1. Iste’dodli bolalarni aniqlash va ularni tarbiyalash Iqtidorli bolalar bilan o`tkaziladigan tadbirlar. Kashf qilish texnologiyalariYüklə 45,9 Kb.
səhifə5/7
tarix07.04.2023
ölçüsü45,9 Kb.
#104649
1   2   3   4   5   6   7
1. Iste’dodli bolalarni aniqlash va ularni tarbiyalash Iqtidorli

ADABIYOTLAR
1. Karima Qosimova va boshqalar “Ona tili o’qitish metodikasi” Toshkent 2009.
2. Nurmatova M. Ifodali o`qish to`garagi. “Til va adabiyot ta`limi” 1992 yil. 1-son.
3. Jalilova M. Ne`matova G. Takrorlash mashg`ulotlarini “Topqirlar bellashuvi” tarzida o`tkazish. “Til va adabiyot ta`limi” 1994 yil 2-3 qo`shma sonlari.
4. J.O.Tolibova. Pedagogik texnologiyalar – do‘stona muhit yaratish omili. - T.: 2005.


2-Mavzu: Sinf rahbarining, ma’naviy va tarbiya ishlari bo‘yicha direktor o’rinbosari bilan olib borilgan ishlari
REJA:
1.Sinf rahbari ishining maqsadi va vazifalari

2. Direktor o’rinbosarining huquqlari


Sinf rahbari deganda o’quvchilarni bir xil saviyada, bir xil yoshda, bilimi jihatidan ham teng bo’lgan jamoani boshqarib turuvchi pedagog sinf rahbari deb ataladi.


Sinf rahbarining asosiy maqsadi, o’quvchilarini to’g’ri tarbiyalash jarayonida o’quvchi va sinf rahbari bilan bir-birini tushuna olishi va sinf rahbari tomonidan o’quvchilarga e’tiborliroq bo’lishi kerak.
Maktabda o’quvchilarga tarbiya sinf rahbarining ishlari orqali beriladi.
Jumladan, tadbirlar, mushoiralar, har xil kechalar, uchrashuvlar, tanlovlar va boshqa o’yinlar orqali o’kuvchilarga ta’lim tarbiya beriladi. SHunga qarab o’quvchilarning fikrlash qobiliyati rivojlanib boradi.
Sinf rahbari maktab ma’muriyati bilan birgalikda va mahalla jamoasi,ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyaviy ishlarni olib boradi. Maktab ma’muriyati sinf rahbari va uning olib borayotgan ishlarini doimo qo’llab-kuvvatlashlari lozim. CHunki sinf rahbari o’z o’quvchilarini yaxshi biladi va ularni tarbiyalash uchun nimalar kerakligini hisobga olib ish yuritadi. Sinf rahbari ishini ma’naviyat va ma’rifat ishlari bo’yicha ya’ni tashkilotchi direktor o’rinbosari boshqarib turadi.
Sinf rahbarining ish rejasini maktab direktori va direktor o’rinbosari tuzadi va nazorat qilib boradi.
Boshlang’ich sinf maktab ta’limining dastlabki bosqichi bolalar o’qituvchi rahbarligida ta’limda birinchi qadam qo’yadilar. O’quv faoliyatida bilim, ko’nikma va malakalarni egallaydilar. O’qituvchi sinf bilan ko’pgina yolg’iz ishlaydi va tarbiyachi sifatida ish yuritadi.
O’qituvchilik bolalarga bo’lgan munosabatda, katta mehribonligi bilan g’amho’rligi harakterlanadi. Bular esa kata talabchanlik bilan olib boriladi. O’quvchilar bilan bo’ladigan o’zaro munosabatlarni to’g’ri yo’lga qo’yish hamda o’quvchilarning o’sishi va rivojlanishiga qarab ularni kayta qurish xususiyati ham sinf rahbari uchun muhim ahamiyatga ega.
O’qituvchilar tomonidan o’quvchilarga qo’yiladigan pedagogik talablar berishga erishadi, ota-onalar, kuni uzaytirilgan gruppa tarbiyachilari jamoatchilik bilan doimo aloqa bog’lab turadi. Zarur bo’lgan vaqtda o’qishda o’quvchilarga yordam ko’rsatishni tashkil etadi. Sinf rahbari qiladigan ishlari xujjatlarini olib boradi va uni maktab ma’muriyatiga taqdim etadi. O’quvchilar sog’lig’ini mustahkamlashga doir ishlarni o’tkazadi va jismoniy hamda aqliy mehnat qilishga o’rgatib boriladi.
Sinf jamoasini tashkil etishda, sinf rahbarining roli katta hisoblanadi. Sinf majlisi o’tkazish uchun avvalo jamoani jipslashtiriladi. Sinf rahbari majlisda ko’plab masalalar ko’radilar. Sinf majlisida 3-4 ta masalalar ko’rilib muammoli tomonlari tahlil qilinadi va o’z yechimini topish kerak bo’ladi.
Sinf rahbari majlis o’tkazishi davomida yaxshi o’qiydigan bolalarni sinfda ya’ni jamoa ichida rag’batlantirish kerak. Bolalar bir-biriga do’stona munosabatda bo’lishadi. Ularni bir-biriga intilib, yaxshi o’qiy boshlashga intiladi. Yomon o’qiydigan bolalar ham yaxshi o’qiydigan bolalarga intilib, ular ham yaxshi o’qishga intiladi. Bundan tashqari sinf rahbari o’quvchilarni saviyasi rivojlanishi uchun o’zi sinfga kutubxona qilishi kerak. Bu kutubxonadagi kitoblarni o’quvchilar sinfdan tashqari o’qish vaqtida yoki darsdan so’ng bo’sh qolgan paytlarida o’qib o’zlariga foydali tomonlarini olishi mumkin. Bizning yosh avlod xalqimizning inqilobiy, mehnat, jangovar an’analarni o’zlashtirib, o’ziga katta avlodning eng yaxshi fazilatlarini g’oyaviy e’tiqod va matonatini, Vatanga muhabbatini, uning iqtisodiy-siyosiy va jangovar qudratini mustahkamlashda ishtirok etishiga intilishini singdiribgina o’z bobolari va otalari ishini davom ettirib va ko’paytira oladi.
Oila ham jamiyatning bir bo’lagi hisoblanadi. Oilada bola tarbiyasini yo’lga qo’yish juda katta ahamiyatga ega.
Oila boshqa tarbiyaviy muassasalardan farqli ravishda odamning butun hayoti davomida uning barcha tomonlariga dirralariga ta’sir ko’rsatishga qodirdir va odatda ta’sir ko’rsatadi. Oila tarbiya vazifasining bu ulkan miqyosi uning mafkuraviy va psixologik ta’sir ko’rsatishning chuqur o’ziga xosligi bilan uyg’unlashib ketadi.
Ota-onalar bilan ish shakllari odatda sinf rahbari o’z shaxsiy xususiyatlarini tajribasini o’quvchilarning oilalarida vujudga kelgan o’ziga xos xususiyatlarni, ota-onalarni bilim va tajribasini, bolalarni tarbiyalashda yuqorida ko’rsatib o’tilgan xatolar va qiyinchiliklarni, fe’l-atvor xususiyatlarni maktab pedagoglar jamoasidagi muhitni ota-onalar bilan ish olib borishda tarkib topgan an’analarni va hokazalarni hisobidan olib belgilaydi.
Ota-onalarga pedagogik bilim berishni amalga oshirishda faqat bilim berib qolmasdan, ularni tarbiya sohasidagi amaliy malaka va ko’nikmalar bilan qurollantirish, ularning pedagogik faoliyatini uyg’otish mustaqil shug’ullanishga undash, maqsadga muvofiq oila ichki munosabatlarini yo’lga qo’yish g’oyat muhimdir.
Ota-onalar yig’ilishlari ota-onalar bilan ish olib borishning an’anaviy tarkib topgan shaklidir. Hal qilinayotgan aniq vazifalarga bog’liq xolda sinf yig’ilishlarini tashkiliy, yakuniy chorak yig’ilishlarini mavzuga doir yig’ilish bahs, yig’ilish praktikum, ota-onalarning umumiy ta’limi bo’yicha sinf rejasiga ko’ra yig’ilish kabi yig’ilishlar bo’lishi mumkin.
Tashkiliy yig’ilishlarda ota-onalar qo’mitasi saylanadi, ish rejasi tasdiqlanadi. Mikrorayonda pedagogik iqlim o’rnatish yuzasidan tadbirlar ishlab chiqadi, jamoat topshiriqlari taqsimlanadi va turli ish yo’nalishlariga doir tashabbuskor ota-onalar guruhlari tuziladi, otan-onalar ishtirokida umummaktab tadbirlarini o’tkazish rejalari muvofiqlashtiriladi.
Chorakdagi yakunlovchi sinf majlislari ota-onalarning e’tiborini
o’quvchilarning bilimga doir qiziqishlari, qobiliyatini, axloqiy irodaviy
fazilatlarini rivojlantirishdagi yutuqlar, kamchiliklari, foydalanilmagan imkoniyatlarga qaratish maqsadini ko’zda tutadi.
Biror mavzuga bag’ishlangan yig’ilishlar tarbiyaning eng dolzarb muammolari yuzasidan o’tkaziladi, ularda ota-onalar qo’mitasi va sinf rahbarining o’quvchilarning u yoki bu sohadagi tarbiyalanganlik darajasi to’g’risida to’plangan materiallardan foydalaniladi.
Majlis-munozaralar ota-onalar e’tiborini tarbiyaning biror muammosiga jalb etish maqsadida o’tkaziladi. Bunday majlislarni ota-onalar qo’mitasi a’zoalarida ota-onalarning bir qismi o’z vazifalariga, maktabning tavsiyanomalariga noto’g’ri munosabatda bo’layotganliklari ota-onalarning bir qismi tayyoragarlik kayfiyatida ekanligi haqida ma’lumotlar bo’lgan taqdirda o’tkazish tavsiya etiladi.
Majlis-praktikum, ota-onalarning tarbiyaviy jarayonlarda ishtirok etishini faollashtirish unga maqsadga yo’naltirilgan tus bag’ishlash maqsadida o’tkaziladi.
Ota-onalarning sinfdagi umumiy ta’limiy rejasiga ko’ra majlislar, avvaldan belgilangan reja, muayyan tizimga muvofiq ota-onalarga pedagogik bilim berishning shakli hisoblanadi.
Yakka tartibdagi pedagogik suhbat-sinf rahbarining o’quvchilar ota-onalar bilan olib boradigan ishining eng ommalashgan, qulay va samarali shakli hisoblanadi. Suhbat yordamida vujudga keladigan masalalarni tez hal etish, ota-onalar bilan ishonchli munosabatlar o’rnatish, oilaviy tarbiya sharoitlari haqida qo’shimcha ma’lumotlar olish, ota-onalarga pedagogik bilim berish, bolaning yakka tarbidagi rivojlanishi dasturini va birgalikdagi pedagogik harakatlar sistemasini ishlab chiqish ota-onalarning tarbiyaviy ta’sir ko’rsatishlarini va tarbiyasi qiyin bolalar xulqini tuzatish va o’quvchilar o’rtasidagi munosabatlarda vujudga keladigan kelishmovchiliklarni hal etish kabi keng ko’lamdagi ta’lim tarbiyasining vazifalari hal qilinadi.
Tarbiyaviy ta’sir ko’rsatish samaradorligi ko’p jihatdan o’qituvchilar va ota-onalarning muvofiq harakatlari bilan belgilanishini nazarda tutib, bolaning o’zig xos psixologik xususiyatlarini hisobga olish, uning xulq atvoridagi eng kichik chetga chiqishlarga ham o’z vaqtda e’tibor berishi kerak, bunda sinf rahbari bilan ota-onalarning ishonchli munosabatlar o’rnatish, o’quvchilaroilaviy tarbiya sharoitlari haqida qo’shimcha ma’lumotlar olish, ota-onalarning ishonchli o’zaro munosabatlarini o’rgatgandagina erishiladi, bunday munosabatlarni o’rgatish va chuqurlashtirish uchun yakka tartibdagi suhbatlardan foydalanish juda muhim.
Har bir ota-ona o’z farzandini yaxshi ko’radi, shuning uchun ular o’z farzandida hosil bo’lgan yangi, ijtimoiy jihatlarni mustahkamlash yuzasidan ehtimol tutilgan birgalikdagi harakatlari xususida maslahatlashishni muhim deb hisoblaydigan sinf rahbariga samimiy hurmat va ishonch bilan qaraydilar.
Sinf rahbarlari ota-onalar bilan birgalikda tarbiyaviy ishni tashkil etar ekanlar, eng yangi psixologik-pedagogik tadqiqotalr ma’lumotlarini e’tiborga olishlari ham muhimdir. Ularga muvofiq o’sib kelayotgan kishi shaxsini shakllantirishga oilaning qo’shadigan hissasi turli yosh bosqichlarda turlicha bo’ladi va to’lqinsimon o’zgaradi.
Bunday bilimlarning yo’qligi oilaviy tarbiyada ko’plab xatolarga olib keladi. Sinf rahbari ota-onalar bilan ishlashda buni hisobga olmay iloji yo’q. Bu jihatdan ota-onalarning bolalarni tarbiyalashdagi quyidagi qiyinchiliklari va xatolarini ajratib ko’rsatish mumkin.

 1. Ota-onalarning bolalar bilan muomilasining yetishmasligi. Ular
  o’zlari, ishlari haqida kam so’zlab beradilar. Maktab boalalari
  jamoasining hayoti, o’z bolasining qiziqishlari, uning jamoat ishlari bilan ishga munosabati va boshqalar bilan kam qiziqadi.

 2. Bolalarni mehnat jarayonlariga jalb etish orqali ularning mehnat
  tarbiyasini tashkil qila bilmaslik.

 3. Ota-onalar turmushda salbiy misollarni mavjudligi maktabning
  pedagogik kuch-g’ayratini yo’qqa chiqaradi.

 1. Ota-onalar tarbiyaviy ta’sirini izchil emasligini onda-sonda
  o’qitishni tekshirish, biror nojo’ya ish uchun tozalash axloqiy immunitet
  hosil bo’lishiga yordam bermaydi.

 2. Oilaviy tarbiyaning asosi sifatida ta’qiqlashlar sistemasi,
  ijtimoiy namuna asosida tarbiyalay bilmaslik, bola hayotini u har doim
  to’g’ri xatti-harakatini mashq qiladigan tarzda tashkil eta olmaslik
  natijasidir.

6. Harakatlarning maktab bilan muvofiqlashtirilmaganligi yoki u bilan kelishmovchiligidadir.
7. Ayrim ota-onalarning bolalar ulg’ayib borishi bilan tarbiyaviy faolligini susaytirib yuborishlari, bu esa bolalarning ota-onalardan
uzoqlashuviga, maktabga qiziqishi pasayishiga olib keladi.
8. Qarorlar qabul qilishda kechikish. Bola katta bo’lgandan keyin aqli
kirib, tuzaladi deb o’ylash odatda o’zini oqlamaydi, ko’pincha qayta
tarbiyalashni talab etadigan pedagogik jihatdan qarovsizlik holatiga olib
keladi.
Sinf rahbari har doim o’kuvchilaridan xabardor bo’lib turishi kerak. Masalan, bir o’quvchining o’zlashtirishi yomon bo’lsa, uni yaxshilash uchun o’qituvchi birinchi o’rinda ota-onasi bilan uchrashib, surishtirsh kerak. Nimaga yaxshi o’qimayapti, nima uchun darslarni o’z vaqtida qilmaydi, shular haqida ota-onasi bilan suhbat olib borish kerak. Agar bolaning oilasida hamma sharoit bo’lib, bola o’zi yaxshi o’qishni hoxlasada, o’zi o’ylagan natijaga erisha olmayotgan bo’lsa, o’qituvchi bolaning yaxshi o’qiydigan o’rtog’ining yoniga o’tqizib qo’yish kerak. Bundan tashqari o’shanga o’xshagan passiv o’quvchilarni to’plab har xil fanlardan, masalan, matematika, ona tili, o’qish va boshqalardan qo’shimcha darslarni tashkil etib, bolalarni o’qishga bo’lgan talabini, qiziqishini yanada oshirishga o’qituvchi harakat qilish kerak. O’qituvchi o’quvchilarning ota-onalari bilan faol ishlash kerak. Negaki, maktabda sinfda bo’layottan ishlardan ota-onalar ham xabar topib, qiynalgan vaqtida hamroh bo’lish lozim. Buning uchun ota-onalar bilan o’qituvchining o’rtasida bog’lab turuvchi aloqa daftarchasini tutishi va uni doim qoldirmasdan yuritib turishi darkor.
1. Hozirgi zamon pedagogika fani oldida turgan muhim muammolardan biri o’qituvchi va pedagogika mehnat sharoiti muammosi hisoblanadi. CHunki o’qituvchida barcha pedagogik g’oyalar mujassamlangan bo’lib, uning faoliyati orqali bu pedagogik g’oyalar amalga oshiriladi va hayotga tatbiq etiladi.
O’qituvchining ko’p qirrali va murakkab faoliyati zaminida yosh avlodni odobli, e’tiborli qilib tarbiyalash, ularni ilmiy bilimlar bilan qurollantirish kabi muhim vazifalar yotadi. Bularni amalga oshirish esa o’qituvchining xilma-xil faoliyatiga bog’liq: bolalarni o’qitish, maktabdan va sinfdan tashqari ishlarni tashkil eta bilish, o’tkazish, ota-onalar o’rtasida pedagogik targ’ibot ishlarni olib borish va hakozo. Bularni hammasi o’qituvchilardan chuqur bilimlarga ega bo’lishni, o’z sohasini, bolalarni sevishni talab etadi.
Sinf rahbari ishini maktab ma’muriyati bilan birgalikda va maxalla jamoasi bilan hamkorlikda tarbiyaviy ishlarni olib boradi. Maktab ma’muriyati sinfda rahbari va u olib borayotgan ishlarni qo’llab quvvatlash lozim. CHunki sinf rahbari o’z o’qituvchilarini yaxshi biladi va ularni tarbiyalashni uchun nimalar qilishi kerakligini hisobga olib ish yuritadi.
Sinf rahbari ishini ma’naviyat ishlari bo’yicha derektor o’rinbosari boshqaradi. Sinf rahbarining ish rejasini maktab direktori va ma’naviyat va ma’rifat ishlari bo’yicha derektor o’rinbosarlari tuzadi va boshqaradi. Boshlang’ich sinflar maktab ta’limining dastlabki bosqichi bolalar o’qituvchi rahbarligida ta’limga 1-qadamni qo’yadilar.
O’quv faoliyatida bilim, ko’nikma va malakani egallaydilar. O’qituvchi sinf bilan yolg’iz ishlaydi va ko’pincha tarbiyachi sifatida ish yuritadi. O’qituvchilarning bolalarga bo’lgan munosabati katta mexribonlik va g’amxo’rlik bilan harakterlanadi. Bu esa talabchanlik bilan olib boriladi. O’qituvchilar bilan bo’ladigan o’zaro munosabatlarni to’g’ri yo’lga qo’yish hamda o’quvchilarning o’sishi va rivojlanishiga qarab ularni qayta qurish xususiyati ham sinf rahbari uchun muhim ahamiyatga ega. Maktab ustavida sinf rahbarining asosiy vazifalari belgilab berilgan. Sinf rahbari barcha o’qituvchilar bilan birgalikda aloqada bo’lib, o’zining sinfi bilan tarbiyaviy ishlarni olib boradi. O’qituvchilar tamonidan o’quvchilarga qo’yiladigan pedagogik talablar birligiga erishadi. Ota-onalar, kun uzaytirilgan gruppa tarbiyachilari, jamoatchilik bilan doimo aloqada bo’lib turadi.
Zarur bo’lgan vaqitda yordam ko’rsatilinib tashkil qiladi. Sinfda belgilangan xujjatlarni olib boradi va uni maktab ma’muriyatiga taqdim etadi. O’qituvchilar sog’ligini mustaxkamlashga doir ishlarni o’tkazadi va mehnat qilishga o’rgatadi. Sinf rahbari ishining o’ziga xos xususiyatini shundan iboratki, u oddiy bolalar jamoasini emas, balki o’quvchilar jamoasini shakllantiradi. O’quvchilarning asosiy vazifasi o’qishidan iborat. SHuning uchun sinf rahbari dast avval bolalarning o’qishiga qanday munosabatda ekanliklarini, o’zlarini qanday tutishlarini uy vazifalarini sidqidildan bajarishlarini yoki bajarmasliklarini aniqlaydi. Va nihoyat eng muhimi ularning o’qishidagi mo’ljallari nimalardan iborat. Bu mo’ljallar ijtimoiy mohiyatga molik yoki molik emasligi hisoblanadi. Pedagog sinf bilan ishlashning dastlabki bosqichida turli vaziyatlarga duch kelishi mumkin.
Sinf rahbari jamoa rivojlanishining aniqlangan darajasiga qarab tarbiya usullarini darajasiga qarab tarbiya usullarini tanlaydi. Bundan o’qituvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish qo’shimcha shart hisoblanadi. Pedagog shaxsni har tamonlama yetuk kamol toptirishda katta rolь o’ynaydi. Aqliy tarbiya shaxsni har tomonlama taraqqiy ettirishda muhim rolь o’ynaydi. O’qituvchi axloqiy tarbiyasining vazifasi va mazmunini o’qituvchilardan ekologik ong va madaniyatni shakllantiradi.
2. O’qituvchilik kasbiga shu jumladan sinf rahbari kasbiga xos bo’lgan muhim fazilatlardan biri – bolalarni sevishi, ularning xisiyoti bilan qiziqishi, har bir shaxsni xurmat qilishdan iborat. Bolani sevgan butun kuch va bilimini bolalarning kelajagi buyuk vatanga sodiq fuqaro qilib tarbiyalashgan safarbar qila oladigan odamgina haqiqiy o’qituvchi bo’la oladi. Bolaga befarq, uning kelajagi bilan qiziqmaydigan, o’qituvchilik kasbiga loqayd odam haqiqiy o’qituvchi bo’la olmaydi.
«Boshlang’ich ta’lim kontseptsiyasi»da boshlang’ich sinf o’qituvchisi qiyofasi ta’riflanadi: «...eng muhimi balalarda o’qish, o’rganishga chinakkam xavas, ishtiyoq uyg’otuvchi, e’tiqod xosil qiluvchi ustoz sifatida alohida o’rin tutadi.» va yana shu kontseptsiyadan boshlang’ich sinf o’qituvchisi fazilatlariga qo’shimcha keltiriladi. O’qituvchi: «...O’zbekiston kelajagi buyuk davlat ekaniga ishonadigan milliy iftixorli bo’lishi;
– bolalarni xalq pedagogikasi durdonalari hamda milliy qadriyatlarimiz asosida tarbiyalay olishi;
nutqiy ravon, xalq tili boyligi ifoda usuli va tasvir vositalarini adabiy til uslubi va me’yorini to’la egallagan bo’lishi» zarur.
O’qituvchilik kasbiga xos bo’lgan bunday fazilatlarni undagi pedagogik odob sinf rahbarining yuksak kasbiy fazilatidir. U o’qituvchining savotli bo’lishiga, o’z xissiyotini idora eta olishiga, bolalarga pedagogik ta’sir o’tkazish vosita va me’yorlarni belgilash, aniqlashda yordam beradigan fazilat hisoblanadi. Yuksak pedagogik odobga ega bo’lgan sinf rahbarigina sinfda mo’tadil psixologik iqlim o’rnata oladi, bolalar qalbiga tez yo’l topa oladi.
O’z xizmati xususiyatiga ko’ra sinf rahbari tashkilotchilik fazilatiga ham ega bo’lmog’i lozim. Buning uchun o’qituvchi tashabbuskorlik va tashkilotchilik qobilyatiga ega bo’lib har doim tetik, g’ayratli, o’z kuchi va imkoniyatiga ishongan bo’lmog’i zarur. Tashabbuskor va g’ayratli sinf rahbari bolalarni o’z orqasidan ergashtira oladi, o’quvchilar unga ergashadi.
O’qituvchilik kasbi juda katta ruhiy va jismoniy kuch talab etadi, shuning uchun o’qituvchining salomatligi ham ma’lum talablar qo’yiladi. O’qituvchining ovoz paychalari rivojlangan, ko’rish qobilyati yaxshi bo’lishi kerak. Uzoq tikka tura olishi, ko’p yurishi, epchillik kabi fazilatlarga ham ega bo’lmog’i muqarrar.
O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim kontsepsiyasida mutaxassis vazifalari quyidagicha belgilangan: «... mutaxassis o’z faoliyatini sohasidagi qat’iy nazar, ijodiy jamoalarda ishlay olish qobilyatiga, menejment va marketing soxalarida tayyorgarlikka ega bo’lishi, yangi texnologiyalarni joriy etishning xo’jalik ijtimoiy va madaniy jihatlarini aniq tasavvur qila olishi kerak».
Ushbu fikrlar o’qituvchilarga ham ya’ni mohir sinf rahbarlariga ham bevosita taalluqlidir. CHunki jamiyatimizda sodir bo’layotgan tub o’zgarishlar, bozor munosabatlariga kirib borishimiz o’qituvchilarni nafaqat kasbiy bilimlarini, balki iqtisodiy yuridik, texnikaviy bilimlaridan ham xabardor bo’lishini taqozo qilmoqda. Bu o’rinda boshlang’ich sinf o’qituvchilari, sinf rahbarlarining xizmati katta.
3. Boshlang’ich sinflar jamoasini jipslashtiruvchi omillardan biri o’quv tarbiya mazmunidir. Davlat ta’lim standarti asosida belgilangan
fanlarning mazmuni salohiyati o’quvchilarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi bilan birga jamoaga xos bo’lgan o’rtoqlik, do’stlik, hamkorlik, adolatparvarlik, mexru shavqat kabi fazilatlarni uyg’unligi tufayli jipslashadi. SHu tufayli davlatimiz darsliklarini yangi avlodni tuzish kontseptsichsiga e’tibor qaratadi, hamda ta’lim mazmunini milliy istiqlol g’oyasi asosiy tamoillari bilan boyitishga e’tibor kuchayadi. Sinf rahbari ishida o’quvchilar jamoasini shakllantirish markaziy vazifa hisoblanadi. CHunki jamoa tojini tarbiyalash kommunistik tarbiya-etakchi printsipidir. Tarbiya metodlarini tanlashda ularning jamoadan rivojlanishi darajasiga mosligi muvafaqiyatining muhim sharti hisoblanadi. O’qituvchilar jamoasini
mustaxkamlovchi o’quvchi faoliyatini harakatlantiruvchi muhim manbalardan foydalanish metodikasidir.
Darslikdagi matnlarni va xarakter xususiyatiga ko’ra o’quvchilar jamoasini mustaxkamlovchi matnlarga yondagi matnlarni tanlash tarbiyalash tarbiyaviy tadbirlarni jamoani mustaxkamlash bilan o’tkazish.
Sinf majlisi har bir sinf uchun alohida sinf rahbarligi boshligida o’tkaziladi. Sinf majlisida ko’riladigan masalalar sinf faollari bilan birgalikda kelishib bajariladi. Sinf majlisida asosiy mavzu tarbiyachi qaratilganligi uchun tarbiyachi oid bo’lgan maqolalar, ertak-matnlar, she’rlar asosida bayon etiladi.
4. Hozirgi zamon o’qituvchisining asosiy fazilatlaridan biri o’z kasbiga sadoqatliligi, g’oyaviy e’tiqodligiga, o’z kasbini sevishi, bu kasbga bo’lgan cheksiz sadoqat o’qituvchini boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. CHunki maktabda ta’lim-tarbiya ishning yuqori saviyada o’qituvchiga, uning kasbiy tayyorgarliga bog’liq.
Sinf rahbari shahsiga qo’yiladigan muhim talablardan biri sinf rahbarining o’z ishini yaxshi bilishidir. Uning metodikasini puxta o’zlashtirgan bo’lishi zarur. SHuni to’g’ri tashkil qilish va uni bolalar bilan tushunarli, qiziqarli va mas’uliyatli xis qilgan holda olib borish kerak. O’quvchilar o’qituvchi bilimini bolalarga yetkaza olishi imkoniyatlarni qadirlabgina qolmay, balki uning shu predmetga bo’lgan qiziqishini, uning fidoiligini ham qadirlashadi, taqdirlashadi.
Sinf rahbarining yuksak madaniyati, uning teran bilim doirasi (ayniqsa, O’zbekiston mustaqilikka erishgandan so’ng xalqimizning o’z tarixini, madaniyatini, urf-odatini o’rganishiga, bilishga bo’lgan qiziqishi ortib borayotgan davrda) ta’lim-tarbiya ishlarini muvoffaqiyatli kechishga yordam beradi. Hozirgi zamon o’qituvchisi ayniqsa sinf rahbari milliy qadriyatlarimizni bilibgina qolmay, uni keng ota-onalar jamoatchiligi ichida, sinfda otashin targ’ibotchisi ham bo’lishi kerak.
O’qituvchilik kasbi juda katta va ruhiy va jismoniy kuch talab etadi. SHuning uchun o’qituvchining ayniqsa sinf rahbarining salomatligiga ham ma’lum talablar qo’yiladi.
O’qituvchi shaxsiga qo’yiladigan umumiy talablar bilan boshlang’ich sinf o’qituvchisining kasbini o’ziga xosligi ayrim talablarni keltirib chiqaradi. CHunonchi, boshlang’ich sinf o’qituvchisi anatomiya, fizologiya, maktab gigienasi fanlaridan xabardor bo’lmog’i, o’quvchilar faoliyatini shu fanlar tavsiyasi asosida tashkil etishi lozim; (sinf gigienik talabga javob berishi, o’quvchilar rejimi, ularning aqliy va jismoniy rivojlanishini kuzatishi va to’g’ri yo’naltirish); o’qituvchi o’z nutqini iroda qilishi; adabiy nurq normalariga rioya qilishi; ovozning baland pastligiga ahamiyat berishi, nutqining jonli, ifodali bo’lishiga e’tibor berishi; bolalarni charchatib qo’ymaslik maqsadida ish turlarini tez-tez o’zgartira olishi, ota-onalar o’rtasida pedagogik bilimlarni targ’ib qilishi, ular bilan yaqindan aloqa o’rnata olishi (bu faoliyati turi boshlang’ich sinf o’qituvchilarini, jismoniy xolatini o’rganishga yordam beradi) va ularga tarbiyaviy ta’sir o’tkazishga yordamlashishi kerak. Ayniqsa qadriyatlarimizni o’rganishga, o’zligimizni bilishga ehtiyoj katta bo’lmoqda, zero bu narsalarni bilmay turib mustaqilligimizni mustaxkamlab, buyuk davlat qurib bo’lmaydi. SHunday ekan, boshlang’ich sinfdan boshlab bolalar sharqona tarbiya ta’siriga olmog’i, o’z qadriyatlarini bilmog’i lozim. Bu o’qituvchidan qolaversa sinf rahbaridan chuqur bilimli bo’lishni talab etadi.
5. Rabbim – fan, payg’ambarim- bilimdir.
(Abduraif Fitrat).
Ustozlik – bu kelajak, istiqbol uchun meros qilib qoldiriladigan boylikdir. Bu boylikning qadr-qiymati shu qadar buyukki, u odamni ma’naviy jihatdan boy qilib, qalbini baxtga iloxiy nurga to’ldiradi.
«Ustoz» so’ziga berilgan ta’rifga e’tibor bering-a, uning mazmuni naqadar boy: Ustoz – muayyan fan, bilim gohida botakror olim, pedagog mutaxassis, o’z yo’nalishi bo’yicha barcha yangiliklardan boxabar, hayyotda o’z o’rnini topgan mavqei, salohiyati va maktabiga ega; olim fuzalo, oqil komil o’rnak bo’ladigan, o’zining ilg’or tajribasiga ega va kelajakni ilmiy tasavvur qiladigan; ilmiy, bilimli, hamma tomondan tan olingan malaxatgo’y inson.
Dunyoda biron kimsa yo’qki, uning ustozi bo’lmasa. U hukumat rahbarimi, buyuk allomami, vazir yoki iqtidorli shifokormi, xalq mehrini qozongan yozuvchimi yoki qo’li gul kosibmi, qarangki barcha-barchaning o’z ustozi va hayot yo’lini charog’on etib turuvchi yo’lboshchisi bo’ladi. Siz o’zingizni ustozlik baxt sohibi hisoblasangiz, quyidagilarni unutmaslik kerak.
– «O’zbekiston kelajagi buyuk davlat» g’oyasi sizning har kungi faoliyatingiz uchun dasturulamol bo’lsin va shu buyuk xalq va davlatga munosib shogirdlar tayyorlang.
Ustozning eng buyuk burchi – xalqqa nafi tegadigan aql idrokli, qobiliyatli o’quvchi shogirdlar tayyorlashdan iborat. Ustoz yaxshi shogrd tayyorlash uchun eng avvalo uning o’zi ma’naviy jihatdan barkamol, fikrlash tarzi noyob, dunyo qarshi sog’lom, o’z yurti va xalqining g’oyasi va ilg’or mafkuraning baytrog’dori bo’lishi kerak.

Nizomda belgilangan vazifalar bilan bog’liq ravishda tegishli pedagogik xodimlarga ko’rsatma beradi.


Xizmat vazifasi doirasidan kelib chiqqan holda sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni tashkil etish va yangi to’garaklarni ochish masalalarini hal qiladi.
– sinf rahbarining ta’lim-tarbiya ishlari bo’yicha erishgan yutuqlarini hisobga olib, uni taqdirlash uchun direktorga taklif kiritish;
– sinf rahbarlarining o’z vazifasiga nisbatan mas’uliyatsizligi yoki suiiste’mol qilinganligi uchun direktor bilan kelishilgan holda tanbeh berish;
– bolani yaxshi tarbiyalagan ota-onalarni, maktabga yordam bergan mahalla faollarini taqdirlash uchun direktorga taklif berish huquqiga ega.
Direktor o’rinbosari bilan quyidagi ishlar kelishilishi kerak:
– sinf rahbarlari ish rejasini direktor bilan hamkorlikda tasdiqlash;
– maktabda o’tkaziladigan sport musobaqalari rejasini direktor bilan hamkorlikda tasdiqlash;
– turli xildagi to’garak ishlari rejasini direktor bilan hamkorlikda tasdiqlash.
Maktab va maktabdan tashqari muassasalarning tashkiliy shakllari, mazmuni va maqsadini belgilash bugungi kunimizning barcha qarorlarini hisobga olishni talab etmoqda. Sinfdan va maktabdan tashqari mazkur tarbiyaviy ishlar shaxs kamoloti bosqichlarini belgilab olishga qaratilganligi bilan tavsiflanadi. Mazkur muammoni ijobiy hal etish uchun sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar tizimida quyidagilar bo’lishi lozim:

 • ulg’ayayotgan inson shaxsini tarbiyada oliy ijtimoiy qadriyat deb tan olish, har bir bolaning betakror va o’ziga hosligini hurmatlash, ijtimoiy huquqini e’tiborda tutish lozim;

 • milliylikni o’ziga xos an’ana vositalariga tayanish;

 • pedagoglar va o’qituvchilar o’rtasida o’zaro hurmat munosabatlarini shakllantirish;

 • maktabning jamoat tashkilot, otaliq qiluvchi korxonalar bilan aloqasini mustahkamlash;

 • bolalar nazoratsizligi va qonun buzilishining oldini olish;

 • yashash joyi bo’yicha bolalarning bo’sh vaqtini tashkil etish;

 • o’quvchilarning oilalariga borish va bolalarni tarbiyalashda ularga yordam berish;

 • yosh avlodning Vatanga, jamiyatga va mehnatga, o’ziga va odamlarga munosabatini anglab olishga qaratilgan ahloqiy tuyg’ularini tarbiyalash.

Sinfdan va maktabdan tashqari tashkil qilingan ishlar o’quvchilar hayotidagi tarbiviy faoliyatni to’ldiradi. Ularning dunyoqarashini to’g’ri shakllanishiga, ahloqiy kamol topishiga ko’maklashadi. Nazariy bilimlarni amaliyot ishlab chiqarish bilan chambarchas bog’lanishiga zamin yaratadi. Sinfdan va maktabdan tashqari ishlarga rahbarlik qiluvchi tashkilotchining vazifalari ham ko’p qirralidir.
Tarbiyaviy ishlar bolalarning kundalik hayotidan olingan aniq dalillar va voqealarni, badiiy adabiyot, vaqtli matbuot, kinofilьmlardan olingan misollarni tahlil etish hamda muhokama qilish asosida o’tkaziladi. Bu ishlarning xususiyati shundaki, bu bolalarning o’zini ahloqiy xatti-harakatlari haqida mulohaza yuritishga va ularga to’g’ri baho berishga o’rgatadi.
Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar o’quvchilarning darsdan bo’sh vaqtlaridagi o’quv tarbiya jarayonini to’ldiradi va kengaytiradi, o’quvchilarni mustaqil bilim olishlari, ijobiy qobiliyatlarini, tashabbuskorligini oshirishga imkoniyat yaratadi.
SHu sababli keyingi davrda o’quvchilarning darsdan tashqari vaqtlarini ko’ngilli uyushtirishga alohida ahamiyat bermoqda.
Sinfdan va maktabdan tashqari tashkil qilingan tarbiyaviy ishlar o’quvchilar hayotidagi tarbiyaviy faoliyatni to’ldiradi. Ularni ongli, dunyoqarashini shakllantiradi. Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar tashkilotchisining vazifalariga quyidagilar kiradi:

 • darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va amalga oshirishni nazorat qilish;

 • o’quvchilarning sinfdan va maktabdan tashqari ko’p qirrali ishlarni pedagogik jamoa, o’quvchilar tashkilotlari, sinf faollari yordamida yo’lga qo’yish;

 • sinfdan va maktabdan tashqari ishlar yo’nalishiga bevosita rahbarlik qilgan holda, o’quvchilar tashkilotlari sinf faollariga uslubiy yordam ko’rsatish;

 • umummaktab va maktablararo o’tkaziladigan eng muhim tarbiyaviy tadbirlarda qatnashish;

 • o’quvchilarning bo’sh vaqtlarini tashkil qilishda tarbiya va madaniyat muassasalari hamda jamoatchilik kuchidan keng foydalanish.

Sinf jamoasi bilan olib boriladigan tarbiyaviy ishlarning hajmi, asosiy yo’nalishlari, mazmuni har bir yosh bosqichda o’quvchilarning psixik rivojlanishi darajasiga mos kelishi lozim.
Tarbiyaviy ish pedagogdan butun qobiliyatini ishga solishni, tinmay izlanishni taqozo etadi. CHunki kelajak avlod tarbiyalangan, uyushgan, ahil, jonajon Vatanimizning haqiqiy fuqarolari bo’lishi kerak.
Maktabda bashlang’ich sinflarda tarbiyaviy ishlarni olib borish uni yo’lga qo’yish sinf rahbari yoki tarbiyaviy ishlar tashkilotchilari tomonidan uyushtiriladi tarbiyaviy ishning asosiy yo’nalishlari: o’quvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirish, ularni milliy istiqlol ruhida
tarbiyalash; o’quvchilarning ijtimoiy foydali mehnatini tashkil etish; o’quvchilarda ahloq madaniyatini, ularning o’z xuquq va burchlariga nisbatan ongli munosabatni tarbiyalash; o’quvchilarda o’z-o’zini boshqarish malakalarini shakllantirishdir.
Boshlang’ich sinf o’quvchisi va sinf rahbari faoliyatining asosiy vazifalaridan biri o’quvchilarning ahil tarbiyaliy jamoani tashkil etishdir.
Boshlang’ich jamoa ishi shunday quriladiki, undan sinfning boshqa jamolari bilan aloqasi doimiy ravishda amalga oshiriladi, umum maktab an’analari saqlanadi. Boshlang’ich jamoa o’qituvchi-tarbiyachi va sinf rahbari, o’quvchilar o’z-o’zini boshqarish, o’z-o’zini boshqarish organlari rahbarligida umummaktab ijtimoiy foydali ishlari faoliyatida ishtirok etadi.
O’qituvchi va sinf rahbari sog’lom, ahil bolalar jamosini shakllantirish bilan birga doimiy bolalar qiziqishlarini qo’llab-quvvatlaydilar, ularning ijtimoiy foydali faoliyatini yo’naltirib boradilar.
Kichik yoshli o’quvchilar juda faol va harakatchan bo’ladilar. Faollikka intilish bu yoshdagi bolalarning organik ehtiyoji. Biroq bunda bolalar hali yetarli hayotiy tajribaga ega bo’lmaydi va kundalik pedagogik rahbarlikka ehtiyoj sezadi. Boshlang’ich sinf o’qituvchisi bolaning ilk maktabdagi qadamidanoq tarbiyaviy ishning chinakkam jamoatchilik munosabatlarini yaratishga zo’r imkoniyat beradigan, bolalarda bir-birlariga g’amxo’r munosabatda bo’lishni tarbiyalaydigan, individual qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar yaratadigan usullarni tanlaydi.
O’qituvchi boshlang’ich sinflarda bolalarga o’zlarini qiziqtiruvchi faoliyat turini tanlashga yordam beradi. Biroq ko’pincha kichik yoshdagi o’quvchilar yosh xususiyatlariga ko’ra, o’z hususiyatlarini to’g’ri baholay olmaydilar.
Bolalarning o’sishi ularda jamoatchilik malaka va ko’nikmalarining shakllanib borishi bilan o’qituvchi-tarbiyachining bolalar jamoasiga rahbarlik qilishidagi jarayonini o’zgartirib boradi.
O’qituvchi boshlang’ich sinflardayoq ahil bolalar jamoasini yaratish asosida sog’lom jamoatchilik fikrini yaratadi.
Boshlang’ich sinf o’qituvchilarining bolalar tarbiyaviy jamosini yaratish sohasidagi ishini yuqori sinflarning sinf rahbarlari davom ettiradilar.
Boshlang’ich sinf o’qituvchisi o’quvchilarni ta’lim va tarbiyaning tabiiy sharoitida, ularning jamoa faoliyati jarayonida o’rganadilar.
Sinfdan tashqari ish o’quvchilarga biror maqsadga qaratilgan pedagogik ta’sir vaqtini uzaytiradi, u o’qituvchining darslarda egallagan bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish, bolalarning qobilyatini rivojlantirish, ularning xilma-xil qiziqishlarini qondirish, madaniy dam olishlarini uyushtirish imkonini beradi. Sinfdan tashqari ish bolalarni jamiyat hayotiga jalb qilishning katta imkoniyatlariga ega.
Bu borada tashkilotlar faolligini uchta asosiy tomonini ko’rish mumkin: tashkilotchilik, usuliy va ma’muriy.
Davlatimiz sobit qadamlar bilan o’z taraqqiyot yo’lida bormoqda. Bu yo’l milliy xususiyatlar, qadriyatlarni tiklash, saqlash, rivojlantirish, milliy g’ururimizni uyg’otish, vatanparvarvarlik va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan mafkura negizida kamolotga erishish yo’lidir.
Milliy odob, miliy e’tiqod, iymon, diyonat kabi insonning butun milliy xususiyatiga bog’liq fazilatlarni yosh avlodning shaxsiy sifatlariga aylantirish dolzarib vazifadir. Milliy tarbiya mezonlarini belgilashda mustaqil O’zbekistonning ijtimoiy buyurtmasi bo’lmish ijobiy sifatllar; milliy iftixor,vatanparvarlik, millatlararo muloqot madaniyati, milliy odob, vijdoniylik, imon-e’tiqod, milliy istiqlol mafkuraviy ongini rivojlantirish zarur.Ularning aksi bo’lgan salbiy sifatlar: milliy befarqlik, vatanfurushlik, xoinlik, manqurtlik, millatchilik, mahalliychilik, vijdonsizlik,mafkurasizlik kabilarga nafrat uyg’otish darkor. Bu ishlarni bir-biri bilan uzviy bog’lab olib boorish o’qituvchi-tarbiyachilar tomonidan maxsus mezon qilib olinishi kerak. Milliy tarbiya mezonlarini belgilashda o’quvchilarning yoshi, aqliy imkoniyatlari e’tiborga olinadi.

Yüklə 45,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə