Psixologiya Paradiqma

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Ministry of Education of the Azerbaijan RepublicAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Ministry of Education of the Azerbaijan Republic
Tarix elm, yoxsa sənət kimi? “Tarixin sonu” ideyası (Fukuyama). Dialektik materializm. Fatalizm. Determinizm. Teleologiya. Historizm, historisizm. İslamın tarix anlayışı (İbn Xəldun). Maarifçi tarix anlayışı: proqressivizm. Paradiqma
35,92 Kb. 1
oxumaq
Yüksək texnologiyaların dərin humanist izləri Yaxud Azərbaycanda “Elektron hökumət” necə fəaliyyət göstərir?Yüksək texnologiyaların dərin humanist izləri Yaxud Azərbaycanda “Elektron hökumət” necə fəaliyyət göstərir?
Bu tələsmələr həm də mənəvi və psixoloji gərginlik yaradır. Yaxşı ki, tələsikliyi, gərginliyi aradan qaldıran "elektron hökumət"imiz var. Paradiqma
30,6 Kb. 1
oxumaq
Azərbaycanın xarici iqtisadi potensialı geoiqtisadi müstəvidə” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura) Tərtibçi: prof. R. HəsənovAzərbaycanın xarici iqtisadi potensialı geoiqtisadi müstəvidə” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura) Tərtibçi: prof. R. Həsənov
Rimland" (эениш мал мцбадилясиня истигамятлянмя) вя "Heartland". Paradiqma
37,71 Kb. 1
oxumaq
Mövzu İqtisadi münasibətlər sistemində hüquq planMövzu İqtisadi münasibətlər sistemində hüquq plan
Xix əsrin sonundan etibarən dövlət iqtisadi proseslərə nəzarət etməyə və onun tənzimlənməsi tədbirlərinin keçirilməsi ilə başlamışdır. Paradiqma
0,56 Mb. 8
oxumaq
Profil lembagaProfil lembaga
Paradiqma
144,71 Kb. 1
oxumaq
3 ŞƏrq və QƏrb ümumbəŞƏRİ ÖZÜNÜDƏRKİn və İCTİMAİ TƏŞKİlatlanmanin alternativ modelləRİ KİMİ3 ŞƏrq və QƏrb ümumbəŞƏRİ ÖZÜNÜDƏRKİn və İCTİMAİ TƏŞKİlatlanmanin alternativ modelləRİ KİMİ
Hər şey elə bil ki, T. Konun konsepsiyası əsasında elmin inkişaf modelinə uyğun su­rət­­də həyata keçir. Marksizmin irəli sürdüyü ictimai-iqtisadi for­ma­­siyalar nəzəriyyəsi də. Paradiqma
129,51 Kb. 1
oxumaq
Азярбайъан республикасы тящсил назирлийиАзярбайъан республикасы тящсил назирлийи
«HS040000-Dilşünaslıq» istiqaməti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 yanvar 1997-ci il tarixli, 04 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Paradiqma
159,18 Kb. 1
oxumaq
«икт вя инновасийа игтисадиййаты» шюбяси«икт вя инновасийа игтисадиййаты» шюбяси
Beynəlxalq təcrübə və müqayisə, "2013-2015-ci illərdə dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin və "Elektron hökumət"in inkişafına dair Dövlət Proqramı" layihəsinə təkliflər. Paradiqma
52,16 Kb. 1
oxumaq
Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 SosialBaki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Sosial
Məqalə sinergetik paradiqmanın sosial idrakda yaratdığı geniş imkanların və mühüm. Paradiqma
87,06 Kb. 1
oxumaq
MəDƏNİYYƏt dünyasiMəDƏNİYYƏt dünyasi
Xülasə: Məqalədə müəllif müasir dünyada sivilizasiyalararası dialoq və əmək. Paradiqma
Xülasə 90,42 Kb. 1
oxumaq
MəDƏNİYYƏt dünyasiMəDƏNİYYƏt dünyasi
Kütləvi kommunikasiya və informasiya vasitələrinin sürətlə inkişafı və mass. Paradiqma
Сборник 89,68 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə