Institusional iqtisadiyyatYüklə 473,19 Kb.

səhifə1/17
tarix05.04.2018
ölçüsü473,19 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


INSTITUSIONAL IQTISADIYYAT 

 

1.  Köhnə institualizm aşağıdakı əsrlərin hüdudunda yaranmışdır.   

 

a)  XVI - XVII b)  XVII - XVIII  

c)  XVIII - XIX  d)  XIX - XX 

e)  XX - XXI  

 

2.  İqtisadi nəzəriyyənin hansı istiqaməti ilə institusional iqtisadiyyat daha az əlaqəlidir?   

a)  marksizmlə  b)  merkantilizmlə  

c)  tarixi məktəblə  

d)  riyazi məktəblə  

e)  marjinalizmlə  

 

 

3.  Göstərilən alimlərdən hansılar institusionalizmin I inkişaf mərhələsinə aid deyil.   

a)  T.Beblen  

b)  C.Kommons  

c)  U.Mitçell  

d)  B.Klark  

e)  R.Kouz  

 

4.  Kim ilk dəfə “texnostruktur” anlayışını istifadə edib.     

a)  D.Nort 

b)  C.Kommons 

c)  U.Mitçell  d)  C.Qelbreyt  

e)  R.Kouz  

 

5.  Qelbreytin “Yeni institusional cəmiyyət” kitabı hansı ildə çap edilib?    

a)  1899  

b)  1927  

c)  1934  

d)  1951  

e)  1967  

 

6.  "Köhnə" institusionalizmin ən tanınmış üzvünə aiddir.    

a)  Armen Alçian  b)  Torsteyn Beblen  

c)  Ronald Kouz  

d)  Duqlas Nort  

e)  Qerbert Saymon  

 

 7.  Neoinstitualizmin ən görkəmli nümayəndələrinə aiddir.  

 

 a)  Con Kennet Qelbreyt  

b)  Con Kommons 

c)  Uesli Mitçell  

d)  Oliver Uilyamson  

e)  Fridrix fon Xayek 

 

 

8.  İqtisadi nəzəriyyədə institusionalizm nə zaman yaranmışdır?     

a)  XV – XVI əsrlərdə;  

b)  XVII əsrdə 

c)  XVIII əsrin sonunda;  d)  XIX əsrin axırı və XX əsrin əvvəllərində;  

e)  XXI əsrin əvvəllərində 

 

 

9.  İnstitusionalizm bir iqtisadi istiqamət kimi ilk dəfə harada formalaşıb?   

 

a)  ABŞ-da;  

b)  Rusiyada;  

c)  Keçmiş SSRİ-də;  

d)  ÇXR-da;  

e)  Böyük Britaniyada.  

 

 

10. İnstitusional iqtisadiyyatın müasir axınına aiddir.   

a)  marksizm və merkantilizm 

b)  marjionalizm və neoinstitusionalizm  

c)  merkantilizm və ya yeni institusional iqtisadiyyat  d)  neoinstitusionalizm və yeni institusional iqtisadiyyat  

e)  bütün deyilənlərə aiddir  

 

 

11. Neoinstitusionalizmin əsas konsepsiyasına aşağıdakı nəzəriyyə aid deyil.   

 

a)  mülkiyyət hüququ nəzəriyyəsi  b)  transaksiya xərclər nəzəriyyəsi  

c)  öz-özünə tənzimləyən bazar nəzəriyyəsi  

d)  iqtisadi təşkil nəzəriyyəsi  

e)  iqtisadi hüquq nəzəriyyəsi 

 

 12. Neoinstitualizmin əsas konsepsiyasına aşağıdakı nəzəriyyə aid deyil.   

 

a)  ictimai seçim nəzəriyyəsi  b)  yeni iqtisadi tarix nəzəriyyəsi  

c)  sahələrarası balans nəzəriyyəsi  

d)  təkamil neoinstitualizm nəzəriyyəsi  

e)  pazılaşmalar iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi  13. ABŞ-da institusionalizmin əsas yaradıcısı :  

 

 a)  A.Smit  

b)  T.Veblen  

c)  P.Samuelson  

d)  K.Marks  

e)  D.Rikardo  

 

 

14. İnstitusionalizmin sosial-psixoloji istiqamətin yaradıcısını göstərin:     

a)  U. Mitçel  b)  T.Veblen  

c)  C. Kommons  

d)  P.Samuelson  

e)  J.B.Sey  

 

 

15. İnstitusionalizmin sosial- hüquqi istiqamətin yaradıcısını göstərin:   

 

a)  U. Mitçel  b)  T.Veblen  

c)  C. Kommons  

d)  P.Samuelson  

e)  J.B.Sey  

 

 16. İqtisadi təşkilatlar nəzəriyyəsinin əsas nümayəndələrinə kimi aid etmək olar.   

 

a)  Con Kennet Qelbreyt b)  Con Kommons 

c)  Uesli Mitçell d)  Frenk Nayt  

e)  Fridrix fon Xayek 

 

 

17. Qərarların qəbul edilməsi mərhələsinə nə aid deyil?   

 

a)  problemin formulə edilməsi b)  məqsədlərin qoyuluşu 

c)  meyar seçiminin müəyyən edilməsi 

d)  qərarların reallaşması 

e)  bütün sadalananlar aiddir 

 

 18. Pozulmasına görə sanksiyaların qoyulduğu davranış modeli necə adlanır?  

 

 a)  zamin  

b)  qayda  

c)  fəaliyyət  

d)  kontrakt  

e)  mübadilə 
 

 

19. İnstitutların əsas funksiyaları bunlardır.    

a)  stimullaşdırma və məhdudlaşdırma  

b)  istehsal və qeyri-istehsal 

c)  koordinasiya etmək və bölüşdürmək  

d)  koordinasiya etmək və optimallaşdırmaq 

e)  bölüşdürmək və stimullaşdırmaq 

 

 20. Əgər istənilən fərd qayda zamini ola bilərsə, onda bu institut belə adlanır:  

 

 a)  səmərəli  

b)  qeyri-səmərəli 

c)  formal 

d)  qeyri- formal 

e)  optimal 

 

 

21. C.Helbreyt praktiki məsələləri həll etmək üçün nəyi əsas götürürdü:     

a)  antropologiyanın sistematik tətbiqini 

b)  psixologiyanın sistematik tətbiqini 

c)  biologiyanın sistematik tətbiqini 

d)  texnikanın sistematik tətbiqini 

e)  etikanın sistematik tətbiqini 

 

 

22. İnstitutların səmərəlilik meyarında nə çıxış edir?   

 

a)  əldə edilən mənfəətin həcmi  b)  əldə edilən xərclərin minimumlaşdırılması həcmi  

c)  əldə edilən kefiyyətin həcmi  

d)  istehsalın miqyasından qənaətin həcmi 

e)  milli gəlirin həcmi  

 

 

23. İctimai seçim nəzəriyyəsinin tədqiqat obyekti nə hesab edilir?    

a)  qeyri-formal qaydalar  

b)  firmanın optimal ölçüsü 

c)  siyasi bazarlar  

d)  mülkiyyət hüququ 

e)  formal qaydalar 

 

 24. Passiv formada opportunizm – nədir ?    

 

a)  kontragent vacib olan informasiyanın gizlədilməsini nəzərdə tuturb)  qəsdən yalan informasiyanın verilməsini nəzərdə tutur 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə