İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD)Yüklə 77,57 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü77,57 Kb.
#879

İnformal Ortamlarda
Araştırmalar Dergisi (İAD)

logo_0_0

Journal of Research in


Informal Environments (JRINEN)


Biçimlendirmeyi Bozmadan On Beş Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyiniz*

Biçimlendirmeyi Bozmadan On Beş Sözcüğü Geçmeyen İngilizce Başlığı Buraya Ekleyiniz*Yazar Adı SOYADI

Yazar Adı SOYADI

Yazar Adı SOYADI

Prof. Dr., AAA Üniversitesi

BBB Fak. CCC Bölümü

birisi@aaauniversitesi.edu.tr


Unvanı, Kurumu, e-posta adresi

Yazar sayısına göre tabloyu güncelleyebilirsiniz. Bu alan gereksiz ise sütunu siliniz.Unvanı, Kurumu, e-posta adresi

Yazar sayısına göre tabloyu güncelleyebilirsiniz. Bu alan gereksiz ise sütunu siliniz. Yazar sayısı üçten fazlaysa yeni satır açılabilir.

Geliş Tarihi/Received:

Bu alanı boş bırakınız

Kabul Tarihi/Accepted:

Bu alanı boş bırakınız

e-Yayım/e-Printed:

Bu alanı boş bırakınız

DOI: http://dx.doi.org/???? (Bu alanı boş bırakınız), Özgün Araştırma Makalesi/Derleme Çalışması

ÖZ

150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto olmalıdır. Özde atıf kullanılmamalıdır. 150-250 kelime arasında olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: anahtar sözcük1; anahtar sözcük2; anahtar sözcük3 (küçük harflerle yazılmalı ve 3–5 anahtar sözcük bulunmalıdır).

ABSTRACT

The abstract is to be between 150-250 words in length. It should be in 10-point Times New Roman. Do not include references in the abstract. The abstract is to be between 150-250 words in length. It should be in 10-point Times New Roman. Do not include references in the abstract. The abstract is to be between 150-250 words in length. It should be in 10-point Times New Roman. Do not include references in the abstract. The abstract is to be between 150-250 words in length. It should be in 10-point Times New Roman. Do not include references in the abstract. The abstract is to be between 150-250 words in length. It should be in 10-point Times New Roman. Do not include references in the abstract. The abstract is to be between 150-250 words in length. It should be in 10-point Times New Roman. Do not include references in the abstract. The abstract is to be between 150-250 words in length. It should be in 10-point Times New Roman. Do not include references in the abstract. The abstract is to be between 150-250 words in length. It should be in 10-point Times New Roman. Do not include references in the abstract. The abstract is to be between 150-250 words in length. It should be in 10-point Times New Roman. Do not include references in the abstract.Keywords: key word 1; key word 2; key word 3 (Key words should be written with lower case letters. List 3–5 key words here).

GİRİŞ


Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır. Makalelerde problem, amaç gerekçe ve önem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne sadece özgün bir model kullanılmışsa yer verilmelidir.

Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsedilmelidir.

Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucunun metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

İkinci Düzey Başlık


Alt başlıklar küçük harfle ve yukarıdaki formata uygun yazılmalıdır. Burada olduğu gibi alt bölümlerde bu formata dikkat edilmelidir.

Üçüncü düzey başlık. Sola dayalı kalın yazılır. Sonuna nokta konur ve paragraf başlığın hizasından devam eder. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmaz.

Dördüncü düzey başlık. Sola dayalı, kalın ve italik yazılır. Sonuna nokta konur ve paragraf başlığın hizasından devam eder. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmaz.

Beşinci düzey başlık. Sola dayalı ve italik yazılır. Sonuna nokta konur ve paragraf başlığın hizasından devam eder. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmaz. Beş düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

YÖNTEM


Araştırma makalelerinde, buraya yöntem kısmı eklenmeli ve yukarıdaki önerilere dikkat edilmelidir. Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne sadece özgün bir model kullanılmışsa yer verilmelidir.

Örneklem


Örneklem bu kısma yazılmalıdır. Gerekirse alt düzey başlıklar kullanılabilir.

Veri Toplama Araçları


Veri toplama araçları bu kısma yazılmalıdır.

İşlem


İşlem adımları bu kısma yazılmalıdır.

BULGULAR


Buraya araştırma makaleleri için bulgular kısmı eklenmeli ve yukarıdaki önerilere dikkat edilmelidir.

Makale içindeki tablolar, biçimsel olarak aşağıda verilen örneğe benzer şekilde, kendi içeriğinin gerektirdiği biçimde oluşturulacaktır. Tablo başlığı üstte, sola yaslı ve italik yazılacaktır. Tablo adındaki ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük, 10 punto, her iki yana yaslı, tablo ile arasındaki paragraf aralığı tek olmalıdır.Tablo 1
Okullara göre öğrencilerin sayıları ve kız-erkek öğrenci dağılımı

Sınıf Düzeyleri

X Okulu

Y Okulu

Toplam

Kız

Erkek

Kız

Erkek

2. sınıf

17

11

9

8

45

3. sınıf

14

17

5

15

51

4. sınıf

13

12

10

8

43

5. sınıf

10

14

3

18

45

Toplam

54

54

27

49

184

Tablo içindeki yazılar 10 punto, yazı karakteri “Times New Roman”, satır aralığı tek olmalıdır. Tablolara sola hizalı olarak ayarlanmalıdır. Tablo dış çerçevesinde sadece yatay çizgiler kullanılmalı dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Tablo içinde toplam satırı ya da gruplandırılmış alt başlıklar varsa, yatay çizgiler gösterilebilir.

Tablo 2
Cinsiyete Göre Demografik Bilgilerin Dağılımı

Demografik Değişkenler

Kadın
(K)


Grupta
%


Erkek
(E)


Grupta
%


Toplam
(K+E)


Değişken
İçinde %


Cinsiyet
140

35,9

250

64,1

390

100,0

Eğitim
Düzeyi

İlköğretim

0

0

1

100

1

2,1

Lise

24

29,6

57

70,4

81

20,8

Önlisans

23

30,3

53

69,7

76

19,5

Lisans

51

38,3

82

61,7

133

34,1

Yüksek Lisans

18

39,1

28

60,9

46

11,8

Doktora

24

45,3

29

54,7

53

13,6

Yaş

30’dan az

56

40,6

82

59,4

138

35,4

30-39

53

34,4

101

65,6

154

39,5

40 ve üzeri

31

31,6

67

68,4

98

25,1

Kurumdaki
Görev Süresi

5 Yıl ve Altı

93

36,6

161

63,4

254

65,1

5 Yıldan Fazla

47

34,6

89

65,4

136

34

Kurumdaki
Statüsü

Akademik Personel

41

43,2

54

56,8

95

24,4

İdari Personel

79

35,7

142

64,3

221

56,7

Geçici Personel

20

27

54

74

19

19

Akademik
Unvan

Profesör

2

50

2

50

4

4,2

Doçent

4

30,8

9

69,2

13

13,7

Yardımcı Doçent

9

60

6

40

15

15,8

Öğretim Görevlisi

7

38,9

11

61,1

18

18,9

Araştırma Görevlisi

18

47,4

20

52,6

38

40

Okutman

1

33,3

2

66,7

3

3,2

Uzman

0

0

4

100

4

4,2

Tabloyu yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bölmek zorunda kalırsanız, tablo menüsünden üst bilgi satırlarını yinele seçeneğini kullanabilirsiniz.

Tablo 3
Kurumdaki Statüye Göre İş Tatmin Düzeyine İlişkin Betimleyici İstatistikler


Statüsü

N

Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata

95% Güven Aralığında

Alt Sınır

Üst Sınır

Akademik Personel

95

77,2632

15,85923

1,62712

74,0325

80,4938

İdari Personel

221

72,0860

16,01837

1,07751

69,9624

74,2095

Geçici Personel

74

57,6486

20,66327

2,40206

52,8614

62,4359

Toplam

390

70,6077

18,16654

,91990

68,7991

72,4163

Şekiller, Grafik ve Resim


Şekil veya Resimler için kullanılan açıklamalar 10 punto, yazı karakteri “Times New Roman”, satır aralığı tek olmalı ve yazılar ortalı olarak şeklin hemen altında verilmelidir.Şekil 1. Ailelerle çalışmaya ilişkin yeterlik algısı ölçeği maddelerine ilişkin öz değer grafiği
Şekil 2. 5E öğrenme modelinin aşamaları (Orgill ve Thomas, 2007)

TARTIŞMA ve SONUÇ


Buraya yorum/tartışma kısmı eklenmeli ve yukarıda verilen önerilere dikkat edilmelidir.

KAYNAKÇA


Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır. Kaynakçayı hazırlarken Stiller menüsünden Kaynakça stilini seçerseniz, yazı tipi Times New Roman, 10 punto, girinti/asılı 1 cm, tek satır aralığı, paragraf aralığı önce ve sonra 6nk olacak şekilde güncellenecektir.

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd [Kurumsal Veritabanından Alınmış Doktora Tezi]

Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (Yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversi- tesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale). http://www.ohiolink.edu/etd adresinden edinilmiştir. [Türkçe Tez]

Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutuma ve motivasyona etkileri (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://www.ohiolink.edu/etd adresinden edinilmiştir. [Türkçe Tez]

Bryman, A., & Cramer, D. (1997). Quantitative daha analysis with SPSS for Windows: A guide for social scientists. New York: Routledge. [İngilizce Kitap]

Bursal, M. ve Yiğit, N. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilgi iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ve materyal tasarımı özyeterlik inanışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 1073-1088. [Türkçe Makale]

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Türkçe Kitap]

Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultures (pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers. [İngilizce Eser İçerisinde Bölüm]

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225 [İngilizce Makale]

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master’s thesis). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728) [Ticari Veritabanından Alınmış Yüksek Lisans Tezi]

Pişkin, M. ve Ayas, T. (2005, Eylül). Zorba ve kurban lise öğrencilerinin utangaçlık, içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakımından incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. [Türkçe Kongre Bildirisi]

Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi içinde (s.139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. [Türkçe Eser İçerisinde Bölüm]


Diğer Konular


Yayınlanan yazıların bilimsel içeriğine ilişkin her türlü hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğunda olup Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde yazarlardan etik kurul onayı isteyebilir.

Çalışmadaki imla ve dil hatalarının sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı dergimize aittir.** Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna başvurular sekmesinden dipnot (*) eklenerek burada açıklaması yapılmalıdır.

** Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna başvurular sekmesinden dipnot (*) eklenerek burada açıklaması yapılmalıdır.

Year/Yıl 20??, Issue/Sayı ?, ss-ss

--


Yüklə 77,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə