 

qədər divanə olan iç üzüdür. Çünki bu ölkənin 

sakinlərini düşüncə və duyğuları adi insan məntiqi 

ilə ölçülə bilməyən əcaib adamlar təşkil edir. 

Bu cür personajlardan biri 90-cı illərin ortalarında 

Əli Həsənovun performansının qəhrəmanı 

Keelcoushe olub. Bu personaj qara transformer 

plaşında gəzən, var gücü ilə onu bürüyən 

kəndirlərdən azad olmağa çalışan və məğlubedilməz 

superqəhrəmanlarla oxşar xüsusiyyətlərə malikdir. 

Onun müəllifi Azərbaycanda performans 

təşəbbüslərinin təməlini qoyanlardan olub.  

Bugünkü Əli Həsənov yalnız təcrübəçi-rəssam, 

Azərbaycan performans sənətinin özülündə 

dayananlardan biri, “PG large used project” 

layihəsinin müəllifi və ideya təşəbbüskarı deyil, elə 

Əlinin özü kimi qeyri-adi və kompromizsiz video-

işlər yaradan rejissordur. 

Bununla yanaşı o, artıq 18 ildir ki, Azərbaycan, 

Rusiya, Gürcüstan, Fransa, Norveç, Yunanıstan, 

İtaliya və başqa ölkələrdə nümayiş etdirilərək 

qrafika və rəsm əsərləri yaradır. Rəssam 52-ci 

Venesiya biyennalesində Azərbaycanı təmsil 

etmişdir. 2013-cü ilin yazında isə onun “SAHİBLƏR” 

anti-qlobalist instalyasiyası artıq YARAT təşkilatının 

beynəlxalq “Love Me, Love Me Not” (”Sev məni, 

Sevmə məni”) layihəsinin tərkibində 55-ci Venesiya 

biyennalesində təqdim olunmuşdur.  Bu gün Əli 

Həsənovun peşəkar fəallığı iki şəhərdə cəmləşib – 

Moskva və Bakı. Rəssam kino, musiqi dili ilə onun 

üçün əhəmiyyətli olan mövzulardan söhbət açır və 

yaxud mürəkkəb  və bəzən, hətta, təhlükəli 

performanslar zamanı öz bədənini incəsənət 

obyektinə çevirir. Ötkəm, nəfis-təhrikedici, hətta, 

təcrübəli seyirici belə anında əhatəsinə almağı 

bacaran üslubu onun daimi zirvəsi olaraq qalır. 

“VİSE-VERSA” sərgisi bizi rəssamın 

yaradıcılığının yalnız bir hissəsi ilə tanış edir.  

Ağ-qara qammada ifadə edilmiş 10 qrafika işini 

eyni zamanda həm dəzgah qrafikası, həm də 

konseptual rəssamlığa aid etmək olar. Bu 

rəsmlərdəki süjet sadəliyi mövzunun ifadə 

mürəkkəbliyi və ən xırda detalların belə tam 

təfərrüatlarının əlavə edilməsiylə təzad təşkil 

edir. Müəllifin özü bildirir ki, onun üçün 

yaradıcılıq prosesi meditasiyaya oxşardır. 

Rəssam bilərəkdən öz rəsmlərinin personajları 

ətrafında böyük həcmdə boş məkan (boş ağ 

sahə) yaradır və bəzən kompozisiyanın ənənəvi 

qaydalarını pozaraq, sanki, çoxlu sayda tərkib 

hissələrinə səpələnən rəsm süjetinə baş vurmaq 

istəyini yaradan  qeyri-standart tərtibata üz 

tutur. Maraqlıdır ki, bu cür yanaşma yalnız 

indiki seriya üçün xarakterik olub onu əvvəlki 

qrafika işlərindən kəskin şəkildə fərqləndirir. 

Misal olaraq, “VALENTİA” seriyasında rəsm 

sanki, ona ayrılmış çərçivələrdən kənara 

çıxaraq, hərəkət rəsmin çərçivələrindən 

“sıxışdırılıb çıxarılır” kimi təəssürat bağışlayır.

Rəssam tərəfindən yaradılan bütün personajlar 

özünəməxsus xarakter və özünün xüsusi poetik 

ruhuna malikdir. Komikslərin əllə çəkilmiş 

qəhrəmanlarını xatırladan bu personajlar 

çoxsifətli, sarkastik, sadəlövh və  eyni zamanda 

istehzalıdırlar. Onlar öz şüurlarında əməlli-başlı 

qarışıqlıq yarada bilərlər. Onlardan hər biri  özü 

ilə seyiricinin nəzərini və fantaziyasını alıb 

apararaq açıla bilən, sonra isə dolaşaraq bizim 

təxəyyülümüzü yenidən azdıran nazik bir sapa 

bənzəyir. Bu aldadıcı sadəlövh personajlar, 

məzəli yarıuşaq-yarıheyvanlar və başqa 

planetlərdən gələn həşəratlar bizi– rəssamın 

bizim və özü ilə bacarıqla apardığı intellektual 

oyunun bir hissəsi olan sirrlərini “oxumağa”, 

açmağa dəvət edən gözəl çevrilmələr olaraq 

qalır. 


ƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

2 / ƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

4 / 


Paltar qurudanın üzərində, ikilik xəstəliyinə məruz qalmış oğlan.

A boy with a bipolar disorder standing on a drying rack.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

4 / 


Paltar qurudanın üzərində, ikilik xəstəliyinə məruz qalmış oğlan.

A boy with a bipolar disorder standing on a drying rack.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

6 / 


Tozsoran ilə gəzintidə olan qız. 

A girl taking a walk with a vacuum cleaner.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

6 / 


Tozsoran ilə gəzintidə olan qız. 

A girl taking a walk with a vacuum cleaner.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

8 / 


İşiyən oğlan. 

A boy taking a pee.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

8 / 


İşiyən oğlan. 

A boy taking a pee.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

10 / 


Atışma zamanı cücərməni gözləyən körpü üzərində duran qoca kişi. 

An old man standing on a bridge waiting for emergence of seedlings, even though there's gunfire.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

10 / 


Atışma zamanı cücərməni gözləyən körpü üzərində duran qoca kişi. 

An old man standing on a bridge waiting for emergence of seedlings, even though there's gunfire.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

12 / 


Köstəbək-nənə. 

Granny-mole.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

12 / 


Köstəbək-nənə. 

Granny-mole.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

14 / 


Qədimi quşlar ilə yer üzərindən ayrılan ağılsız oğlan və it.

Brainless boy and his dog flying away from earth with earth prehistoric birds.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

14 / 


Qədimi quşlar ilə yer üzərindən ayrılan ağılsız oğlan və it.

Brainless boy and his dog flying away from earth with earth prehistoric birds.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

16 / 


Paxıl rəfiqəsi ilə gəzintiyə çıxan qız.

A girl strolling with her jealous friend.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

16 / 


Paxıl rəfiqəsi ilə gəzintiyə çıxan qız.

A girl strolling with her jealous friend.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

18 / 


"Mən sənə - sən mənə" adlı qələm və robotlar. 

A feather and robots called “I do it for you, you do it for me”.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

18 / 


"Mən sənə - sən mənə" adlı qələm və robotlar. 

A feather and robots called “I do it for you, you do it for me”.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

20 / 


Tədris və ya ifşa.

It's either training or revelation. 

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

20 / 


Tədris və ya ifşa.

It's either training or revelation. 

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

22 / 


Evlərinə bağlı olan 2 bacı.

Two sisters attached to their home.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmƏLİ HƏSƏNOV / VISE VERSA / 

22 / 


Evlərinə bağlı olan 2 bacı.

Two sisters attached to their home.

2013 / Kətan, qarışıq texnika / Mixed media on canvas / 150 x 150 sm / cmTəşkilat heyəti  / Organization Board:

Fərid Abdullayev, Lana Sokolova, 

Emil Topçiyev, Ülviyyə Axundova

Mətnin müəllifi / Text by: Ülviyyə Axundova

Foto / Photo: Fəxriyyə Məmmədova

Bu kataloq sərgidə yayılma məqsədilə çap olunub / 

This catalogue is published to coincide with the exhibition 

500 ədəd / pieces

©

 YARAT DesignCBS Mətbəəsi

2013 - Bakı, Azərbaycan

www.yaygallery.com

Bakı, Azərbaycan, AZ1001, İçəri Şəhər, Kiçik Qala küç., 5 / 

Tel.: 012 505 2323, 012 505 1414 / info@yaygallery.com  

ƏLİ HƏSƏNOV

[ VISE VERSA ]

19.10 > 10.11.2013

fərdi sərgi / solo exhibitionTəşkilat heyəti  / Organization Board:

Fərid Abdullayev, Lana Sokolova, 

Emil Topçiyev, Ülviyyə Axundova

Mətnin müəllifi / Text by: Ülviyyə Axundova

Foto / Photo: Fəxriyyə Məmmədova

Bu kataloq sərgidə yayılma məqsədilə çap olunub / 

This catalogue is published to coincide with the exhibition 

500 ədəd / pieces

©

 YARAT DesignCBS Mətbəəsi

2013 - Bakı, Azərbaycan

www.yaygallery.com

Bakı, Azərbaycan, AZ1001, İçəri Şəhər, Kiçik Qala küç., 5 / 

Tel.: 012 505 2323, 012 505 1414 / info@yaygallery.com  

ƏLİ HƏSƏNOV

[ VISE VERSA ]

19.10 > 10.11.2013fərdi sərgi / solo exhibitionYüklə 2,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə