Teoria firmy Opracowane na podstawie tekstuYüklə 445 b.
tarix06.02.2018
ölçüsü445 b.


Teoria firmy

 • Opracowane na podstawie tekstu:

 • Blaug „Metodologia ekonomii” (rozdz.7)

 • Przygotowała: Katarzyna Miszczuk


Spis treści

 • Ortodoksyjna (neoklasyczna) teoria firmy

 • Krytyka neoklasycznej teorii firmy

 • Klasyczna obrona teorii (Machlup)

 • Prognostyczna teoria

 • Determinizm sytuacyjny

 • Konkurencja pomimo monopolizacjiOrtodoksyjna (neoklasyczna) teoria firmy

 • Ortodoksyjna teoria przedsiębiorstwa towarzyszy nam już od 140 lat, odkąd w 1838 roku wynalazł ją Cournot.

 • Przedsiębiorstwo wytwarza jeden produkt

 • Działa w konkurencyjnym otoczeniu

 • Zmiennymi strategicznymi są wielkość produkcji i cenaOrtodoksyjna (neoklasyczna) teoria firmy

 • CENTRALNE ZAŁOŻENIE

 • biznesmeni dążą do maksymalizacji zysków przy danej technologii oraz strukturze popytu

 • GŁÓWNY WNIOSEK

 • nachylone dodatnio krzywe podażyKrytyka neoklasycznej teorii firmy

 • Argumenty broniące teorię:

 • maksymalizacja funkcji użyteczności o wielu zmiennych : zyski, czas wolny, prestiż, płynność, panowanie, itd.

 • maksymalizacja wielkości sprzedaży przy zadowalającym poziomie zysku

 • zaspokajanie potrzeb w zadowalającym stopniu

 • przetrwanie zamiast maksymalizacji czegokolwiek

 • brak maksymalizacji ze względu na panującą niepewnośćKlasyczna obrona teorii (Machlup)

 • Neoklasyczna teoria firmy próbuje przewidzieć skutki konkretnych zmian sposobu działania sił rynkowych

 • Zasługuje na przetrwanie, ponieważ dostarcza możliwych do sprawdzenia prognoz o charakterze jakościowym

  • np: „Wzrost popytu prowadzi do wzrostu zarówno wielkości produkcji, jak i cen wyrobu
 • Większość konkurencyjnych teorii nie jest w stanie dostarczyć nawet tak słabych prognozKlasyczna obrona teorii (Machlup)

 • Podręcznikowa firma jest „typem idealnym” przez co nierealistycznym, która pomija czas, niepewność i koszty zdobywania informacji

 • Niemniej jednak, teoria ta jest prosta, elegancka, spójna wewnętrznie oraz dostarcza jednoznacznych prognoz jakościowychPrognostyczna teoria

 • Teoria firmy spotyka się z zaprzeczeniem jak i potwierdzeniem empirycznym

  • prognoza teorii: przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk na doskonale konkurencyjnym rynku nie będzie reklamować swoich wyrobów, ponieważ ma doczynienia z doskonale elastycznym popytem, który umożliwi sprzedaż całej produkcji
  • rzeczywiście wiele firm reklamuje swoje wyroby Dlaczego?
    • krzywe popytu ujemnie nachylone
    • konkurencja monopolistyczna, a nie doskonała
 • Wniosek: neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa nie odnosi się do większości firm produkujących dobra konsumpcyjneDeterminizm sytuacyjny

 • Determinizm sytuacyjny wg Latsisa jest programem, który stwierdza, że: „wszystkie teorie konkurencji doskonałej, niedoskonałej i monopolistycznej można potraktować łącznie jako część tego samego neoklasycznego programu badawczego poświęconego zachowaniu przedsiębiorstwa”.

 • Program ten ma możliwy do zidentyfikowania pojedynczy „twardy rdzeń”, jeden „pas ochronny” oraz jedną „pozytywną heurystykę”Determinizm sytuacyjny c.d.

 • Twardy rdzeń stanowią:

 • teza o maksymalizacji zysku

 • teza o doskonałej informacji

 • teza o niezależności podejmowanych decyzji

 • teza o doskonałej konkurencji panującej na wszystkich rynkach

 • Aby przekształcić ów twardy rdzeń w teorię przedsiębiorstwa, wchodzącą w skład „ochronnego pasa”, twierdzenia rdzeniowe należy uzupełnić o założenia pomocnicze.Determinizm sytuacyjny c.d.

 • Założenia pomocnicze uzupełniające „pas ochronny”

 • założenie o homogeniczności wytwarzanego produktu

 • założenie o wielkiej liczbie podmiotów uczestniczących w całym procesie gospodarczym

 • założenie o swobodzie wejścia i wyjściaDeterminizm sytuacyjny c.d.

 • „Pozytywna heurystyka” składa się ze zbioru zaleceń:

 • na rynku należy rozróżnić sprzedawców i kupujących

 • należy opisać strukturę rynku

 • należy skonstruować definicje założeń behawioralnych o charakterze „typu idealnego”

 • należy wymienić istotne warunki objęte zakazem klauzuli ceteris paribus

 • należy nadać problemowi formę matematycznego zadania na poszukiwanie ekstremumDeterminizm sytuacyjny c.d.

 • Latsis nazywa „determinizmem sytuacyjnym” firmy w warunkach doskonałej konkurencji albo wytwarzają rozmiary produkcji, przy których zysk osiąga maksimum albo nie produkują wcale.

 • Nie ma czegoś takiego jak wewnętrzny proces decyzyjny, poszukiwanie informacji, zasady radzenia sobie w sytuacji braku informacji i niepewności.Determinizm sytuacyjny c.d.

 • Wg Latsisa motywacyjne założenia teorii ortodoksyjnej mogłoby zostać osłabione w ten sposób, że miejsce maksymalizacji zysku zajęłoby unikanie bankructwa, co nie wywarłoby żadnego wpływu na jej prognozy.

 • Latsis ocenia neoklasyczną teorię przedsiębiorstwa jako „degenerującą się”. Wniosek ten opiera się raczej na badaniu założeń, niż na sprawdzaniu wniosków teorii.Determinizm sytuacyjny c.d.

 • Latsis odwołując się do prac m.in. Simona, Cyerta i Marcha, Williamsona i Baumola rozróżnia:

   • behawioryzm – kładzie nacisk na rolę procesu uczenia się w zmieniającym się nieustannie i tylko częściowo znanym otoczeniu. Można zastosować do analizy postępowania pojedynczego decydenta.
   • organizacjonizm – zaprzecza, że istnieje pojedynczy decydent. Cele decydentów nie należy zakładać a priori, lecz odkrywać a posteriori dzięki obserwacji rzeczywistych procesów podejmowania decyzji.


Konkurencja pomimo oligopolizacji

 • Charakterystyczną cechą współczesnych gospodarek w krajach uprzemysłowionych jest istnienie sektora przemysłu przetwórczego składającego się z niewielu wielkich producentów.

 • Typową strukturą rynku jest oligopol. Oligopol od konkurencji doskonałej i monopolistycznej różni współzależność podejmowanych przez podmioty decyzji

   • - Decyzje firm zależą od ich oczekiwań co do zachowań innych firm


Konkurencja pomimo oligopolizacji

 • Model konkurencji oligopolistycznej Cournot`a skuteczne usuwa wszelkie komplikacje wzajemnej współzależności

 • Od czasów Cournot`a powstały liczne teorie oligopoli, jednak stanowią one raczej kawałki modeli niż zwarte teorie. [Martin Shubik]

 • Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa nie nadaje się do zastosowania w przypadku występowania oligopoli.

   • - Wynika to nie z nierealności założeń teorii, lecz spowodowane jest niespełnieniem jej warunków wyjściowych lub granicznych


Konkurencja pomimo oligopolizacji

 • Podstawowe jakościowe prognozy tej teorii są szeroko stosowane praktycznie w celu uzyskania uproszczonych odpowiedzi na pytania dotyczące najróżniejszych przedsiębiorstw, w tym także oligopoli.

 • Zachowanie wszystkich firm w długim okresie przypomina zachowanie firm działających w warunkach wolnej konkurencji. Pogląd ten stanowi teorię przedsiębiorstwa odmienną od statycznej teorii neoklasycznej. Jest to dynamiczna teoria opisująca „proces” konkurencji, a nie stan równowagi będący końcowym wynikiem konkurencji.Konkurencja pomimo oligopolizacji

 • Proces konkurencji oznacza, że gałąź jest otwarta dla potencjalnych „przybyszów”. Czy to prawda?

   • zmniejszenie barier wejścia do oligopolistycznej gałęzi powoduje obniżenie kosztów i cen
   • im więcej firm w gałęzi, tym bardziej elastyczne ceny, a niekiedy szybkie tempo postępu technicznego
 • Tego rodzaju koncepcje nie są łączone w spójną teorię zdolnej do działania konkurencji w warunkach działalności gospodarczej na wielką skalę.Konkurencja pomimo oligopolizacji

 • Ścisła teoria zachowania przedsiębiorstwa w warunkach doskonałej konkurencji:

  • nie cieszy się powszechną akceptacją współczesnych ekonomistów
  • nie ma zastosowania do większości sytuacji z rzeczywistego życia gospodarczego
  • ale dostarcza wielu cennych wyników


Konkurencja pomimo oligopolizacji

 • Na zakończenie cytat McClelland`a:

 • „Podstawą mikroekonomii, teoretycznej i stosowanej, jest przekonanie, że równania krańcowych wielkości występujące w modelu neoklasycznym są spełnione z możliwym do zaakceptowania przybliżeniem we wszystkich sytuacjach będących przedmiotem analizy. Na razie przekonanie to stanowi w wielkiej mierze niesprawdzoną hipotezę.” • Dziękuję za uwagę

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə