ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi ÖzgeçMİŞ Adı SoyadıYüklə 182,7 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü182,7 Kb.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: PROF. DR. MUSA KAZIM ARICAN
Doğum Tarihi: 01 AĞUSTOS 1970
Musa Kazım ARICAN; 1970 yılında Hatay Dörtyol’da doğdu. İlk, İmam-Hatip orta ve lise öğreniminin ardından 1994 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisansını 1996’da ve doktorasını 2003’de tamamladı. 1994-95 yılında MEB’de (Ergani İmam-Hatip Lisesi) öğretmenlik yaptı. 1995 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği Din Felsefesi Anabilim dalında, 2003-2010 yılları arasında da yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürdü. Nisan 2010’da doçent oldu. Mayıs 2015’te Profesörlüğe atandı. 17.01.2012 tarihinden itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Sosyal
Bilimler

Ankara Üniversitesi

1996
Enstitüsü/Felsefe

ve Din


Bilimleri

Doktora/S.Yeterlik/

Sosyal
BilimlerEnstitüsü/Felsefe

ve Din

Ankara Üniversitesi

2003

Tıpta Uzmanlık

Bilimleri
Doçentlik

Din FelsefesiAnkara Üniversitesi

2010
Profesörlük

Türk-İslam

Düşüncesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2015

Tarihi

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Spinoza’da Din ve Tanrı, PROF. DR. MEHMET BAYRAKDAR
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve

Danışman(lar)ı: Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, PROF. DR. RECEP KILIÇ
Doçentlik Eseri: Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Otto Yayınları,

2009 Ankara.


Görevler:


Görev

Görev Yeri

Yıl

Unvanı
Ar.Gör.

İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi

1995-2003

Yar.Doç.

İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi

2003-2010

Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi

2010-2012

1


Doç. Dr.

İnsan ve Toplum Bil. Fak./Felsefe Böl. Yıldırım Beyazıt Üniv.

2012-2015

Prof. Dr.

İnsan ve Toplum Bil. Fak./Felsefe Böl. Yıldırım Beyazıt Üniv.

2015-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Sezik, Salih, ‘Gazali ve Leibniz’de Kötülük ve Teodise’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE,

Sivas 2007.


Çifçi, Uğur, ‘Gazali ve Kant’ta Din-Akıl İlişkisi’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Sivas 2008.
Göğsu, Suzan, ‘Radikal Bir Fideist Olarak Sören Kierkegaard’da İman’ Cumhuriyet

Üniversitesi SBE, Sivas 2008.


Ezici, Osman, ‘Babanzâde Ahmet Naim’in Ahlak Anlayışı ve Felsefî Görüşleri’, Cumhuriyet

Üniversitesi SBE, Sivas 2010.


(Doçentlik Sonrası)
Yalçıntaş, İsmail, ‘Maturidi’de Dini Tekelcilik’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Sivas 2011.
Atik Cihat, ‘Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Sadreddin Konev’nin Ulûhiyet Anlayışı’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Sivas 2012.
Fatih Akgül, ‘İbn Rüşd’de Kötülük ve Teodise’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Sivas 2013.
Erol Kiraz, ‘İbn Arabi’nin Kötülük Anlayışı ve Teoside’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Sivas

2013.
Osman Karataş, ‘İbn Arabi’nin Ahlak Anlayışı’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Sivas 2013.


Halis Çavuşoğlu, ‘J.J. Rousseua’nın Din ve Tanrı Anlayışı’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE,

Sivas 2013.


Alper Korkmaz, ‘Muhammed İkbal Felsefesinde Kötülük Problemi Ve Teodise’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Sivas 2014.
Hasan Taşdemir, ‘Gazali’de Ölüm ve Sonrası Hayat’, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Sivas

2014.
Burcu Bayer, ‘Gelenekselci Ekolün Sanat Felsefesi Anlayışı’, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

SBE, Ankara 2015.
İdari Görevler:


Anabilim

Din Felsefesi, İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi

2003-2012

Dalı BaşkanıDekan

İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi

2006-2010

YardımcısıAnabilim

Türk İslam Düşüncesi Tarihi/ Felsefe Böl/ İnsan ve Toplum

2012-

Dalı Başkanı

Bilimleri Fak./ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bölüm

Felsefe Bölümü/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/ Yıldırım

15.12.2014-

Başkanı

Beyazıt Üniversitesi
Rektör

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

17.06.2015-

Vekili
22.10.2015

Rektör

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

09.11.2015-

Yardımcısı


2


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Felsefe Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği Derneği
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:


Akademik

Dönem
Dersin AdıHaftalık Saati

Öğrenci

Yıl


Teorik

Uygulama

Sayısı

Felsefeye Giriş

(Lisans)
3

0

90Felsefe Tarihi-I


3

0

90
Güz

Ortaçağ Felsefe Metinleri
2

0

90
2013
2014

Din Felsefesi (Bilimsel Haz.)

3

0

6Spinoza Felsefesi-I (Yüksek

3

0

3Lisans)
Farabi Felsefesi-I (Yüksek

3

0

3Lisans)
Ahlak Felsefesi


3

0

55Ahlak Felsefesi Metinleri
2

0

55Felsefe Tarihi-II


3

0

45
İlkbahar

Siyaset

Felsefesi

(Bilimsel

3

0

8Haz.)

2013
3

0


Din

Felsefesi

Sorunları

2014

(Yüksek Lisans)


3

0

6Bilim Felsefesi (Doktora)


2

Spinoza Felsefesi-II (Yüksek

3

0

5Lisans)

Din Felsefesi-I (Lisans)
2

0

21
Güz

İlkçağ

Felsefesi

Tarihi

2

0

130
(Lisans)


2011

Klasik

Din Felsefesi

Kaynak

3

0

8
Metinleri (Yüksek Lisans)


2012

Klasik

Din Felsefesinin

Ana

3

0

8
Sorunları (Yüksek Lisans)

Dini ÇeşitlilikI (Doktora)
3

0

1Din Felsefesi-II

(Lisans)
2

0

21
Din Felsefesi

Problemleri

2

0

12(Lisans)


İlkbahar

İslam Ahlak Felsefesi (Lisans)

2

0

21İslam Felsefesi Tarihi (Lisasn)

2

0

24
2011
Türk Düşünce Tarihi (Lisans)

2

0

12


2012

Çağdaş Din Felsefesi Kaynak

3

0

2
Metinleri (Yüksek Lisans)Çağdaş

Din Felsefesinin

Ana

3

0

2Sorunları (Yüksek Lisans)Dini Çeşitlilik-II (Doktora)
3

0

1


3


ESERLER
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
Arıcan, M. Kazım, ‘İbn Rüşd’ün Hakikat Öğretisi: ‘Çifte Hakikat’ ve ‘Hakikatin Birliği’ Tartışmaları’, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, C.I, 342-360, (Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu 9-11 Ekim), Sivas, 2009.
Arıcan, M. Kazım, ‘Samsatlı Lucianus’un Eserlerinde Tanrı İronisi’, Adıyaman Üniversitesi Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu, 167-180, (17-19 Ekim)Adıyaman, 2008.
(Doçentlik Sonrası)
Arıcan M. Kazım, ‘Dini Çoğulculuk Paradigmasının Ortaya Çıkardığı İnanç Problemleri’, 06-07 Mayıs 2011, Konya.
Arıcan M. Kazım, ‘Dini Çeşitlilik Problemi ve Gazzâlî’, 12-14 Mayıs 2011, Isparta.
Arıcan M. Kazım, ‘Felsefi Düşünce Bağlamında Ahi Evren’, 20-22 Eylül 2011, Kayseri.
Arıcan, M. Kazım, ‘Aşk Felsefesi Bağlamında Kadı Burhaneddin’, 13-15 Ekim 2011, Sivas.
Arıcan, M. Kazım, ‘Mehmet Akif’te İslam Düşüncesinin Temel Problemi Olarak Sorunlu Tevekkül Anlayışı Ve Eleştirisi’ 12-14 Eylül 2011, İstanbul.
Arıcan, M. Kazım,’Spinoza Felsefesinde Yahudiler ve Yahudilik’, Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu, 18-19 Şubat 2012, Ankara.
Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
(Doçentlik Sonrası)
Arıcan, M. Kazım, ‘Spinoza'nın Teolojik-Politik İnceleme’sinin Felsefî ve Teolojik Bağlamda Okunuşu Üzerine’ , Beytülhikme: An International Journal of Philosophy, 17-44, cilt: II, sayı: 1, (2012).
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
(Doçentlik Sonrası)
Arıcan, M. Kazım, ‘Felsefî ve Teolojik Bir Problem Olarak Dinî Çeşitlilik’, Cumhuriyet
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: xv, Sayı: 1, 71-98 (2011).
Arıcan, M. Kazım, ‘Modern Batı Düşüncesinde Dini Çoğulculuk ve Eleştirisi’, Cumhuriyet

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: xvı, Sayı: 2, (2012).
Arıcan, M. Kazım, ‘Dini Dışlayıcılık Paradigması ve Eleştirisi’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: xvı, Sayı: 2, (2012)
Arıcan, Musa Kazım, ‘Panteizm ve Panenteizm Tartışmaları Arasında Spinoza’,

Beytülhikme Dergisi, 3 (1) 2013.
Arıcan, M. Kazım, ‘Antakya Felsefe Okulu’, İslami Araştırmalar Dergisi, 2013.

4


Arıcan, M. Kazım, ‘Batı'da Ötekileştirme: Papa ve Vatikan'ın Rolü’, Hece Dergisi, Batı
Medeniyeti Özel Sayısı, 210/211/212, 2014.

Arıcan, M. Kazım, ‘Gazali’de Dini Çeşitlilik Problemi’, Bilim İnsanları Yetiştirme Derneği


Yayınları, Ankara, 2014.

(Doçentlik Öncesi)


Arıcan, M. Kazım, ‘Kant’ın Kötülük Anlayışı ve Teodise Eleştirisi’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:x/2, 217-235 (2006).
Arıcan, M. Kazım, ‘Hegel’in Estetik/Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi (Hegel’in Güzel Sanat Felsefesinden Din Felsefesine Geçişi)’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:x/2, 193-215 (2006).
Arıcan, M. Kazım, ‘Din, Psikoloji ve Felsefe: Mustafa Şekip Tunç’ta Din Felsefesi Din Psikolojisi İlişkisi’, Ekev Dergisi, Yıl:10, sayı:28, 127-142 (2006).
Arıcan, M. Kazım, ‘İbn Rüşd’ün Hakikat Öğretisi: ‘Çifte Hakikat’ ve ‘Hakikatin Birliği’ Tartışmaları’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:xıı/2, 225-252 (2008).
Arıcan, M. Kazım, ‘Spinoza’nın Natura Naturans ve Natura Naturata Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar’, Din Bilimleri Dergisi cilt:4 Sayı:4, 87-96 (2004).
Arıcan, M. Kazım, ‘Spinoza Felsefesinde İnsan’, Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı:42, 145-165 (2005/2).
Arıcan, M. Kazım, ‘Spinoza’nın Tanrı-Alem İlişkisinde İçkinlik Aşkınlık Problemi’,

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,cilt:x/1, 127-143 (2006).
Arıcan, M. Kazım, ‘Şemseddin Sivasi’nin Ahlak Anlayışı’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,cilt:xıı/1, 121-146 (2008).
Arıcan, M. Kazım, ‘Spinoza’nın Tanrı Anlayışının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,cilt:xı/1,173-206 (2007).
Arıcan, M. Kazım, ‘Akıl-İman İlişkisine Spinoza’nın Yaklaşımı’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,Sayı:5/2, 399-414 (2001).
Arıcan, M. Kazım, ‘Spinoza’nın Hürriyet Anlayışı’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:4, 401-414 (2000).
Diğer Makaleler
(Doçentlik Sonrası)
Arıcan, M. Kazım, ‘28 Şubat’ta Kamusal Baskı Çerçevesinde Özgürlükler ve Demokratikleşme’, Eğitime Bakış Dergisi, EğitimBir-Sen Yayınları, Yıl 9, Sayı 25 Ankara

2013.


5


Arıcan, Musa Kazım, ‘Bir Hukukçu Olarak Ebu Hanife’, Adalet Ve Medeniyet Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 2015.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Arıcan, M. Kazım, ‘Şemseddin Sivasi’nin Ahlak Anlayışı’, Osmanlılar Döneminde Sivas

Sempozyum Bildirileri, Cilt II, 107-119, Sivas, 2007.
(Doçentlik Sonrası)
Arıcan M. Kazım, ‘Numan Sabit’in Husn ve Kubh Risalesi’, 8 Mayıs 2011, Sivas.
Arıcan, M. Kazım, ‘Ahlak Zihniyet İlişkisi’, 9-12 Kasım 2012, Kahramanmaraş.
Arıcan, M. Kazım, ‘Mevlana ve Ekoloji’, Eylül 2013, Gaziantep.
Arıcan, M. Kazım, ‘Mehmet Akif’te Sorunlu Tevekkül Anlayışının Eleştirisi, Türkiye Yazarlar Birliği Derneği ve Sebahattin Zaim Üniversitesi, Ocak 2014, İstanbul.
Arıcan, M. Kazım, ‘Mehmet Akif’te Zihniyet Problemi’, Milli Kütüphane, Mart 2014,

Ankara.
Arıcan, M. Kazım Arıcan, ‘Gençlik ve Ahlak’, Memur-Sen Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz Çalıştayı. 19 Mayıs 2014, Bolu.


Diğer yayınlar:
Kitaplar
Arıcan, M. Kazım, Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Otto Yayınları, 2009 Ankara. (Doçentlik Başlıca Çalışması).
Arıcan, M. Kazım, Panteizm Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı,
İz Yayıncılık, İstanbul 2004. (İsim hariç Doktora Tezinin Tıpkı Basımı).
(Doçentlik Sonrası)
Arıcan, M. Kazım, Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Eski Yeni
Yayınları Yayınları, 2012 Ankara.
Arıcan, Musa Kazım, Kültürel/Dini Farklılık Ve Ebu Hanife, Hece Yayınları, Ankara 2015. Arıcan, Musa Kazım Arıcan, Panteizm, Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza’nın
Tanrı Anlayışı, Hece Yayınları, Ankara 2015.
Arıcan, Musa Kazım, Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar, Divan Yayınları, İstanbul 2015.
Esere Yazılmış Bölüm

(Doçentlik Sonrası)

Arıcan, M. Kazım, ‘Ulûhiyet Anlayışları’, Din Felsefesi, Ankara 2013.


Arıcan, M. Kazım, ‘Dini İfadelerin Statüsü Üzerine: Braithwaith Örneği’, 2013.
Arıcan, M. Kazım, ‘Ahi Evran’, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi, Divan Yayınları 2014.
Arıcan, Musa Kazım, ‘Felsefe ve Çoğulcuk’, Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi, Ed. Celal Türer, Türk Felsefe Derneği Yay., Ankara 2015.

6


Arıcan, Musa Kazım, ‘Necati Öner Düşüncesinde Birlikte Yaşama Felsefesi’, Birlikte Yaşamak, Ed. Ahmet Kavlak, Muhammed Enes Kala, Hece Yayınları, Ankara 2015.
Tercüme Kitap

(Doçentlik Sonrası)
Benedict De Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme, Tercüme: M. Kazım Arıcan, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011.
Tercüme Esere Yazılmış Bölüm
Arıcan, M. Kazım, ‘Giriş: Teolojik-Politik İnceleme Üzerine’, Teolojik-Politik İnceleme, Benedict De Spinoza, 3-21, Diyanet Vakfı Yayınları arasında yayımlanacak (Yayımlanacak Yazısı Var), Ankara 2009.
Tercüme Makale
Michael Despland, ‘Yalnız Aklın Sınırları İçerisinde Din: Parerga, Vahiy ve İnayet’, çev. M. Kazım Arıcan, Din Bilimleri Dergisi, cilt:5, sayı:3, 263-286 (2005).
Doçentlik Sonrası
Musa İbn Meymun, ‘Tanrı Hakkında Konuşmak’, Tercüme: M. Kazım Arıcan, Din Felsefesi Yazıları II, Ed. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul 2012, içinde.
Kitap Tanıtımları
Arıcan, M. Kazım, ‘Religious Diversity: A Philosophical Assessment (Dini Çeşitlilik: Felsefi Bir Değerlendirme)’, David Basinger, Ashgate, New York, 2002, Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi,cilt:x/1, 287-289 (2006). (Kitap Tanıtımı).
Arıcan, M. Kazım, ‘Babil Sürgünü Sonrası Ezra Önderliğinde Yahudiliğin Yeniden Yapılandırılması’, Ali Osman Kurt, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, cilt x/2, 455-458 (2006). (Kitap Tanıtımı).
Diğer Etkinlikler
(Doçentlik Sonrası)
Akademik Moderatörlük

‘Osmaniye Kent Ekonomisi Formu Moderatörlüğü’, AK Parti Genel Başkanlığı Ekonomi

İşleri Başkanlığı/Kent Ekonomileri (27 Nisan 2013)
Oturum Başkanlığı
Arıcan, M. Kazım, ’13. Yüzyılda Felsefe’ (5. Oturum: Felsefe Eleştirileri), Yıldırım Beyazıt Üniv. 16-17 Kasım Ankara 2013.
Akademik Organizasyon
II. Ahlak Şurası: Ahlak-Siyaset, ‘Akademik Koordinasyon Başkanlığı’, Yazarlar Birliği ve Konya Büyük Şehir Belediyesi ile Müşterek, 22-24 Kasım 2013 Konya.
Türkiye Yazarlar Birliği, ’20. Dönem Yazar Okulu’ Akademik Koordinasyonu. 2014.
III. Ahlak Şurası: Eğitim ve Ahlak, ‘Akademik Koordinasyon Başkanlığı’, Yazarlar Birliği ve Eğitimciler Birliği Sendikası ile Müşterek, 21-23 Kasım 2014, Ankara.

7


Felsefe Şurası: ‘Düşünce Geleneğimiz Ve Günümüz Bilim Disiplinleri’, 13-15 Kasım 2015
Ankara.
Dersler

‘Felsefeyle Düşünmek’, 19. Yazar Okulu 10 Haftalık Dersi. (Ankara 2012)


‘Felsefe Okumaları’, Yazarlar Birliğinde 15 Günde Bir Ders (Ankara 2012/2013/2014) ‘Felsefeyle Düşünmek’, 20. Yazar Okulu 10 Haftalık Dersi. (Ankara 2014)

‘Felsefî Düşünce Geleneği’, İsilay Vakfı, İlamer, 2012/2013/2014. (Ankara)

‘Hukuk ve Sosyoloji/Hukuk ve Adalet Felsefesi’, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara 2014.

Projeler
‘Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi’, Gönüllü Panelist, Türk Felsefe Derneği-İç İşleri Bakanlığı, Ankara 2014.
Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Bilim Disiplinleri –İmkanlar, Sorunlar, Çözümler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Proje Ofisi. 2015.
Başkanlık:
Ankara/Pursaklar İlçe Kent Konsey Başkanlığı. Eylül 2014.

Üyelik:
Türk Felsefe Derneği ANKARA

Türkiye Yazarlar Birliği ANKARAEditörlük:

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı I, Sivas 2009.


Türkiye II. Ahlak Şurası: Siyaset ve Ahlak, Türkiye Yazarlar Birliği/Konya B.Belediyesi Yayını, Konya, 2014.
Hakemlik:

Dergi Hakemliği

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas.
Din Bilimleri Akademik Dergisi, Samsun.
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Adana. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum.
Kitap Bölüm Hakemliği
İbn Rüşd Sempozyum Kitabı, C.Ü. İlahiyat Fakültesi, Sivas. İlahiyat Fakülteleri Derlemeleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 13. Yüzyılda Felsefe, YBÜ İnsan Toplum Bil. Fak., Ankara 2013.
Doktora Jüri Üyeliği:

Hüsnü Aydeniz, ‘Teist Varoluşçularda İman-Ahlâk İlişkisi’, Atatürk Üniversitesi SBE, 2010


Erzurum.
Konferanslar:
İnanmanın Akliliği Üzerine, Dört Eylül Kültür ve Dayanışma Derneği, Sivas, 2004. İnanma ve Aklilik, Sogev, Sivas, 2004.

AB Sürecinde Din: Dini Çoğulculuk Eleştirisi, Akçed, Sivas, 2005.(Doçentlik Sonrası)
Felsefe ve Çoğulculuk: Türk Felsefe Derneği Hamamönü Kabakçı Konağı Felsefe

Sohbetleri 12 Ocak 2013.


Gazali Düşüncesinde Kurtuluş, Çağrı Eğitim Vakfı, Nisan, Çorum 2013. İslam Düşüncesinde Akıl, Şehir ve Medeniyet Derneği, Ankara 2013.

İslam Düşüncesinde İlim ve İslami İlimler, İnsanlığa Hizmet Vakfı, Eylül, Ankara 2013. Bir Arada Yaşama Felsefesi, Kayder, Ankara 2013.

Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi, Ankara İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu. TÜFED
Projesi, 16.10.2014.
Medeniyetimizin Kurucu Mimarlarından Bir Olarak Ebu Hanife; İLMAR. Ekim 2015. Medeniyetimizin Kurucu Mimarlarından Biri Olarak Gazali, MEDER, Kasım 2015.

8


Çalıştaylar: (Doçentlik Sonrası)
Değerler Demode mi Oluyur?: Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Müfredatı, MemurSen, Ankara Eylül 2013.
Medeniyet İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz: Gençlik ve Ahlak, Eğitim Bir Sen, 19.05. 2014.Bolu (Katılımcı)

Seminerler:
‘Felsefeyle Düşünmek’ dersi, 10 Hafta. 19. Ve 20. Yazar Okulu Seminerleri. 2012-13. ‘Felsefe Okumaları’ 2012 yılından itibaren 15 günde bir Salı, Türkiye Yazarlar Birliği

Konferans Salonu. Ankara.


‘Gençlik ve Ahlak Sorunları’, Medeniyet İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz: Gençlik ve Ahlak, Eğitim Bir Sen, 19.05. 2014.Bolu. (Tebliğ Sunumu).

‘Kalbin Fethi: Güven’, KYK Hacı Bayram Veli Erkek Yurdu Konferans Salonu, 21.10.2014.

Ulus.
‘Kalbin Fethi: Güven’, KYK Şerife Bacı Yurdu Kız Yurdu Konferans Salonu, 21.10.2014. Dışkapı.
‘Kalbin Fethi: Güven’, KYK Şereflikoçhisar Yurdu (Karma) Konferans Salonu, 22.10.2014. Şereflikoçhisar.
TRT Konuşmaları:

Ahlak ve Sorumluluk, 17.06.2004.


İslam’da Çalışma ve Tevekkül, 08.06.2006.

Mevlana ve Ekoloji, 08.06.2006.


(Doçentlik Sonrası)
Birlikte Yaşam Kültürü Ve Ramazan, Ağustos 2013.

Dünya Felsefe Günü Anısına, 24.11.2014. TRT Radyo 93.3. Saat 16:05.


TV Programı
TRT Diyanet, Merhaba Yeni Gün, Ahlak Sorunları ve Gençlik, Haziran 2014.

Yerel Dergi Yazıları:
Ahlak ve Sorumluluk, Gönülce Dergisi, Dörtyol, 2007. Hayatın Anlamı Üzerine, Gönülce Dergisi, Dörtyol, 2008.
Bağımsız Değerlendirici:
TÜBİTAK Bağımsız Hakemlik. 2014. TÜBİTAK Proje Panelistliği. 2014.

TÜBİTAK, Panel Moderatörlüğü, (4 Kez) 2014. Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendiriciliği. Değişik STK Bağımsız Proje Hakemliği.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje değerlendiriciliği, Kürel Eğitim Danışmanlık, 2014.

Komisyon Görevleri
MEB Yurt Dışı YLS Felsefe/Sosyoloji/Psikoloji Komisyon Üyeliği, Ankara 2013/2014/2015.
Yapılan Anket/Mülakat
Yerel Yönetimler Yasası Anket/Mülakat Görüşmesi: Samsun Örneği (Stratejik Düşünce Derneği)

Kent Ekonomileri Formu: Osmaniye Örneği (Ak Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı)


İletişim Bilgileri:

Cep: 05321684741


e-Mail: aricankazim@gmail.com kazimarican@hotmail.com mkarican@ybu.edu.tr


9Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə