Predmet nabave određivanje predmeta nabaveYüklə 453 b.
tarix04.12.2017
ölçüsü453 b.
#13909


PREDMET NABAVE


Određivanje predmeta nabave

 • Predmet nabave određuje naručitelj u planu nabave

 • Predmet nabave obuhvaća robu, usluge i radove koji su određeni po svojoj vrsti, svojstvima i namjeniCPV

 • jedinstveni rječnik javne nabave

 • numerički opsi predmeta nabave

 • obavezno se koristi u objavamaJedinstveni rječnik javne nabave

 • (CPV– Common Procurement Vocabulary)

 • referentna je nomenklatura koja se primjenjuje u postupku javne nabave, a istodobno osigurava istovjetnost s ostalim postojećim nomenklaturama. Popis predmeta nabave s brojčanim oznakam

Vrste opisa predmeta nabave

 • Opis predmeta nabave može biti:

 • konstruktivan

 • funkcionalan

 • kombinacija obaju opisaOpis predmeta nabave

 • Naručitelj mora jasno, razumljivo i nedvojbeno opisati predmet nabave kako bi ponuditelji mogli ponuditi robu, usluge i radove usporedive po

  • vrsti,
  • kvaliteti i
  • cijeni
  • te po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima


konstruktivnom opisu predmeta nabave

 • predmet se nabave raščlanjuje prema dijelovima predmeta nabave u troškovniku predmeta nabavefunkcionalnom opisu predmeta nabave

 • predmet se nabave opisuje na način određivanja izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva.Opis predmeta nabave

 • Javni naručitelj mora jasno, razumljivo i nedvojbeno opisati predmet nabave kako bi ponuditelji mogli ponuditi robu, usluge i radove usporedive po vrsti, kvaliteti i cijeni, te po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima.Opis predmeta nabave i postavljanje zadataka ne smije pogodovati određenom ponuditelju.

 • Opis predmeta nabave i postavljanje zadataka ne smije pogodovati određenom ponuditelju.

 • Ako se iznimno u dokumentaciju za nadmetanje stavlja primjer proizvoda, mora se staviti i naznaka

 • “ILI JEDNAKOVRIJEDAN”ekološkog ili/i energetski aspekt

 • U opisu predmeta nabave po potrebi se navode i specifikacije za isporuku ekoloških i/ili energetski učinkovitih proizvoda ili za obavljanje nabave u okviru ekoloških i/ili energetski učinkovitih postupaka, ako je to tehnički ili tržišno mogućeopisa predmeta

 • navode se svi mogući čimbenici povezani s predmetom nabave koji su imali, imaju ili će imati učinak na troškove:

 • pogonski poslovi i poslovi održavanja

 • servisiranje

 • potrebno skladištenje zamjenskih dijelova

 • zbrinjavanje otpada

 • ako su njihovi troškovi jedan od kriterija za donošenje odluke o odabiru.opis predmeta

 • mjesto izvršenja,

 • rokovi izvršenja

 • ili posebni zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavepostavljanje zahtjeva

 • javni naručitelj navodi koje uzorke, opise i fotografije proizvoda koji se isporučuju ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu, a čija se istinitost na zahtjev javnog naručitelja mora dokazati.Podjela predmeta nabave

 • Predmet nabave može biti podijeljen na temelju gospodarskih i tehničkih kriterija na grupe ili dijelove predmeta nabave prema granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini, mjestu i vremenu isporukegrupe ili dijelove

 • Ako javni naručitelj podijeli predmet nabave onda sve grupe ili dijelovi tog predmeta nabave moraju biti naznačeni u dokumentaciji za nadmetanje.

 • U tom se slučaju ponuditelju mora omogućiti da ponudi pojedine grupe ili dijelove predmeta nabave.grupe ili dijelove

 • Ugovor o javnoj nabavi sklapa se posebno za svaku grupu ili dio predmeta nabave za koje je javni naručitelj dokumentacijom za nadmetanje dopustio podnošenje ponuda.Alternativna ponuda

 • jest ponuda kojom ponuditelj daje alternativni prijedlog za predmet nabave.Alternativna ponuda

 • Javni naručitelj obvezan je u objavi i u dokumentaciji za nadmetanje izrijekom navesti dopuštenost alternativnih ponuda.

 • Alternativne ponude dopuštene su samo kod ugovora koji se sklapaju na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

 • Ako dokumentacija za nadmetanje ne sadrži navod o dopuštenosti alternativnih ponuda, onda one nisu dopuštene.Konzultantske usluge

 • Prije započinjanja postupka javne nabave javni naručitelji mogu, koristeći se tehničkom konzultacijom, tražiti ili prihvatiti savjet koji se može iskoristiti u pripremi predviđenih specifikacija, ali takav savjet ne smije imati učinak sprječavanja tržišnog natjecanja.Yüklə 453 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə